Heineken weer flink gevraagd Marktberichten Scheepsberichten Londen vast &r Van der GrintenVNU en Riva zeer vast Economie/financiën Tl O KIO Frankfurt vriendeüjk Brussel wisselvallig Parijs verdeeld Tokio kalm IVAN iHWSTEi9D£:i'j UNCO TROUW/KWARTET WOENSDAG 12 JULI 1972 «liiihiirïK - - ssr ast - - AMSTERDAM Op de Amsterdamse effectenbeurs bestond dinsdag weer grote belangstelling voor de aandelen Heineken. Aanhoudende vraag waar tegenover slechts weinig aanbod be stond stuwde de koers bij opening al ƒ7 omhoog tot ƒ217,50. In de loop van de handel werden de aandelen steeds duurder door de telkens weer opduikende lokale en buitenlandse vraag. Bij het scheiden van de markt was het fonds ƒ22 duurder geworden op 325. Eergisteren werd al een winst geboekt van f8. De internationale fondsen waren over het algemeen vriendelijk gestemd, waarbij AKZO ƒ0,40 aantrok tot 74 en Unilever een vooruitgang boekte van 0,00 op ƒ128,20. Kon. Olie won een dubbeltje, maar Hoogovens moest een halve gulden terug op ƒ76,20. Philips was vrij vast en kon ruim een halve gulden oplopen tot ƒ55,10. KLM gaf drie dubbeltjes prijs op 107,70. Van de scheepvaartaandelen waren Van Ommeren en Kon. Boot behoor lijk in reactie. Het eerst genoemde fonds moest de gehele winst van eer gisteren al 6 pot afstaan op 280 en' Kon. Boot zakte ƒ5,50 in tot 187. Van de Cultuuraandelen moest Deïi- Mij ƒ1,10 terug tot ƒ116,90. Bij de bankaandelen was ABN, evenals Nati onale Nederlanden, onveranderd De Auiro-bank verloor ƒ0,40. De lokale markt bood een overwegend vaste aanblik waarbij de noteringen over een breed front g (0t i0 pnt stegen. Onbetwiste uitschieter was Oeé- van der Grinten, waarvoor 13,50 meer werd betaald op 233, een goed gedeelde tweede plaats veroverden VNU (ƒ6) en Norit (plus ƒ5,50). 10 5 12 pnt winst werden in de acht gesleept door Van Berkel, Van Reeu- wijk, Furness, Stad Rotterdam, Bilhrmann. Cindu-Key, Bols, Pakhoed en Riva. Van Kempen en Beeger zette de op mars met 7.5 pnt voort tot 120,5. Vrijdag werd voor de stukken nog maar 106 betaald. Goed in de markt met om en nabij 5 pet winst lagen verder nog Inventum, Batava, Palthe, Desseaux, KNP, Marijnen. Unikap, NDU en Oving-Diepenveen. Voor Uni kap werd vergeefs 10 pnt meer gebo- den. Favoriet Hoogenbosch moest ditmaal door winstnemingen 10 pnt terug tot 270. Flauw was verder Macintosh met f4,50 en IBB-Kondor met ƒ6 verties. Ook Gist, Wegener, Wyers, Hero, Bos en Kaiis, NBM en Grasso moesten enig terrein afstaan. Op de incourante markt werd voor Sphinx Cérarnique 20 pnt meer gegeven op 275. AEG-Telel AKZO BASF kayer Cummerzb Cunt G Daimler Si Demag Gel ben b Glanzstoff Harppner Uoecïtst Hoesch 10/7 u/7 268172.80 72.50 73 159.40 161 13S.3G 139.90 232.90 236.50 103.90 104 441 45D 13ex<! 73 73 285% 244 161 263b 49%b 151,20 02 30 63.50 10/7 U/7 Kaufhof 341b 348.50 Kloeckner 109 108 Lufthansa 74.90 74.20 Mannesm 203.40 207.20 UWE 164.80 165 Siemens 269.80274.20 Thyssen-H f3.50 b 74.80 Volkvw 134.6038.50b Feiten und 240 240 Kali Chem 453 454 Philips 33.7* 54 50 Royal Duttl20 93120.25 Unilever 127 50127.75 Bruftna Electr Cock Gevaert Metal 11 Petrofina iD/7 U/7 10/7 11/7 1418 1416 boe G 2760 2780 5550 6650 üoftna 3590 3585 1190 1190 bolvay 2800 2835 1610 1600 Union M 1630 1605 4655 4665 Ung^lb 5500 4890 4880 Kon 1680 7/7 U/7 ar Am 333% Unilever Br Petr 567% 572% Vickers Court 162% 160% W Worth Distil] 210% 210% 2% Cons Uunlop 137 138 4 Fund EMi 180 175 3% War tien El 177% 176% Beers Cu stor 31» 312 sei Tr ICI 280 277 Tangan imp Tob 113% 112% Union C R Tinto 261% 255% A1 Brew Shell T 339 332 In Nick 7/7 343% 95% 134% 27 99% 33 374% «22% 182 313% 101% 15 11/7 341% 92% 135 20% 99% 37% 355% 607% 182 316% 101% 15% VEEMARKT DOETINCHEM, 11 juli - AAN VOER: slachtvee 240; gebrulksvee 480; vette kalveren 12; nuchtere kalveren 1392; schapen 55; lammeren 118; gelten 37; paarden 16; totaal 2360. PRIJZEN (in guldens per stuk): melk- en kalfkoeien 1725-2380; mest- en weidevee 1275-1790; drachtige vaarzen 1620- 2190; guste vaarzen 13.10-1720; pinken 940- 1330; graskalveren 485-865; kalveren voor fok en mest 160-525; slachtkalveren 45-65; scha pen 95-165; lammeren 75-125; vette kalveren per kg lev. gew. ie kwal. 4,40-4.85. 2e kwal. 4,00-4,30, 3e kwal. 3,50-3,90; slachtvee per kg gesl. gew. extra kwal. tot 5,25. Ie kwal. 5.50-5.95 2e kwal. 500-5,40, 3e kwal 4,30- 4.75; worstkoeien per kg gesl. gew. 4,10-5,10; slachtpaarden per kg gesl. gew. 4.20-4,80. VEEMARKT ROTTERDAM, 11 jUlJ - AAN VOER: totaal 2550; weeks an voer 3437; slaeh- trunderen 120; gebrulksvee 356; vette kalve ren 32; graskalveren 46: nuchtere kalveren 1615; varkens 3; paarden 6; veulens 2; schapen en lammeren 298; bokken en geiten 72. PRIJZEN (In guldens per stuk): koeien per kg le kwal. 5,35-5,80, 2e kwal. 4,70-5,10, 3e kwal. 4,60-4,70; vaarzen per kg le kwal. 5,80-630, 2e kwal. 5,20-5,65; stieren per kg le kwal. 6,10-6,50, 2e kwal. 580-6,00; worst- koeien per kg 4,75-4,95; vette kalveren per kg le kwal. 4,30-4,70, 2e kwal. 4,10-4,50, 3e kwal. 3,80-420; nuchtere kalveren per kg 1.30-1.70; kalf- en melkkoeien 1500- 1975; vare koeien 975-1525; vaarzen 975-1225; pin ken 975-1050; graskalveren 425-625; mestkal- veren 340-435; schapen 70-155; lammeren 140- 160. VEEMARKT PURMEREND, 11 juli - AAN VOER: vette koeien 110: gelde koeien 140; melk- en kalfkoeien 85; pinken 50; stieren 21 10/7 11J7 Beeri 37.70 207,80 Nickel 153.10 152.50 AKZO 109.50 110.20 Banque F 131.59 233 Kon. Olie 181.30 18040 Philip? Citroen Pechiney Peugeot Unilever St. Goo 10/7 81.45 92.55 150.80 393 11/7 82 92 151 396 £2.80 190.50 189.70 189.40 Banyu Ph Dal Nip Fuji Tsu Sharp Hitachi Honda Komatsu Kutota JJatsush Nipp>n El Rlcol Sony 10/7 11/7 10/7 11/7 476 475 Talsel 345 336 385 388 Takeda 214 214 273 273 Tokio M F 540 540 217 217 Toshiba 85 85 139 139 Toyota M 555 555 373 374 Fuji EI 84 79 2 42 248 Ikegai 130 131 315 315 Nomura 624 676 655 652 Pioneer E 1330 1336 186 189 Sankvo 244 255 261 262 Sanya EI 132 134 4990 4980 Yofco Gawa 22S 232 graskalveren 1; vette kalveren 21; nuchtere kalveren 631; slachtvarkens 14; fokzeugen 1: biggen en schrammen 409; schapen en lam meren 1237; bokken en geiten 101; paarden 5; ponies 30; totaal 2866. PRIJZEN (in guldens per stuk): vette koeien per kg gesl. gew. 4.85-6,00, handel goed: gelde koeien 1275-1700, handel rustig; melk- en kalfkoeien 13DO-1850. handel kalm; pinken 875-1050, han del redelijk; stieren per kg gesl. gew. 5,10- 6.05, handel rustig; vette kalveren per kg gesl. gew. 4,00-4,75, handel vlug; nuchtere kalveren v.d. mesten] 320-475, handel vlug; vette varkens per kg gesl. gew. 2,36-2,40, handel Yltig; vette zeugen per kg gesl. gew. 2,15-2.20. handel vlug; fokzeugen 425-575, handel stug: biggen 70-90, schrammen 92-132, handel stug: vette schapen 90-155, handel matig; weidelammeren 120-150, handel vlot; zuiglammeren 130-165. handel stug: bokken en geiten 13-80. handel stug; paarden 1600- 2200. handel vlug; ponies 550-900, handel vlug, VEEMARKT SNEEK, 11 juli - AANVOER: slachtkoeien 48; weide- en slachtschapen 435; weide- en slachtlammeren 1000; nuchtere kalveren 300; slachtvarkens en vette biggen 82. PRIJZEN (in guldens per kg): slachtkoei en 5.50-5.90, 6,00-6,40; weide- en slachtscha pen 5,00-5.50; weide- en slachtlammeren 6,80- 7,20; nuchtere kalveren per stuk 275-375 400- 460: slachtvarkens en vette biggen 1,75-2,00, 2,10-2.50. VEEMARKT GRONINGEN, 11 jiiü - AAN VOER: totaal 2285; runderen 509: graskalve ren 28; nuchtere kalveren 794; schapen 104; lammeren 577; varkens 238; bokken en gel ten 22; paarden 8. PRIJZEN (in guldens per stuk): melk- en kalfkoeien 1200-2200; kalf- vaarzen 1100-1900: gustekoeien 950-1450; slachtvee per kg extra kwal, 6,00-6,10, le kwal. 5,80-6,00, 2e kwal. 5,8-5,80, 3e kwal. 490-550; stieren per kg 0,30-6,40; worstkoei en per kg 4,70-5,10; graskalveren 600-1050; nuchtere kalveren 30-70; nuchtere kalveren v d. mesterij 15-460; weidelammeren 80-150; weide schapen 80-455; vette lammeren 90-190; vette schapen 90-160; vleesvarkens en zouters per kg 2,35; zeugen per kg 2,10-2,20. Het Europees Onturikkelingsfonds heeft onlangs een bedrag van ruim 50 min ter beschikking gesteld als gift, voor projecten in ontutikkelings- landenRuim 45 min. daarvan komt uit het derde Europees ontwikkelings fonds. He rest wordt gevoteerd uit het tweede fonds. SCHEEPSBERICHTEN - GROTE VAART ACHILLES 8 V Belize nr Pto Barrios, AMMON 10 te Paramaribo, AMSTELLAAN 10 110 zw Sabang nr Singapore. AJISTELLAND 10 480 w Gibraltar nr Santos. AMSTELSTAB 10 300 zo Monrovia nr Gent, AN CO NOR NESS 11 te Rlo de Janeiro, ANTJLLA CAPE 10 SO zw Casablanca nr Lible, ARES 10 v Antwerpen nr Amsterdam, AKISTOTELES 11 te Laguaira vera, ATLANTIC CROWN 10 v Le Havre nr New York. BANGGAI 10 1800 w Djakarta nr Belawan, BARENBRECRT 11 35 no Lombok, BENGKALIS 10 -»40 n Dakar nr Kaapstad, CARTAGO 10 390 zw Floreo nr Savannah, CHEVRON ROTTERDAM pass 10 Gibraltar nr Port Torres. CHEVRON THE HAGUE 10 120 wzw Esbjerg nr Frederlcia, CHIRiQUI 11 te Pto Armuelles verw, COPPE- NAME 11 te Almiranta vervr, CORAL MEAN'- DRA 10 v Rotterdam nr Sianltrw, COttAL OBELIA 10 v Shellhasen nr Lissabon, DAPH NE 11 420 v; Bombay nr Mena al Fahat, DIOGENES 12 te Cristobal verw, DOM- BURGH 10 te Rotterdam, DOSINA 18 340 wmv* Mossamedes nr Mena al Fahai, ESSO EUROPOORT 10 360 w Walvisbaai nr Perz.- Golf. EUMAEUS 10 20 z Madagascar nr Durban. FARMSUM pass 10 Vllsstngen nr Cristobal. GAASTERDIJK 11 te Stockton, GANYMEDES 10 v Cristobal nr Buenaventu ra. GOOILAND 10 35 ono Recife nr Amster dam, GORREDIJK 11 te Hamburg verw, GREBBEDIJK 11 te Lake Charles verw, GROTEDIJK 10 v La Havre nr Hamburg. GULF ITALIAN 10 750 no Bermuda nr Point Tupper. GULF SWEDE 10 V Bantry Bay nr Rotterdam. HAGNO 10 v Rotterdam nr Le Havre. HERMES 10 v Georgetown nr Rotter dam. HOLENDRECHT 11 v Wilmington nr Hampton Roads, HOUTMAN 10 450 zo Guar- dafui nr Mombasa, ILIAS pass 11 Finisterre nr Cadiz, KAAP HOORN 10 v Bombay nr Kharvisl, KABYLIA 11 te Honolulu, KEN NE ME K LAND 10 600 Port Allegre nr Santos, KERMIA 19 170 zw Lagos nr Tranmare, KREON 10 600 zo New Foundland nr King ston, KRYPTOS 10 y Stanlow Br Shclihavcn, LAARDERKERK 10 270 one Mogadiscio nr Dubai. LOVELLIA 10 16 w Dakar nr Frederi- ca, MERSEY LLOYD 10 te Panama kan, NEDER EBRO10 250 zo Hongkong nr Hong kong, NEDER RIJN 10 y Hamburg nr Duinkerken, NEDER WAAL 31 v Bombay nr Cochin, NEDLLOYD KATWIJK 11 te Eastlon- don, NEDLLOYD KiMBERLEY 10 «0 z Monrovia nr Port Elizabeth, NEDLLOYD NIGER 19 te Le Havre, NIEUW AMSTERDAM 11 te Laguaira verw, NISO 11 60 n Okinawa nr Kikuma. ONDINA 10 100 zzw Comoren nr Maine, PERICLES 12 ie Callao verw, PHILI- NE 10 115 zo Taiwan nr San Francisco, PRINS DER NEDERLANDEN 10 v St.Maarten nr Curacao, RIJN 10 v Baie Commeau nr Gdynia. SCHELDEBORG 11 te Zaandam, SERVAaSKEkh. iö laö no Las Palmas nr Kaapstad, SOCRATES 10 v Houston nr New Orleans. STATENDAM 11 le- Le Havre. STEENKERK 10 350 w Porto Rico nr Rotter dam, STRAAT AGULHAS 12 te Singapore verw. STRAAT COOK 10 te Singapore, STRAAT FREMANTLE 10 110 wnw Diego Suarez nr Hongkong, STRAAT HONSHU 50 te Kobe, STRAAT LOMBOK II te Port Kelung verw. STRAAT NAPIER 19 te Luderitz, STRAAT RIO 11 te Beira, TAMARA 10 300 o Dar es Salaam nr Durban. THAMESHAVEN 10 115 zzw Finisterre nr Antwerpen. TINTO 10 v Oslo nr Gothenburg, TRIDENT AM STERDAM 10 250 n Azoren nr Rotterdam, TRIDENT ROTTERDAM 19 «0 no Azoren nr Laguaira. ULSSES 10 r Hamburg nr Rotter dam, VASUM 11 te Singapore, WAALEKERK 10 400 n» Bahamas nr Hamburg, WIEL- DRECHT 30 300 wnw Havana nr Cristobal, WOE NS D RECHT 11 te Jacksonville verw. WOLTERSUM 11 te Nassau verw, WONOGIRI 11 4S0 nnw Midway nr Buenaventura. WO- NORATO 9 500 vr Pitcairn Is! nr Singapore, ZAANKERK 11 te Rotterdam, ZONNEKERK 10 v Londen nr Dubai. BROEK OP LANGENBIJK Groten: 60,000 kg aardatppeien eersteling middel 28-30,10. klem 23.76-33,40, STOf 45,60-46,90. doré middel 31.90- «,10. klem 26-31.50. tekfcerSander mtddei 12 30-36.20, klem 2.1,90-27. 14.000 irnde kool 15-68,5'). 1 000 kg gele kool 31-42. groene kool 17. 3 Oüfl kg deense kool 12,60-17,70. ZWIJNDRECHT —.Groenten- andijvie 12-26, spinazie «0-77, postelein 20-as, prei 110-118. uien 33-75, aardappelen doré 38-49, nafbarber 2,1-36, fcassng IBO-KM, tiTiiiübtnsen 12-26, stam- ■hanen 2SO-3SO. spitskool 8-0,3. gnoene kool 10, rode kool "--13. gele kool 6,50-lJ., kroten S-3C, Sl,a AI 8-13, bloemkool AA 62-75, A 55-74, B 30-55, C 18-30, komkommers 90 2S-3I. 75 22-23, «0 19-20, 50 18-20. 40 15. krom 15, stek 15-17, tomaten A 4.10-4 20 B 5,50-5.55. C 3,60-3,90, CC 2,SC, bosfcroton 11-16. selderij 6-12. peter- salie 8-16, nadijs rood K-M, prei 28-37, aard beien 1,10-0,31), exdividend, a exclaim gedaan cn bieden, I gedaan en laten, S bieden, t laten, e VK h nlet-royeerbare certificaten, NB Nationaal vorige koers, O.It re openingskoers, EJC, koers eerste tüdvak. L.K - koers tweede tijdvak, DINSDAG II JULI 1972 FONDSEN MET DOORLOPENDE NOTERING (OBLIG.) STAATSL. Ned.'69 8 Neder].'70 8 Ned 718 Ned.'70 .1 8 Ncd.*70 II3 Ned.'70 III 8 Ned.'69 8 Nederl/70 8 Ned '71 7'i Nederl.'70 7 Ned.'69 7tli Ned.TI 7% Ned'72 '(Vt Ned.Tl IV, Ned ."72 Ned.'6817 Ned.'66 II 7 Ned .'69 7 Ned.'BS I fi'.i Ned/68 II 6 Id Nd/aillfiK, Ned/68 IV 6V, Ned/36 6»/a Ned/67 6V. Nd/676 Ned/6515Y« Ned.'65 II 5% Ned/641 S'A Ncd/64 H5V4 Ned/34 5 Ned/58m Ned/59 4 Ned/6B 4!i Ned/63 II4 Mi Ned/83 4>A Ned/64 414 Ned/64 414 Ned/59 4Y< Ned/69 VU Ned/61 414 Ned/631 iV. Ned/63 II 44* Ned/83 4 Ned/62 4 Ned/53 344 Grootb.3',4 Ned/47 Staf344 Ned/51314 Ned/531-II3',4 Ned/58 3>A Ned.'46344 Ned.Belc.3Ya Ned/30 I-U 3 V. Ned *54 I-ll 3V« Ned/551344 Nd/55U3'/. Ned.Gr.B.O.3 Ned/37 3 Ned.Gr.b/46 Ned/47 1000 3 Ned.Gr.E.0.2'/a Ned.fnd.37A 3 NedlGrb 64 3 Nat.W.bw'52 BNG'JO 884 BNG 70 8/4 BNG '70 8',4 BNG '70 8% BNG'70-781 8V4 BNG "70-78 II8% BNGV70 8V4 BNG '70-'96 BY. BNG 71 8Y. BNG '69'75 8 BNG'69I8 BNG'69 IX 8 BNG'70-76 8 AKZO ABN AMRO A'dam Htibber Deli Mij C. Dordtsche Dordtsche pr. Heineken Be!. Heineken Biet HAL. HoogoVensC. hva KLM K-N.Petr.Mij KNSMHat.B. NatJÏederl.C. Ommeren NR Philips G.B. Robeeo Bolinco Seheepv. Unie Unilever C, V.K. E.K. L.K 102.4 102.6 102.8 102.5 102 8 103,2* 102.4 102.5 102.6 104 8 104.8 103.3 103.4 103.3 103.35 104 5 104.9 105 305 105.7 105.5 101.4 101.6 104.2 104.7 100.2 100.2 99.9 100 99.9 99.9 100[ 303.1 103 97.5 97.7 97.4 97.3 96.8 96.9 97.1 97.6 97.9 02.3 92.6 92,2 92.45 92.7 92.2 92.45 92.7 92.2 92.45 92.7 92-.7 93 90.6 90.9 89.1 89.4 90.5 90.4 90 90.3 88.5 88.2 88 84.5 88.2 84.5 88.8 89.3 84.4 84.8 85 87 87.3 84 84.5; 82.1 82.4 98.7 98.8 98 8 88 88 81.7 82.1 81.5 81.9 80.2 80.4 -~m 80.1 80.3 85.7 85.7 79.9 79.9 77.4 77.7 32 73.8 73 9 95.6 96 f 89.5 90* 86.7 86.7 69 5 69.4 73.2f 74 74 2 74 74.3 73.8 73.9 87.6 88 42 v 90.5 91.25 91 91 87.1 87.1 35 97,2 97.4 85.3 102.6 108.2 108.2 106.1 105.9 107 106.7 104 104 104 104 7 102 2 102.1 104.8 103.2 1083 106.2 106.1 107 IOCS 104.1 104 104 104.9 102.3 102.35 105 108,3 308,3 106.3 106.2 107.3 107.3 104.2 104,2 1042 105.2 102.5 1025 103.3 BNG'71 '82 8 BNG*83 8 BNG'70 '79 7% BNG 71-82 714 BNG 72-78 7% BNG'691111744 BNG'69 n 7 V, BNG'71 VA BNG'71 744 BNG'72 7',4 BKG'6617 BNG'65 II7 BNG'SS in 7 BNG'6StV7 BNG'69 7 BNG "7270 BNG'67 t-n 6% BNG'681-II6/4 BNG 6% BNG'6S6!4 BNG'67 16'.4 BNG'67 II644 BNG'67 III 6 «,4 BNG'681644 i BNG'68 II 6!4 BNG'68 III 654 BNG'SS 654 BNG'67 OV4 BNGwblOOO 57 6 BNG 1865 1 6 BNG'65 IX 6 BNG 53 544 BNG'645% BNG'SS I-'90 5% BNG'69 II 584 BNG'65 554 BNG'58 554 BNG'64 554 BNG'SS 554 BNG'58 5 BNG'6415 BNG'64 II5 BNG'581-ni 454 BNG'58 59 1454 BNG'59II454 BNG'59 I-III 454 BNG'601-II 454 BNG 60 III-V 4 54 BNG'62 I-III 454 BNG 62IV 4 54 BNG'SS I 454 BNG'521 III 454 BNG'52 4V4 BNG'SS I-III 454 BNG'60 454 BNG'61 454 BNG'63 I 454 BNG'63 II-in IV, BNG'61 4 BNGstaf 47 354 BNG'541354 BNG'54155 354 BNG'SS H344 BNG'SS 354 BNG'541354 BNG'34 II-m 35'. BG"54 IV 354 BNG 55 354 ABN d, f Heineken ,A* d I Heineken d S Robeeo d I AANDELEN, (N-B) CERTIF. VAN AANDELEN V,K. OJC. L&er gedane 73 6 74.1* 74.31 74 74.1 74 74.1 f 355 364 364.5 364 363 f 76.4 76* 76.2 76* 7A2[ t 43.5 42.8 42.5 t 118 iie.B 116,9 5 754 753 751 752 753 S 749.5 748 748 749 298 9 '302.7 303.5 305 312 310 312.5 J 311 316.7 327 327.5 326 327 327^ f 138.7 138 138.5 r 138* S 76.7 77 76 9 76.8 76.7 75.6 76.5 97.5 "97 96 8 96.6 96.5 97 -J 108 108 108 107.7 107.5 107.7 r 121.5 121.8 12UC 12U* 121^[ 121.4 121.5 1 ^192.5 188 187* 188 187.5* 188- 188.51 J 73» 73* 287.5 - 280.5 280* 2805 280 54 5 54.9 54.9 55C 55 55Jt 257.5 257 257 2571 256.8* 2571 256.9 1 196.5 196 196 196 195.8* 196C 198 J 104* 104 104 103.5 104 103,5 103.3 f 127 6 128* 128.3C 128.5 128 61 128.7 128.8 102.1 102.35 102 5 102.1 102.3 102 5 104.5 104.7 104.8 100.8 101.1 101.3 104 104 2 304.5 99.5 99.7 99.9 99.5 99.7 99.9 99.6 99.7 99.9 102.4 102.6 302.7 97.5 97.7 97.8 97 97.2 97.4 95.8 96 B6.2 95.8 96 96.2 95.8 96 96.2 95.8 96.2 96.4 95.5 95.9 96.2 93.7 94 Ö4.2 93.4 93.5 93 7 98.7 98.8 98.9 93.6 93.6 93.8 91.7 91.9 92.2 91.5 91.6 91 9 91.5 91.8 91.9 91.4 91.5 91.8 91.4 91.5 91.8 91.3 91,4 91.7 92.1 92.3 92.5 89.8 90 90.2 95.5 95,6 95.7 91.3 91.4 91.5 91.2 91.3 91.4 93 90.1 90,3 90.5 89.5 89.6 89.7 90 90 90.1 88.4 88.4 88.5 92.7 92,7 92.8 87.5 87.6 87.8 87.4 87.5 87.6 86.7 86,7 86.3 85.T 86.8 86.9 86.1 86 2 86 3 85.3 85.3 85.4 84 2 84.3 84.3 82 5 88.S 88.8 88.9 87.4 87.3 87.5 86.8 87 87.2 81.5 815 81.7 80.5 80.6 80.3 81 81 91 91 4 95 6 95.4 95 5 95.55 85.2 85 3 85.5 86.4 86.5 86.5 85.75 85.9 86.1 78.5 78.6 78 8 78.1 78.3 78.5 80 80.2 80 3 94.6 78.1 74.6 75 a 84.7 856 72.55 73 74 74 82.75 ps» Stockdividenden e.d. 18.3 18.3 74.7 75.65 77.15 74.7 79.17 81 2 6.45 6.43 DELEN koersen j 74J2C 74.2 74.3/ 74.1 74* 309 '327 326 326 5 329 769 76.2 76.3 76.2 ^57[ 257 103.8 1039 103.6 Nederland STAATSLENINGEN 1963-30/94 8 1971-82-96 8 .19701-85 8 1970 n-85 8 1070 III-SS S 19S9-'76 S 3970-77 8 1971-'96 7?t 1370-78 7%t 1969-94 75'-. 1971 -'96 754 1972-83/97 754 l97l-'81 IV, 1972 83/97 7.2 196S191 7 1968 U-S2 7 lS69-'34 7 3968 r-*93 8 54 1968 IX 654 1968 III 654 1968IV 654 1966-91654 1967-92 61> 1967-92 6 3947 100 3 54 3947 500 3 54 1937 100 3 1937 590 3 Grb'46 100 3 Grb'48 500 3 1847 500 3 Ned .Ant/71 "54 Ned Ant/67 bV, Ned Ant.59 454 Ned.Ant.62 4 54 .Provincies A'dam'33 454 A'dam"63 454 Geld/521454 Geld/56 454 Haag'ófi 4 V, IIaag"54 3 V« Gron/óS 454 100,5 101 100.1 100.1 1GO* 100.1 101 100.1 101.4 100* 103 103 103* 103§ 101.4 101 102 103§ 93.8 99.5 98.7 100 99.9 99.9 101.5 201 96.1 97 96 96.3 95.3 95.5 '95.1 96.4 90.7 91.5 90.6 91 90.6 91 90.6 91 91.1 91.5 89 89.4 87.6 87.9 73.3 73.4 73.3 73.4 89 90 89 90 91 91 91 91 87.5 86.5 100.5 100.5 90.8 91.5 93.5 93.5f 84.3 84.3 eraeenten 85* 85 2 82.5 83 87.9 87.9 84.9 84.9 84 84.9 73.1 72 85 84.9 Noordh/564% 84.9 84.9 Nrdh.St/47 3% 76.5 78.5 Noordh/3813 91.5 92 Nijm/37 III 3% 82 83.5 R'dam'65 5% 89.2 89.2 R'dam'60 4% 94.5 95* Utr/52IV4% 87.9 87.9 Viaard/51 10 111 113 Winsch/52 4% 88 86.9 Zaltb.'52 4% B8.5 87.9 Zd.-Holl.'56 4% 84.9 84.9 Zd.-Koll.'60 4V* 82.5 79 Bank, fired, en Vers.wezen Beleggingsmaatschappijen ABN'75-76 854 103.8 103.8 ABN'75-76 h 103.3 102.9 ABN'71 8 102.1 102.3 ABNsp/68-'72 129.1 129.1 ABNsp/69-75 126.5 126.5 ABN 1970-7® 121.5 121.5 ABN1971-76 112.5 112,5 ABN 1971-77 HO 110 AMRO'69-75 W, 103.6 103.7 AMRO'69" I-H 8 102.7 102.7 AMRO'70 Ree 8 103.7 104,5 AMRO'71 Ree74i 101-9 101.8" AMKO RKob744 102.6 102.7 Avista'60 5 89 «J BMees en Hope 8 102.2 102 BankmenH 754 102 96,4 BankMenH. 7 96.3" 102 BNG Rsp'52 216.55 218 BNG Rsp 100*58 176.1 176.1 BNG ESP 500'58 176.1 176.1 BNG 100'59 C 189* 1695 BNG 100'59 D 157.8 157.8 BNG 100'» E 155" 155.2 BNG Rsp'621 1441 1445 BNG 62II 1335 1331 BNG Rsp'62 III 139.5 139.2 BNG Ftsp'85 144-8 145 BNG Rsp'SS I 146 5 146.5 BNG Rsd'66 II 145 3 145.3 BNG Rsp'SS III 145.55 1465 8GN Rsp'671 134.8 134.8 BNG ïtsp'67 II BNG Rsp'67 III BNG Rsp'67 IV BNG Rsp'67 V BNG Rsp'67 VI BNG Rsp'68 I BNG Ksp'68 II BNG Hsp'63 III BNG Hsp'68 IV BNG Rsp'68 V BNG Rsp'SS IV BNG Rsp'SS V coop C.Sur.7 56 Ex.Fta/68 756 Exp Fin/71 75i FrHoilEnk H 556 FrHotLBnk D 356 Gem.Adknt 354 Gem.Crediet 3 Gr.Ind.Cr*96 756 Gr.Ind.Cr/68 756 Gr..Ind Cr.'65 544 Gr.Ind.Cr/58 554 Gr.Ind.Cr. 61 5Y» Gr.lnd.Cr/52 5 Gr.Ind Cr.'59 6 Gr.IndCr.'63454 Gr.Ind.Cr.'53 4l4 Gr.Ind.Cr/56 4 56 Gr.Ind.Cr/54 4 Gr.Ind.Cr.'55r Gr.Ind.Cr/56 344 HABA'55 4 56 HABA'56 156 IKABel-mlj LeasePlanNed. 8 TTBMlCT'SS 7 NBMkr'66 644 NBMkr'66 654 NBMkr'65 ö3! NaUnv.b/70 8% Nat.Inv.b/71 B Nat Inv b '69 7*4 Nat Inv b '72 7 Mal Iitvb'Si -L Natlnvb'58 44< 134.2 134.2 133.9 133.9 132.7 132 5 133 133 133f 133t 129 129.2 127 126 127.5 127.5 123.5 123.5 135t 135t 1307 i3or 1345 134/ 99.9 100 100.2 100.3 1021 102t 94 94f 81 817 78.5§ 78 5§ 85.2 85.3 99.75 99.7§ 97 97 85.75 85.75 84 84 85.5 85.5 945 94 86§ 86.8 81 81 89 3 89.3$ 93.5§ 93 5* 88$ 86§ 805 306 95§ 95§ 87 87 86 8G 91 91 100.7 100.6 100.1* 100.1* 300.2 100.2 S9.4 99,4 94 3* 94.5* 104 104 102* 302 25 95 6 95.6$ 97 6 97 9 g-»7 9)7' 95 8 87 6 iniMiiigiiiniiibWHiiiiiiiiiiiiiiiliuiiiiniiniiiniiniiiiinnHiiis GENOTEERDE FONDSEN 11/7 288 143 91 49 f ANP-CBS gemiddelden 5 1963 100 2 10/7 g Totaal 287 3 Hoger 155 3 Lager 76 Onveranderd 56 J Int.Conc. s Industrie g Scheepvaart ff Banken 1 Handel enz. Algemeen 104.3 149.4 124 6 133.7 136.2 127.7 104.7 I 150.7 122.5 134.2 I 137.4 128J NedCred.b. 8% 104.5 104.75 NMB70 8% 104 103.8 NMB'70 8 102* 102 NMB'71 8 102 102.5$ NMB'72 K 6% 94 5 94.7 Ned.Ontw.B 8% 104.9 104.5 Ned,Ontw.B.7 95.5 95.5 Ned.Ontw.B G 89.5* 90 Ned.Wat.b. 8% 104 104 Ned.Wat. 1971 8 101.3 101 NedWatl972 7 94.5 94,B RijnDisc.B.718% 101.5 101.7 Slavenb371 8 101.4 100 Zie^enhJin. '72 97.5 97.5 HYPOTHEEKBANKEN Fr.Gr.M. 8% 105 1 1051 Fv.Gr.'70 8% 105.25 105.25 Fr.Gr.'71 8% 104§ 104 Fr.Gr/7l 8 100.5 1002 Fr.Gr.H 8 100.3 100.5 Friesch. 717% 101* mi Fr.Gr.E7% 99 r 99.5§ Fr.Gi\A 7 93.1 93 Fr.Gr.Q 7 99.5 93.7 Friesch K 6% 99.5 99.6 Fr.Gr.KII 6% 99.3 99.3 Fr.Gr.Kni 6% 992 99.2 Fr.Gr.GII 6% 97 97 Fr.Gr.DW II6 88.5 88.7 Fr.Gr.S 6 86.75 86.75 Fr.Gr.N 5% 03 75 84.7 Fr.Gr.DV 6 87 87 Fr Gr.F 5 81 80.9 Fr.Gr.X-X <1% 80.25 80.5 Fr.Gr.DU 4% 82.1 83 Fr Gr.Z4% 79 79.6 Fr.Gr.Y 4% 77.9 78,5§ Fr Gr.DE-VE 3% 68 68 Tilb HypF? Tilb.Hyp X 4% 96.5 95 80 79 Utr.AB 7% 98.5 98.8 Utr.G 7 95.4 95.4 Utr.T 7 96 94 Utr.N 6 95.5 92.5 Utr.D 6 90.5 89- Utr.Z SVa 100 99.1 Utr.Y 6 86.5 87 Utr.X 5% 84 84 Utr.W. 5 81 81 Utr.U 4% 79.5 79.25 Utr S 4% 79.1* 79 Westl.DZ 8 301 100.7 Westl.AZ 7 92.6 93 Westl.R 7 95 94.5 Westl.M 5% 94.5 94 Westl.Q I 6% 99 2 99.2 Westl.C 6% 90 89.4 West. B. 6% 99,51 99.2 Westl.X 6 87 87§ Westl.y 5% 83.7 83.7 Westl.S 5 81 81 Westl.V 4% 80.3 80J. WestI.E 4% 87.5 87.4 Westl.T4% 80 so. Westl.NO 3% 66.1 66.8 WLJt I pa 69 7% 102.5 103 Westl.U'70 8% 104.4 104.4 V/efStt.U'70 II BVs 102.5 102.2 Westl.U'70 HI 8% 1022 102.4 Westl.U'718 100.7 300.7 WestI.U'7J 7% 99 99.5 Westl. "7117% 99 5f 99.5 Westl.71117% 99.S 99,7 Westl.U/70 8% 103.6 104.1 Scheepsbypotheekbankeu R'damse A 6% 88 87 R'damse AA 5 81.5 79 R'damse 4% 8Q* 73 R'damse 4 69 69 E.Ned.AO 5 89.5 83 E.Ned .AS 3% 72 71 Handel, industrie en Akzo'631000 4(4 Akzo'61454 Akzo*65 fi Alb.Heijn'55 4 Alb.Heijnt» 4 Alb3eijn'57 4 Alb^Un"5S 4 Alb JIeijn'59 4 AIb.Heijn'60 4 Alb.Heijn'61 4 Amstel'SS 5 Banda Blauwhoed'66 'i 54 Blauwhoed'67 6W Blauwhoed'64 55: Blauwhoed'61 4V- Blydenst/63 5 Blydenst'54 4 BIydenst/55 344 BOZ71 8>A BOZ 71-88 854 BOZ 64-84 554 Bred.V.G. 71 854 Bred.V G. 69 8 Bred.Wd 63 s Bred.V.B.71 854 Bred.V.B 66 7 56 Bred.V B 65 6 Bred V B.62 5 Brit.P. 71-86 8 Brlt.Petr/66 TV, Brst Pr."72 754 Brit Petr '65 6 Ceehom'71 854 Coop B 7 Coop.Handv 6 Coop M'SS 7 56 Coop M'67 654 Coop M'57 5 Coop M '64 5 Coop.M'60 456 Coop.M Rsp'64 Coop M Rsp'63 Crane'68 5 56 E!Dordt.'55 3=A Elsevier 71 s Heineken'68 7 Hoogov,'71 8 Hoogov.'72 8 Hoogov/66 656 Invent.'64 5 J Heybr '60 5 KeinnenBc» K in F,rh Alcs i*. Ir'" p- 5 LijmDeift 434 91 69.5 95 117.75 117.75 118.25 1185 118.75 119 119.5 95.8 48 96.5! 90.7 90S 89 82.8 82.7 82 101.8 102 89 101.7 101 74 101.5 98.5 93 93.8* 101.95 98.55 96 9 94.6 121 5 101 85 100 IS 929 94 80 95! 145 142! 85 94.2 101.5 97 5 101 10! 2 - 94 6 82.5 92.5 83 5 82 S S8 6 tUv. 89.5 68.5 95 107.75 107.75 108.25 108.5 108.75 109 109.5 4* 96.6* 90.7 90.9 89 83 82.7 82 101.7 101 89 101.1 1015 74.5 102 98.7 93 94! 101.95 98.5§ 97.2 94.75 122 10! 88 100.15 93ï 94! 90.1 95! 145 1435 85.5 94.2 101.5 99 101.4 101.4 94.7* 83 58 92.5 83 SI 8 37 6 8ü 5 104.2 104.25 103.9 104.3 103 103 102.6 102.4 102 102 100.8 101.2 99.8 100* 97.9 98 94.1 94.4 92.2 92.4 95.3 95.5 91$ 91.75 104.3* 104.7 93.5 93.5 99t 98.75 101.7 101.8 82 ait 97.3$ 97.35 90.5 90.6 91.5 91.5 88$ 83.1 865 86$ 94.5 935 89 90 B8 87* 955 96t 100.5 101 91.9 91.6 95.5 95.5* 88.5 33.1 91.8 91.8 87.5$ 88.5 91.6 91.6$ 99$ 99 96§ 96$ 93.5§ 93.5§ 915 915 102.9 103 109.5 110 104.3 104.5 86 85 81 81.5 90+ 90t 103.5 103.1 92.2* 92 88.3 89 90.8 90.6 92* 92.2 86* 86.5 Ned Gas'70 856 Ned Gas 76 856 Ned.Gas 70 854 Ned.Gas'71 8 Ned.Gas'72 8 Ned.Gas-72 744 Ned.Gas'69 756 Ned.Gaa'66 754 Ned.Gas'66 6 Fa Ned.Gas'68 654 Ned.Gas'65 644 Ned.St Mijn 654 PakbJHoU. 8% Pakh.Hold PC Lampe 71 8 PhilipsGI/72 B PhüipsGl/51 4 PtülipsGlf'48 3V6 PontKHout«5 544 PEGEM'57 l-II 6 PEGEM'58 556 PEGEM'58 5 PGEM'57 6 PGEM'64 S PGEM 59 4 5a Reinev.'66 7ya RottAntwF71 744 R'damRijn 656 R*damRUn5V4 R'damRijn 444 RijnSehM 69 756 Schiphol 6 Seholt.Hon. 656 ScboIt.Hon.554 ïïriiOlt.Hon. 434 ScholfcHon. 456 Scbolt.H/63 456 ShellFln.Mlj 854 SHV(SH)72 9.3 SHVSH'70 884 SmitNljm/65 G SmltNijm/64 6 St.Twente 4!/a Unilever 8 Unilever 6 Ver .Glas 5 VMFab'69 7(6 Ver.Mach.'58 8 VerMach/62 5 Gezondheidszorg enz. Aeneas 68 7 56 Ant.(0)*72 8=4 Ant.Lss/69 6=4 Bart/72 8?4 Bart/71856 Bronovo 7 54 Bronovo 654 Chr.V.V.Z/68 756 Con-JdeD 9 DSacJ.Mepp."'! .9 Dlac JMep/69 8?4 Diac.IdHep/71 8H Diac.T.Mep.TI 8(: Diao.bs.Ut'71 856 'tDorp'67 7 Elisabeth'71 854 Eudokia'60 5 Eugeria'66 7 peren Loo 7!6 H.rd.A"d. '68 7(4 Eom.Zkh.8y. Hom.Zkh. 756 HcureZkh. 754 JozefDev/71 856 JansG.H/68 756 JozefDoet/69 754 LosserHo£'71 8(6 LosserHof69 8 LosserHof'68 "56 MaasZh/68156 Mariast/70 9 MedCVelsenI854 OL.Vr.G/72 854 Gasth.Utrecht Parkhuis'70 954 Prot.Chr.Z.V. 9(4 Prot.Chr.Z.V. 856 Pr.Chr.Zv'69 8 Prot.Chr.Z.V. 7(4 PrZ.hs.Dr. 956 Pr Z.hs.Dr. 8V. Pr.Zbs.Dr. 8(6 Pr.ZJi.Dr. 744 Pr.Z/sH/71 8(6 Fr.Z.hs.Dr. 75'. R Hoogland 9 R Hoogland 854 Streekh.Ede 856 TalmaRust, 5 Vreugdeh/6S 7(6 W.Arntsz.'65 6 E-GS A'f/719 ZvplA'd/55 344 Zonnegloren 856 Zonnegloren 756 Zonnehuis 754 Schecpv. en luchtvaart KLM"68 7 94,1 £141 KLM'60 5 96.3 98.5 KLM'59 454 91.5 91.8 KLM'82 4V. 99.7 93.7 Spoor- en tramwegen 94 945 101.2 103* 102.5 101.5 101.5 101.6 1011 101.1 91.5 91.5 85 84.6 93§ 93§ 104* 105§ 104.2 105 103 102.1 100.5 100.5 100.2 100.2 102.6 101.7 88 87.5 101.2 102 81 80$ 93$ 935 94,1 94.1 94.1§ 93.5 100.5 200.5 94 94 92 92 101.2 101.6 93.5 94 95.5 94.5 101 102 98 98.1 93.5 93.5 93.6 93.5 103,5 105 102 103* 103.3 1035 103 102 105§ 1Q5§ 106.5 106.5 101.7$ 101.7 99 99.5 92 92.5 107.2 108 104 104 100.S 100.8 95.5 96 101 101 96.1 96.1 104f 104+ 103 103 101.5 101.5 83.i 83+ 93.2 93 80f 80+ 103.5 103.2 76 f76 101* 100.6 94.1f 94.§ 95+ 95+ Gld.Tramw. 5 825 82.5 Ned.Sp/708% 105.2 105.7 Ned.Sp/57 4% 90 90$ Ned-Sp/553% 95.2 95 2 NISp.19023% NISp 3713% NXSp'37113% 2.2 2.5 2,2 2.5 2.5 2.5 Premie-< Alkm/56 256 A'dC.Ar/33 3 A'dWb'51 256 A'd'58 I 256 A'd'58 n 244 A'd'58 UI 256 A'd'SS 256 Breda'54 256 Dordr/58 256 Elndh/54256 Enseh.'54 2(6 "sGr.h/521256 'sGr.h/52 II256 Ned.R Kr. 256 R'dam'521256 R'dam'53 II256 R'dam'57 256 Utr/52 2 56 d.HolL'57 256 ZdJIoH '59 256 obligaties 67.15 139 77.5 68.5 88 87.5 67.9 72.4 68.9 68.05 58.4 86.2 84.5 74.3 87.5 83.5 80.9 110.3 79 79.9 66.6 J37f 78 «7,5 86.8 86.8 67.9 69.8 67,05 68.05 70.5 84 84.2 74.85 85,05 83.9 77,9 110.3 77.9 78 Internationale instellingen Buitenland Eur.Inv.71 1% 100 100.75 Eur. Inv.'68 6% Eur.Inv/64 5^4 95.5 96§ 88 87.5 Eur .Inv.'65 6% 85 25 85.25 Europ.Inv. 4%. 87.5$ 885 Europ.Inv 4% 90.5 91 r.Am.Dev 8 101.2 101 I.Am.Dev. 7 93.1 94 lnt3 Rec.8% 103 102.75 TntJB Rec 6% 92.4 92.5 Int.B Rcc *61 4% 85.2 85.2 tnt.B.Rec/62 4% 83.6 83.6 Int.B.Rec.'55 3% 98.5 98.5 KSG'64 5%. 89 55 89.7 KSG'65 5% 89 55 89 5 KSG RII5% 90.5 S0.5 KSG'62 4% 88 885 KSG'61 4% 87.5 87.5 België Angl.Ath d.4 74 5 74 Antw *54 3% 79.1 79 5» Belg '54 3% 84 84 Belg *55 3% 83 25 83 25 Dele Petr R 5 916 97 5 Brass 23-31 4 86 5 86 5 Coekerill'37 4 Luik'$4 3?i N.M.Wat/01 444 Petr.IOOO'57 7 54 Sambre etM/37 4 WagonsLlts'55 4 WagonsLlts 444 Denemarken Kopenh.5 90 Duitsland YoungC'30 456 145* 98 755 75 75.5 79.1 79 89.25 89.25 117.8 117.8 90.5 90.5 94.5 94.2 96.5 96.5 Young'53 3 Ver.Saar'62 456 90.1 145C 99 75! 136 35.6' 94.9 Engeland Allied Brew. 7 138 EnglJtmd 356 35 Reed 5Y« 95 Frankrijk Comp.Fr.Fetr. 5 95 PipeLineSB 5 88.6 Italië Ene)Euro.65 6 93.9 Noorwegen Noorw/55 4 56 94,2 NorskHydroEl.4/ 70.75 Opp.kr/62 554 89 Oslo'615 90 Oostenrijk Oostenrijk"60 7 94 95 Canada Can.Pac.Rw.St.4 43.5 43.1 Deb.Stc4 33t 35.7 Ver. staten van Amerika Centr.Rr.NJ 3'A 25 25 NYCRr. 456 12 11.2 Pens. c. 35s 11.5 11* Wst.ShoreRr. 4 9.25 925 95 905 95 94.1 71* 90 90.1 CONVERT. OBLIGATIES V.K. E.K. L.K. AKZO 444 ABN' 6 AmalgaS'.i AMRO 5 56 BallNjJVi Boren 3 BOZ 7 BredaO 7 DrOvE'444 E'lsev. 744 Gelder 444 GistBr. 544 Grinten 6 Hagem.754 Holee 746 Homb. 8 H.ovensS'A I.H.C.746 Kerap 4°,4 Kluwer 656 KLM 5 3-4 Meelf. 654 NMB'69 656 Nutr. 744 N.tenC 8 Philips 656 Phil. 444 Pr.Br, 756 Rolinco 656 Schuit. 756 TUWat 556 V.Glasf, 7 VMF 656 Vlhamij 6 Vih.-B.854 Wyers 654 81.6 82.2' 127 127* 107.2 107.3 135.5! 135.5 106* 127 82.2* 127* 135.5 1095 173 92.1 83 1355 133.51 85 8 326.9 83.6 156 £8.5 86 155 133* 107* 102 92.1 145 95 160* 105.2 805 1122 94 114 107.5* 130* 163* 135.7 109.8 173 92.2 87.5 116 116 108.5* 108.25 136 135.5* 135 8 85.6 324.4 83.8 156 157 88.4 95+ 156.25 156.5 135§ 107.1 102.1* 102.1* 106.25 106.25 111 92 144 96$ 165* 105.1 90 112.2 94 NEDERLANDSE AANDELEN Bank. AMEVc f AmlasGrf ACStRot e Cultuurb. DeltX.VJ E.Nd .Nil/ KasAss e1 MecsHGr/ Mend.G. Ned.Cr f Ned Mid Slavenb. S]avenh.c krediet en verz. 124 125» 125.5 99.2 100 102.8 102,9 105* 84.5 185* 94.5 173* 315! 60* 98.5' 101 8 105.2 85! 164.9 94 172! 311 61 154-5' 294 294 105.2 85* 94.5 174 SU* 154.5* 155 294 295' 294 295 HYPOTHEEKBANKEN Fr.-Gr.H.c 814 814 W.Ut.H/ 333* 340 340 Schecpshypotbeekbanken Sch.H.Ned 210 209 207 A'd.Rub. A.RUb.C HVA-e Transatl. Cultures 33 40 40* 97.8 40 40.3* 94 43 Handel, Industrie en ACF 279.8 279.8 Alb.H. 195 AHOG 174 AvimA 1ST Ama.HoI. j 432 A DM 203 Ad.Rljtulgl48 AnlemNB 86 AniemNBo 82.5 Amb.Sch (124 Asselberg 93.8* ASW 114.5 AutoJRot 221 AutoJRot (222* BaUN./ 85* BAMV.B f 128* Batava U9.5 Batenburg 317 Beek 130* Beers 74.5* Begemann 152 Bensdorp 321 Bergoss 301.5* Berkel 350 Berkel c 345* Biydn.r C 57.5 BoerDi-uk 347 Bols 159 Borsum c 225.5 Bos K. 146 2 BOZ 493 Braatboi- 344! BrakkeGr 30! BredVRo 260.7 258 447.5 80* 80* 175.1 BredVGn Bred.VG BUhr-T. Biihr c Ca!venrc C'a !ve6%nr GSM i ?2u* CSM Cert f35* Ceteco IJ® Cetecoe/ j.s' ChauiOnie267 8 CmK&K 88 Crane N. Dess,Tap. f,®®-2 Dikkers J04 Dorp 228.9 DrOv.HoulHl Duiker 1®® kcon* ^To f 57 Y v l' Ig J»;* ElaUltg cri544u 195 174.5 156 43 5 205* 146 85 84 120 93* 114.5 220* 215* 64.5* 129* 124* 315[ 231.5* 75* 149 321 305* 360* 355 58* 350 160.5 225.9 245 500* 348 32 258.8 256.5 446 82.5* 82,5* 170- 147.51 526 526 197* 197* 270* 90* 140 91.8 102.5 226.1 105 101.5 57 "j50 5 550 dlv. 173 156 118 114.5 130* 123* 311.5 131.5* 77. 306 365* 58^ 353* 161 225 145* 510* 348 256.5 442 83.5* 83 5* 171* 527 527 273* 90.8* 141* 92 102 226 1 101 5 3-0 550* EMBA 2128 Enkes 125 Eur.Hotel 425 Fokker 40 FordNed 855 Fumess so v.Gelder 100,5 v.Geld.49o 101.7 GeroNBc 134 Glessen 214 Glst-Br. 61.7 Gist-Br.C51.7 Goudsmit i3i* Grasso 1501 Grinten 219 5* Grofsmed Hagem. ilt 65* 120 119 81.8 240* 106.5 Halberg Hambro Hatéma Hatéma HeroC B 208 Heybr.H. 240§ HoekMach 725* Holec 207.5 HolBet. J 96.5 HolBetCer 94 Hoogenb. 280* Hoogenstr. 938 HooimeijeJl28 IHCHoll. f 735 In d .Mij 238 IBKond. 118.5 Interlas 430t Xnt.MÜll./ 72.5 IGB 510 Inventum 210* Kemo 178.5 KempenB. 1135 Keyhout 308 Keyb 6pr Kiene Kloos Kluwer KBB KBBnrC/ KBB6Pr. KBBönrC 108 246 234.7 235.5 117.5 116.1 16.1 15.7 KonNJ'ap 2455 KNTUC Koud.nrC Krasn. K.V.T. KVTprw Kwatta LandréG 130.5 LeidWol 399.5 lind.-C. f Lijemp. LljmGel./ Macint. Matubel Meelf. Meesb.w. Metaverpa 258 Meteoor 395 Mosa MUnbk W Naarden Naeff NBM bouw NEDAP Nederh. NedBontw 216 NDUnrC 2608 Ned.Sprms 210 5 19.5 E 124.5 75 383 135* 178' 220 60.5 125 144.5 81.5 276 107 117 310 72* 83.5 79 312 77.2 391* 385 94 130 126 129 5 195 187 82.8 93 5* 93 5* 278 225 141,5* 275' 1355 124 465* 117* 313 86,2e Nelle NelleC. Netam Nieaf NieafC Nierstrasz NJSuroh. Norit Nutric.GB 107,4* NutrmrC/ 107.4* Nym.nrC 39.1 Ni jverdal OGEM Og.NB Orenstein Oving Pakh.H J Pakh.HnrC 141* Palemb. 112,5 Palthe 130* Ph.GBEJ 53.7 PontHout 345 PJJout 6pr 1255 PoreFles 157.5 Pr.Br. Radem. M Reeslnk Reeuwljk Reine veld Riva nrC Robte Rormnenh. 793 RSVer.nrC 2B2* Sanders 322 Schev. J 37 Schokbet. 217 Sch.b.C.B. 210 5ch.l.&pap 192* SchHon. S 68.2 Schuitema 300 SchuttvH 145.5 Sim Erab. Soerab. Stev. G Stokv. Z S StTwenthe 115.5* TabPhil. 84.9 TechMar. 174 TecfanUn. 240 Telegr. f 83.9* Tilb.Water 240^ Tricotb. 40§ TweKab. 413 Ubbink D. 180< Udenhout Unikap UnilCert/ UnilC7% Unil 6% Unil 100 49 Unil 1000 4 V.d.Vliet Veneco Veneta Ver.Gl. NE 210* VHSchev. 85.5 VMF f Ver. IGeer Vem.Uit/ Ver.U.7%/ VerTouwc 173 Vezelverw Vihamlj f VRG Pap. Vulcoord Waveren WegnnrC 3 Wessan. Wessem Wyers WyersC. WJjk Her Zaalberg 101 50 103.3 415 180.5 225* 127.7 97.6 87* 58.5 60.5 167* 73.5 255 123.5 85 202* 19§ 109.2 639.5* 85.5 54 92.3 128.5* 175 136* 132* 85.5 126 9* 215* 125 426* 40 855 82.9 102* 102 134 213 60.2 60.2 132* 1431 230.5* 65.2* 119.5 120* 81.8 240 106.5 201* 250 723 207 96.5 98 2* 273 94 126.5 730 239 114 4301 72.8 505 215* 1708 120.5* 310$ 108 246 236* 236* 118.3 117.3 16.1 15.7 251 19.3 125 75.5 390* 136* 180* 130 395 220 59.9 125 140* 81.0 277 110* 2551 298 117 308.3 71 84.5 77.5 313 76.5 218 267* 210.5 393 395 92.5 131 125 129.6 195 192.5 108.5* 108.5* 39.1 82.5 94.8 94.8 284 230 144* 143* 112 136* 54.1 345* 128 158 275* 138.5 124.5 477 117* 325 83* 798* 263* 323.5 37 220 218 192 5 67.9 300* 143 103§ 46 103 41.2 117* 85* 180* 242 83.9* 241r 41§ 416 184* 180.5 230* 128.8 97.7 87 58.5 61 167.8 74.5 251 214* 85.5 122.5 85 208* 19§ 177 60 108.5 640.5 86.5 55 91* 127 173 131* 130* 86 127* 219 125 82.5 102* 102.5 134 213 60.2* 60.2* 141 233* 65.8 118.5 236 106.5 2025 721* 207 96 270 94§ 733* 112.5 72.5 505 exd. 108 246.5 236» 236.5* 118 249 76* 391 136 180* 130 218 59.6 125.8 82 275 112* 71 84* 76* 220 393 129.6 195 192 39.1 95 95 284 144 143 112 137* 346* 158.5 272 139.8 90» 7975 263* 37 223 220 192* 68 117.5* 85 181* 242 417 180.5 235{ 1285 167.8 251 2145 B6 122.5 178 108.5 645 87 Mijnbouw en Petroieam 3.5* 137.9 133 259 2551 30400S 3195 3395 650 Boeton 3§ DordtsPM 753 Maxwell/ 136.5 Moeara f 262 Moea.opr 310001 MoealO/ 3195 MoeariUI j 3370§ Moea 1-20 650 HAL c On^tzee Zee.an I Zeevaart Scheepvaart 132 135.8 84 5 84 5 200* 285 151* 1555 84 5 285 Spoor* en Tramwegen Gelderse 88 87 Suriname en Ned.Antillen AntBrouw 125.9 125.9 AntVert 13T 133.5 SurBTOUw 204 2047 Hunter f 53.75 54.2 54.2 Nederland Depofcfractiebewijzen ZAfrGoud 228* 225 Participatie bewijzen 227 1895 155 775 AlgF.1/10 137.5 Am Fifty 770* AmFund ABD Conv.1/5 Conv. 1 Goldm. 1/5 134.8 Goldmin 1 674 H.Fund t/5 154.5 H.Fund 1 773 H.Fund 10 7730 Interbonds 635 Inv.Gold 325e Rent.fnds 821 118 780 228 189 155 775 134.4 672 155.5 155 5 118 228~ 189 155 775 779 7790 635 320 823 779 7790 635- 823 Vastg. fondsen 1. hyp* Vst.g.Nd. 582.5 ^582 - Vast-fondsen m. hyp. BinB.VG 154 155 B.BVC71 j 150t 151 - Breev/67 135.5 139.5 - Aandelen DÏF EngH5<?eC. EngH5<TcPr 1KA Mljbeb. Nefo Obam f Protector J Unilnv Unitas UtiUco Wereldh. f in Belegglngimijen 129^ 129.5 129.5 67 67 65 192 873 31.5 471,5 4T1.5 123 74 65 126.8 126.3 125.1 117.5 116 116.5* 65 192 870 60.8 471 123 74 192.5 873 123 84.7* Suriname en Nefljuttmen Int.T.F. Lev.C.H. 12.E 20.6 12.8 20.6 Pac.SeabF 25.8 26 20.5 26 TokyoCap 28.85 28.95* 28S5 Duitsland Atlantica 296 296 Conc.tra 285 285 285 Europa 1 47.5 48 Euro. 10 475 480 Unif- 5 i 137 136 336 Unif. 20 548 54? 544 Luxemburg Domtar 14 14.1 14.1 GulfCan. 32.8 33* HlramW, 44.8 44.5 htiskyO. 15.4 15.45 15-5 IAC 19 19 ImperialO 38.3 37.75 37.75 Inland 15$ 14.8 Int.Nickel 32 31.5e 31.75e tnt.P.Llne 29.25 2.9.25 MaeMillan 23.4 23.5 Massey 13.5 13.75 13.75 SbeilCan2 43.95 44.25e 44.25e ShellCanIC 44 2 44.5e 44.5e Steep Roc 2 1.9 43 42.75 42.75 19 19 19 17+ 16.5 3i.4e 30.4 30.4 27 26 26 21^5 20.75 29^ 29.6 29.6 47 46.5 Ver. Staten van Amerika ACF Admiral Akzana AllChem. Am Brand Am Can. 31.75 30.75 AmCrystS 31.25 31.5 AmCyan 34 AmÜome 104.25 103 AmMetal 28.6 AmMotors 9.35 AmPhoto 10.8 AmSmelt 1 20 Am. Stand 13 ATT5N ATT5H Ampex Amsted Anaconda 17.45 ArkLouis 22J25 Arm co 40.5e 40.5e 7.9 37.25 34 103 28.5 9.25 9.15 10.8 10.8 19.75 19.3 13 13 41 41 8 8 37 17.1* 37 17.35 21 Ashland 26.5 26 Atlant.Ric 52 51 Bayuk 12.5 12.3 BelUnter 31.2 31.25 Bendix 44.25 44.5 Bethlehem 27.3 26.5 Boeing 22.9 Burroughs 188 Celanese 47^5 Cerro 12.1 ChadbourC 3.4 2135c 21.35e 20.5 Chesap.o 48 :1e 22.9 185 45.5 12,5 3.4 47.25 30.5 Eurinv 1 74 Eurinv 5 370 Eurin. 25 1850 Eurun. 1 145 Eurun.10/ 1450 Finan. 26 356 Intltaiia 460 UST.In. 14.1 Valeur k S 81' Valeurs 10 810 Valeur 25 2025 74 370 1850 145.2 1452 356 455 14.1 81.4 814 2035 81.4 814 2035 Zwitserland Univ.Fl/ 98-5$ 98.5 Univ-F 10 J 985§ 985 Zuid-Afrlka ArnSAfr. 53 52§ Australië I.Pac.C 520 520 Canada CanlnvF 4.7 ^4.7 Canafund 65 65 N.Res.G.F. 63 6.1 Ver, staten van Amerika Bos. CSF 3.8 8.75 ChanGF 6.55 6.45 6.45 ChanSF 2.2 2,2 2J2 Chemie F 10 9.9 9.95 ColGShar. 6.5 6.3 6.4 Dreyfus 10 14.75 14.55 r Fidelity 16.75 16.75 Fid. Cap 13.75 13,75 Fid.Tr. 27.5 27.5 InvJMut 9.1 9 Japan F 10 10.25* 10.25* Lehman 16 16.3 Madison 13.25 13.1 Manhatt. 5.5 5.4 Massa ch. 13 12.9 Oppenh. 9+ 9+ Steadman 4 3.9 3.9 TechnoF 7.5 7.8 ValueLSSE 5.4 5.1 Buitenlandse aandelen België CockerÜl 71* .71* Gevaert 119 119 SolvayA 195.8 196 UnM. 116 117 Un. Min 1 jll65 1170 Denemarken Brm.W. 225 22§ Duitsland Rh e in WE 171.5 170 Engeland ICI 205 200 Rank 3625§ 36251 R.Tm to 200 200 Tangany 131 130 Frankrijk Com.FPB J153 160 Pechiney ƒ106.75 106.5 Luxemburg Arbed 312 310 Zweden Zw.L. 118* 117* Zuid-Afrika Sb.NLIO 71 68 Indonesië AIME 12.55 12.5 11.5 ZBanM. 1.3 1.1 Japan Chrysler 30.3 Cities SI 34.85 35 Cities S10> 35.SC 35.5 Colgate 76.75 ColumGas 29 ComEdis 32,35 ConsEdis. 23.9 ConNatG. 28,2 ContOiï ContTel Contr.Dat, 75.3 CPC 33 CurtWr 49 25.8 45.5 30.5 35 1 35.5 73 28.15 28.15 32.45 32.45 23.85 28.3 25.6 25.5 19.9 20.2 23.85 Darlnd. DelMonte DowCbem DuPontl DuPontlÖ 55.6 20.3 91.8 164 164 23.4 60.95 37.75 1825 61 38.8 41.3 27.25 27. EastAirl. 27 EastKodakl34.75 134.75 ElFas.G.10 17.5 17.75 FedPacEl 23.4 F NatCity 62.5 FtorP 39.75 Fluor 18.2 Ford 10 64 Fruehauf Gen.Am.T. 41.5 GenCable 15*le 15.15 Gen .Cigar 20.7 20.7 Gen.El. 65.3 66.5' GenFoods 26.15 26.2 Gen.Motor 73.3 GenTel Getty Oil Gillette 48.5 Gimbel 24.15 Goodyear 28.75 28 Grace&Co 26.75 26 Greyh. 17.65 Heller W.B 29.7 Hilton 39.75 39 IUCentral 30 29 IBM 406 IntFlavors 68.25 IntHarv. 34.75 IntPaper 37.35 Int.Tel.T. 52.5 IntUtC 45.25 JonesX 16.6 KansP.L. 23.5 Kennecott 22.6 22e Kraftco 40 ,s 42 Kroger Leasco Lehigh Libby Ling-T.2 LingT.10 Litton Lockheed LoneStar MarshaUF 35.5 MartinMax 20.25 MayDep. 43.5 MCA 26 McDonn.D 36^5 Merck Co 84 MinnMin 79 MobilOÜ 57 74t 32.75 33 431 55.6 20.1 91.3 91.3 163 162,75 27 50.5 44.5 56 14.6 32.5 19.4 17.5 40.3 11.75* 13.8 35,25 30 24 10.5 16.4 27.5 22.75 3.9 81 35.2 111.75 28.95 130 94.5 62 34.75 22 12 73.25 28.5 14.9 108.5 44.65 18.5* 49.25 43.3 41.7 485 48.75 60.75 72.25 53 42 41.75 37.4 31 395 31.7 172 56.5 27 20 38 47 52.2 17.9 35.25 14* 27.8 89 31.5 50.5 50.7 35.7 50.5 43.5 55.5 s. 14.5 321 18.95 18.5 40 11.75? 13.8 35.5 3025 24.5 10.5 16.4 27.75 22.25 3.9 81 35.3 112 28.6 125 93.75 62 34.75 21.1 12 74 28 14.6 105.5 43.75 18 49.45 42.3 40 - 49.25 49.5 60.8 71.6 52 42.3 41 37.6 30 40 32 168.25 56.5 26.7 19 36.5 46.75 51.4 17* 34.75 14t 28* 88.75 31.6 29 49.1 34.5 50.5 55.75 14.5 31.3/ 19 18.25 35.5 24.5 16.4 22.25 81 112" 125 34.75 21.25 14.6 105.5 43.75e 49T45- 71.6 i, 41 37.6 39J7 169J25*^4 2677/ - 447S €1.35, - VOORL. GEN-, FONDSEN Aandelen 1 Vik. Res. I 20,15 20.15 201 OBLIGATIES 17.75 KNPap.fbr.7% 123$ 1261 Meteoor beton 115 114.5 61.25 NBMbouw 121 120 Peek&Cl.L 97.5$ 98 18.25 ShellFinMij7% 99:0 99.9 61.5 Techn.tJJBeh. 95.6$ 96.2 38 8 Westl.U.-Hp.b. 97r7 98 41.3 KC1 8 7.5 Komatsu 8 8.35 Pion^ 47.5 42.6 Pion.10 43.8 42.6 42,6 SanoEl 10 20.1 20.5 20.5 SanyoE 20 20.1 20.5 20.5 San.E. 100 20.1 20.5 20.5 SonyC. 32.1 32.1 Canada AlcanAl. 19.75 19.25 Asbestos 21.75 21.75 BellTel 41 41.5* BovisC. 2.255 2.3 CanBrew 7.35 7.25 Can PactlH 15 3 154 Conitiico 27.5 27.4 ConsBath 11.5 12.25 19.35 15.4 Vrijblijvende taxi Ago Lignostone App. Bronsmotoren AUDETNV Bataafse Accu Batavier Bosch Keuning Catz' Intern. Delta Baksteen Edlcom Enraf Nonius Eriks Euromast Giessen's Werktuig Gror.tmij De Groot Haven en Scheepv. Helders v/d Wal Hilton A'dam Hilton R'dam Houth. Eindh. Zn Houth. Kunst 1CU Ingham Int. Naut. Van Katwijk's Maastr. Zinkwit Korff's Cacao Lebon Visser Van Melle Merwede Kalkz.st. Modem cn Treebeek Moira Verz cert. Motyn Co, Nat. Grondbezit Ned. Elevator Nwe Maasstad N-Ned. Machine Nijgh/v. Ditmar c. P&C/Lampe Phoen./Eong./Germ Prins Prudentia Rtibatex Huys' Belegging Sphinx Ceranuque Claims, Scrips. Stockd ACF Al C 6.88 6.99 AMEV 3.1 3.12 .3.13 Ass.C^t.R' 7,4 7.3 ARMe 10.1 10.2 19.35 18

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1