fIe 1' i u ia@iif. mglazier vatnCTV iigffisE m iesivasi jie i ss-iai k ute nieuw rotterdam groep *hw Waanomgaat de krant wét elke dag mee naar boven? ik ben met jou getrouwd - X'Mttv- I gebruikte boeken en gehele bibliotheken 200 1 ft G AM gebeurt er als Triumph ineens een beha voor dehalve prijs maakt? IM I de kroc 1111111 AndxéDbogft Swerfse vanWreriuMBt üemeentd Bergsehenhcek vljiiik -am Omdat men ervoor betaalt Daarom kunt u beter adverteren in de krant De krant is koning. prOm apothekers-assistente JK de Schouwburg bedrijfswagenmonteur plaatwerker onderhoudspersoon r5sf- 2JÏÏ5 kamtekwu u TROUW/KWARTETT DONDERDAG 25 OKTOBER 1973 R16 Daarom installeren wij CV liever zelL 's avonds tussen 6 en ,7-uur 01899 -13748 Wat u flat een CV een goedé en waardevaste belegging is? Op onze fdélne maar gezellige afdeling Expertise wordt momenteel uitgekeken naar een handige medewerkster. Naast het verrichten van eenvoudige administratieve werkzaamheden moetzlj In staatzijn de kllënten telefonisch te woord te staan. Leeftijd minimaal 18 jaar. Opleiding anige Jaren Mavo. Naast een goed salaris bieden Wij 5% kerstgratificatie, 7 Va vakantietoeslag en reiskostenvergoeding. Voorsolllcitatlesof telefonische Inlichtingen kuntu kontakt opnemen met Mejuffrouw Mr. J. W. Hubregtse, afdeling Personeelszaken, Vasteland 63, tel. 010 -143700, toestel 279, De Nieuw. Rotterdam Groep (£50 medewerkers) behoort tot één van de grootste schadeverzekerlngs-concerns In Nederland. '1SM Wat Trobisch in een Afrikaanse stad meemaakte tijdens en na zijn serie lezin gen over het huwelijk. Ontmoetingen met Miriam, Fatma, Maurice, Daniël en anderen - mensen meteen andere huidkleur, maar met dezelfde problemen als wij. Met de tekst van de prachtige lezingen, 160 bladzijden, paperback f 8,90 Van dezelfde schrijver: 'ik had een meisje Hef', een ontroerende briefwisseling met Afrikaanse jonge mensen over problemen van de seksuele morse!. 36 bladzijden, paperback f 6,90. Verkrijgbaar in de boekhandel UITGEGEVEN DOOR ZOMER KEUNING - WAGENINGEN ijt) de Doelen do. 25 okt grote zaai 20.15uur rotterdams philltarmanlscli orkest do.25tfm 20,28 okt do. 11/ra zo, 4 nov. Wains zaal 20.1 5uur fiesta gitanat. da silva presenteert Siesta in ssvllla het wetveientJe feest van de zigeuners met cm wta, Isabel romero, pedrito sevilta e.a. speciale gaste: mmm dsmUtc grand gala du disque classiqua 1973 rederlands debuut van dirigent andrd previa met zijn london symphony orchestra solisten: KYUNG-WHACHUNG, viool ROBERT TEAR, tenor BARRY TUCKWELL. hoorn Britten- serenade fortancr, hpm and strings fcrucft-viooleoncennr. 1 in ffetfi f10.-J1Z50enti5.' za. 27 okt grots zaad 13,1 uur DOELENORGEL concert door arte heljzer zo. 28 okt. rotterdams phiilwmonlscb orkest grote zaal dirigent: EDO DE WAART 1UIm JAN SPRONK hobo, AR1E KEiJZER - orgel vera lynn "the sweetheart of the forces" In een grandioos programma met als gast mtm bikker, bariton iv-Jn. stichting kunst voor de jeugd lamltiecancert rotterdams pfiSilunnpniscii oiKsst EDO DE WAART- Al BCHENLT piano presentatie: MIES 80UWL rosslni suvsrfjre 'j| bartilere dl sMglia', Mlnt-sa&ts tweede pianoconcert, prokofjew - peter en de wolf M-50kinderen, dp en SS+ tlM do. 1 en rottsnfaw pblliiarmanfecb orkest za, 3 nov, grots zaal 20.15uur promenadeconcert conceilgebauworkest 20.4 nov. grote zaal f20,15 uur Rtpskon's BiiUtiannsBlsci! orkest Lansberg Zn. B.V. PIJNACKERPLEIN 8 - ROTTERDAM Gevraagd voor zo spoedig mogelijk voor hele of halve dagen. Er is gelegenheid om te werken voor de voortgezette opleiding, praktische ge deelte. Aanmelding na 19,00 uur bij de heer Meyer, telefoon 010 -18 90 07. Boekhandel «I. de Slegte Coel«lfig«l82 Tal. 138303 flottwdam koopt en verkoopt Spaelala afdallng taclmUeha an watanacbappalijka bsakan JAAPHAGE handig boek voor de. tuiniief hebber. Heesters, bomen, struiken en co niferen zijn in alfa betische volgorde opgenomen. Van elke plant treft u een ïdeu- renfoto aan met een duidelijke be schrijving. Daar naast Is een groot aantal nuttlga gege vens opgenomen o.a. over da gewensts grondsoort da 'standplaats, de eventuele wïnterbeschutüng, de gebruiksmogelijk heden, de snoei, de voörtkweakmethoden. Met overzichtelijke bloeitijden-kalender die het moge lijk maakt de heeuers zo te kiezen dat u bijna het hele jaar bloemen in de tuin hebt. Gebonden f 14,50 - Verkrijgbaar In da boekhandel ZOMER KEUNING WAGENINGEN vr. 26 en publiekstheater si'll-S?' (Irac|lt van een mldzontemacM van shakespeare. regie: hans croiset met o.a. sigrid koetse, petra laseur, eric schneider jan relèl en paul van gorcum za. 27 en zo. 28 okt 20.15 uur zuidelijk toneel globe üe ingebeelde zieke blijspel van molière, regie: hans boswinkel met o.a. annet nieitwenhuyzen, ton lutz, pieterlutz. trees van der donck, ineks sohen en vrim hoddes di. so okt nederfartds dans theater 20.15 uur moves - threshold" concerto grosse septet extra het riederlands balletorkest o.l.v. jan stuien da. 1 nov, vr. -2 en za, 3 nov. zo. 4 nov. ma,5 nov. di. 6 nov. wo. 7 nov. publiekstheater- Infling lear toneefraad mtterdary, 'tfcwi ml nM*r' - 7i pebsd opera italiana m Mb IS l mmN aaresan E«3»Saartw«fc toss i theater-!«|a te Jft laag^sfs Piccolo theater 20.15 uur Vmzo. 4 nov, toneelraad rotterdam presenteert toneelgroep thema theater thyestes van hugo claus met: hidde maas, erioschuttelaar, ferd hugas edo van dijken, olgazuiderhoek, caMagijsbers van wijk vanaf dl. 6 nieuwe komedie - d* trellins tamlil* Hofpleintheater benthemstraat 13 (bij schiekade) ledera pas de deux avond van'hugo claus 20.15uur- metton lensink, marja habraken en peter römer prijzen: 16.50, te.-,110.- on f 12.- s maandags geen voorstelling vit de pers: "virtuoos toneelstuk op maat gebracht", "krachtproef van schrijver en spelers wordt geslaagde tonmlgebeunenis" W Grooie Schouwburg 2Bvm 31 okt do. 1 nov. vr.2 nov.. za. 3 nov. 20.15 uur Ik hon van uw vrouw (say who you are) blijspel van keith ilerhouse en willis haü bewerking: hamët freezer, regie: paul mefton met mmm mutton*, slnwa Ik iotz en Meows laysr d<L i.anfaren gouvemestraat 133telefoon (010) 36201S vr, 26okt. popgroep - Mfl IBICtllS (24.00 uur,-17.£0) dl, 30 okt gratis'lunchtheater door dansekadamle(12.30 uur popgroep - m 'M tcMntt (20.30 uur) wo, 31 okt. traverse theater - «tot jack '33.30 uur) en do. 1 nov. succesvolle produktie uit edlnburgh festival bel voor uw programma Informatie 131370 oppasproblemen? bel m.a.i.-bureau 120869 Diergaarde Blijdorp elke dag dierendag uw eigen tuin staat In herfsttooi neem 'n BffldoipJaarabonnement Datu dan ook maar een halve beha krijgt? ARENA CALYPSO DE SLAG OM DE APACHENPAS f DE OüllfEL HALE JE- H GENTBAAL MARIANNE OP HET POHND-PAB II CINEAC AB H CIHEAC NOC VISIONS OF EISHTAL CINERAMA THE BIS BOSS 13 II CORSO 5 D EN IN PEKING Je week 14 BRAND WEST SIDE STORY 14 KRITEflION LUMIERE DEm.UW' EN ANDER BLAUWE BO TWEE31NKEN U THEATER THE FAMILY IS PASSAGE JAN W01 rS'TURKJ FRUIT .»*1B REX DE MET BLOED BESPATTE BRUID STUDIO '62 THE 6ETAWAY 18 THAUA DE DAG VAN DE JAKHALS 14 't VENSTER LIZA '-teoo fOnuid Beaffa") Ferrari ]3 ARENA NACHTV0QRSTELLIN6EN CALYPSO JLMANNEN ZONDER VREES JL CENTRAAL BIMME SHELTER CINEAC AD COLOSSEUM JEPIIUL 12 31 18 SHAn S BIG SCOREIS CORSO 5 FOB HELL 13 GRAND '1 VENSTER" ROSEMARY'S BABY KINDERMATINEES ts Kom mevrouw, u weet weJ beter. Vraag in onze winkel naar een héle Triumph poesie lov beha. -Ze zijn er van f 7,95 f 8,95 en f9,95 Triumph beha's in alle prijsklassen hit ons voorradig. 'Jmimfili CIHEAC AD Zondapmorgenll uur Kostelijk aminemantwcrjJng 138082 ASTEBlX EN CLEOPATRA J"r**,c "^AL J Li ABA EN DE VEEHTI6 ROVERS Al THEATER 1000 TCaAHAWKS TEBgl WjNNETOU At PASSAGE Woensdag 3M0 _2uur WALT PIS NETS REX BE KINDEREN VAN KAPITEIN 6HANT AL DE ZONEN VIM DE MUSKETIERS AL MEIJER BLESSING vraagt voor de St. Nicolaasverkoop hulpverkoopsters en inpaksters (boven de 18 jaar) van 13 november t/m 5 december Lijnbaan 68 - Rotterdam - Tel. 137914 In ons Automobiel- en Garagebedrijf kunnen wij plaatsen een leeftijd 25—30 jaar, een leeftijd 2530 jaar, en een voor alle voorkomende werkzaamheden. Wij zijn Daf-dealer zowel voor bedrijfswagens als personenwagens. Wij bieden U: goede beloning, goede sociale voorzieningen en goede pensioenvoorziening. Woning beschikbaar. Heeft U interesse bel of schrijf direkt naar Garagebedrijf G. Bestebreurtje B.V. Er gaat nogal wat vooraf aan- zorgeloos genieten van centrale verwarming. Er komt nogal wat kijken bij een vakkundige installatie van ketels, radiatoren en leiding- aanleg. Een uitgekiend ontwerp en capacileits- berekening bijvoorbeeld!. En een betrouwt; r kostenover- zieht. Om nog maar te zwijgen over de konstmktie, dc montage, enz. 't Is maar dat u het weet, voordat u aan CV begint Dat alles bepaalt namelijk het uiteindelijke plezier dat u verwacht van centrale verwarming. Het kleinste foutje van de installateur kan dat plezier vergallen. Dat kunt niet hebben. Daarom leveren wij niet alléén CV-apparatuur, maar zorgen, ook zelf voor de installatie. Omdat we ervaring er. in hebben. Jarenlang. Omdat we goede mensen in dienst hebben. Deskundige en gediplomeerde adviseurs,, konstrukteurè en monteurs. Omdat we kunnen Instaan voor terzaktkundigé voor lichting, offerte-behandeling, uitvoering en goede nazorg. Omdat we een goede naam te- verliezen hebben op dit gebied. Daarom moét u voor een komplete CV zijn bij Meent 19-21 Rotterdam TeL-«&-X120» Ouddorp Centrum Boompjes 9 Tel. 01873-19 37 Putselaan 13 Oranjestran 13 Rotterdam-Zuid Schiedam Tel. CiO-85 63 38. Tel 010-26 32 79 010-26 Jfi 73 McJdoomlaan 22 PlinacJur TcU 01736-34 92 h «fie medewerkster De burgemeester var. Berg. schenhoek maakt Ingevolge «r- tlkel 17 van de Wet op de Ruim telijke Ordening bekend, dat er een verroek U Ingekomen van de beer G 1. van den Bogerd, wonende t Bergechenhoek. Hocksekade 49. tot hot tijdelijk plaatsen van een kantoorpand en drie container-bosten op het perceel kadastraal bekend ge. meente Bergscbenhoek, set:!' B, nr. 3838 en een veneek van de heer M, il, van den Bogerd, wonende te Bergachenhoek, Hoeksekade 139, tot het tijdelijk plaatsen van twee container- boxen op het perceel kadastraal bekend gemeente Bergichen- hoek, sectie B.. nr. 3«J7. helde percelen plaatselijk bekend Hoeksekade 139, D* bouwpercelen lijn gelegen binnen hel vigerende bestem mingsplan lts „Hoofdtaak". De voorgenomen bouff Is met de be palingen van dit besteminlnge- plan niet in overeenstemming. Burgemeester er. wethouders rijn voornemens vrijstelling te verlenen van de bepalingen van voornoemd bestemmingsplan ten behoeve fan de voorgenomen bouw voor een periode van ten hoogste vijf jaren. Vanaf 29 oktober 1973 liggen de bouwplannen gedurende veer tien dagen voor een leder ter gemeente-secretarie ter Inzage, terwijl rechthebbenden sp aan grenzende en nabij geleeen gronden de bevoegdheid hebben om schriftelijk bezwaren In ie brenger.: tegen de voorgenomen bouw bij het college van bur gemeester en wethouders gedu- rand® voornoemde termijn van veertien dagen, .Mrgschenh- 22 oktober 1973. De burgemeester voornoemd, VAK GENT i «««IB»*» *.tm 1 ■m mm' f.t 'V":f -Z'; WALTER TROBiSCH fwmn«sis verkrijgbaar vanaf 7 tfagm voor ds dag van het concert, ïajclijks 10-16 uur, 's zondags 12-16 uur, lelefoniscii 12-15 uur (0!0-132490).: verkoop voor de avondvoorstelling vanaf 19 -Jjr. "ëfcjp en 65+ paspoort EDO DE WAART - GABOR RADNA1. vioct vaugfzn williams-taWs fantasie.scbumanrs-vioolconcert ivts-washington'sPltthilay.rachmaniitow-symfonrsohe darts® t9.-sr,t13.' crgelring f S,- ■3^/6.-(varialde dag voorhaf concerf 19.-, HZ- en 115.- vr.26okt. orotszaal 2Q.15uur piazsyitiphonle fantastique rheinbergsr, pachslbet, böhm, reger widor en Impfsvtsalh n.- ij vaujtian williams-lallis fantasie, haydn- hobo concert .handel |JH orgelconcert nr. 7inBes, ra®m® inow-symfonisefwdanser: t9.-mf73.- orgeiringtS.- •jfre.-(vanaf de dag voorhatconcert) zo. 28 okt. grote zaal ZO.ISuur slechts één optreden van 12.SO, 115.-en t l7.50 dl. 30 okt grote zaai ifJSnr pit "u vr. 2 nov. EDO DE WAART MISHA DICHTER, plano grata laai beetham- derde planoconcert, Isnrskne: - vierde symfonie 20 15 uur en 'f3-" argelring t6.- (da 1 nar.} ril.- en fie.- Otgefrtog f7.- (Vr. 2 oov.j" i I** HPS,- (do.} en f7.' (vr.) (rniaf de dag voor het concert) EUGEN JOCHUM - CHRISTIAN BOR, Viool moan - she kWfls nariitmuslk mendeissohn - vlootoncert, fraude - symfonie U.SO %T2.S0 KIRIL KONDRASJIN- PAVEL KOGAN, viool gllnte - tamarlnelaji, sjóstakowtts) mfu eymfon!» tnoartvioolconcert nr. 5 In A kv 219, ravel - la valse IS.', tio.; ris.' ah 120.' UtH.' mm IN MEUR iaarten verknTgbaar vanai 2 dagen (couptmboudss 3 dagen) voor de dag van de voorstelling, dagelijks 10-16 uur, 's zondags 12-16 uur. telefonisch 12-16 uuf"{0i8-lli?6S). verkoop voorde avondvoorstelling vanaf 19 uur. Prijzen f 4.50.17.-. f 9.50 en f 12.-. -J(tcjp en 65+ paspoort geldig S*' 'v» voortjeseftouwfng !n grote foyer om 19.30 uur teSef. reserveren reeds v.a. 7 dagen tevoren, dagelijks 12-16 slur (01M15844) verkoop m uur voor aanvang m (iet tfieatsc prijs f S,- tip w 55+ paspoort 12.50 do.25okt première behalve maandag kaarten reeds verkrijgbaar vanaf 3 dagen voor de dag van de voorstelling dagelijks 10-16 uur, 's zondags 12-16 uur,- telefonisch 12-16 uur (010-242044) wrkoop vw de avondvoorstelling vanaf 19 uur L f 0 zuidplein toten reeds verkrijgbaar vanaf 3 dagen voor de dag van de voorstelling dagelijks 10-18 uur, 's zondags en telefonisch reserveren 12-16 uur t(Bi-B15844j •■movy v»>r de avondvooreteliing vanaf 19 uur A elke dag van &38 tot 17-08 nr m 125.-pér laar, 55+/ J2.50, kinderen Urn 1* jaar tl S.-- abonnementen kunnen op iedere willekeur!ge dag Ingaan, pasfoto meebrengen telefonische Inlichtingen 010-e$4333 360830 WestkrubtauJa 131855 lirat ftjnhoM leg. Z-7-9J0 uur; zat zand. 24.39-7-9.30aar Burt Lanc»t*r - •me* Dt*!»on ftrfzan»'» Rafd) CIC lildtw Satvaw Hegfa: Rubert Afdrlcht Das- Z30-7.30-9.45 ran zond-1.45-4-7.304:45 mi'****'" TERENCE Hia «n BUD SPENCER na als rauwe zeerover» te Begie: Vfncent TBcmae Dag. 2-7-9.15 mr, stsS. zond. 2-430-7-940 tset 138210 1 4elsW - Blnawweg Seniele belevenltsen van een iMm bullen mel«je in het "perveraa" Pwtje DageOjk» 6^0-11 ^0-1 UUT Zondag v&n»! uur RUKOEOOOYE3R 135082 Coolaino»! 60 rm Dfr Müe Bloemendael - 8yM« -Te» tee ijak .'leflle: I fins Welsz P dukBe: Hgb du M- U moet 'n» welen welke komedie eraan voor tf stel! 7 premiere premiere pbbkiere pbeweSb 1S11SS Cootstegtl 101 Gewijzigde aanvangstijdenl Da#, (ook zondes) 9Ll«-1120-14S«MMf{«a»a»f 8 Topreglsseurs MAI ZETTEBUNG, ABTHUB PENU MICHAEL PFLEGHAB. CLAUDE LELOUCH. 0UH1OZEBOF, M1LOS FOHMAN. KON ICHIKAWA. JOHNSCHLESINSER bekijken op unieke w^z» <js Olympische Spelen in Münehnt it raw WwtWMkïft Dag, 1 45-7-3.30 uur: zond. 1JK16NM uur bhuc JCE LEE, de onovwwImeHlk» (MMfé tegnrtr Regie: Lo Wei zaterdea 7.1S-a» lw zoning 4a07.1MU» uar «KM* a uuc overige dagen 2«i t woorden zijn hierbij tMMgl Degelijke 2 en 8 uur 121114 CHARLTON HESTOK - DevM Mvtet Ava OeréMT Kruitóedt Do bekende bokaerepetand In CMna In kioui -70 mm Degelijk» 2 en 8 uur 233343 K ItebL'dBeraNHr-RuwTateMM Nwo. Blnnonwgg R^glo: Robert Wise anjeroma Rcbbfa* <10^ Nova In W«ur 126615 GrooU+geteuw Oeg. 2.30-7A--.45 uur; zond. 2-418-7JMM5 UW Première ven Mauro Bciognfnre vartiinö» w»i iboak 3* week 1177 SS 11 77 5B Lijnbaan 45 riciiitwawi iwnui w w/ivyiimi Twnueiiii Chartea Louis Phinppa'a waimbtocdlo» t (Bute dt umpama*») Manbilo Benlerl - Onevte Hceort s ,(iau«v.7J0 (i Dag. 2-7-950 uur; zat zend, 2-4.30-7-93) uw J""' VI mrn tnrW« -TlfHil (Emt Angd* b+ins) (A! Capena) feen lllm var» d« criminal* *'Tnnlty" regisseur E. fl. Clucher in 120640 Das7^KHML5 uut; Oo. wnj- «ml di. üur 11 fNRAAN ZondêQ 4-7J50-5.45 uur Lodewljk(UBöffvwWwd* T'ï" «'0®n veatb«8pf«k#n th*at«rs«rl* ©nd*r d# Kliric Mulb Broos - Martin» Crwtaoaar fitaaa UwfeMk wn 7wtn*ul*i WlmKouutMitevM -Plater Lute. WRMav.AaaakMV 258563 6cWaC«in maandaas oWoton ARUTOffl Dagelijks 20.00 uur MONIUUE VAN DE VEN A RUT»fe« KAÜM hl Tornt» Huurdemen-Wlmvtn dea Brink-Nm jeadhiy Produktie: Rob Houwer Regie: Peul Vertnaean Tueeiiltaia Film Oieiribuiten fn kleur Deg. 2-7-9.15 uur (behalve zaL zond. woaned, 2 uw) 111971 Zondag4.30-7-9.15 uur kleur».' IeMkkMIandatr. g^iunenAndreu-MartebelKortn 253353 Nwe. Binnenweg Dag. 2.15-7-0^0 uur; zend. 1.45-41B-7-M0 UW STEVE MCQUEEN - AU UACORAW Ut Ragle: Sam Peeklnpeh Tuschlnsk! Blm DleWbuBon terwaek Inkleur DagaJiJk» 2-8 uur; iet zond 2-S-8 uur 111555 Frod Zinneman'» CIC Kruiskade gebi.',.cri op >4t boek van Fredettok Fdffylh EDWARD FOX I» de jekhele Inideura: teaeea Cowem»®trejt Elfje arond 7J0-9.43 uur Catherine beneave - UereeBe UeMrotewi In de nieuwe zwarte eatfr» van Première Maandag, dinsdaq en woensdag reductie voor 6S eis 3606X Vrijdag en zaterdag 00.15 uur Regie: John Sttrrgea Yul BrynnerEli WaUech Jaweek 131d55 138210 Vrijdag en zaterdag 00.16 uur MICK JAGGER THE ROLLING STONES Ui Vri dag en lateidag 12 uur Cl ARROü ELVIS WESLEY 136062 19 03 52 Zaterdag 12 uür oen «pectaculalre oortogsfilm Michael Vork - El ka Somnar Zaterdag 12 wr Shaft.opnieuw vernielend in aktie 121110 Zaterdag 00.15 uur Jdhn Qarke Manpralk Ue 2333 63 Zat. 00.15 uur Regie: Paul Merrie»*» TRASH DaOaaandro-Jat» Forth "lïkë «acht 00.15 uur RÓUah PÓLAMaK+MAAND Mia FarrowJohn Cueevatea NTERNATlONAL IN ALLE 26 VESTIGINGEN VAN FOUNDATIONS - LINGERIE ♦textielspecjaalzaken COLOSS EUM !i3tr®orvcT/.oo. 8 uur Een roekeloos avontuur, ian-ideale ontspanning voor Jong en oud L I tejjim zondag ijo uur 268563 236071 Woensdag 31-10 2 uur WALT DISNEY'S ZaL zond. woensd. 2 uur RIJKSSTRAATWEG 219 RÜSOORD TEL. 01804 13022 - aa 18.00 uur 078® 23717

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 16