m Zoeken naar Anita is weer vastgelopen Schoenbek-ooievaars zeldzame aanwinst Diergaarde Blijdorp éMt msm „TUINIEREN OP VIJF In Bouwcentrum HOOG" werden halcons echte tuintjes 1 Woonruimte aansluiten op balcon Chemische industrie luchtverontreiniging is toch afgenomen mmmrnm AGENDA Hoeindelijk eokeenseen'zakeolimcK voorn mevrouw! Vkeukens Binnenhuis 1972één en al woonplezier in Ahoy' mo Zo was onze Koninginnekerk Actiecomité Koninginnekerk: loden koker moei er oog zijn Vrije Volk op 1 mei toch uit Vlaardiugen weg? BBSS! f U zult ogen tekort komen, zoveel woonnieuws voor binnen en buiten is er op Binnenhuis te zien meubels in alle stijlen, keukens, verlichting,wand-en vloerbedekking, sauna's, open haarden, slaap-en tienerkamers, keramiek vloertegels, geglazuurde wandtegels, tuinmeubels en meer, onnoemelijk veel meer. Ook wordt u op Binnenhuis heel wat wijzer over woonbezit en doet u "doorlopend" interieur-ideetjes op. Kortom iBinnnenhuis is een beurs voor iedereen die van fijn wonen houdt. Kom gezellig metz'n alien. Ahoy' staat voor u open.Tot5 maart a.s. CH-samenkomst PERIODIEK ONDERHOUD IS ONZE SPECIALISATIE ZATERDAG maandag Pr'-'l-vMMlis# w. iTtHwirirrT'Ti m 1 Voor een modieuze coupe in Uw kapsel ROTTERDAM De balcons zijn in ons land zeer stiefmoeder- ROTTERDAM - De chemi sche industrie verwerpt de uit leg, die sociologen hebben gege ven aan de uitslag van de jong ste enquête, die inzake de klach ten over luchtverontreiniging in het Rijnmondgebied is gehou den. Het aantal bewoners van het Rijnmondgebied, dat over luchtverontreiniging klaagt, is in een jaar tijds met 15 procent gedaald. Boekhandel Van Dordrecht 01TD<EDErDD<S:<E£ morgen dagelijks rjc ROTTERDAMMER PAGl DOXDiRDAG 24 FEBRUARI 1972 ROTTERDAM Volgens de re cherche van de Rotterdamse kinder politie is het bij Tilburg gevonden kinderboek Flame, 'de hengst van het eiland Azul" niet het boek dat Anita Pothuis vlak voor haar ver dwijning bij zich had. De ouders van Anita, haar zusje en het vriendinne tje, van wie Anita het boek had ge leend, zijn samen met de recherche tot deze slotsom gekomen. Het boek werd nog voor de tv-uit- zending van Avro's „Televisier" maandagavond gevonden door een jongen uit Tilburg. Het lag aan de kant van de rijksweg Tilburg - Den Bosch. De politie sluit de mogelijk heid uit. dat het hier een vondst be trof, geïnspireerd op de kranteberich- ten over de verdwijning van Anita Pothuis. Hoewel er nog wel tips binnenko men. beschouwt de Rotterdamse re cherche het onderzoek weer als vast gelopen. Acht rechercheurs zullen zich echter de komende dagen nog bezighouden met de mysterieuze ver- dwiming van het Rotterdamse schoolmeisje. dagelijks 11-17 uur,'s avonds 19-22.30 uur en 's zondags 11-17 uur. toegangsprijs f3.50, kinderen tot 12 jaar f 2v? PIJNACKER Donderdagavond 2 -maart om acht uur spreekt de chr. hist. Tweede-Kamerfractievoorzitter J. T Mellema in E*e Rank aan de Kerk worg te Pijnacker over de alge mene politiek. De avond heeft een regionaal kar akter: de ch-kiesverenigins Pijnacker belegde de bijeenkomst in samenwer king met de ch-kiesverenigingen Ber- kei. Nootdorp. Zoetc-rmeer, Berg- schenhoek en Bieiswijk Dagelijks, wekelijks, maandelijks of Jaarlijks onderhoud, wij komen elke afspraak na. zomer en winter door. Glazenwassen, onderhoud van vloeren en vloerbedekkingen, schoon houden van alle soorten ruimten. SCHOONMAAKBEDRIJF! JOXAM ÜE WITTIAAN 17 ROTTERDAM - TEL CtO-22339? Wij reageren snel op uw aanvrage! ALBI.ASSERDA.M Het bestuur van de arresleeclub Glijen en Rijen heeft de uitnodiging gehad op Ko ninginnedag een show te geven in Den Haag. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Nog even en de wanner wordende zonnestra len zullen vele dierenliefhebbers weer naar Diergaarde Blijdorp lokken, waar een aantal zeldza me aanwinsten wachten op de bewondering van de bezoekers. Eèn van die aanwinsten vormen de twee Schoenhek-ooievaars. DONDERDAG 24 februari De Doelen gr.zConcert Politie mannenkoor „Hermandad" m m.v. ko ren die allen onder leiding staan van Peter Struyck (400 zangers). Solisten: Jenny Veenmga; Bert van 't Hoff, Cor nells Schel en Aad v. d. Hoeven, orgel. 20.15 uur. De Doeien kl.z.: Solistenconcert. Hans Krul, contrabas-. Hans Broekman rn Willem Brons, piano. Werken van Bach en Schubert 20.15 uur. Maassluis, immanuelkerk. De Ver enigde Zangers o.l.v. G. Smeets. Solis ten. Charlotte van Os-Eybergen, sopr.; Caroline van Hemert, alt; Arjan Blan ken, tenor; Koos Bons, orgel; Eincho- vens Barok ensembei. „The Messiah" van Handel. 20.00 uur. Rott. Schouwburg. N.R.T. met reprise van „Liefde half om half", blijspel van Alan Auckbourn. 20.15 uur. Piccolotheater: „De lotgevallen van h'ond In de pot", cabaret musical Lars Boom en Rose Thesmg. Muziek: Ruud de Wolff. 20.15 uur. T/m 27/2. Odeon: Harry Mulisch leest uit „Soep lepelen met een vork" en over de vereenvoudigde spelling. 20.15 uur. In den Twijfelaar: Optreden van de zanger Peter Goedhart m.m.v, Mariette Rouppe v. d. Voort, fluit en Wim Spuyt, gitaar. 20.30 uur. T/m 26/2. Pachelbel, Handel. Mendelssohn, Reger e.a„ 15.00 uur. Mijnsheerenland Herv. kerk. Ba- rokensembie Musica da Camera. Ku Ebbenmge, barokhobo en fluit; Jaap ter Linden, cello en gamba; Ton Koopman, claveclmbel en orgel. 20.00 uur. ZONDAG 27 februari De Doelen gr.z. Ned. Kamerorkest o.l.v. Willem van Otterloo. Solisten; Daniël Wayenberg, piano; Jenny van Wering, claveoimbel; Vera Badlngs. harp. Werken van Bach, Mozart, Fran cais. 15.00 uur. Eendrachtsweg $6. Huisconcert on der auspiciën van „Vrienden van het Led" afd. Rotterdam. Lenle Stevens, sopr.; Herk v. d. Brink, bas; Henk Erler, piano. 14.30 uur. 25 FEBRUARI Rott. Schouwburg:: N.R.T. met repri se van „De vijanden" van Maxim Gorki m regie van Eric Schneider. 20.15 uur. 27 febr.: idem, De Doelen, repetitiezaal. Experimen tenserie Stichting Nieuwe muziek. Reinbert Ie Leeuw, piano. Werken van Enk Satie. 20.30 uur. De Doelen, vehoorzaal: Lars" Boom en Rose Thesing met de cabaret-musi- ca! „Hond in de pot". 20.15 uur. T/m 23 febr. De Doelen, gr. z.: Rod Steward and the Faces. 24.15 uur. 26 februari Zuidland: Geref. kerk. Concert d.h. Chr. Mandoline orkest „Concordia" m.m.v. „The Youny Credosinvers, 20.00 uur. De Doelen gr.z.: Promenadeccmcert RPh.O. o.l.v. Gerd Albrecht m.m.v, Juhnny Donkworth Quintet. Werken van Dvorak, Brahms en R. Strauss. 20.15 u. Rott. Schouwbury; N.R.T. met reprise van „Liefde half om half". 20.15 uur. De Doelen gr.z.-. Popconcert. 24.15 uur. Ommoord „Open Hof", Hesseplaats Concert door Kees van Eersel, orgel ?n Els Kioos, alt. Werken van Bach, 28 februari De Doelen kl.z.: Knaakconcert door het Ned. Blazersensemble. Werken van c.a. Mozart 20.15 uur. Laurenskerk: Orgelconcert door Louis Toebosch, organist te Tilburg. Hij speelt werken van Gabriali, Frescobal- d; en Bach. 20.15 uur. De Doelen kl.z. Concert voor bejaar- oen door leerlingen v.h. Rott. Conser vatorium. Diny Storm, viool; Marja Boom en Gert Schuil, piano: Maryke Fibbe, pianobegel. Dansgroep v. d. Dansacademie. 13.45 uur. Rott. Schouwburg. Haagse Comedie met reprise van „Maak mevrouw niet wakker" van Anouilh in regie van-Joris Diels. 20.15 uur. 29 februari De Doelen kl.z.: Quarteito Itahano met werken van Mozart, Weber, Stra- winsky en Schubert. 20.11 uur. Rott. Schouwburg: Nederl. Dansthea ter met o.m. „Mutations". 20.15.uur, I maart Rott. Schouwburg; Int. Folkloristisch Danstheater met de jaariljkse voorstel ling met zang, dans en muziek-'uit vele landen, 20.15 uur. Hofpleintheater: N.R.T. met reprise van „Een op de zes". T/m 5/3. 10 en II maart in de Rott. Schouwburg. 20.15 uur. De Doeien. hai gr.z.-. Koffieconcert door Wiily Goudswaard, slagwerk. Theo Bies, piano. Rien de Reede, fluit 12 45 uur. DONDERDAG 2maart Rott. Schouwburg: NRT. met reprise van „De vijanden van Maxim Gorki in regie van Ene Schneider. 20.15 uur. Dieren die oorspronkelijk leven in de bovenloop van de Nijl. Ben zeldzame vogel, die men in het -wild moeilijk kan vinden. Treft men een nest met meestal twefe of drie eieren aan, -dan nog zal men geen van de ouders in de buurt kunnen ont dekken. De Schoenbek-ooievaar eet voornamelijk zoetwatervis. In Blij dorp hebben de verzorgers echter ge merkt dat de dieren ook dol zijn op wijting. De „winter-werkzaamheden" in Blijdorp zijn bijna'gereed. Dit tot ge ruststelling van.*- volhardende bezoe- kers,, die.óLide-afgelopen maaden bij de* portier om laarzen kwamen vragen omdat de paden zo modderig waren. Dat was echter het logische gevolg van de vele werkzaamheden, zoals •het ophogen van weiden en paden waarvoor veel grond-nodig was. Die grondtoevoer is nu stopgezet en er wordt met man en macht gewerkt in Blijdorp om voor de Paasdagen de neie tuin weer op en top in orde te hebben. Eén van de meest opvallende veranderingen is wel de verruiming van het giraffenperk. Dit wordt bijna tweemaal zo groot, zodat de giraften meer bewegingsvrijheid zullen heb ben. Bovendien komt er een veel la ger hek rond het perk. Bezoekers kunnen de dieren dan in volle glorie gadeslaan en hoeven niet meer door de hekken te turen. De jonge jaguar en de vier jonge tijgertjes maken het prima. Eén van de tijgertjes wordt bij de directeur van Blijdorp, ir. J. van Dam, grootge bracht, omdat vier kinderen voor de moeder iets teveel van het goede was. ROTTERDAM De Koninginne kerk mag dan al bijna met de grond gelijk zijn gemaakt; het actiecomité tot behoud van de kerk strijdt ijverig voort. Woensdag heeft het een brief geschreven aan de sloper, de 3MV- Struijk te Krimpen aan de Lek, waar in nog eens op de fameuze geheim zinnige loden koker wordt gewezen, die een document zou moeten bevat ten dat sloop van de kerk verbiedt. „De geruchten worden steeds ster ker, dat werknemers van uw bedrijf in het bezit zijn van de ioden koker", schrijft de heer J. A. Vis jr., voorzit ter van het actiecomité, „dat de koker in de beruchte nacht gestolen zou zijn is uitgesloten, omdat de kerk door een aantal mensen van drie zij den bewaakt werd, zodat het onmo gelijk is geweest dat iemand met zo'n grote koker ongezien uit de kerk kon komen". Volgens de heer Vis kan en hij concludeert dat naar aanleiding van fotomateriaal uit 1904 de koker slechts op twee plaatsen ingemetseld zijn. Zijn voorstel is, met de werkne mers van Struijk, op deze twee plaat sen te gaan zoeken, gezamenlijk de koker te openen en de inhoud te le zen. yLAAiBtrXNGKN -* Geberéa; Hendrik P Verkouter; Erik Kooljman; Pitemella Vt Roodentourg; Robert J C Eekhout; Yyonne de vries; Kenneth v.d. KleiJ. Overleden: Jorïjn-tje Dekker, 72 jr. VL AARDINGEN Gehuwd: Friedrich A W Kramer 23 ir en Fetroneila Slotboom, 1$ Jr. Geboren: Kyra V K Beekhuls; Jan H Smits. Overleden: Mana Odljk-ter Haar.-59 jr. h? t' [ÏLuMU.ur liQri ij j tJ -Uf-t'"7 rifuL'tf 746 r «Sr-s 3-i 7I0/JIULTj; rlfrr-srtst T L ""Vf'.p 1 "ij-,!.; •rfïA*"- ----- - wm 6 Beaulyshcps in Rotterdam. ROTTERDAM De Vlaardingse editie van Het Vrije Volk zal in ieder geval tot 1 mei van. dit jaar in zijn huidige vorm blijven voortbestaan. Directie en redactie van deze courant zullen gezamenlijk proberen hun ge schil over het voortbestaan van deze editie op te lossen. De redactie van Het Vrije Volk heeft dit woensdag door de directie bekend gemaakte nieuwe voorstel aanvaard. De directie had de redactie maandag meegedeeld dat de door de twee Vrije-Voïk redacteuren vervaar digde Vlaardingse pagina van de cou rant, met ingang van 28 februari zou verdwijnen. ROTTERDAM Teneinde de kas middelen van het Rode Kruis te ver sterken wordt zaterdag 11 maart in het Bridge-Centrum, Mariniersweg 28 (tel. 1236 43) een bridge-drive gehou den. Aan de drive is ook een tombola verbonden, die wordt verzorgd door de afdeling Bezigheidstherapie van het Rode Kruis. Men kan zich opgeven bij het Rode Kruis, afdeling Rotterdam, Koningin Emmaplein 12, tel. 36 31 22 of bij het Bridge-Centrum. Dit is, aldus de Vereniging van de Nederlandse Chemische Indus trie, een verheugend percentage omdat het er op duidt, dat de be drijven in dit grootste en belang rijkste industriegebied van ons land op de goede weg zijn bij de bestrij ding van de negatieve bijverschijn selen van hun activiteiten. Echter: hoewel er minder klach ten zijn, er zijn er nog altijd veel. Want nog altijd meer dan de helft der bevolking zegt last van lucht verontreiniging te hebben. In. ande re woorden: we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. De chemische industrie vindt dit de enige realistische conclusie uit de en quête en trekt daarom de schouders op over de slotsom die van sociologi sche zijde al aanstonds is getrokken: de vermindering met 15 procent is een gevolg van een zekere onver schilligheid, een soort gewenning, bij ongeveer een kwart van de onder vraagden. „Dat de miljoenen, die in de loop van de tijd geïnvesteerd zijn in milieuhygiënische maatregelen en voorzieningen, hier ook wel eens eni ge invloed gehad zouden kunnen heb ben is een zaak die buiten het socio logische gezichtsveld valt. Of mag van de industrie niets goeds gezegd worden?" De chemische industrie houdt hei maar op de realiteit, dat er sprake is van vermindering van de luchtver ontreiniging, maar dat er nog veel gedaan moet worden. lijk bedeeld. Ze worden in hoofd zaak gebruikt om er bezems en vuilnisbakken te parkeren. Soms ziet men er, op hete dagen, ie mand op een vouwstoel zitten of liggen of kinderen spelen. In het gunstigste geval hangen er wat bakken met, meestal, gera niums. Dat het ook heel anders, veel pret tiger, kan kunnen flatbewoners vanaf vandaag tot eind maart zien inXhet Bouw-Centrum in Rotterdam. Daar is onder leiding van een van de binnen huisarchitecten van het Bouwcen trum, Geert. Bos, en met medewer king van de Kon. Ned. Mjj voor tuin bouw- en plantkunde een expositie ingericht over den aam „tuinieren op vijf hoog". U hoeft er niet voor naar boven (u zou overigens niet de eerste en de enige zijn), want de expositie wordt op de begane grond gehouden. Het inschakelen van plantdeskun- digen was nodig omdat niet alle plan ten en bloemen er tegen kunnen om op een balcon (soms op twaalf hoog)te worden groot gebracht en te bloeien. De wind is het probleem evenals de stand van het huis en niet te verge ten de draagkracht van het balcon hoewel dat slechts voor oude huizen geldt. Volgens Geert Bos is hem nog niet gebleken dat er ergens een huur contract bestaat waarbij het verbo den is om van de balcons een minia tuur tuintje te maken. „Het is altijd te proberen", zegt hij i iJrgi i It 'liil '.'I niet alleen op balcons worden ge bruikt, maar,ook bij eengezinshuizen met een terras om zodoende de over gang van kamer naar tuin aan te ge ven. Nergens heeft Geert Bos de klassieke oplossing van bloembakken aan de balustrade gebruikt Hij is ook duidelijk afgestapt van de bloemetjes op een vensterbank. Wel heeft hij een grote doorlopende bloembak langs het raam gemaakt met klimplantjes die als het ware een levend groen gordijn vormen, In de meeste voorbeelden gebruiken de planten uiteraard ruimte. Geert Bos zegt: „Planten hoeven geen toevoegsel te zijn. Je hebt ze nodig en dan moet je er ruimte voor reserveren. Samengesteld door M. van der Slik PRIJS f 8.50 Uit voorraad leverbaar bij: Benthuizerstraat 84 Tel. 24.30.26 Voor de mensen die op de gedachte komen wat meer van hun balcon te vanauug Non ja.....zakenltmcb. Wij -willen u geween eens op een smakelijke raai) Ier kermis laten maken «set de Monke keukens. U met uw man of vriendin ras de keukens inmeteen aan lunch of snack Even helemaal gast zijnin onze showroom. Dat wilt a vast een keertjemeemakea! Terwijl n'n hapje eet, kunt u praten met onze adviseur, die daar alle tijd voor neemt. Voor uw keuken problemen en de oplossingen daarvoor. Monke keukens rijn er in 8 totaal verschillende ripen en in 7 prijsklassen. Al vanaf fl. L300,-. Neemt u'n ruwe maatsehets van uw keukenmee. Dan maakt onze keukenarchitect ter plaatse een offerte op tekening voor u klaar. Kosteloos. Omtrinonzec esfeer te jnze gastvrije s onthalen, bieden wij u een keuze aan uit diverse salades en sandwichesen vanzelf sprekend is de koffie klaar. ShamaorraVartdarSniHN.V. Rotier&m /Hetsmn9dsbodT2SfJ^tO!0'2S83tS ■AmsiafaJWmringcitwltSa42/T<*.02Cr-22t>3ZT Z/mzateniag (Amsterdam Mo; lentga 'itkeKi leuken! D maken is er weinig literatuur. Alleen de eerder genoemde Kon. Mij. doet er wel wat aan. Volgens Geert Bos is de oorzaak van het slechte gebruik van baleons te vinden in de oude gedachte dat daar waar de gordijnen hangen de buitenwereld begint waar je' niets mee te maken hebt. Hij heeft daarom een aantal suggesties samengesteld om die gediscrimineerde buitenruimte bij de woonruimte te betrekken, met bloemenbakken die in de kamer be ginnen en buiten op gelijke hoogte ook komen te staan. Om de hoogte van de vensterbank te overwinnen kunnen dan bloem bakken in de kamer trapsgewijs oplo pen en bulten weer afdalen. Gebruikt kunnen worden ronde en langwerpige bloembakken maar ook gewoon door stenen opgestapelde bakken die of slechts gedeeltelijk met aarde worden gevuld of, om het gewicht laag te houden voor een groot deel met turf of polystyreen. Er is zelfs een voorbeeld gemaakt met een soort vijvertje 'binnen en aansluitend op het balcon. Et staan kleine balcons en grote, met lage vensterbakken en vrij hoge. 'Er zijn ook enkele binnentuinen te zien en bloemschilderijen, mos achter gaas aan de muur waarin planten worden aangebracht Veel van de voorbeelden kunnen ROTTERDAM: De Schouwburg: 20.15 Lief de half om half; Piccolo Theater: 20.35 Hond in de pot: De Doelen: 20.15 grote zaal Favorietenfestival; Ds Doelen: Kleine zaal: 20,15 solistenconcert; Noorderkerk: 20.00 prof. dr. H, Jonker spreekt over het Getui genis; Groot® Schouwburg: 20.00 Grote A- vond chr. Scholengemeenschap „Joh. Cal- v-ijn": PUTTBRSHOEK: „De drie lelies" 19.00 Ge meenteraadsvergadering; OTJDBWATER: Gemeentehuis: 19 09 Ge meenteraadsvergadering; HELLEVOKTSLUIS: Gemeentehuis: 19.30 •gemeenteraadsvergadering. ROTTERDAMDe Schouwburg: 20.15 Lc Vijanden; Piccolo Theater: 20J5 Hond In de pot; De Doelen: repetitiezaal: 29.30 Reinbert de Leeuw piano; Atxium: 20.00 film zeehondenvangsten; Ahov": Binnen huis beurs; BARENDRECHT: Gemeentehuis: meenteraadsvergadering. 19.30 ge- Klachten stadshezorglng; maandag t.m. vrdd. 13.30-19.30, zaterdag 17-18, tel. 115588. Schiedam Lange Kerkstr. 82. tel. 266382 Vlaardingen; J. Verheij, Diepenbrock- straal 41. tet. 343345 Maassluis: De Jong tel. 38iz agentschap Maassluis: Mevrouw Brouwer Plersonstaat 35. Woord voor de dagi Bijbellezing en overdenking, tel 14100. Klachten geliuds- hindor en iurhtvarvulling: Centrale Meld en Regelkamer Rijnmond tel. 010—15000c. Spreekuren sociale raadsleden; ma., d«-, vr.: Coornhertstr. 19. s-11: Jensiusstr. 37 ?.4'6.:, RraveMerssinge! 57, 9-11: Klaver- str. 52 9-11Kuigewaardstraat 34 14-16: Bla- zoenstr. u H-16. dL. wo„ do.: Korte Lijnbaan 3d 12-H; vr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1