lil Van der Spoel trof vier keer de roos Doto Meld tot de rust stand Van Steenis kreeg loon naar werken Jan Brinkman snel in Schiedam SSS sneed als koek door defensie DUNO Zwart Wit niet groots Hillegersberg komt in vorm Heerjansdam deed het goed Kozakken Boys niet op dreef Tweede plaats Jodan Boys Gerard Kampér ongenaakbaar Gödde winnaar in Willemstad SHO-schutters te solistisch Im< SVPTT klopte DSO Eenheid ontbrak in defensie ARC 9 iSl Ton de Gier zorgde voor 2-2 TROUW/KWARTET MAANDAG 7 AUGUSTUS 1972 Sport BPH Excelsior-aanvoerder Jacques Roggeveen maakt het de achterhoede van ASWH moeilijk. LIES MAST WIM HUISMAN ASWH overspeeld: 0-8 rr T AWRAP.TTT Anlif H, I. AMBACHT Acht—nul zijn cijfers die er niet om liegen. Welnu, dat was de uitslag van de oefenwed strijd die ASWH tegen het in de Ere divisie spelende Excelsior moest toes taan. Het werd tevens een overduide lijk bewijs dat ASWH nog niet rijp is voor betaald voetbal. Maar dat wisten de in nieuwe trainingspakken gesto ken Ambachters al. Wat erger is: dit ASWH toonde nog lang geen partij te zijn voor clubs uit het betaalde voetbal ook. De training Was vorige week pas begonnen en de conditie van trainer Ad de Bondt's mannen was duidelijk onvoldoende. Spelers als Giel Bakker, Jan Lodder en Henk v.d. Linden speelden ver beneden hun kunnen, terwijl keeper Scheurwater kennelijk zijn dag niet had. Weliswaar waren verscheidene treffers onhoudbaar, maar dat kan lang niet van aile acht goal sgezegd worden. Wanneer we nu de vraag of zo'n wedstrijd zin heeft zouden moeten -beantwoorden, dan zeggen we natuur lijk: ja. Als training 2eker, al moeten we het vele van de 600 toeschouwers 'toegeven: technisch en tactisch leer- den de wit-zwarten niet zo bijster veel, want ze hadden nauwelijks tijd om naar het spel van de Rotterdam mers te kijken. Aanvallend is ASWH er dan ook nau welijks aan te pas gekomen en doel man Eddy v.d. Roer had wel thuis kunnen blijven. Hij heef tvier tamme schoten te verwerken gekregen! In de derde minuut schoot Den Brave in de 28ste van Ritmeester, in de 35ste van Dorré (meters over!) en na rust van invaller v. Buckert, Veertien hoekschoppen mochten gasten nemen waartegen ASWH er geen enkele kon stellen. Voor rust draaide Excelsior op volle OUDE MOLEN—HILLEGERSBERG 0—5: De bezoekers die duidelijk ster ker waren, kwamen, zagen e n over wonnen. Van der Lek gaf de gasthe ren al in de vijfde minuut een 0—1 voorsprong. De doelpuntenmachine in de tweede helft -op liep volie toeren. Eerst trapte een Fijnaardse 'verdediger in paniek in eigen doel en daarna voerden Van Doom (kopbal), 'Doesburg en De Haan de score tot 5—0 Op 'WIELDRECHT— ODS 2—2. Beide te ams lieten zich van hun goede zijde 'zien en dat leidde tot een aantrekke lijk .duel. 'W. Vos kopte na voorzet 'van'v.d. Wijde Wieldrecht naar 1—0 inaar kort voor rust maakte 'Sleeking 'gelijk (1—1). Na rust 2—1 van Roose '.en 2—2 van De Rover. Een schot van 'Van Andel tegen de lat hield Wiel drecht van de zege af. BE FAIRVOC 1—1. Be Fair had m "de eerste- helft een overwicht Toch kwam men pas kort voor rust door Ivan.Rijnop 1—0. In .de tweede episode profiteerde Óuwerkerk na twaalf minuten van een foutje van A- junior doelman Verhoef: 1—1. Hoewel ler aan weerszijdenjaog mogelijkheden waren bleef deze stand gehandhaafd. PELIKAAN—UNICUM 3—2. De 1 Zwijndrechtse Vogels speeiden een goed oefenduel tegen het Rotterdamse •Unicum. Zij namen door Hams de 'leiding waarna een fout van Vermaal 'tot 1—1 leidde. Opnieuw .tekende Hams voor 2—1 maar halverwege de tweede helft maakte Unicum weer gelijk (2—2). Tenslotte bleek de tref fer van Voeté voor-de winst doorslag gevend, Peljkaan won verdiend. ANIMO—WILHELMINA 2—3. In de- Jae goede, sportieve wedstrijd speelde «de ploeg uit Aalburg een toonaange vende wedstrijd tegen het elftal uit «Loon op Zand. Van Veen gaf de bezoekers voor de thee de leiding. •In het tweede bedrijf gaf Wilhelmina' ,'nog veel beter partij en De Brum drukte dat met De Waal uit in doel* 'punten (03). tin' de slotfase kwam /ic thuisclub sterk terug. Dat bracht brood op de i plank in de vórm van twee treffers waarbij het slotdoelpunt uit een straf schop werd gescoord. DFC-jeugd—TOGR 1—1. De openings fase was volledig- voor TOGR, dat spoedig Richard Mutsaars een voorzet vaft Jan Wessels met een kopstoot doeltreffend zag afronden. Na de rust •sprak de conditie een woordje mee. ,De Dordtenaren hadden wat meer adem en zagen dal via De Koster in J11 uitgedrukt worden. TOGR was technisch beter. toeren en na de thee geloofden de Rotterdammers het wel en konden de gastheren zich op het middenveld iets vrijer bewegen, vooral ook door slor dig spel van de betaalde spelers, bij wie Roggeveen, kwakkemaat, Bron, Bassant en Koenen tot de uitblinkers behoorden. Bij ASWH deden aanvoerder Whn van 't Hof, Aad van Wingerden en Dick van Kooten het vrij redelijk, al gingen nagenoeg alle duels met hun tegenstanders verloren. Nog maar drie minuten was het spel aan de gang of Scheurwater moest naar het net toen v. 't Hof een vrije trap veroorzaakte, die gemakkelijk door Kwakkernaat over het muurtje en in het doel geschoten werd (01). In de tiende mmuut plaatste Bassant de bal voor het doel, waar v.d. Vaart voor de juiste afwerking zorgde (0 2). De ASWH-defensie stapelde fout op fout (zenuwen?! en zonder al te veel moeite kopte Roggeveen na een hoek- schop van Bassant de hal eerst op de lat en in tweede instantie in het doel (03). Een fout van v.d, Linden stelde v.d. Vaart op rechts in staat tol de doellijn door te lopen en zijn voorzet werd onnavolgbaar door Kwakkemaat ineens op de schoen ge nomen en dat betekende 0—4. Een schitterend doelpunt! Voor rust werd het nog 0—5 door Kwakkemaat na goed aangeven van Roggeveen en door Bassant na een voorzet van Kwakkemaat en eën levensgrote blun der van keeper Scheurwater 0—6. Aanvoerder Roggeveen tekende na rust na een kwartier voor 07 en twee minuten voor tijd was het 08 toen v.d. Vaart en Bassant er samen tussenuit kropen en Bassant voor het beslissende schot zorgde. Trainer De Bondt had zijn jongens opdracht gegeven 'gewoon' te-spelen.' jZWIJNDRECHT—HEERJANSDAM •'1—2. Een oefenduel, dat het aankij- Jken volkomen waard was. Al in de tweede minuten moest MEYER EEN KNAPPE REDDING VERRICHTEN (OM Stoik van een goal af te houden. I Geleidelijk aan kwam Heerjansdam beter op dreef. Dit werd vijf minuten voor rust op het scorebord tot uit- drukking gebracht, nadat Van Peenen ;Van der Spoel op maat had bediend. INa de wisseling een offensief van de •formatie van Nieuwstraten. Van Wor- ."kum trof daarbij onder meer het houtwerk! juist nadat de gevaarlijke -Ten Hollander oog in oog met Meijer :had gefaald, bracht De Beeld met een ■omhaal de stand op 0 ;Toen Kaptein tegenstander Den Hol lander binnen het zestienmetergebied 'onderuit haalde, benutte de 'getroffe- >ne' zelf de strafschop: 12, DSOSVPTT 2—3. De goal vaf Ouds- hoom in de eerste helft bleek niet voldoende om een in die periode sterker DSO aan dc zege te helpen. Aanvallend was SVPTT na de thee gevaarlijker en het maakte niet alleen 'gelijk maar liep zelfs uit tot 13. Vijf minuten voor tijd kon Akkerman de achterstand nog tot 23 verleinen. 'Spcr'ief duel. RWH—ALMKERK 4—0. RVVH was op alle fronten stukken heter. Het was niet te zien aan het spei, dat.de Ridderkerkers met diverse invallers .aantraden...JMa „rust -moest -zelfe-Heide (40 jaar) nog binnen de lijnen komen voor Vlasblom. André van der Spoei bepaalde de ruststand op 2—0. De tweede helft was amper één mi nuut aan de gang of André van der Spoel had opnieuw succes. De zelfde speler zou ook de vierde goal op zijn naam brengen. De tweehonderd kijkers zagen dat ar biter Hoogland het niet moeilijk had. DE ZWERVER—DCV 5—1. Gerrit Slagboom, die zijn afscheidswedstrijd speelde, had een groot aandeel in de ruime winst. Na ruim een kwartier keek DVC tegen een 30 achterstand aan. Lodder, Van Steenis en C. Slag boom waren daar verantwoordelijk voor. Tien minuten na de hervatting redde Velberg de Krimpense eer: 3—1. Lodder en Gerrit Slagboom zorgden vervolgens voor één treffer. Na afloop van deze ontmoeting werd Gerrit Slagboom op de schouders van het veld gedragen. Hij werd tevens be noemd tot lid van verdienste. SPIJKENISSE—MW 1—0. Het was een tajn partijtje voetbal. De eerste helft speelde zich voornamelijk af op de Maaslandse helft. Buvens en Smid troffen ondermeer het houtwerk. MW beperkte zich tot uitvallen, die evenwel niet ongevaarlijk waren. Niettemin had men pech, toen Mos terd de lat op z'n weg vond. Een knappe actie bracht Buvens alleen voor Groenendijk en het was raak: 1Q. Dat was acht minuten voor de pauze. Na rust een lusteloos spelend Spijke- nisse. Arbiter Bol had een rustige middag. NSW—EBOH 0—3. De Numansdor- pers brachten EBOH in de beginfase verschillende malen in moeilijkheden met enkele kansen o.xn. voor v.d. Giesen. De strijd kwam allengs in evenwicht maar de beste kans was nog voor "NSW toet een schot van Heemskerk op de paal. Dat deed Bu- sink van EBOH hem na maar vlak voor rust boekte Busink na een vrije trap van Van Kooten eindelijk succes (0—1). Na rust deelde EB01I min of meer de lakens uit met als gevolg 0 2 van Holster en 0—3 van v.d. Waai. Ruim verdiende zege. ZWALUWEN—WIPPOLDER 0—1. De Delftenaren namen weliswaar via een strafschop de leiding. Door een knap schot van Werner van der Meer kwam Zwaluwen op 1—1 en nog voor rust werkte Leen Pijpers een vrije trap direct in het doel: 21. Ruim twintig minuten na de hervat ting omspeelde de van Sparta overge komen Ben Warner diverse tegenstan ders en zorgde voor 31. Leiding was in handen van de heer Wolffenbuttel. ZUIDLANDRF C3—1. Ondanks de absentie van Van der Slot en Lugten- burg kwam Zuidiand goed voor de dag. Bij rust stond de ploeg van trainer Pil reeds met 2—0 voor. Eerst werkte Inge Meerkerk de bal uit een hoekschop direct in het doel en daar na had Henk van Kempen succes. Een kwartier vöor tijd straften de Rotter dammers een fout van Lien Sint Maartensdijk keurig af, maar Van Se- venter trof daarna met een boogbaï de roos, waardoor het 31 werd. Goede ieiding van scheidsrechter Mast. RAC—SSC 0—0. In deze levendige wedstrijd werd er niet gescoord. Het was moeilijk te zeggen welke formatie de sterkste was. Wel viel het op dat de 'defensies de strijd beheersten wat mede tot gevolg had ,dat de toeschou wers geen treffers zagen. Overigens -was- de- club - uit-Sprang -nogt geen eenheid hóe'wel uit de constructie van de aanvallen voor de rust bleek dat de spelers elkaar bij de te schaarse combinaties goed vonden.Voor de "trainer een dankbare taak na de va kantie om de conditie wat meer op te voeren. r BE READY—GOOD LUCK 0—3. Good Luck nam het m de eerste helft zeer makkelijk op tegen de formatie uit Hank. Dientengevolge kwamen er geen doelpunten.. Een paar hartige woorden in de kleedkamer bevorder den de productie. Good Luck ging over tot aanvallen en de thuisciubdefensie ging door de knieëm Piet Verbunt, Schipperen en Verduijn wisten de meerderheid in een verdiende 03 winst uit te druk ken, NEO—OSC 2—3. NEO (Nederland en Oranje) was in de eerste helft de toonaangevende ploeg en domineerde duidelijk. De tegenstanders uit Or- then werden in eerste instantie van de agressiviteit de dupe en moesten met een 02 achterstand genoegen nemen. Ad Vos tilde in de derde en dertigste minuut de score naar 20. Nog voor de thee werd het 21. In de tweede helft bleek dat de verdediging van NEO de nodige conditie en kracht tekort komt. Dat kostte de nederlaag. OSC haaide nog tweemaal goed uit en dat betekende evenveel doelpunten. Eindstand (23). WILHELMINA—WIT ZWART 5—1.. De bezoekers kregen bij het Wilhel mina uit de Branbantse hoofdstad weinig kans. Iri de' eerste 45 miniften bood de gastploeg nog aardige tegen stand en wist zelfs door Ad Rozen- brand de leiding te nemen (01). K. Paulides, afkomstig uit Sprang maak te voor de Bossenaren gelijk en dat vormde de inleiding tot nog vier goals gescoord door Hoo (strafschop), Meijer, Ouwens en opnieuw Paulides. Dat hebben zij gedaan, maar het is hen toch duur te staan gekomen. Arbiter Gans had weinig moeife met dit sportieve duel. KOZ. BOYS—NOAD 2—4. Met Netten en Jansen als uitblinkers was NOAD vooral door een betere middenveldbe zetting sterker. Weliswaar kreeg Ko zakken Boys de eerste, reële scorings kansen maar een daardoor gewaar schuwd NOAD trok het initiatief aan zich en de Boys moesten gaan verde digen, Het ging hun niet zo best af ook al omdat keeper Ottevanger zijn draai nog niet kon vinden. Nadat Bogaard op de lat had gemikt liet Heesbeen in de 28ste minuut 01 aantekfenen en in de 43ste minuut werd het 02 door een eigen inzet van Timmers die over de te voor zijn doel opgestelde Ottevanger de bal in het net plaatste. In de korte tijd die voor rust nog restte plaatste Netten uit een vrije trap naar Uijens en dat betekende 0 3, In de tweede helft scoorde Hees been 04 en kwam Koz. Boys daarna knap terug jnet twee treffers van K vd .Heuvel (24). De Schotvaardighelö 'was 'bij de Wer; kendatomers echter nog niet geheel en al op peil waardoor de zege ver diend naar NOAD ging. 's-GRAVENZANDE—DRL 2—2. In de eerste speelhelft was DRL sterker en drukte dat in twee doelpunten uit Ouwens scoorde zowel in de 12de als in da 30ste minuut. Al kon het hoge tempo niet worden volgehouden, het bleef een fel en aantrekkelijk duel waarin de spanning terugkeerde toen Lankester acht minuten na rust te- genscoorde (12). Nu kwam de thuis club volledig aan bod en maakte ver diend gelijk doordat De ,Gier een voorzet van Noordermeer benutte (2—2). ARC—RIVALEN 1—3 Het bleek duidelijk in deze wedstrijd dat er aan de Alphense defensie nog wat meer èenheid moet worden ge bracht. Bij e Rivalen was de eenheid de grote kracht. Daaraan mankeerde het bij de thuis club die voor de rust door Krijnen op een 01 achterstand kwam. Meichers maakte er in de tweede helft 0—2 van en Suurbier (nee niet die van Ajax) maakte er O3 van. Toch bleef ARC niet geheei met lege handen, want Bernard de Vreeze, een nieuwe aanwinst, scoorde nog tegen (1—3). GOUDA Jodan Boys heeft het uitstekend gedaan in het toumooi 'Gouda 700'. De Bos bereikten de finale door achtereenvolgens het streekelftal met 10 en Olympia met 20 te kloppen. Tegen DONK werd de partij afgesloten op een 10 remi se. Jodan Boys dat poule-winnaar werd moest aantreden tegen Gouda dat eer ste werd in de andere afdeling. Het werd een' spannende finale. Ondanks het feit dat Jodan Boys met vijf invallers aantrad vele spelers zijn nog met vakantie werd de meest eervolle nederlaag (10 geleden). Het Goudse doelpunt werd in de tweede helft door Noordermeer ge scoord. De eindstand: 1. Gouda. 2. Jodan Boys, 3. Streekelftal. 4. Solingen. doto—SPARTA b 0—3. Hoewel Sparta ook al in de eerste speelhelft sterker was kreeg DOTO na snelle uitvallen tenminste evenveel scorings kansen en was zelfs gevaarlijker. Keeper Ringeling redde bekwaam toen De Ronde alleen voor hem ver scheen. Enkele schoten van de Sparta nen misten maar nauwelijks de juiste richting terwij! aan de andere kant keeper Mom van tijd tot tijd op de proef gesteld werd door onder meer Van Dijk. Het bleef tot aan de rust 00. en na de doelwisseling bleek De Ronde te zijn vervangen door Verha gen. Na zes minuten trof Roodbol na een voorzet van Brouwer voor de eerste maal doel en die 01 betekende een stimulans' voor Sparta dat steeds beter ging spelen. Arbiter Brand keurde een buitenspelgoal van Langeweg te recht af maar in de 21ste minuut werd het toch 0—2 toen Loggen met een zeer fraai schot de roos trof. Kort voor tijd liep Sparta nog uit tot 03'doordat Roodbol een voorzet van Langeweg afrondde. ROTTERDAM Keiharde zwoeger Wim van Steenis uit Hoog Blokland kreeg zaterdag in Kralingen de ver diende winst voor zijn streven. Hij was er bij toen er vier renners al fta een kwartier op een winstgevende verkenning uitgingen. Zijn overige rappe metgezellen waren Leen den Hartigh, Verweij en Pennings. Zij behielden een voorsprong die tot ruim anderhalve minuut uitgroeide. SCHIEDAM Jan Brinkman, u weet wel de zoon van good old Manus, trad in de wielerronde van Schiedam dui delijk in het roemruchte en succesvol le voetspoor van zijn vader. Jan, lid van de rennersclub Schiedam, wilde zegevieren en dat lukte hem door met nog twee ronden voor de boeg weg te lopen, of beter gezegd, keihard te fietsen, uit een leidend zestal. 1 Dat waren behalve Brinkman, Kroon, Moritz, Ted Blom, Tol en Zomer. Dertig kilometer voor het zware kar wei er op zat waren zij weggespron gen. De voorsprong die werd opge bouwd liep uit tot 39 seconden. Toen kwam Brinkman met zijn explosie en zegevierde met zeven 'teilen' voor sprong. De uitslagen: Amateurs: 1. J. Brinkman fRotterdam) 105 km in 2 IS 24: 2. E. Kroon (Den Haas): 3. K. MoriU (Amsterdam): 4. T. Blom (Haarlem): 5. J. Tol (Ztraagdljk): J, zomer Half weg); 7. M. van Venrooi) (Heesch: S. J. Kiefterfburg (Hoorn); 9. C Schuunng (Am sterdam): 10. 31. Reehorst (Ben Haag): 11. J. Breticr (Schiedam: 12. G, Koop Waterin gen); 13. J. Schaltomaker (Andijl): 14. .7 Pronk (Abcoude); 15 J. van der Horst (Haarlem). s ASPIRANTEN: 1. J. Langstraat (Rotterdam 19 km In 28.99. Nieuwelingen; i. G. Hak (Schiedam) 40 km in 54 25. f PIERSHXLSPIRIT 3—1. Een pittige wedstrijd. Spirit was duidelijk beter. Groenenberg bepaalde de stand bij rust op 1—0. Na de wisseling tekende Van Rijswijk de gelijkmaker aan. Piershil wist" evenwel opnieuw een voorsprong op te bouwen. Drooyer werd vastgehouden, waarna Groenen berg. de bal vanaf de elfmeterstip in de touwen werkte: 21/Vijf minuten voor tijd 'vergrootte Van 't Hof de marge tot 31. SSSDUNO 51. Als koek sneed een lustig combinerend SSS .voor rust soms door- dc Haagse linies. -Koster liet al na vijf minuten 10 aanteke-/ nen. Reedijk volgde met 20 en Kos- ter bepaalde de score halverwege op 30. Na rust liep SSS door Kruithof uit tot 40. Gebruik makende van een- foutje van keeper vd Beek kon DUNO daarna de eer redden (41). Tenslotte bepaalde Zegers de eind- stand op 51. Na rust viel het spel peil wat terug als gevolg van een uiteraard nog niet op peil zijnde con ditie. YERSEKE—ZWERVERS 0—0. Hoe wel er in deze wedstrijd niet werd gescoord waren er toch wel wat licht punten voor de IJsselmondse forma-< tie. Zo speelde'Wim van der Graaf, die aanvankelijk naar een andere ver eniging zou vertrekken weer een hal ve wedstrijd voor zijn club mee. Een steunpilaar toonde zich eveneens doelman Slob-be die prachtige reddin gen verrichtte. Ook bij Yerseke moest ROTTERDAM Deze week worden door diverse clubs oefenwedstrijden gespeeld in de avonduren. Het pro gramma ziet er uit als volgt: morgen: Unitas—Zwart Wit (in Hardinxveld), Oranje WitDubbeldam, Seolto Wieldrecht, ZuidiandDOK; "woens dag: VVGZ—Bolnes, ARC—VEP, SchiedamPPSC, Scheveningen Rijnsburgse Boys, MeiissantXerxes- comb. SVWHeerjansdam, Wilhelmi naFC Den Bosch B. SSSDUNO, RozenburgExcelsior M, RWHTe- diro. GoudaHillegersberg, DOTO FC Den Haag B, De ZwerverExcel sior '20, ASWHFC Dordrecht; don derdag: 's-GravenzandeOud Rotter dam, MaasdamDemos, RCLOrr.as. In Maasdijk wordt woensdag een wie lerronde verreden. Om halfvier wordt het startschot gegeven voor de wed strijd van nieuwelingen en om hai- facht vertrekken de amateurs. Zij heb ben honderd kilometer voor de boeg. SCHEVENINGEN Zwart Wit heeft weliswaar verschillende nieuwelingen m de topselectie opgenomen, de vraag blijft echter bestaan of de Vaanelub daardoor ook zal-wórden versterkt. Omdat Frans Steur en To nViergever nog genieten van een welverdiende vakantie konden de Rotterdammers het nieuwe seizoen tegen Schevenin gen van start gaan met de terugge keerde Rien van der Heuvel ais 1 de man-met-de-passjes achter de frontli nie en Flip van Waardhuizen (ex- SVV) als spits. Bovendien nam Aad van der Meeren (ex-CVV) plaats op de lmkerwing, waar Martin Luhrman voorlopig iijkt te zijn afgeschreven. Lolke Loikema (ex-JAC) mocht de plaats onder de lat innemen. Door de geringe arbeid die hij te verrichten kreeg, was het moeilijk een oordeel over hem uit te spreken. Van der Gup later: 'Voorlopig zal ik Loikema en Sint Nicolaas om beurten laten keepen. Dan kunnen ze zich beiden waar maken'. Over het vertoonde spel wenste de Dubbeldammer nog niet veel kritiek te spuien. 'Vergeet met dat we pas donderdagavond met de training wa ren begonnen', liet hij los, 'we,-heb ben nu enkele spelers erbij gekregen, die te kort lopen te voetballen. Ik wil fris voetbal, geen breiwerk'. Met name Van der Heuvel en Van der Meeren gingen zich te buiten aan aantrekkelijke maar weinig efficiënt opgezette combinaties, waarbij het doel (het scoren van goals) te veel ontbrak. De constant in de Scheven- 'ingse bmtenspelvai tippelende Van Waardhuizen kwam om die reden ook niet helemaal uit de verf. De produktie van Zwart Wit bleef beperkt tot één doelpunt (tien minu ten voor rust), toen Joop Hak een voorzet van Van der Meeren terug kopte en Cees Wander de bai in het net werkte. Vierde kïasser Scheveningen bood overigens knap tegenstand, al moest men het voor een deel van het grote enthousiasme hebben. Hans Lamens (terug van een Ornas-avontuur) kon daarbij als meest gevaarlijke aanvaller worden aangeduid. VertlerP^.'nd deden de Houtrust-bewo- ners het uitstekend. Hans Kraayen- bosch en Gerard Turfboer waren heer en meester m het hart van de defen sie. Op het middenveld was, zo als altijd, Aad van Zon door z'n enorme actie-radius de grote man. Schevenin gen, dat het nog zonder Bob Breitner, Tinus Pronk en Jacky Knoester moest doen, maakte vergeleken me tde laat ste seizoenen een sterkere indruk. Dat kwa m Zwart Wit nu juist hiet van pas in zijn eerste wedstrijd. Van der Gijp tenslotte over dc toe komstige opstelling: 'Ach, ik wil eerst nog een paar weekjes aanzien. Dan weet ik meer'. Kijk, eerst wil ik weten wat de mogelijkheden van die nieuwe jongens zijn. Daarom heb ik Joop Hak in de slotfase ook vervan gen door Akkerman (van Hillesluis, red). De Scheveningors maakten diep in de tweede helft eveneens gebruik van enkele wissels, Arie Harteveld en Sjaak Jansen ruimden toen gezamen lijk het veld voor Gerrit 'Ba! en Simon den Hertog. Invloed op het spelverloop had dit niet. het bleef 10 voor Zwart Wit. Arbiter IJzendoorn had het niet moei lijk. men het van de eenheid hebben. Wanneer na een paar wedstrijden het juiste ritme hervonden is zulien de beide ploegen het in de competitie best rooien. GOZWGZ 00. Na een uitermate sportief duel moest de strijd kort voor het einde worden gestaakt Jan Reuering had de pech bij een botsing met een Zwijndrechtse verdediger een been te breken en moest naar een ziekenhuis worden vervoerd, Dit incident gebeurde na een vlotte wedstrijd waarin GOZ. ondanks het feit dat het-lager speelt dan- de Zwijn- dreehtenaren, goed partij gaf. De con- ditie was er nog niet helemaal bij beide teams maar dat kon ook moei lijk. na zo'n eerste, overigens gelijkop- gaande wedstrijd. ROZENBURG—ASB.- 2—1: In dit oe fenduel kwam" Rozenburg heel moei- zaam uit de startblokken en-er viel dan ook van heel weinig hoogtepun ten' melding te maken. 'Na dubbelblan- ke ruststand opende Veldhoen uit een strafschop de score (1In1 de 20ste minuut''werd het gelijk (31) maar direct daarna door Van Setèrs 2—1. SPORTLUST—DIE HAGHE 1—2. De Hagenairs gingen sterk van start» Het resultaat was een treffer van Snijders,' die de uitblinkende Van der Kolk omspeelde en beheerst de bal in het net werkte: 01. Het technisch betere Die Haghe moest een kwartier voor tijd de gelijkmakende goal van Hato toestaan, maar kort daarna zette Van der Boon Sportlust toch nog op een achterstand: 12. Verdiende winst 'Die Haghe. VLAARüINGEN—MAASDAM 1—2. Het is aan de Vlaardingse Zuidbuurt een interessante wedstrijd geworden die gerust met het predikaat 'voort reffelijk' kan worden gekenmerkt. Aanvankelijk had de thuisclub het beste van het spe en drukte dlat in de twintigste minuut uit door een treffer van Kees Westerhout (01). Het duurde vrij lang voor het sterker wordende Maasdam, n a de rust de gelijkmaker kon scoren. Er was ap plaus voor Leen Lindhout die met een fraai doelpunt voor de 11 stand zorgde. De winst ging" tenslotte naar de Hoek se Waard dank zij Gerard de Snoo die voor de winnende goal verantwoorde lijk was. SW B—PPSC 6—2. Een jong SVV— team met diverse voor hun eventuele plaat sin het eerste strijdende spelers heeft aan PPSC plekken getoond waar nog door trainer De Wolf aan gedok terd moet worden. Rijkuitcr en Schol- te zetten SW heel sne! op 2—0 en Groeneweg en Zoetmulder brachten de score op 40 voordat P. van Veen uit een penalty voor 41 kon zorgen. Na rust 42 van Lodt Kalden, 5—2 en 62 van Groeneweg waarmede een hele leuke partij voetbai, goed geleid door arbiter Gudde, ten einde kwam. VOORNE—ORANJE WIT 2—2, Voor al in de eerste speelhelft van deze oefenpartij kwam er aantrekkelijk spel op de mat. Van Oudheusden zorgde er voor dat de Briellenaren halverwege met 10 in het voordeel waren. Oranje Wit werkte die achter stand na rust weg (1—1) en herhaal de dit kunststukje nog een keer nadat Assenberg van Eysden Voorne voor de tweede maal aan de leiding had gebracht. MELISSANT—FORTUNA VL. 0—2. 'Een koninkrijk voor een schutter'. Dat to de roep die bij Melissant weerklinkt nu goalgetter Keizer we gens een enkelblessure niet mag spe ien. Ondanks het klasseverschil kreeg de thuisclub nog heel wat kansen tegen de Vlaardingers maar wanneer het op benutten aankwam speelden de zenu wen een rol. Fortuna maakte beter gebruik van de kansen en doelpuntte één keer voor en na de rust. Een zuiver doelpunt van Peter van Putten werd ten onrechte wegens buitenspel afgekeurd. Uit het peloton waren inmiddels ook Ron Smit, Rudie Liebrechts. Lammers" en De Groot weggegaan. De situatie'" voorin veranderde niet. In een vlam mende eindspurt, die Van Steenis met Den Hartigh moest uitvechten bleef, de stoere man uit Höog Blokland duidelijk voor. Van Steenis reed over de 80 km 2 uur. 23 min. en 43 sec. 2. L. den Hartigh (Blaaiïe- dijk); 3. L. Verweij (Pijnacfcer); 4. M, Pennings (Nieuw Vennep); 5. R. Smit (Haar lem): 6. ,T. de Groot (Hardinxveld: 7. H. Lammers - (Rotterdam): 8. R. Liebrechts Vlaardlngen): 9. B. Hendriks (Krimpen aan, den Lek); 10. T. Smit (Halfweg); XL C. Vatenteyn (Voorschoten): 12. 3- dc Jager.. (Nieuw Lekkerland; 13. W. Kerkhof) (Groot'. Ammers); 14. F. van den Enden (Monster); 15. T. van der Leist Rotterdam). DAMES. 1. G. Donker (Krommenie) 30 ton in- ZUIDLAND Gaab Minneboo, die wegens zijn succes als stayer tijdens het wereldkampioenschap werd gehul digd voor de renners van start gingen in de ronde van Zuidiand, kan ook op de weg voortreffelijk vooruit. Hij be reikte de negende plaats maar moest de eer van het zware werk aan het duo Kamper en Geldens laten. Dit; tweetal, distancieerde zich na 55 kilo-^ meter nadat er al tal van schermutse-" lingen hadden plaatsgevonden. De koplopers presteerden het om een voorsprong te nemen die uitliep tot 1 minuut twaalf seconden» Dat vond het peloton te bar. Toch leverde de ach tervolgingspoging hiet het gewenste, succes op. De leiders wisten bijna een halve minuut van hun voorsprong te 5 handhaven. Kamper bleek ongenaak baar in de beslissende spurt die tot-' winst leidde. De uitslagen; Amateurs: 1. G. Kamper (St. Pancrasp, 100 km in 2.28.05: 2. H. Geldens" (Valkenswaard). 3. E. Diepenveea (Bilthoven). 4. B. Hordijk (Rotter dam).- a. G. St. Nicolaas ('s-Graven-v deel). 6. G. Zantmgh (Mijdrecht)» 7." J. Zilidweg (Rotterdam). 8. P. Legier- se (Den Haag). 9. G. Minneboo (Geer- vliet), 10. H. Bakker (Rotterdam). G. Habets (Den Haag), 32. L. Böose (Brielle). 13 J. van Tol (Poeldijk)."5 14. K. St. Nicolaas). 15. P. Hobo-, (Ulvenhout). Nieuwelingen; 1. A. Vissers (Lage,; Zwaluwe) 50 km 1.15.05. Aspiranten: 1. M, Taverne {Amster-1 dam) 25 km in 41,22. WILLEMSTAD, ïn het pittoreskei, Willemstad haddende wielrenners-, in de. Jaarlijkse ronde „"heel vsei vlast". vande wind en de gevolgen bleven,',- dan ook niet, uit. Van de meer hanC." honderd coureurs die met frisse moed '1 - aan de 115 km lange omloop begon-"', nen, reed nog geen kwart de koers v- uit. - - Toen de majadoren zo'n' vijftig kilo-, meter op weg'waren ontstond er. 'een! A zwaarbelaste kopgroep waarvan al snel de zwakkeren uitvielen. Er, ble- ven tenslotte vijf man overeind.' Van" Dongen durfde het aan om alleen weg te spurten en een acceptabele voor- sprong op te bouwen. - ■Toch kreeg hij niet de kost die hij verdiende want in het zicht van „de bloemen werd hij geveld door botte pech. Peter Gödde greep de gelegen heid aan om, zijn beste spriutersvoet-- je, vinnig op de pedalen .te laten ronddraaien en dat leverde de felbe- ■- geerde eerste plaats op. De uitslagen: s Amateurs: l. p, CS-Jde (Hardinxveld) 15 km Jn 2.30.31: 2. B. Broers (Oudenbosch). 3. T.. Hamen t Ulvenhout), 4. A. van. Overveld 15 (Zegge). 5. T. Joore (Baamsdonksveer). s, B. Pot (Deurne), 7. T. van Hlntum Eindho- ven. S. M. Bakker (Wieringervrarf). 9. H. A van Groezen (Made!. 10. P. Kuys (Vlijmen). - li. H.wan Dongen (Prinsenbeek), 12.B. Geese (St. Philipsiand). 13. J. van Dijk: - f (Ulvenhout). 14» t. Fase (St. Anaaland). 15» A. Beusing (Alphen aan den Ri3n). Nieuwelingen; 1. J. Meijer Badhoevedorp) 3.3 tem in 1 18.10, SHO—NEPTUNUS 0—2. Zonder Schipper en Van Bennekom wegens vakantie en Van Leening door een. blessure kon SHO in een vriendschap- pelijk duel niet tegen Neptunus op- De drietanders liepen vlot van stapel en hadden door de opgerukte midden- 1 velder v.d. Poel al na vier minuten succes (01). SHO wilde daar wel wat tegenover stellen en bouwde aaneen licht veldo- verwlcht maar resultaten vloeiden daar niet uit voort. In. de' eerste plaats verdedigde Neptunus bekwaam en voorts stond dikwijls te solistisch," spei een doeltreffende afwerking in de weg. Newcomer Sliedrecht was na een pass van Reedijk het dichtst bij de gelijk maker maar zijn schot verdween voor langs het Rotterdamse doel. Aan de andere kant zocht ook v.d. Poel die alleen voor keeper Groenenberg ver scheen het doel op de verkeerde plaats. De Neptunianen waren daar ai een week of drie mee bezig en dat viel uit de combinaties die aan die zijde veel beter wilden vlotten toch wel op te maken. Vlak voor rust benutte rechts buiten De Rooij de hem door Braven- boer toegestane vrijheid door de score" naar 02 te schieten. Na de hervat ting was het voornamelijk SHO één" week in training dat de toon aangaf. De van zijn blessure herstelde Troost speelde een goede partij. Er kwamen ook wel kansen zoals bijv. voor De d' Groot en Reedijk maar de precisie - was en bleef onvoldoende. Geen iegenpunt dus voor SHO In dit door arbiter Van Rijk uitstekend ge leide duel dat verdiend door Neptu- nus werd gewonnen. r' fï-'l V* - l - j. v 4 .f f V r^-7 C U 'V C '/f! '„''f1''- "-■Vjv r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1