OPENINGS AANBIEDING i HET IS TE GEK NIEUWE FILMS Arbeidsmarkt Rotterdam ongunstig antobedri|l „Vietoria" N.V. vindt service een kwestie van mentaliteit. Gebouw 'Irene' met sluiting bedreigd Rozendaal tegen Rozendaal Luchtverontreinigin g niet, hinderwet wel naar Rijnmond I Grote Weifel metKlopKlop pantyïï de ragfijne panty in de gele verpakking Ongelukken bij autocross uioetleiilag-ti]) Jeugdsocieteit §iti§|ita ff! lil TROUW/KWARTET VRIJDAG 12 MEI 1972 Bte£io 113 Felle concurrentiestrijd ten einde Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM - Rotterdam heeft, zoals wethouder Polak het woens dagmiddag uitdrukte, de andere vaderlandse steden die aasden op de vestiging van een wereldhandelscentrum, binnen hun muren en met name Amsterdam, 'uitgeschakeld' in de toch wel felle konkurrentie- strijd. De Rotterdamse gemeenteraad immers besloot woensdagmid dag op verzoek van het college van b. en w. definitief tot stichting van een wereldhandelscentrum aan de Leuvehaven. Beleggers FEESTELIJKE Prijs Aanvulling Ron I,. van Maaien Vormgeving Service is voor Mercedes meer dan een begrip Rotterdam, Westblaak 20-22, tel. 010 - 123666 - Zwaerdecroonstraat 15, tel. 010 - 2595 50 Rotterdam-Waalhaven. Albert Plesmanweg 29-33, tel. 010 - 294866 Schiedam, Strickledeweg 99, tel. 010 -1552 55 Vlaardingen, Van Beethovensingel 140, tel. 010 - 3463 05 In feite is het zo, dat na de verkoop van een wagen ons werk pas begint. Uiteindelijk zijn wij, als Mercedes-dealer, er mede verant woordelijk voor dat uw wagen in perfecte staat blijft. Dat kan alleen met een goed georganiseerde werkplaats, met bekwame vak mensen bemand. Die snei kleine storingen verhelpen, het nood zakelijke onderhoud vlot verrichten én die bij grote schadegevallen uw auto niet langer vasthouden dan nodig is. Bovendien herzag Mercedes kort geleden het systeem van de onder houdsbeurten. Het resultaat? Uw Mercedes krijgt nu om de 15.000 km zijn grote beurt. Waardoor u uw wagen minder hoeft te missen en bespaart op onderhoudskosten. Ja, Mercedes service is attente service. Mercedes-Benz rijplezier door veiligheid r-- [MaJSiliËÉl ■HS ■F -Ml Te weinig animo voor zaalhuur Voetbalfeest in Bergschenhoek BERGSCHENHOEK De vrij uitgebreide familie Rozendaal is woensdagavond voor een familie scheuring behoed. De voetbalwed strijd FC Rozendaal tegen FC Ro zendaal is namelijk in een drie drie gelijkspel geëindigd. Op het drassige voetbalveld in Berg schenhoek hebben tweeëntwintig broers, neven en ooms Rozendaal elkaar letterlijk de voet dwars gezet om de Rozendaal-bokaal in bezit te krijgen. SCHIEDAM Na sluiting van het zalencomplex Musisacram enige jaren geleden (dit zalen complex heeft overigens nog steeds geen koper gevonden)', wordt opnieuw een bekend zalen complex met sluiting bedreigd. Het gaat ditmaal om het bekende gebouw 'Irene' op de Nieuwe Ha ven, een gebouw dat bestaat uit een grote zaal en een vijftal klei ne zaaltjes. Enka'sheer* Rotterdam draagt bevoegdheden over ROTTERDAM Burgemeester en wethouders van Rotterdam Agaat, paars, geel,^ jade, bergkristal, groen, opaal hebben met de kleinst mogelijke meerderheid besloten hun be voegdheden krachtens de Hinder wet met ingang van een nog over een te komen datum over te dra gen aan het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Rijnmond voor zover deze bevoegdheden betrekking hebben op de volgen de (industrie) gebieden: O Staand v.Ln.r. grensrechter Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozen daal, Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, een aangetrouwd familielid die gèèn Rozendaal heet, Rozendaal en grensrechter Rozendaal. Gehurkt v.Ln.r. Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozendaal, Rozen daal. Rozendaal cn scheidsrechter Meindert. Rotterdam heeft daarmee inderdaad het gevecht gewonnen, want Neder land is gewoon te kiein voor twee van dergelijke centra, waarbij dan nog moet worden aangetekend dat zelfs het wereldhandelscentrum zoals Rot terdam dat nu voor ogen heeft, in internationale termen nog vrij be scheiden is opgezet. Twee grote beleggers, Shell Pensioen fonds en de Philips' Pensioenfondsen, willen de financiering en exploitatie van het rond 210. miljoen gulden kostende projekt wel op zich nemen. ADVERTENTIE TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN ONS 25e FILIAAL IN WIN KELCEN- TRUM IEIDSENHAGE, LEIDSCHENDAM. terwijl de NV.-Wereldhaven het bijbe horende hotel gaat bouwen, dat in exploitatie zal worden genomen door de NV.-Nedotel (Savoy" en Atlanta te Rotterdam en Bel Air te Den Haag). Dergelijke grote beleggers zullen, au ze het besluit hebben genomen liun geld in het Rotterdam ie projekt te steken, weinig of geen belangstelling meer kunnen opbrengen voor identie ke plannen elders in het land. De Rotterdamse gemeenteraad is, op vier leden van de socialistische frak- tie na, unaniem enthousiast over de plannen en heeft er van harte mee ingestemd. Even unaniem eiste mén echter van b. en w., dat zij een zo dik mogelijke vinger in de pap zouden houden om te voorkomen dat het projekt niet aan de opzet van een wereldhandelscentrum zou voldoen en verworden tot een soort luxueuze kan toorflat. Om nu al van 1 profiteren: Heren TREVIl pantalons, plooïvast, mo derne model len, om te këmbineren met Uw jack c spórtkolbert. Beijerfandselaan hK. SI#ghek«rMt West-Kumkad» Korte Hoogrtraat Meent Katendr. Lagedljk Winkelcentrum Groot IJwImonde Winkelcentrum Hoogstraat Winkelcentrum Liesveld Sarisgang - Statenplcir» botterdam ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM USSELMONDÉ HOOGVLIET SCHIEDAM VLAARDINGEN OORDRECHT 'Dat is de prijs die wij hebben willen betalen toen het ging óm een keuze tusser. uitgifte van de grond in eigen dom danwél in erfpacht,' aldus de socialistische woordvoerder Van Hat- tem, 'want bij erfpacht zou de ge meente nagenoeg niets in de melk te brokkelen hebben gehad, maar nu bij verkoop wel, dus zült u ook in de melk brokkelen!' Namens de confessionele frakties schaarde de heer Van der Meiden zich hierin achter de heer Van Hattem: 'Dé grondpolitiek is nu funktioneel gemaakt ten opzichte van de economi sche politiek die we voeren, en juist daarom hebben we tot verkoop van de grond besloten, want hef alternatief van erfpacht bleek in de praktijk alleen maar nadelen op te leveren, dus Eensgezind blij toonden zowel de raad als het college zich met het wereld handelscentrum waar het gaat om de zo broodnodige aanvulling die Rotter dam ermee krijgt op zijn toch wel erg eenzijdige dienstenpakket: zoals de WD-woordvoerder Koning aanvoerde heeft Rotterdam hard behoefte aan een sterke uitbreiding van de tertiai re sektor, een- uitbreiding waarin door (ADVERTENTIE?) U betaalt elders te veei Bij ons W.A. vanaf100, A.R. vanaf 190, Bovendien termijn betal. mogelijk. Groot Hertoginnelaan 145 DEN HAAG Telefoon 070-392259 Wij zijn dagelijks en 's avonds ge opend, ook zaterdags tot 21 uur. MOORDRECHT Zaterdag 20 mei wordt de sociëteit in het nieuwe jeugdgebouw van de Gereformeerde Kerk geopend. De Sociëteit, die tot stand Icwam dank zij het werk van vrijwilligers, staat open voor jongelui vanaf 16 jaar. FILMS TE ROTTERDAM ARENA: 'De camerone'. Eon kerk- critische satyre van Pier Paolo Pa- solini. Interessante film voor kriti sche kijkers. 18 jaar. CENTRAAL: 'School voor sex'. Een brutale sefxilm. 18 jaar. CINEAC NRC: 'Slee-ping partners Mr. Cabe en Mrs. Miller'. Fel ge kleurd verhaal van een gokker en prostituée. 18 jaar. CINERAMA: 'Puppet on a Chain'. Een spannende thriller die zich afspeelt in Amsterdam waarin een speetakulaire achtervolging. 14 jaar. KRITERION: 'Goin'doivn the road'. Boeiende milieuschets uit het Amerikaanse leven. Twee avontu riers zoeken een weg naar geluk. 14 jaar. PROLONGATIES CALYPSO: 7e week: 'De vier vuis- ten van de duivel'. De verdere avonturen van Terence Hiil en Bud. Spencer. Onderhoudende wes tern. 14 jaar. CINEAC A.D.: 2e week: 'Een woord van liefde'. Nieuwe Neder landse film met Willeke van Am- raelrooy, André v.d. Heuvel, Lo van Hensbergen e a. 18 jaar. "COLOSSEUM: Brengt nog eens de romantische film 'The sound of music' met Julie Andrews, a.l. CORSO: 4e week: 'The French con nection'. Film over de strijd tegen de narcoticahandel in de V.S. naar ware gebeurtenissen. 14 jaar. GRAND: 3e week: 'De tien gebo den'. Het bekende meesterwerk van Cecil B de Mille. a.l. LUMIèRE: 'Inbrekers'. Spektaku- iaire thriller over een divenbende én een corrupte politieman. 14 jaar. LIJNBAANTHEATER: 33e week: 'Blue movie'. De Nederlandse sex- film van Wim Verstappen en Ptm de ia Parra. 18 jaar. PASSAGE: zie Colosseum. STUDIO '62: 3e week: 'Taking off. Uitstekende mliieuschets van Milos Forman. 18 jaar. THALLA: 'A clockwork orange'. Satire vol geweld, sex en sadisme, 18 jaar. REPRISES METRO: 'Barquero'. Een keiharde western met Lee van Cleef. 14 jaar. PRINSES: 'Dokter Zjivago'. Het boeiende verhaal van wijlen Pas ternak met Omar Sharif, Alec Gui- nes, Julie Christie e.a. 14 jaar. REX: 'Vier medogenloze wrekers'. Technisch goed verzorgde western van Italiaanse makelij, zoals ge bruikelijk keihard. 14 jaar. 't VENSTER: 'M.A.S.H.'. Zwarte oorlogscomedie. 18 jaar. ARENA: 'Gringo tegen El Diablo'. Twee rivalen in een sterke wes tern. Vrij. en zat. 24.15 uur. CALYPSO: 'De slag om Anzio'. Oorlogsfilm zonder romantiek. Vrij. en zat. 24.15 u. CENTRAAL: 'Nattlek'. Een film van Mai Zelterlin. Vrii. en zat. 24 u. CINEAC AD: 'Belle de jour'. Een bijzondere film van Bunuei met Catherine Deneuve. Zat 24 u. COLOSSEUM: 'De doodskus van dr. Fu Manchu'. Griezelen zonder end. Zat. 24 u. GRAND: 'De heuvel der verschrik king'. Barre toestanden in een mi litair gevangenkamp in het Oosten. Zat. 24.15 u. 't VENSTER: 'Juf geeft sexuele (bijflessen'. Sex-satire. Elke nacht 24.15 uur. KINDERMATINEES CINEAC NRC: 'Corcusfeest'. Top artiesten uit Russische Pistes. El ke dag tot 15.30 uur. COLOSSEUM: 'Zorro en de drte musketiers'. Zat 14 uur. PRINSES: 'De wraak van Ivannoe Zat., woensd. 14 uur. REX: Nederlandse film Ciske de rat'. Woensd. en zat 14 uur. 't VENSTER: 'Wianetou in de do- denvaltei'. Woensd. en zat. 14.30 u. 'ai ot de komst van het wereldhandelscen trum ruimschoots kan worden voor zien. Daarnaast betekent het bovendien een niet minder welkome uitbreiding voor de werkgelegenheid. B. en w. hebben in een nota aan de raad becijferd, dat het wereldhandelscentrum ongeveer 1000 nieuwe arbeidsplaatsen zou kun nen scheppen in de dienstensector, een aantal dat ongeveer gelijk is aan de toeneming van het aantal bezette arbeidsplaatsen in deze sector in de periode van 1963 tot 1969. Een glunderende burgemeester Tho massen, groot promotor van het we reldhandelscentrum samen met de wet houders Viersen en Polak, wiWe de raad wel toegeven dat over de uitein delijke vormgeving van het projekt het laatste woord voorlopig nog niet gezegd zal zijn. Nu ligt het tweede ontwerp op tafel, maar ook daar zal het wellicht niet bij blijven. Volgens burgemeester Thomassen zal het ge bouw in geen geval vanaf de Coolsin- gel te zien zijn, zodat het beslist het stadsbeeld vanuit de binnenstad niet zal aantasten. 'En mocht het beeld van Zadkine tenslotte toch op zijn huidige plaats niet meer voldoende tot zijn recht komen wanneer een maal het wereldhandelscentrum er staat, nou, dan is er best ergens in de stad voor dat beeld een even goede plek te vinden, hoor,' haakte hij in op de discussies die in de vorige raads vergadering over het beeld van Zadki ne in verband met de ligging van het dolfinarium zijn gevoerd. ROTTERDAMDe situatie op de Rotterdamse arbeidsmarkt is volgens de directeur van het Gewestelijk Ar beidsbureau op het ogenblik beslist ongunstig te noemen. Het aantal werk loze mannen (5945) is tweeëneenhalf keer zo groot als een jaar geleden. Van de totale Rotterdamse arbeidsre serve wordt 18 procent gevormd door metaal-vakiieden, dertien procent be hoort tot de categorie personeel in algemene dienst, negen procent is bouwvakarbeider en 8,6 proeent hoort tot het scheepvaartpersonee!. Volgens de directeur van het GAB in Rotterdam groeit de belangstelling voor het part-time werk nog steeds. Vooral veel vrouwen met gezinsver- plichtingen dienen zich voor een pas sende functie aan. Hoewei de resulta ten van deze bemiddeling zich in stijgende lijn bevinden wordt de be middeling bemoeilijkt door een slechts beperkte vraag. ADVERTENTIE Advertentie caloriearm. £1.2/ per pakje leuk recept op elk zakje .7 - Bi. ROTTERDAMVandaag is het enkele weken geleden in de vaart gebrachte Russische passagiersschip Mikhail Leyer- montov (20.000 ton) voor de eerste maal bij de passagiersterminal van de Holland Amerika Lijn aan de Wilheimina- kade in Rotterdam aangekomen. Deze nieuwe aanwinst van dc Baltic Shipping Companie, waarvoor het HAL-dochterbe- drijf Zeetours N.V. als generaal passage agent in Nederland optreedt, voert tto begin november een programma van twaalf cruises uit. De Mikhail Lermontov kan in ttoaal 700 passagiers vervoeren. Het was woensdagavond dan ook alles Rozendaal wat de klok sloeg. Op het veld tweeëntwintig Rozendalers in voetbalschoenen, in leeftijd variërend van dertien (Jantje Rozendaal) tot vierendertig ('ome' Toon Rozendaal); langs de lijn vele tientallen supporte rende Rozendalers, die met fcesttoe- ters en feestmutsen de sportieve fami lie-ontmoeting begeleidden. Voor het gemak speelden de Rozenda lers uit Bergschenhoek en Berkel te gen de Rozendalers uit.Rotterdam en Pernis. Een vriend van organisator Rozendaal was bereid het familietref- fen als onpartijdig scheidsrechter te leiden. De twee grensrechters werden echter uit eigen kring geselecteerd. Tot groot ongenoegen van supporters, die hen soms partijdigheid in de schoenen schoven. FEESTAVOND Organisator Rozendaal; 'We hebben zo'n uitgebreide familie dat we allang over een voetbalwedstrijd liepen te praten. Tijdens een bruiloft (Ria en Jan Rozendaal) werd alles beklonken.' En omdat aan de wedstrijd een feest avond werd gekopperl, was het geen probleem tweeëntwintig Rozendalers in de voetbalschoenen te krijgen. Hoewel zo'n familie-ontmoeting niet helemaal probleemloos is. Hoe zeg je bijvoorbeeld dat Rozendaal—Rotter dam op RozendaalBerkel voorstaat? Ome Jan had het er duidelijk moei lijk mee: 'Is het nu één-nul of nul- één?' Zijr. gesprekspartner: 'Tja, het is in ieder geval éénnul voor Rozen daal.' Tijdens zo'n wedstrijd leer je je fami lie trouwens pas kennen. Getuige de opmerkingen hebben vele Rozendalers bijvoorbeeld nooit geweten dat corpu lente Dick nog zo hard kon lopen. Hoewel werd verondersteld dat dat kwam omdat hij Rotterdammer is. De wedstrijd zelf kan niet in een wedstrijd-verslag worden samengevat Tenzij u genoegen neemt met de opmerking dat in de eerste helft voor hoede-speler Rozendaal na een voorzet van rechtervleugelspeler Rozendaal keeper Rozendaal het nakijken gaf. En dat scheidsrechter Meindert tot teleurstelling van supporterende Ro zendalers hem daarvoor geen gele kaart voorhield. JAN Vermeldenswaard wél is dat Jan Ro zendaal volgens zijn familieleden nu eindelijk de kans had om een andere Rozendaler legaal dwars te zitten en dat het derde doelpunt van FC. Ro zendaalBerkel niet door een Rozen daler maar door een ingevallen aange trouwd familielid is gescoord. Misschien dat de wedstrijd binnenkort wordt herhaald, want de Rozendaal- bokaal is nog steeds in bezit van organisator Rozendaal. Misschien zelfs dat er een competitietje inzit, want langs de lijn stonden nog genoeg Rozendalers om een derde elftai te formeren. De vereniging 'De Belangen', die eige naar is van dit gebouw, ziet nameliik seen mogeliikheid om een sluitende exploitatie te krijsen. Als oorzaak nwmt deze vereniging het opnieuw in gebruik stellen van het Passage-thea ter. dat door de gemeente voor. 850.000 gulden is overgenomen en nu vnnr diverse verenigingen een aan trekkelijk gebouw is om uitvoeringen op grote schaal te geven. Verder ondervindt het gebouw 'Irene' nog wat concurrentie van kerkgebou wen en schoolruimten, die voor lagere prijzen te huur worden aangeboden. De vereniging 'De Belangen' is nu van plan aan te kloppen bij de ge meente Schiedam, die een subsidie zou moeten verlenen, maar aangezien ook de gemeente Schiedam met een lege portemonnaie zit, krijgt men daar geen gehoor. De vereniging i% tot haar gedachten gekomen omdat de bezettingsgraad van alle zalen jaar op jaar terugliep, terwijl er nogal wat investeringen moesten worden gedaan om 'Irene' nog een beetje aantrekkelijk te ma ken. Zo moest de complete centrale verwarming worden vernieuwd, waar na ook nog andere vernieuwingswerk zaamheden plaats vonden. De totale kosten hiervan bedragen ongeveer één ton. Tijdens een ledenvergadering heeft 'De Belangen' de leden over deze zorgelijke situatie ingelicst. Daarbij kreeg het bestuur praktisch blanko volmacht om tot daden over te gaan. Het bestuur studeert ook op een mo gelijke verkoop van het zalencomplex, liet gebouw moet dan zo'n twee ton opbrengen. Kiest men echter voor behoud van 'Irene' dan zullen, aidus het bestuur, verdere investeringen moeten worden gedaan, waarbij de vraag moet worden gesteld of dit alles wel rendabel zal zijn. (Advertentie) WOERDEN .De zeer drukbezochte en spectaculaire autocross die op He melvaartsdag in het kader van dé eeuwfeesten in Woerden werd gehou den en die circa 5000 bezoekers trok, is niet helemaal zonder incidenten verlopen. Bij een van de vele botsin gen van de oude auto's sloeg de. 25- jarige H. Nagtegaal uit Woerden met zijn hoofd tegen een stijl van. de voorruit en liep ondanks zijn helm een hersenschudding op. Hij moest in het Héfpoortziekenhuls worden opge nomen. Twee E.H.li.O.-ers die zich op het middenterrein bevonden raakten aan hun benen gewond, toen. een van de auto's uit de koers raakte en een prikkeldraadafscheiding meesleurde. h Af? (ADVERTENTIE) lo één ring? Ja, want u verwisselt veilig en vlug de groene jade voor het flonke rende bergkristal met ons passe-partout systeem. edalsteonkundigs f.g.a. üjnt'jl*92?Qostztcdijk 155-152 lel. 115570 Rottudtm. Op de zuidelijke rivieroever: Het ge hele gebied van de gemeente ten westen van (globaal) de Waalhaven O.Z., echter met uitzondering van de woongebieden Hoogvliet, Pernis en Heyplaat. Op de noordelijke rivieroever: Het gebied ten zuiden van Westzeedijb, Hudsonstraat, Schiedamseweg, in bet oosten begrensd door de Parkhaven en in het westen door de grens met Schiedam; de Spaansepolder; het ter rein van de Gekro. Aangezien het gebied van de Oost Abstpolder nog niet tot ontwikkeling is gebracht, is nog geen beslissing genomen over de delegatie van be voegdheden m.b.t. dit gebied. „It.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1