Angst beheerst de buurt 'Het zal je straat maar wezen' Jonge vrouw gedood bij autobotsing Goede vangst 'Getracht Turken waardig Turk m laten blijven' Agenda inzatce r it uzi iele mari Soc. raadslid wenst toeristenbelasting Aanvaring bij Waalhaven gouden sleutel spel Steekpartij om een vrouw Popfestival Dronken autodief maakt brokken Kind verdronken betaal numinder nu minder Vandaag en morgen RIJKEN sU LANGE Feyenoord-Borussia Mönchengladbach CORRECTIE TRÖÜW/K WA RTET DINSDAG 15 AUGUSTUS 1972 REGIO R 3 door JAN LADENIUS Het is hier bijna niet meer uit te houden'. Deze noodkreet, ingegeven na een voer Rotterdamse begrippen ongekend hevige botsing tusser. Turken en buurtoewoners en in een wat later stadium tassen rellentrappers en oproerpolitie, is in de geplaagde Afrikaanderwijk uit diverse monden te horen. In de Siaghekstraat en Wapenstraat, zoeken buurtbewoners zich een weg tussen brok ken steen, opengebroken, straatgedeelten en glasscherven- praten ze na over de gebeurtenissen in 'hun wijk'. Het leven gaat immers ge woon door, nu is het nog rustig, hoe zal het straks zijn? Daad In de loop van de middag werden in de Wapenstraat alle ingegooide ruiten vernieuwd. Drie uur later zouden ze weer worden ingegooid. Angst Mening van SHWB Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM 'Echt, geloof me, we hebben vier dagen en nachten lang aan een stuk niets anders gedaan dan getracht de Turken waardig Turk te laten blijven. Het heeft ons allemaal kilo's gekost, maar het is ons ten slotte toch gelukt, al kun je na tuurlijk nooit voorkomen dat het incidenteel 'uit de hand löopt zo als zondag is gebleken'. ?'gÖH50 cm breed 180 cm t reed Ier rrieulen hel.winkelen waard Burgemeester Thomassen, omgeven door rechercheurs, 'verkent' de plaats des onheils. Programma ASWH orgefp^udee*systeem? Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM Met welhaast perfect gevoel voor timing (of is het toeval) heeft de stichting Hulp .aan Buitenlandse Werkne mers Rijnmond in de dagen dat de rellen tegen de Turken in de Afrikaanderbuurt losbarstten haar jaarverslag 1971 gepubli ceerd. In dat verslag over vorig jaar staan de zaken die door de ge beurtenissen van de afgelopen dagen een bijzonder reliëf krij gen. in dee! van oplaag Margriet nr. 33 in puzzel (biz. 80). 72 horizontaal: SOORT ZEEP moet zijn: SOORT ZWEEP Bewoners A h dkaander swij bijna niet meer uit te houden den. De reactie van de buurtbewoners blijft niet uit en is ongekend fel. Een heuse knokploeg stelt een duidelijke daad en verandert een Turks pension in de Paarlstraat in een puinhoop. Het gaat slechts om het stellen van een voorbeeld', zo vertelt een dag later een pamflet in de Paarlstraat maar de Afrikaanderwijk lijkt op hol geslagen. De Wapenstraat wordt zon der duidelijk aanwijsbare aanleiding onder vuur genomen. Tientallen mi- ten moeten het ontgelden. De bewo ners van de talrijke pensions in deze straat zoeken haastig een onderkomen elders. Ilellenmakers, sommigen zijn schrikba rend jong, krijgen de oyerhand en richten hun aandacht op de mobiele eenheden van de politie. De repressie ve tolerantie van de eerste dag is verdwenen en de vervaarlijk uitgedos te politiemannen blijken wel degelijk berekend voor hun taak. Er worden rake klappen uitgedeeld; er worden 43 mensen gearresteerd. Maar,het kwaad is al geschied. We gaan hier weg, zo vertelt een bewoner In enkele dagen tijds is de Siaghek straat en omgeving veranderd van een tamelijk rustige buurt die beheerst en toch uitgelaten feest kan vieren ais Feyenoord de Europacup pakt, in een nerveuze wijk waar de sfeer een drei gend karakter heeft gekregen. Een onhoudbare situatie in de eerste plaats voor de talrijke buitenlandse werknemers, die htm domicilie ge zocht en gevonden hebben in de door Rotterdammers verlaten huisjes, die door de huiseigenaren maar al te graag verkocht werden, maar ook voor .de buurtbewoners zelf die om de een of andere reden verknocht zijn. aan 'hun'.straat, hun wijk. Tot voor kort leek de invasie van buitenlanders in de Afrikaanderwijk redelijk soepel te verlopen. Dezer da gen bleek evenwel-dat er weinig voor nodig is om de vlam in de pan te doen slaan. Nieuwbakken Turkse huiseigenaren vinden dat een Nederlands gezin niet snel genoeg ruimte maakt en nemen het (vermeende?) recht in eigen han- r Ts3U;Hi WADDINXVEEN Zondagavond omstreeks 10 uur is bij een verkeer songeluk op de Henegouweweg de 22- jarige mevrouw A. F. M. de Jong-v.d. Coevermg uit Waddinxveen om het leven gekomen. De auto, waarin zij meereed, kwam frontaal m botsing met een tegenligger. Mevrouw De Jong was op slag dood. Haar echtge noot, die de auto bestuurde, is zwaar gewond m het ziekenhuis opgenomen. De auto die de botsing veroorzaakte, werd bestuurd door een inwoner van Waddmxveen. Hij kwam uit de rich ting Gouda en reed in de bocht tegen een betonnen rand, die de afscheiding vormt van het rijwielpad met de rij weg, De auto begon te slingeren, raakte de vangrail en botste tegen de auto van de heer De Jong. De Wad- dinxvener werd leht gewond. De poli tie siuit alcohgebruik niet uit. ROTTERDAM Zaterdagnacht zagen politiemensen op de Hesseplaats een man, die uit de radiowinkel Kroon kwam en die nadering van de politie de benen nam. Die vlucht had geen succes, de man werd gegrepen. Hij bleek de 29-jarige handelaar J. v.d. G. te zijn. In de winkel was een aantal radiotoestellen en tv's klaargezet om te worden mee genomen. Later konden ook nog de 41-jarige monteur J. S, in verband mat deze inbraak worden aangehouden. uit de Siaghekstraat die zijn naam lie- MARTIN AALDERS (STICHTING HULP AAN BUITENLANDSE WERKNEMERS): ver niet noemt. Ik woon hier al vele jaren maar de gebeurtenissen van dit weekeinde hebben het wonen hier voor mij en mijn gezin onhoudbaar gemaakt. GORINCHEM De driejarige Mari- nus den Haan uit Gonnchem is zon dagavond in een afwateringskanaal te Hank verdronken. Het kind had met andere kinderen paddestoelen gezocht. (ADVERTENTIE) Ais U eenmaal zo'n corselet ge dragen heeft, zult U nooit meer anders willen.want is het geen. heerlijk veilig gevoel dat die ontsierende vetrolletjesvoor- taantothet verteden behóren.— Een panty-corselet met vorm vaste cups en extra verstevigd heup- en achterstuk. Dit corse let' in B-cup (75 t/m 95) en C- cup (8Q t/m 95) is er in wit. O koopt dit panty-corselet, van f 19,75, .voor nog géén vijftien gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur begint op da parterre de verkoop van dit panty-corselet met vorm vaste cup? in B-cup (75 t/m 95) cn C-cup (80 t/m 95}t in wit Géén schrift ofut best ROTTERDAM De politie hield zon dagavond de 33-jarige Turkse fabriek sarbeider A. E. en zijn 27-jarige land genoot 1 aan.-" Zij hadden-na oneenigheid om een vrouw in >de Oleanderstraat de 31-jarige Turkse fa brieksarbeider Y. M. steekwonden toe gebracht. M. kon na behandeling in het Zuiderziekenhuis naar huis gaan. fADVERTENTIEJ "Eenvoud siert vitrage" dat geidt ook voor deze terlenka filet, die zeer voordelig de aan bieding ingaat.... Een fabriekspartij breek fanta sie terlenka filet van 150 en 180 cm breed. Deze mooie vi trage koopt U nu bij ons door kleine schoonheidsfoutjes extra voordelig. Wij hebben de afgelopen dagen geen oog dicht gedaan. Een steen of nog erger eeo moltowcocktail is immers snel verdwaald zoals blijkt uit de nacht van vrijdag op zaterdag toen een forse kei onze slaapkamer-ruit vernielde. Mijn vrouw heeft het hier niet-meer kunnen uithouden en is geëvacueerd naar familie. Ikzelf durf ^nauwelijks van huis uit angst voor "ongelukken. Soortgelijke uitspraken zijn te horen van bewoners die vlak naast of onder een van de Turkse pensions wonen. -Het is -niet denkbeeldig dat 'de-'Blij vers' van nu straks toch eieren voor hun, geld kozen en de -wijk verlaten. En daarmee wordt de cirkel weer compleet Huizen komen leeg, eige naars willen verkopen en buitenland se werknemers hebben het geld. 'De Engelse kranten mogen dan schrijven dan deze rellen on-Neder- lands zijn maar wat kopen we daar voor, zo zegt een buurtbewoner. Het zal je straat maar wezen. Ik zal niet rusten voordat ik hier vandaan ben, klinkt ook uit zijn mond. En daarmee wordt Rotterdam keihard geconfron teerd met de problemen die een krap pe-arbeidsmarkt met zich meebrengt. 'Het gemeentebestuur heeft te lang te laks gereageerd', zo zeggen de Afri- kaanderwljkers en nu zitten wij met de brokken. Martin Aalders, full-time bestuurslid van de Stichting Hulp aan buitenland se werknemers te Rotterdam heeft nauwelijks tijd om een normaal ge sprek te voeren. Hij kan geen vijf woorden zeggen of zijn telefoon rin kelt. 'Je kop ioopt om', zegt hij volkomen overbodig, ,'maar het geeft allemaal met, als het maar helpt. We moeten er hard aan trekken om de zaai, in dit geval de Turken, in de hand te houden en dat lukt je alleen als je met alle betrokken partijen optimale relaties hebt.' Wat die rela ties betreft zit het, op een na dan, wel goed. Politie, gemeentebestuur, wijkorgaan, Turken; het luit allemaai wel. SP* z Dinsdagmorgen om 9 uur be gint'op de Ie etage de verkoop van déze fantasie terlenka filet; 150 en 1.80 cm breed. «Ib. Géén schrift, of te!, best BOTTERDAM; Groot Schoeuwiiurg: 20.15 Mu- «cal 'Halr'; Rotterdamse Schouwburg: 20.15 wlm Sontreveld; Piccolo Theater: 20.15 '11e- dea'; Wijkgcbouw Afrlfcaanderplein: 20.00 wljkraadfwerg aderingPythagorasweg 3: -0.00 WJjkraadsvergadering Lombardijen. ROTTEEDAM: Rotterdamse Schouwburg: ,20.15 Wlm-Sonnoveld; Openluchttheater Dljk- ^st: H.OO Ned, Marionettentheater met - Spannende avonturen vam Robin Hood; Pic colo Theater: 20.15 'Medea'; Jeruzalcmkcrk: Geref. Gem, hv.: 20.00 Ds P. Overüuln; «oordsingel 40: De Reddingboot: 19.30 Open- dare zang-en getuigendienst; Laurenskerk: 17,3019 30 Inleiding op Liturgische dienst, 19.20 Ontmoeting voor gebed en genezing; WIJkgebeuw Hoogvliet; 20.00 Wijkraadsverga- dermg. SCHIEDAM —-Op 2 en 3 september wordt in de sporthal Margriet een 24 uur durend - van 17.00 tot 17.00 uur - festival gehouden, waar o.m. popgroe pen, theater-, cabaret en mimegroepen uit Amerika En'geland, Zwitserland en Nederland zulten optreden. Tussen de optredens door zullen verschillende speel en cineclubfilms worden ge draaid. Voorts rijn er informatie stands, komt er een theehuis en een grote lichtshow en staat er een video apparaat met een scherm van zes bij acht meter. De organisatoren willen met dit festival de Schiedamse raad voor jeugd en jongeren meer bekend heid geven bij een groter deel van de Schiedamse jeugd. H.I. AMBACHT ASWH 1 speelt woensdag 6.30 uur thuis een oefenwedstrijd tegen het Rotterdamse DRL 1. Zaterdag treedt het eerste team aan te gen Kozakken-Boys m Werken dam. Een bijzonder zware (oe fen) tegenstander is het B-team van Feyenoord, waartegen de Ambachtse ploeg volgende week dinsdag op eigen terrein uit komt. Er is een dwarsligger, of liever gezegd dwarsligster; Nel Soelens en haar ac- tiekomite Pro Gastarbeiders. Overi gens verslikt Martin Aalders zich nog liever in rijn limonade dan dat hij openlijk zal toegeven dat volgens hem Nel Soetens meer kwaad dan goed doet in haar overigens ongetwijfeld goed bedoelde bemoeienissen met het wel on wee in deze dagen eigenlijk alleen het wee van 'haar.'Turken. Hij., laat er zich niet over- uithoren. Nel' Soetens is Nel Soetens, 'en ik heb nu wel wat anders aan m'n hoofd.' Tussen de regels door wordt overi gens wel duidelijk dat de vechtpartij tussen een groep van een kleine, vijf tig Turken en bewoners van de Afri kaanderwijk niet nodig was geweest. 'Ik kan niet zeggen dat Nel Soetens die mensen ertoe heeft aangezet, maar laat ik dan op zijn minst zeggen dat haar aanwezigheid zondagmiddag op het Turkse consulaat nauwelijks tot het weerkeren van de rust onder de Turken heeft bijgedlragen.' MAATREGELEN Belangrijker vindt Martin Aalders in tussen de maatregelen die hij van de lokale- en rijksoverheeil verwacht; maatregelen die hij de helde overhe den in de mond heeft gelegd in een zestal punten die de Rotterdamse de legatie van B. en W. als huiswerk meekregen voor het gesprek dat gis termiddag met de ministers Nelissen, Van Agt en Engels werd gevoerd teneinde meer en ruimere bevoegdhe den te krijgen waardoor de proble men rond de concentraties van gastar beiders-pensions in de oude wijken van Rotterdam tenminsten effektief zouden kunnen worden aangepakt. 'Punt één is voor ons de maatstaf die moet worden aangelegd bij de vraag wanneer een pand nu geschikt is voor - gezinsbewoning en wanneer voor pen sion,' vindt Martin Aaiders. 'Huizen die gebouwd zijn met het doe! er gezinnen in te huisvesten, moeten aan dat doel blijven beantwoorden, zeker zolang er nog zo'n schaarste aan wo ningen is'. De praktijk leert volgens de Stichting hulp aan buitenlandse werknemers verder, dat de houders van pensions in feite een bedrijf exploiteren, ook al is het dan een 'woonbedrijf met mensen'. 'Daarvoor is gewoon een ver gunning nodig zoals ieder ander be drijf dat moet hebben", vindt Martin Aalders. Dit standpunt is overigens ook ver woord in een motie die in de gemeen teraadsvergadering van aanstaande donderdag wordti ngediend door het socialistische raadslid Van Hattem. Naast een stringenter nalevingsbeleid van de Rotterdamse logementsverorde ning houdt de heer Aalders een fel pleidooi voor een veel stringenter toe latingsbeleid dan tot nu toe is ge voerd; volgens hem mag de dienst volkshuisvesting pas een woonvergun ning afgeven aan een buitenlander wanneer deze kan aantonen dat zijn vrouw en kinderen in Nederland zijn. 'Dan krijg je, dat blijkt telkens weer uit de praktijk, een veel snellere en minder moeizame integratie, en voor kom je het samenhokken van tiental len mannen-alleen', verklaart Martin Aalders. Van de rijksoverheid verwacht of liever gezegd eist de Stichting hulp aan buitenlandse werknemers op korte termijn wettelijke maatregelen die de vrije handel in huizen aan banden leggen. Over het toelatingsbe leid wil Aalders tenslotte nog wel kwijt, dat naast de economische aspec ten die tot nu toe eigenlijk min of meer de boventoon hebben gevoerd m het gevoerde of niet gevoerde? beleid, nu de algemene sociale aspec ten bij voorrang behandeld moeten worden. 'Daar zie ik een heel duidelijke taak voor de gemeente,' vindt hij, 'want juist de gemeente kan iets zinnigs zeggen over huisvesting, onderwijs, harmonieuze wijkopbouw en dat soort zaken. Maar 'ach', verzucht hij 'je wordt er doodmoe van. Zoals ik het nu zeg, klinkt het net of we nu na die onlusten ineens iets nieuws heb ben verzonnen. Maar we slaan al zo lang op hetzelfde aambeeld. Het is intussen al bijna versleten. Pas nu de vonken eraf springen wordt ook de overheid wakker'. l ADVERTENTIE Wat is het Dat is een half jaar een orgel huren. Om het daarna terug te geven. Of te kopen met volledige aftrek van'de huurkosten. Omtoveren van woningen tot pensions niet toelaatbaar KORTE LIJNBAAN 28,ROTTERDAM.TEL (010)119400 ROTTERDAM Peijenoord speelt morgenavond m de Kuip een oefen wedstrijd tegen BorusSia Möncheng ladbach, dat twee weken geleden op eigen terrein met 32 van de Rotter dammers verloren. De Duitsers komen vermoedelijk met de volgende spelers binnen de lijnen: Kieff; Vogts, Sielof, Bonhof en Bleidick; Wittkamp, Netzer en Danner; Wirmner, Ru pp en Heync- kes. Zo valt onder het hoofdstuk Beschou wingen over en vermelding van werk zaamheden met betrekking tot hum- vesting te lezen: De algemene situatie blijft bedroevend, zowel in Rotterdam ais in een aantal andere gemeenten in het Rijnmondgebied. In Rotterdam waren eind 1971 ongeveer 280 pensi ons bekend van minder dan 8 perso nen die niet onder de gemeentelijke logementsverordening vielen. Het aan tal pensions met meer dan Spersoncn. wel vallend onder de gemeentelijke logementsverordening, bedroeg onge veer 470. De stadswijken Oude Wes ten, Neiwe Westen, Middelland, Oude Noorden en Afrikaanderwijk spannen de kroon. Een groot aantal woningen, welke voorheen werden bewoond door Nederlandse of buitenlandse gezinnen f ADVERTENTIE) ROTTERDAM In schriftelijke vra gen aan b. en w. spreekt het socialis tische gemeenteraadslid J. Riezen- kamp de wenselijkheid uit van een toeristenbelasting. De heer Riezen- kamp zag graag daarover een stuk van b. en w. voor de komende begroting en stelt voor een logiesprijs van 7.50 als minimum voor een eventue le belastingheffing aan te nemen. De heer Riezenkamp vraagt b. en w. hoeveel opbrangst er kan worden ge raamd van een toeristenbelasting op een dergelijke basis, dit in verband tot het gemeentelijke subsidie aan de Rotterdamse VVV. werden in korte tijd omgetoverd tot verblijven voor buitenlandse werkne mers. Gezien de nog altijd heersende woningnood is dit ontoelaatbaar. En de overooncentratie van deze verblij ven in oude stadswijken is de lont in het kruitvat, zeker zolang de algeme ne huisvestingssituatie in die wijken niet verbetert". En: 'Er hadden veel meer pensions gesloten moeten wor den (dan de 17 waarbij dit is getui erd) als de gmeentelijke autoriteiten een minder langmoedige en minder formalistische houding ten toon had den gespreid. In het hoofstuk Turken staat vermeld: 'Het verschijnen van deze nieuwe groep vreemdelingenmet een belan grijk afwijkend cultuurpatroon heeft in de afgelopen jaren de publieke belangstelling voor aanwezigheid al hier van buitenlandse emigranten ver levendigd. Hier en elders gesignaleer de aanpassingsmoeilijkheden houden doorgaans verband met de woonreden van vaak uit het achterland van Tur kije afkomstige nieuwelingen*. En verden 'Opvallend groot is het aantal voor Turkse migranten bestem de pensions, dat coöperatief of indivi dueel door Turken zelf wordt geec- ploiteerd. Per ultimo 1971 vormden de Turken hier de op een na grootste groep Mediterrane migranten*. ROTTERDAM Het binnenkomende Duitse zeeschip Hohenfels, 9425 brt en het eveneens binnenkomende Turkse zeeschip Gazi Osman Pasa, 65 brt zijn zondagmiddag in de monding van de Waalhzven door een onjuiste manoeuvre in aavaring geko men. Het Turkse schip liep door deze ma noeuvre uit het roer en kwam met de bakboordsboeg tegen het stuurboorr dachterschip van de Hohenfels. Beide schepen liepen aanzienlijke schade op. Geen persoonlijke ongelukken. ROTTERDAM In de ancht van zondag op maandag zag de politie op de Thurledeweg bij de Vlaardingse- weg een auto, die zich nogal vreemd over de weg bewoog. De bemanning van een surveilancewagen wilde het voertuig aanhouden, maar de bestuur der negeerde het stopteken en ging er met vol gas vandoor. Natuurlijk werd onmiddelijk de ach tervolging ingezet. Die eindigde, toen de bestuurder van de achtervolgde wagen de macht over het stuur ver loor en over de kop ging. De wagen werd geheel vernield, de bestuurder, M. W. 8 jaar, uit Rotterdam, die beschonken was, werd ter ontnuchte ring Ingesloten. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen. Bij nader onderzoek bleek bovendien dat hij de wagen had gestolen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1