Stugge verdediging van Polen houdt bij 0-1 lang stand Eerste ronde: bijna 400 doelpunten Stadion in Chili moet deze maand worden ontruimd iiitiflili mmwm I i§ Meneer, zou ik goud eisen! of misschien toch niet, meneer! Twente na duel: 'In Enschede winnen we gemakkelijk' Bobby Fisher wil ieder jaar een tweekamp kijk eens bij de juwelier naar de dingen van plezier Derby County Diefstal Arsenal mmmmmmr-mmm TROUW/KWi ARTE'F DOuMD.EiRÜA'G 25 OKTOBER 1973 SPORT K15 Van onze speciale verslaggever BOTTERDAM Zoals het Poolse elftal een week eerder tegen Enge land voor een sensatie zorgde, zo leek Gwardia Warschau gisteravond Feyenoord lange tijd te kunnen verrassen. Ondanks een gigantisch overwicht van de Rotterdamse formatie namen1 de op dat moment onverzettelijke Polen in de eerste helft een voorsprong (0-1). Pas in de tweede helft, toen trainer Wiel Coerver de geblesseerde Peter Ressel alsnog had ingezet, doorbrak Feyenoord de stugge verdedi ging van Gwardia. Lex Schoenmaker (twee keer) en Theo de Jong zorgden ervoor dat het elftal over twee weken,toch nog vrij onbe zorgd aan de return in de tweede ronde van het toernooi om de UEFA Cup kan beginnen. \OVW^, SÉSikl mmm Mil r..v1*-! maar ja, uw vrouw eist niks. Die heeft niks en draagt niks en wil niks van goud nietwaar? Ze poetst, kookt, moedert, wast, verzorgt. Zè is een gewone, lieve, zachte, attente, bescheiden en eenvoudige huisvrouw. En ze verlangt niet naar iets van goud. (en ik zou het krrrijgen ook!!!) Uw vrouw verwacht van u niet zo'n pakje met zacht knisperpapier en daarin dat geheimzinnige doosje met op z'n zijden bedje dat adembe nemend sieraad van glanzend goud. Uw vrouw droomt er natuurlijk niet van dat ze ooit zó iets van u, haar man, zou kunnen krijgen. Zo denkt toch dat uw vrouw denkt? Uw vrouw is toch altijd met een bloemetje tevreden. Of met een fiesje reuk. Of met een fijne smeuïge doos bonbons. Stel je voor, een gouden broche: dat is een nieuw pak voor u. Een gouden armband: dat zijn 12 2-persoonslakens. Een gouden collier, da's een nieuwe berber De nederlaag van Feyenoord bij Tel star afgelopen zondag is hard aange komen. Blijkbaar ook bij de kritische achterban van de formatie. Want de kuip was ontstellend slecht bezet Nog geen 20.000 toeschouwers volgde-' het matige duel. Ook Feyenoord-trainer Wiel Voerver had zijn eonsequwnties getrokken uit het teleurstellende re sultaat in de competitie. In de eerste plaats had hij doelman Eddy Tréyetel vervangen dóór Ger Reitsma. Een wis sel, die niet meer als een verrassing kwam. Coerver had al weken geleden de ijver en de: ambitie van de pas af gestudeerde arts geprezen, Reitsma heeft zich, sinds-kort, vrij van Studie- zorgen, fanatiek op de training gewor pen en zich steeds nadrukkelijker als een concurrent van Treytel gemanifes teerd.1 Coerver: 'Eigenlijk had ik. Reitsma al eens eerder ip willen zet ten. Zo'ri talent verdient'gewoon een eerlijke kans. Ook op internationaal niveau'. 1 Direct voor Ger Reitsma keerde ook Joop van Daele terug in de ploeg. Als ausputzer, dé positie die de afgelopen "twee wedstrijden met gepaste tegenzin door Wim van Hanegem was bezet. Niet ten onrechte kwam Coerver voor de eerste confrontatie met Cwardia op dat experiment terug. Want Feyen oord moest aanvallen en scoren en mocht verwachten dat de verdedigend ingestelde Polen de laatste- linie nau welijks'massaal zouden beproeven. Van Hanegem moest weer de ver trouwde rust- en spelmaker: zijn op het middenveld. Hij moest de gehan dicapte aanval de beslissende impul- de.n geven. v PATRAS Trainer en spelers van FC Twente hadden na af loop van hst treffen legen Pa- nahaiki begrijpelijkerwijze geen goed woord over voor de Roemeense arbiter Petricea- nu. Toch was. het optreden van de scheidsrechter niet helemaal als een verrassing gekomen. Trainer Anton 'Spitz' Kohn: 'Ik ben voor de wedstrijd al ge waarschuwd voor deze man, door mensen uit Nederland die hém kenden. Ik heb dus de spe lers voor aanvang ingelicht en in de rust nog eens. Door de scheidsrechter konden wij in de wedstrijd niet .veel doen. Zodra wij bij het. strafschopgebied kwamen, floot hij .af. In de tweede heift zijn we daarom niet doorgegaan. Ook om wat krachten te sparen. In vergelij king met Nederland is het hier erg warm'. Cees van Ierssel over zijn straf-, schop: 'Het was er geen. Pertinent niet. Ik kreeg de bal in mijn maag. En toen floot hij. Protesteren had natuurlijk geen zin meer'. Over het algemeen was men bij Twente van mening dat deze te genstander geen obstakel mag vormen om de derde ronde -te halen, Willem de Vries: 'Wan neer we deze mannén onder druk kunnen zetten in de thuis- wedstrijd, moeten we ze mét eén nulletje of vijf, zes kunnen pakken, We hadden %vel ver wacht dat ze wat sterker wa ren'. Doelman Henny Ardesch, wederom in plaats van 'de ge schorste Piet Schrijvers, was de zelfde mening toegedaan: 'Wé wisten wel dat zé zwak1 waren, maar zo slecht, dat hadden we niet durven verwachten*. :"- Theo Pahlplatz, die al last had van gekneusde ribben, werd vervangen wegens ademha lingsmoeilijkheden. tal zo defensief en voorzichtig opstel lende Gwardia leverde Feyenoord op vallend grote problemen op. Zo groot zelfs dat Gwardia in de eerste helft zelfs sensationeel een voorsprong kon nemen. De verdediging was voor die tijd door de Oosteuropeanen al met een verrassende meerderheid gecon fronteerd, maar Malkiwicz profiteerde toen niet van een situatie van twee tegen een;. HARDLEERS Die waarschuwing was blijkbaar niet voldoende. Feyenoord bleef hardleers door de vleugelverdediging te ver- waariozen en zich zo gretig op de massale aanval te storten, dat de snel le counters' van de opponent inder daad de gewenste ruimte kregen. Gwardia strafte die hooghartigheid na 35 minuten af. De sandige Szymozak soleerde knap ilangs achtereenvolgens de haastig terug gekomen Schneider en Joop van Daele. Alleen, voor Reits ma had hij weinig moeite ook de Feyenoord-doelman te passeren: 0-1. Feyenoord Gwardia1 demonstreerde toen allang opmerkelijke oveaxenkoin- sten metde sensationele wedstrijd van vorige week op "VVemtoley. Daar lukte het' hét Poolse nationale elftal in de beslissende kwalificatie-wed strijd tegen Engeland - ook stand te houden esn zelfs een voorspring .te ne men. Dit keer heette Engeland 'Feyenoord'. Even gretig, onrustig lie- ever, zocht Feyenoord het doel van de opponent. Het verscafte zich alleen veel minder kansen dan de Engelsen vorige week. In de erste helft was de beste nog voor Dick Schneider die via de handen van doelman Pocialik de binnenkant van de paal trof. Feyen oord kreeg togen het cordon van Gwardia-verdedigers, goed geleid door Mie hal lik, nauwelijks rukmte voor verrassende acties. Feyenoord miste dan ook nadrukkelijk de capriolen van Jörgen Kristeaisec. Alleen hij kan een zo sterk blok via een solo ontre gelen en daardoor kanxen voor medes pelers vreëren. Feyenoord verzuimde niet alleen via individuele acties, maar ook van grotere afstand ruimte ■te forceren. Schoten uit de tweede lijn bijvoorbeeld vielen er nauwelijks te noteren. Feyenoord heeft het slim me Gwarda zekér in de eerste hedft ■danig onderschat Coerver zette dan ook na rust Peter Bussel in en offer de daarvoor Hairy Vos op. Ressel moest via zijn snelheid en schotvaar- ■digheid, Xeyenoord uit de misère til len. Ondanks de enkelblessure die hem tot een riskante en uiterst kwets bare schakel maakte. Ressel is met Feyenoord niet et-as mee. geweest naar het teainimgskamp in Zeist Pijn lijker was Feyenoofds aanvalspro- bleem niet te illustreren. RISICO Feyenoord verhoogde extra duidelijk de risicofactor door nog massaier, nog meer pressievoetbai te spelen. Het ver hoogde eindelijk de schotvaardigheid en het tempo. Zo wankelde daardoor de stugge verdediging van Gwardia. Het leidde tot de gelijkmaker, een kwartier na rust. Feyenoord-verdedi- ger Van Daele was naar de linkervleu gel uitgeweken. De bal kwam in een wirwar van spelers bij Lex Schoenma ker, die toch nog eens een schot durf de te lossen. Soenmaker had succes: de voortreffelijke doelman Pocialik hal van zo korte afstand geen verweer op de harde schuiver van de Feyen- oorder: 1-1. Toen was er al niets meer over van de rust en koelbieodigheid, die de tegen stand van de Polen in de eerste helft kenmerkte. Want wat de Polen op Wembley wel lukte, gebeurde dit keer niet De formatie verloor alle zelfver trouwen en de jacht van het eindelijk wat duidelijker 'geïspireerde Feyen oord leverde succes op. In zoverre dan, dat de pleog ondanks het zwakke op treden toch nog naar een overwin ning reikte. Uit een voorzet van Van Hanegem knalde Theo de Jong de bal steenhard achter de kansloze Poolse doelman'. 2-1. Lex Schoenmaker zorgde in de voorlaatste minuut ervoor dat Feyenoord over veertien dagen in Warschau toch nog kans heeft voor een plaats in de derde ronde aan te treden. Hij kopte de voorzet van Theo de Jong, doorgespeeld door Wim van Hanegem, uit een vrije positie in: 3-1. Maar overtuigend was het optreden van Feyenoord bepaald niet. MANILLA (AP) Wereld kampioen schaken Bobby Fi scher heeft gezegd dat hij ver wacht zijn titel wel 10 jaar te kunnen behouden, en dat hij ervoor voelt zijn titel niet era de drie jaar, maar elk jaar te gaan verdedigen. 'Een jaarlijkse tweekamp is goed voor de schaaksport en voor iedereen', was zijn oordeel. Hij vond dat het 't meest voor de hand lag dat zijn volgende uitdager de Rus Boris Spasski zou moeten rijn, de man die hij verleden jaar in Reykjavik had versla gen. Als kandidaten noemde hij ook de Russen Alex Karpow en Michail Tal. Fischer, die in Manilla is als gast van president Marcos, heeft er dezer dagen het eerste Filip pijnse internationale schaak toernooi officieel geopend. DEN HAAG In de eerste ronde van de drie Europese bekertoernooien rijn in 126 wedstrijden 399 doelpun ten gemaakt Dit komt neer op een gemiddelde van 3,17 doelpunten per wedstrijd. In het toernooi om de Eu ropa Cup voor landskampioenen zijn 95 doelpunten gemaakt In het toer nooi om de Europa Cup voor be kerwinnaars 94, terwijl in: het toer nooi om de UEFA-Cup 210 keer het net getroffen was. Ook dit keer rijn er weer enige ploe gen die, omdat hun 'uit' gemaakte doelpunten dubbel telden, zich ge plaatst hebben voor dé gisteren ge speelde tweede ronde, nadat de totale eindstand gelijk was: FC ZUricli ver- loor in Brussel met 2-3 van An- derlecht en won thuis met 1-0. zodat de doelpunten van Zürich in Brussel dubbel gingen tellen. Hetzelfde geldt voor Admira Wenen, dat thuis met 1- 0 van Inter Milaan won, maar in Mi laan met dezelfde cijfers verloor. In de verlenging in Milaan maakten bei de ploegen een doelpunt, zodat het doelpunt van Admira van doorslagge vende betekenis was. Ook het Joegos lavische OFK Belgrado bereikte door, dubbel tellende doelpunten de tweede ronde. 'Uit' versloeg men Panathinai- kos met 2-1, maar in Belgrado verloor OFK met 0-1. In het toernooi om de Europa Cup van landskampioenen moest Bayern Milnehen door middel van strafschoppen de tweede ronde bereiken. Bayern en Atvidaberg hadden beide hun thuiswedstrijd met 3-1 gewonnen. DeDuitsers waren bij het strafschopper. schieten de beste ploeg. Het Spaanse Atletico Madrid had tegen het Turkse Galatasaxay een verlenging nodig om zich voor de vol gende ronde te plaatsen. BLESSURES Feyenoord acteerde in de spits zonder de basisspelers Ressel en Kristensen. De eerste heeft al weken lang last van een enkelblessure,: die hem. nu blijkbaar te veel plaagt en Kristensen werd eerder deze week door een grie paanval overvallen. Het alternatief voor dat gemis was weinig overtui gend. Lex Schoenmaker kreeg gele genheid zich weer eens in het cen trum van'de aanval té manifesteren, maar dé plaats van Jürgen Kristensen op de linkervleugel bleef in feite on bezet. Verdediger Harry Vos kreeg, op dracht zo veel mogelijk voor opko mende acties langs de lijnen te zorgen en wist zich bij vlagen gesteund door Willen van Hanegem en zeer zelden door Theo de. Jong. Een noodgreep was het, een oplossing bepaald, niet. Want de sporadische snélle uitvallen van de zich evenals het nationale elf- SANTIAGO (AFP, -Reuter, UPI) liet stadion van Santiago, dat sinds de staatsgreep dienst doet als verblijfplaats van arrestanten, moet binnen eén week ontruimd worden, In het stadion; moet (waarschijnlijk); 21 november de tweede voetbalwedstrijd tussen Chili en Rusland worden gespeeld. De winnaar van die ontmoeting plaatst zich bij de laatste zestien van hét toernooi om het wereld kampioenschap, dat volgend jaar In West-Duitsland wordt gebonden. De eerste wedstrijd, In Moskou ge speeld, eindigde in een doelpunt- loos gelijkspel. De Chileense minster van binnen landse zaken, Oscar Bonilia, die dit gisteren op een persconferentie Hét doorschemeren, zei 'dat In. het stadion aanvankelijk 6.000 perso nen waren bijeengebracht na de staatsgreep van 11 september, maar dat ruim 4.000 mensen weer on voorwaardelijk in vrijheid zijn ge steld. Inmiddels is een delegatie van de FIFA (internationale voetbal-fede ratie) op weg naar Chili om te zien of de wedstrijd wel in Santiago kan worden gespeeld. Zoals bekend heeft Rusland de FIFA gevraagd de wedstrijd op een neutraal ter rein in Zuid-Amerika te spelen, bijvoorbeeld in Buenos Aires, Montevideo of Lima. De ambassade van Peru in Moskou houdt zich momenteel bezig; met het verstrek ken van visa voor de Russische spelers. Rusland heeft na de staats greep de diplomatieke betrekkin gen met ChiH verbroken. bon heeft gisteravond In de tweede ronde van de Europa Cup II tegen Sunderland gespeeld. V 1 •DERBY De vroegere Schotse international Dave MacKay is be noemd tot manager van de Engelse eerste divisie-club Derby County. Hij volgt hiermee de onlangs ont slagen Brian Clough op. De benoe ming van MacKay is overigens bij NEWCASTLE Drie spelers van de Portugese voetbalclub Sporting. Lissabon zijn in Newcastle aange houden wegens diefstal in een wa renhuis. De spelers, Debastós. Con- calvas en Mateus, werden betrapt toén zij zes cassettes voor een re eorder stalen en stonden nauwe lijks vier uur later al terecht. 'Zij kregen ieder een boete van onge veer 125 gulden en moeten ook nog do kosten (65 gulden) vergoe den. Volgens de verdediger haddon de spelers berouw van hun daad en beseffen 7.ii dat zil rtc naam van hun land en hun clnb In discrodiot hebben gebracht. Snorting I.issa- de spelers niet in goede aarde ge vallen. Toen voorzitter Longson liet bekend maakte, begon sen groep spelers die aandringen op de terugkeer van Clough aan een drie uur durende 'bezetting' van het clubgebouw. Zij eisten een gesprek met de leiding van Derby, maar zij verlieten later het terrein zonder een bestuurslid te hebben gespro-, ken. MacKay heeft 22 keer voor het. Schotse elftal gespeeld en was. na in Tottenham Hotspur te hebben gespeeld, ook aanvoerder van Derby. Na zijn carrière werd hij .manager van Swindon Town, een functie die hij momenteel bij Not tingham Forest bekleedt. LONDEN Manager Bertie Mee van Arscna heeft ontkend dat zijn club stadgenoot Queens Park Ran gers heeft benaderd om voor een bedrag van ongeveer 3,5 miljoen gulden de spelers Phi! Parks en Gerry Francis over te nemen. Ook Queens Park Ranvrs ontkende het bericht in een Eneelse zondags krant. Manager Gordon Jago: 'IV e proberen een elftal op te bouwen, niet af te breken'. S mmm W:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 15