i .Hudig& j) Avon bos ïoeffniet in mei loopt olies uit. 1 d s 1 n ry f i di x in l iV o te. I medewerker voor de boekhouding D.Hudig&Co m. transp terende "v voeten.... VREUGDE VAN HET WILDSPOOR f 24.90 De ïtotterdairamie? in Uw v» bantielliirievenli is Roozenburg Rockanj e Spijkenisse Oostvoorne Komt u niet vooruit zoals u wilt? Ruilt uw oude meubelen in MEUBELSHOWROOM RECTOR DE KRA'iT KUNT U NSET ilSSEN, BEEN DAB! A. ZIEKEN VERZORGSTER HULP O P E AJFDELING of IN HE KEUKEN FOTO JUTTE TROUW/KWARTET WOENSDAG 24 MEI 1972 11 Als u langer dan een week met vakantie gaat en de Rotterdammer ook op uw vakantie adres wilt ontvangen, dan verzoeken wij u onderstaande bon duidelijk en volledig ingevuld aan ons op te sturer (telefonisch kunnen v/ij helaas geen vakantieadressen aannemen). Wij moeten u er wel op attent maken, dat de aflevering van dagbladen in zuidelijke landen (Italië, Spanje, Joegoslavië enz.) ove: het algemeen zeer veel te wensen over laat. Wij kunnen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Schrijf op de envelop: N.V. Dagblad 'De Rotterdammer' vakantieadres, Antwoordnummer 364, Rotterdam. Er hoeft geen postzegel op. Zend de bon uiterlijk 3 weken voor uw vakantie in! Naam abonnee Voorletters Adres Woonplaats Ons vakantie-adres is: camping, pension, hotel Aankomst/vertrek van ons vakantieadres huis nr. Adres Plaats Postdistrictland Voor toezending zijn de portokosten: naar het buitenland 3,per week en voor luchtpostverzending in Europa 4,20 per week. (datum) .huis nr. Personeel gevraagd -Jnroërëntf goed Wönïngrui Zaken en hypotheken Meubilair en huisraad COR ROS INTERIEURVERZORGING KOMPLETE WONINGINRICHTING L. WITTER N.V. WORDT UW HUIS U TE KLEIN? WORD AVON CONSULENTE! CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP 'MAARTEN LUTHER' ROTTERDAM van de christelijke scholengemeenschap 'Maarten Luther'. Openbare vergadering op donderdag 25 mei 1973 'JEZUS IS DE WEG' SNELWEG MET WONDEROLIE gediplomeerd verpleegster A 'DE LIMITED vraagt TV,radio, muziekinstrumenten snz. Kled ig >sel Auto's en. autobenodigdheden Caravans adria toercaravans Tweewielérs" Foto, Filrr eri optiek Vaartuigen en watersport /Diversen ZOMER KEU NING - WAGENING ERI bielteen zekere to a ros: D. Hudig Co is een zeer internationaal georiënteerd bedrijf. Als een van de grote makelaars kantoren In Nederland, met ruim 400 werknemers, behartigen wij de verzekeringen van vele grote en kleine ondernemingen en van particulieren. Voor onze sector bedrijfsadministratie, waar alle mogelijkheden die'de computer biedt worden benut, zoeken vrij een Het ligt in de bedoeling deze medewerker toe te voegen aan de afdeling debiteuren-crediteuren administratie en hem met afwisselend zelfstandig werk te belasten. Makelaars in assurantiën. Wijnhaven 61, Rotterdam, tel. 010 -14 6122, toestel 290. Wij denken aan een kandidaat van 25 jaar met een mulo/mavo opleiding en in het bezit van het praktijkdiploma boekhouden, indien U belangstelling hebt voor deze functie schrijft U dan met informatie betreffende opleiding en ervaring aan onze afdeling Personeelszaken. Wij geven graag telefonisch nadere informatie over deze functie. koeriers Gevraagd: JONGE DAME, leeftijd 16-18 jaar, voor het bedienen van de telefoon en het verrichten van lichte administratieve werkzaam heden in het Maatschappe lijk Centrum van het Leger des Heils, Schoonderloo- straat 83 te Rotterdam. Zo mogelijk in dienst te treden 19 juni a.s. Sollicitaties te richten aan de direkteur. Schriftelijk of telefonisch onder nr. 233228. RD2 Gevr. vrouwel. VERPLEEG HULP in klein bejaarden tehuis te Öussum, intern, ?een avond- en nachtdienst, rel. 02159-31X69. RD2 Verhuizingen en transpor ten door geheel Europa Fa. D. BUUS, nieuw adres Sint Janstraat 1 ib, telefoon L4808-245455 b.g.g. 288753 Ook gespecialiseerd in pia no's. Dag en nacht beschik baar. RD7 ruime nieuwbouw woning aan de Nachtegaallaan, c.v., garage, 5 slaapk., badk., koopsom ƒ75.000,—, vrij op naam. Goed gesitueerde bungalow aan de Irislaan, c.v., grote woon! met open haard, badk., 3 slaapk., sept. leeg, koopsom 92.500,k.k. luxe patio-bungalow aan de Lindenhorst, c.garage, woon-eetk., mooie keuken, badk., 3 slaapk., gezellige patio op het zuiden, «vent spoedig leeg. Vraagprijs 105.000,k.k. mooie hoekwonink aar de Denebsfcraat, c.v., 4 slaapk. eet. Leeg in overleg. Vraagprijs f72.000,— k.k. Zeer ruime hoekwoning aan de Planeten-laan, c.v., 4 slaapk badk. eet Leeg n overleg. Koopsom ƒ59.500,— k k. zeer goed onderhouden vrijstaande woning tan de Iter- sonlaan, c.v., ruime garage, eel privacy, 1400 m2 grond o.a kamer en suite, 2 s re's, 3 slaapk., ca. okt. '72 leeg. Vraagprijs ƒ110.000.k.k. Vrijstaande woning aan de Heveringseweg 15, c.v., 1320 ra2 grond. Grote woonk., keuken, bijkeuken (event slaapk. I. badk., 2 slaapk., half juli leeg. Vraagprijs ƒ95.000,-— k.k. Bern, door makelaar in onr. goed, lid N.B.M. A. v. d. Hoek, Jacob a v. Beierenlaan 1, Oostvoorne, tel. 01885- 2721. RD8 ZEELANp: Te koop in mooie omgeving op Zuid- Beveiand zeer goed onder houden boerderijtje, zeer geschikt voor weekend-huis. Leeg te aanvaarden. Prijs 24.000,Hypotheek be schikbaar InL: P, Dinge- manse, Patijnweg 46, Goes. Tel, 01100—5639. RD8 Partikulier beschikt over kontanten!!! en vraagt te koop één of meerdere WOONHUIZEN voor beleg ging: mag ook een blok panden zijn; uwjaar na 1930. Onverschillig waar ge legen. Gaarne uw aanbie ding, welke strikt vertrou welijb door mij behandeld wordt, onder no. R 9857 bu reau van dit blad. RD3 Mankeren u de nodige financiën? Stel u dan in verbin ding met fin.kantor- E. J. Möller in Eindhoven. Als u zich een nieuwe toekomst wilt opbouwen vindt u bij hem de sleutel naar uw geluk Stel u tel (040-25472 of 66633; na 18 uur 24105-3039) of schi, in verbinding met dit vertruuwensadres, waar reeds duizenden voor u zijn geslaagd. Bedragen van ƒ1.000 tot ƒ10.000 toe worden u discr. ter beschikking gesteld Aflossing kan plaats vinden in 2, 24, 36 of 48 maanden. Neem die kans! NU! E. J. Möller Si Catharinastraat 1 Eindhoven, het door de gein. Eindhoven toegelaten financieringskantoor. RD11 bij aankoop van nieuwe; vraagt vrijblijvend taxatie. Grote collectie merkmeubelei en tapijten voorradig. Vraag gratis Meurencatalogus bij Oostzeedijk 344-364, hoek Oostplein, Rotterdam. Tel. 010-133744; 's maandags gesloten RD12 klassieke en modems: bankstellen, slaapkamers, salon- kasten en kleinmeubelen. Jonker Fransstraat 91-93, Rotterdam. Tel. 010-123462- 143786. RD12 Uw bed heeft een kuil ge kregen? In :én dag weer thuis. Nagezien en gerepa reerd. Vij leveren ook nieu we bedden en matrassen van eerste klas kwaliteit. HENDRIKSEN Oostplein 51 tel. 010-131992. RD12 Wasautomaat, wasmachine of centrifuge defect, bel eerst 84 88 84. Techn.bur. A. Koedood, 2e Balsemienstr. 2a, R'dam (25) RD12 BANKSTELLEN direkt van de fabriek, zeer fraai uitge voerd in diverse kleuren, 5 jaar garantie op het bin nenwerk. Normale prijs ƒ1300,- voor 595.-. LUN- STROO-MEUBELEN, Ind us- triegebouw, Oostzeedijk 234, R'dam, tel.; 12.90.3; Ge opend di t/m za. 1017 uur, vrijd. tot 21 uur. METZ METZ meubelre paratie en overtrekken van meubelen. Degelijk werk en niet duur, /raag prijs. Pre- torialaan 47, Rotterdam, tel. 27.03.40. RD12 Wilt u graag onder de mensen zijn, nieuwe kennissen krijgen en zelfstandige werkzaamheden hebben met een goede verdienste U presenteert producten van uitsiekende kwaliteit 'iet volledige garanlia - in uw onmiddellijke omgeving. Vraag inlichtingen bij Avon, grootste tirma in cosmetica te, wereit - Avon Benelux b.v. Vijzelstraat 2-18, Amsteid C, Tel. 020/646.41 - 546.42. Son voor gratis inlichtingen Mevr./Mej. Woonplaats Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving roept, me" het oog >p vervroegde pensionering van de huidige functionaris, sollicitanten op voor een nieuw te benoemen Indiensttreding per 1 augustus 1972 of zo spoe dig mogelijk daarna. De scholengemeenschap "Maarten Luther'? ge vestigd aan de Roerdomplaan 42 te Rotterdam- Chariois, omvat een atheneum en een school voor havo op protestants christelijke basis en telt ca. 600 leerlingen. Van de te benoemen functionaris wordt o.m. verwacht, dat hij bereid en in staat is het team, waarmede hij zal gaan werken te coördineren en te inspireren en inede te werken aan een verant woorde eigentijdse vormgeving van het christe lijk karakter van de school. To: de selectie-procedure kan een psychologisch onderzoek behoren. Schriftlijke sollicitaties met uitvoerige inlichtin gen te richten aan de secretaris var iet bestuur, mr, M. L B L. var» Vleeteien, p/a Henegouwer plein 14, postbus 1519 te Rotterdam-3, Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de president-curator van de Christelijke scholenge meenschap 'Maarten Luther", dra. M. van We- num. tel. 010 - 27 85 50. roos en de ontsmettende stof hexaohlorofeen gaat JSP3* Wetenschappelijke Sebhlx dringt diep in de hoofdhuid en. bestrijdt roos radicaal. SSf ttid wassen merkt u het al: roos ver- dwijnt Enroo3 komt ook niet terug als uvo taan el a week uw haar wast met werk- a zaxne, geurig schuimende I Sebbix. Voor- door-e. JQ'; k gezond, glanzend haar, ::|A [yK garantie Vj élke flacon Nederlands Huid-Afrikaanse Werkgemeenschap N.Z.A.W. afd. Den Haag e. Omstreken des avonds te acht uur ui de Residentiezaal van Promenade Hotel, Van Stolkweg hoek Prof. Teldersweg te Den Haag, Spreker: de Heer I Jongeling, lid Tweede Kamer der Staten Generaal over zijn Zuid-afrikaan-. reisindrukken. Toegang vrij. waarover heden woensdagavond om 8 tuur, Evangelist Zendeling KEES GOEDHART spreekt in de pret. kerk PALEISSTRAAT 8 Komt u ook? Het opwekkings comité. De dagen lengen en lengen. Kan uwVW al dat daglicht verdragen? Kom even naar ons.Met uwVW. Als u wilt, wassen we hem. Poetsen we zijn chroom. En zuigen we hem uit. Dit is „de grote mei-was". Als u wenst, halen we de deukjes erait. Richten we de bumpers. Hersteilen we alle kleine mankementen. Dat noemen we „de kleine mei- kuur*. En voor „montere mei-mu- ziek* kunnen we zorgen met een cassette-recorder voor uw lievelingsmelodieën. In de grote mei-was, de kleine mei-kuur en de mon tere mei-muziek zit voor- u een stralend bedrag aan voorjaarsvoordeei. Allicht! Kom even. Dan reke nen we hef.u voor. VW is meer. ro.eenr.AmBj, Damstraat30-34, Hardinxveld/Giessertdam, T.L: 01846-3154 f-jtobednp Meognnbeem N.V* Ceyssendorfferweg 5, Roltardan T*I,i 010-29 8S44 Automobielbedrijf M. de Koning N.V* Parkroom 2 Krimpen tsfd IJtsal. TüIj 01870-3000/5690 Autobedrijven Hoogenboom N.V* Van Deventerstraat 15, Rotterdam. Tel.: 010-249140 Automobielbedrijf t de Geu», Prinses Irenestraat 7, Oud-Beyeriand. Tel401840-4466/36 90 Autobedrijven Hoopenb m N.V* Pr.Wiordl Seekmansingel 8, Viaordingcr, T*l.: 010-341244 Geen omslachtige lik doornpleisters of gevaar lijk gepeuter met scheer mesjes en zo -tanstippen, met NOXACORN vloei stof is zo eenvoudig, hy giënisch en verantwoord. NOXACORN bevat o.a, verzachtende wonderolie met jodium en een pijn stillend middel. NOXA CORN maakt direct een eind aan de pijn, Eeltplek- km en eksterogen ver schrompelen met wortel en al. NOXACORN rtn tisep- tisch lihdoommiddel. Snel.pijnloos,afdoend. Gevraagd in kiein bejaardentehuis voor enkele dagen per week. Tel. 39.91.49 na 5 uur 65.52.69. ruiken niet letter. Dit is au snel en radicaal te verhelpen met de nieuwe NOXACOFN VOETSFRAY. Wat NO KACOEN VOETSPRAY is een deodorant dat bovendien de transpiratie stopt Houdt u-. voeten d: >og en fris, de hele dag. NOXACORN VOETSPRAY verfrist en verkwikt vermoeide, branderige voeten. U merkt u voeten liet meer anderen ook niet f 555 KLINIEK VOOR PREVENTIEVE GENEESKUNDE, HYDRO- EN FYSIOTHERAPIE NAARDERSTRAAT 2 2 HUIZEN N.H. ('t Gooi) Zelfstandige functies; prettige werksfeer. Goed personeel aanwezig. Positief christelijke levensopvatting. Salaris afh. van leeftijd en ervaring. A B, tot 1200,- tot 1000." per maand, per maand. Reiskostenvergoeding 2 x per maand. Personeel mag gebruik maken van eigen overdekt zwembad, tennisveld en rijpaarden. Sollicitaties schriftelijk aan bovenstaand adres of telef. 02152-4551 na 7.00 's avonds. Aangeboden; ELECTRO- NISCH HARMONIUM, 4 stemmen, y2 pedaal, merk Farfisa Prijs 500,G. J. v d Steer. Tel. 01710- 47222, toestel 4827 Te koop TRABANT 601, b.j 1966, i.z.g.st., km-stand 49.000, met. ANWB-veilig- heidskeuring. Prijs nader overeen te kornet Na 18.00 uur te bevragen bij J. O. R. Flamman, v. d. Hilstraat 10 b, Rotterdam-3006. RD16 HONDERDEN JAPONNEN tangen er op u te wachten Waaronder voor oudere da mes met driekwart mouw, maar oak vele jeugdige maten. Van Pelt-Texüel, Julia-nastraat 1, Zwijn- drecht. 3 min. van de Pont. UNIEKE KANS! de groot ste en goedkoopste meubel fabriek van Nederland, 10.000 n2 bankstellen, kas ten, slaapbanken, woning textiel enz. Levert op zeer soepele kredietservice, ook aan ongehuwden. Postbus 1547, Rotterdam. RD12 GRATIS vrijbl. TAXATIE bij u thuis. Enorm veel geld voor uw oude meubelei bij aankoop van nieuwe. Zeer soepele aanbetaling moge lijk. Vraag gerust zonder enige verplichtingen aan Postbus 1547, R'dam, of tel. 117115. RD12 (de meest verkochte!) Adria 305 SB Special 195,- (in luxe uitvoering o.a. met dubbel glas). Adria 305 SLB de luxe (met kachel, koel- 5.195,- kast 57 ltr. en dubbel glas). Holiday sta-caravan (meer dan luxe v.a. 6.875,- en hedendaags). Alle caravans met 12 mnd. garantie. Inruil caravans met 3 maanden garantie. HOVIUS I V. Brouwersdijk 30 Dor drecht, tel. 37398 (TJu Bo- vag adres voor autoschade). Caravan-centrum Rotterdam grootste keus in toureara- vans, sta-caravans en vouw- kampeerwagens. Showroom*. Stadionweg 31 (tussen sta dion en Brienenoordbrug). Telefoon (010) 32.14.55 14.02.40 RD19 Heb. u MOTOR-BELANG STELLING? Wij leveren alle inerken, nieuw en ge bruikt en mporteren Moto Guzzi! Willy van Gent, Berg weg 220, Rotterdam, tel. 010—24.82.83. RD20 AUTOSCHADE, reparaties, taxaties en spuitwerk (mof felen). Schaderegeling met alle verzekeringsmaatschap pijen. Hovius N.V,, Brou wersdijk 30, bij de Esse pomp. RD16 Te koop een 2 C.V. AZET '68, kleur rood, in prima staat. Prijs 1800,Van Anrooystraat 431, Slikker veer. Tel. 018041542( na 1.8.00 uur. RD16 Te koop heehthouten KA- JUITZEILACHT 7.20 me ter bij 2.20 meter, 22 vier kante meter zeil drakon. 6J4 pk. b.b. G. Jager, Beirerse- weg 9, Stolwijk, Tel. 01820 19059 RD21 NU OOK VOOR KLEUR Aert van Nesstraat 58 Tel. (010) 12 33 17 Pasfoto's ilaar in 7 min. RD2S SPOED. ICUNSTGEBIT- TEN REP. KLAAR IN EEN HALF UUR. U kunt er op wachten. Alle repara ties met schriftelijke garan tie. Geopend van 9 tot 9 uur Ook zaterdags de gehele dag geopend. Alleen Zuidendïjk 171, tegenover Marplein, Dordrecht, Telef. 41909 Wij zouden het er wel in willen pompen. Voor SCHRIJF- TEL- en RE KENMACHINES eerst dij ken bij Aveha Meer dan 500 machines in voorraad. Prijzen v.a. ƒ75,—. 's Zater dags geopend. Aveha impor teurs ran kantoormachines, Schieweg 50, tel. 248437, R'dam. RD31 KUN STGEBITTENRE PA- RATIES. Ie klas werk. 20 krts gouden kroon v.a. 25,- U kunt er op wachten. ïnst. Dentilia, Hoogstr. 40, R'dam tel. 126010. Te bereiken met tram 3-6-8 en 9 en buslijnen 32-34-3949. RD31 VIER STERREN VERF. kunstschilderartikelen, boet- seerklei enz. Voorstraat 359. (bij stoplichten). RD31 ZWEEDS ZACHTBOARD Eenzijdig geprofileerd, afm 600x500x10 mm. verpakking 45 st. n doos, prijs 0,80 p.st. Verkoop dagel vas 8.30-12.30 en 13.30-17.30, 's zaterdags van 10.00-13.00 uur. VABEDO B.V., Kram merstraat 5 Dordrecht, (Staart-Oost bij Merwede- brug). Telef. 46671. RD31 do schoonheid van het dierenleven in de vrije natuur actiefoto'O en impressies van Jaroslav Holeceli verkrijgbaar in (fa boekhandel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 2