agwoordeel VI en ook op zaterdag Zelf apijt leggen? 10.- zelflegpremie per meter in uw warenhuis! WAAR VELEN KOPEN KOOPT MEN GOED SPAANDERPLATEN PLATEN HARDBOARD WESTERHOUTHANitl w' m m II 8 9a- Grote expansie hij V doe liimig volautomatische Super-S filmkamera OCUME MEUBELPLATEN OCUME TRIPLEX EN MULTIPLEX RUGKLACHTEN EN HERNIA PATIËNTEN ADVERTEREN DOET VERKOPEN 9 GESPREKKEN MET GOD Alweer nieuwe kollekties waar de voixken j vanaf 7S.- 20.- m P Aanbod onvoldoende om in vraag te voorzien Kosten Geen crisis --TROUW/KWARTET VRIJDAG 27 APRIL 1973 R19 9.95 5.95 24.50 39.- 21.50 11.50 7. 50.- ai VROOM DREESMANN (De zelflegpremie geldt voor alle zachte, kamerbrede vloerbedekkingen) 7 MAGAZIJNEN VOL MET HOUT, TRIPLEX, HARD- EN ZACHTBOARD, waardoor wij aan AL uw wensen kunnen voldoen. Alleen de BESTE EUROPESE FABRIEKEN zijn onze leveranciers. AFM. 122 x 61 CM CAÏH. BEERSMANSSTR. 42 (bij bel BospolderpleinJ ROTTERDAM-WEST TEL (0101 234488 's maandags gesloten ruims parkeergelegenheid DE GROOTSTE speciaalzaak van Rotterdam «fcodehtyakawa de Japanse kunst van het bloemen schikken f6.90 Os. Gabe van 9ulnen f8.90 fif is II mé Wi fe# iSi Rotterdam, (vrijdagavond - koopavond) Oude Binnenweg 127, Noordmolenstraat 63, Groene HiHedijk20Q, Lijnbaan 159 (tussen Gerzon en Termeulen), Winkelcentrum Zuidplein, Hoog 677 Dordrecht, Sarisgang 5 GELDIG VRIJDAG 2? APRIL EN OOK OP DE EVENTUELE KOOPAVOND SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WORDEN HIEROP NIET AANGENOMEN. Hoeslakens Prima Twents g ras linnen, optisch wit gebleekt en blijvend krimpvrij door Sanfor. Blijft altijd glad om het matras liggen. Maten 80/190 en 90/190. Schtemmeiiopf De originele Schterrs- mertopf voor talvar vlees- en visgerech ten. Zo uit uw oven op uw tafel En véél gezonder! Nu slechts Luchtbed "Cahipione" Stevig rubber/ katoen kwaliteit in wafelmotief. Zowel als ligmatras of fauteuil bed model verkrijgbaar. Afm. 203x76 cm. In handige draagtas. Vendomatïe bandmixer KeukeRhulpdie steeds van pas komt. Drie instelbare snel heden. Maakt van ai- les in 'n wip klaar. Kompleet met kneed haken, kloppers en ophangbsugel. Gaine met rits Gemaakt van 100% Bally elastiek. Satijnen voorpand, achterpand met tegenrek. Extra ver stevigde heup. Goed corrigerend. Maten 80t/m95cm. Dames sandalet Ideale zomerse dracht. Gekruisde banden op voorvoet garanderen prima pasvorm. Onverslijtbare imita tie suède. 5 Kleuren. Maten 36 t/m 42., Badstof Tweezijdig geluste, fleurig bedrukte en goed wasbare bad stof. Geschikt voor badkamer, zonne- jurkjes, shorts enz. Veel dessins. 90 cm breed. Per meter Sporlcoat Vlotte coupe in polyester-gabardine rnet 2-kleurig kon- traststiksel en wijde rugplooi. Modieuze tint beige. Maten 34 t/m 44 Het is de handzame Eumig Mini 2. Met zoomobjektïef 1,9/10 tot 20 mm, CdS belichtingsregeling, reflexzoeker, aanduiding diafrag ma, signaal voor onderbelichtmcf, filmeinde en filmtransportkontro- le. Afm. slechts 142x34x77 mm. Inkt. polsriem en oogocuiair. 'n Neusje-van-de-zalm kamera, voor uniek lage prijs! Nu twee dagen lang van katalogusprijs 299.— voor m 8 mm dik 10 mm dik 12 mm dik 1S mm dik 18 mm dik 20 mm dik 22 mm dik 24 mm dik WE30 SPAN 170x122 cm 11.30 J 12.65 f 13.90 16.30 f 17.95 f 20.35 22.40 .f 25.40 WEBO SPAN 250x125 cm ƒ17.05 19.05 f 20.9S i 24.55 27.05 ƒ30.65 33.75 ƒ38.30 WEBO SPAN 310 X135 cm ƒ22.60 ƒ25.35 26.05 35.95 I 40.95 Ook in Ocume meubelplaten, speciaal in grote standaardmaten zijn wij enorm gesorteerd. De dikte van de meubelplcten is 18 mm. Maten en prijzen per pleat 200 x 122 cm 200 x 110 cm 200 x 100 cm 305 x 122 cm 244 X 122' cm 220 X 122 cm 220 X 110 cm 70.35 52.70 J 47.50 42.85 170 X 122 cm 43.20 38.98 ƒ35.40 137.1$ Kookwatervast verlijmd d,w.z. geschikt voor altijd buiten, weer-en regenbestendig. 250 x122 19.85 S 22.90 127.00 ƒ35.40 42.65 49.55 ƒ61.90 ƒ76.40 ƒ90.75 103.10 250 x 153 24.65 28.70 33.85 44.35 53.75 62.15 77.65 96.30 113.80 f 129.95 300X122 244)0 ƒ27.90 32.95 ƒ43.15 52.30 60.45 75.55 95.85 4 mm dik 5 mm dik 6 mm dik 8 mm dik 10 mm dik 12 mm dik 15 mm dik 19 mm dik 22 mm dik 25 mm dik Ook do maat 214 x 122 beperkt leverbaar. bobben enorm baat bij onze PANDA BEDPLATEN 6'/j mm dikke super hardboardplaten met ventilatiegaatjes 190 x 122 cm-f 15.95 per plaat 190 x 90 cm11.80 per plaat 590 X 80 cmf 13-8" P®r PIa" 16 mm VEZELPLAAT 190 x 80 cm--f 12.75 per pfcat 190 x 90 cm 13-85 per plaat 190 x 120 cm -J 18*15 per Pjaej 190 x 130 cm -f 19-55 per plaat VOOR ONDER UW VLOERBEDEKKING kochten wij van een zeer goede ZWEEDSE FABRIEK Wij leveren deze platen reeds zeer veel aan de grootste woninginrichtingen. Nu ook rechtstreeks aan particulieren, PER 25 PLATEN1.48 PER STUK PER 50 PLATEN 1.38 PER STUK PER 100 PLATEN1-32 PER STUK "HOR IKEBANA Artistieke bioemechlkkln- gen, afgebeeld In fraaie kleurenfoto'». Nieuws en modernste toepassingen van ikebana. Een volledi ge handleiding. Met vele •chematttche tekeningen. VêtkrSgiHf üt btMiuitif Umm t WigtalsgM Een prachtig boek voor ogenblikken ven stilte en bezinning. Ontroerende tweegesprek» ken tussen God en de moderne mens in «llerlei onutuodlgluden ysn het levw Verkrijgbaar In «e beekftanesl Zomer Keuning Wagens ngon tm p feA-J IHoloii l Na de storm achtige Paas- verkoop zijn onze rekken nu ai weer meer dan vol. Natuurlijk met de allernieuwste mode. Een niet te onderschatten voordeel dat u alleen bij ons vindt: door de snelle en grote omzet steeds het nieuwste, altijd wat anders. Dit coatje is nieuw, nieuw, nieuw! Var. kraag tot zoom. Dloien-Gabardine. Kleuren: gee!, ice, zee groen, beige en oud-rose. M.: 36/45 Pak daarbij zo'n Denim broek. Kleuren o.a.: marine, beige, fraise en geel. M.: 34/43 Een jersey mantel. Zuiver scheerwol. Met sierzijde doorgestikt Kleuren o.a.: bleu, rose, fraise, beige, maïs. M.: 38/52 Een hee! goed Jurkje In Polyester-katoen. Mooi blosmdessin in veef kleurcombinaties. M.: 33/50 21.- Lekker stoer doen in dit cóatje. Zuiver wollen jersey. Alleen in marine. M.; 40/50 Pantalon in Acryl In een tiental kleuren; M.: 36/50 Een jcngg vlotte regen mantel. Dlolen-Gabardine. Het allernieuwste. Kleuren oa.: geei, bfeu en grijsgroen, fvrs M.: 36/46 0||t~ Amersfoort, Breda, Dordrecht, Eindhoven, Den Haag, Haarlem, Hilversum, Leiden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht kunnen voor oliievoorziening gevaar zijn Van een onzer yerslaggevers DEN HAAG Er is voldoende ruwe olie om in de behoefte aan energie te voorzien totdat nieuwe krachtbronnen hun aandeel kun nen leveren. Maar er kan een tijd komen dat de productielanden een gevaar vormen voor de olievoorziening omdat het aanbod dat zij aanvaardbaar vinden niet voldoende is om aan alle vraag naar olie te voldoen. Zo laat zich een deel van de rede sa menvatten, die mr. C. A. Wagner, president-directeur van de Kon. Ned. Petroleum Mij. gisteren voor de in h'öt Haagse Congresgebouw verenigde aandeelhouders hield. Hij zei, dat 90 procent van de olie die internationaal wordt verhandeld uit OPEC-gebieden komt De OPEC is de organisatie van olieproducerende landen. In deze ge bieden bevindt zich tevens tweederde van de bewezen reserves. Volgens één der aanwezige aandeelhouders hebben de OPEC-ianden alle kans de Shell en andere olieconcerns het mes op de keel te zetten. Na de overeenkomsten in 1971 over de nieuwe financiële voorwaarden ste gen de inkomsten van de olieproduce rende landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika met meer dan de helft. In 1972 was er een verdere stijging met ca. 20 procent, waardoor de in komsten uit de door de oliemaat schappijen betaalde royalties en belas tingen naar de winst een niveau be reikten van II miljard dollar, aldus mr. Wagner. Olie, die de maatschappijen tot op he den van de put tot de pomp,'zelf be heerden verkrijgen zij nu vaak via de OPEC-landen. 'Hierdoor worden niet de hoeveelheden, maar wel de kosten beïnvloed', zo zei de heer Wagner op vragen van aandeelhouders. In toene mende mate gaan de regeringen van de desbetreffende landen ook zelf ru we olie verkopen. Koninklijke Shell verwacht echter hierdoor niet buiten spel te worden gezet, 'Dankzij de er varing en het apparaat dat de maat schappij bezit zullen we de concurren tie zeker aankunnen', zo verzekerde mr. Wagner. Wat betreft de handhaving van het dividend bü een lagere winst zdi de heer Wagner op een vraag: 'Ondanks de problemen is er grond voor opti misme. De produkten, waarmee ons bedrijf zich bezig houdt zullen onver mijdelijk worden verkocht voor tien tallen jaren. Weliswaar zijn er grote veranderingen aan de gang, maar daar hebben we ervaring in.' Op grond hiervan verwachtte de heer Wagner ook, dat het rendement bij de Koninklijke Shell, dat sinds 1957 is gezakt van 12,4 tot 7,2 procent verbe terd zal worden Op de vraag hoe dat te bereiken, zei de heer Wagner, dat de Kon. Shell de uitgaven iets beter in de hand heeft dan de inkomsten 'maar er zijn factoren, die we niet in de hand hebben zoals de conjunctuur en de inflatie.' Wat de inflatie betreft merkte hij op, dat als de loonkosten hier met 10 procent stijgen "in dit land niet zo vreemd' dit voor Shell een extra post van f 60 miljoen "bete kent Overigens voegde hij daaraan toe, dat de Kon. Shell een redelijke verwach ting heeft dat de op 10 mei te publi ceren resultaten over het eerste kwar taal niet zuüen tegenvallen, Wèl waarschuwde de president-directeur de aandeelhouders er al te vast op te vertrouwen, dat de bemoedigende re sultaten over het vierde kwartaal van het vorig jaar zich zonder meer zuüen voortzetten. De heer Wagner was van mening, dat er-geen sprake is van een energiecri sis, maar wel van een energiepro bleem. Het evenwicht tussen vraag on aanbod moet in stand vorum gehou den. Te royaal verbruik bijvoor beeld door vervoermiddelen moet worden voorkomen. Olie en 'gas moe ten overal worden gewonnen waar dit economisch maar enigszins mogelijk is en nieuwe energiebronnen moeten volledig tot hun recht komen, aldus de heer Wagner. Sprekende over de milieubescherming zei hij, dat de Kon. Shell zich daar al tijd zeer bewust van is geweest 'Maar laat men zich niet vergissen: de maat regelen zijn kostbaar', zo hield hij de aandeelhouders voor. In 1972 gaven de groepsmaatschappijen een half mil jard gulden uitvoor de bescherming van de leefomgeving. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Vroom Dreesmann gaat zijn werkterrein aan zienlijk uitbreiden. Buiten de warenhuisacti vilei ten, bewoog het concern zich tot nog toe al op de reismarkt en in beperkte mate ook in verzekeringen, maar de nieuwe plannen zijn van veel grotere omvang. V D is van plan enige tientallen winkels voor auto-benodigdheden te stichten, winkels, waaraan tevens een pompstation aan gekoppeld is, dat witte benzine (onder het merk V D) verkoopt Verder heeft het con cern doe-het-zelfwinkels op stapel staan, die zich zullen specialiseren in hout, sanitair en bouwmaterialen en restaurants, die zich vooral zullen richten op meeneemmaaltijden. Te plaatse eten zal in deze restaurants, die niet in het centrum, maar in de woonwijken komen, in beperkte mate mogelijk zijn. Andere activiteiten van V D betreffen tuincentra en recre atieprojecten, zoals campings, maar erg concreet kon directie-secretaris drs. G. van Woerkom nog niet zijn over deze zaken. VERHUIZEN We! over een laatste activiteit uit de rij, nl. het aanbieden van verhuisdien- sten, door V D gezien als een ver lengstuk van de huidige woningin richtingsafdelingen in de warenhui zen, In Den Haag maakt V D voor verhuizingen van klanten gebruik van een zelfstandig verhuisbedrijf, dat buiten de samenwerking met het wa renhuis ook zelfstandig opereert. Deze opzet Is geslaagd gebleken en V D overweegt dan ook in andere steden op dezelfde wijze te werk te gaan. V D zal de nieuwe activiteiten, die honderden miljoenen gaan kosten (er wordt niet speciaal geld voor geleend) overwegend zelf nieuw gaan opzetten. 'Maar dat is geen dogma', zegt de heer Van Woerkom. Soms zullen be staande bedrijfsjes worden overgeno men. V D heeft in enkele bladen advertenties geplaatst, waarin onder nemers, die voor zo'n overneming voelen of met V D willen samen werken worden uitgenodigd. Dit is echter maar een facet van de adver tenties. V D waagt er ook om ma nagers en om 'mensen met ideeën. KENNIS Men geeft toe zelf niet over voldoen de kennis te beschikken over de nieuw aan te boren activiteiten. Men acht het niet onmogelijk, dat uit de advertenties nog ideeën naar voren komen van nog andere bezigheden. Overigens heeft V D op het gebied van samenwerking met een zelfstan dig bedrijf buiten de verhuizers al er varing met het reisbureau Centouri. In een later stadium is dat door het warenhuisconcern overgenomen. De plannen voor de expansie komen uit de koker van Vedemij Nederland, een van de twee houdstermaatschap pijen van het concern. In 1971 bereik te het concern een omzet van 1,5 miljard. Er werken 20.000 mensen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 19