IJshockey de dupe van problemen met twee Haagse clubs ■H iüf mmm EalSSüfc ssisaiiiaiis mmm mm In de eerste divisie komt het op karakter jpassifs Scheidsrechter gewond: geen zaalhandbal aan Voorwaardelijke straf voor Strik Cox's. Diesmaakt. Ajax niet zeker tegen Independiente Zestien namen op lijst van Goethals Selectie voor Jong Oranje Cox's. Me smaakt honkbalbond Limieten voor atietiekstrijd Cox's. Me smaakt mssr Machtsevenwicht in competitie raakt zoek iftSiirS rfl00W/IK^14[R,T'ET "VRIJDAG 26 OKTOBER 1973 SPOB/T ,r. '*Éfegf liü; rt a Van onze ijshockeymedewerker AMSTERDAM Volgende week dinsdag 30 oktober komt de alge mene vergadering van de IJstiockeybond bijeen. Eén van de voor naamste onderwerpen die zullen worden behandeld, heeft betrekking op één van de Haagse clubs, Raak. Was er in het verleden al veel kri tiek op de houding van het bondsbestuur ten aanzien van Raak, de stroom bezwaren neemt in hevigheid toe. De meeste clubs voelen zich bedreigd nu de Hagenaars andermaal in Canada een complete ploeg gerecruteerd hebben. Abebe Bikila behaaJt zijn tweede gouden medaille op de marathon tijdens dc Olympische Spelen van Tokio. Van onze speciale verslaggever ROTTERDAM In de loopbaan van minzame Ben Peeters, met zijn 54 jaar de oudste trainer in het betaalde voetbal, is de laatste jaren, afgaande op de clubs die hij onder zijn hoede heeft gehad, bepaald geen opwaartse lijn te signaleren. Van Feyenoord, dat hij in '69-'70 naar het landskampioenschap leidde, vertrok hij naar NAC, dat vorig seizoen ternauwernood de status van eredivisieclub kon behouden, maar merkwaardig genoeg onder Peeters tot zeer opmerkelijke bekersuccessen in staat bleek. De bekroning van de Bredase beker inspanningen het veroveren van de KNVB-beker gebeurde bui ten Ben Peeters om, omdat belde partijen het, mede in het licht van NAC's précaire positie op de ranglijst, eens werden over een vroeg tijdig afscheid. ■na «p j - dÊB - <-m fp'r V-yj-ljf Ei M JSgjnjÉilSS MÉ® SsiaSSi sliïM BS -jÊm EXCELSIOR TRAINER BEN PEETERS. - JOHN LiNSE vortciJferB+sportcijj.fe RICHARD MATTH1JSSE Van onze speciale verslaggever AMSTERDAM Nederland zit sinds gisteren zonder een profes sionele wielergroepering. Canada Dry maakte toen officieel bekend wat in deze krant al geruime tijd geleden werd aangekondigd met de sponsoring te zullen stoppen. Wielermanager Vissers, voor een belangrijk deel verant woordelijk voor het falen van zijn formatie in het afgelopen seizoen, heeft nu wel een aantal promi nente Belgische wielrenners on der contract, maar de Stichting Sportorganisaties Holland (lees: Vissers) is er nog niet in ge slaagd om voldoende kapitaal krachtige sponsors te interesse ren. JOOP HOLTHAUSEN Marathonloper Bikila overleden ADDIS-ABEBA Abcbc Bikila, die zowel tijdens dc Olympische Spelen van 1560 (Rome) als van 1864 (Tokio) de marathon worn is gistermorgen in ccn militair ziekenhuis in Addis Abeba overleden. Bikila werd 41 jaar. pe Ethiopiër overleed aan dc gevolgen van een hersenbloeding die hem za terdag had getroffen. Bikila Iaat een vrouw en vier kinderen achter. Hij was luitenant in dc keizerlijke garde. In 1969 overkwam hem een verkeersonge luk. waarbij zijn ruggegraat brak en verlamd raakte. Bikila kon zich sinds dien slechts met behulp van een rolstoel voortbewegen. Abebc Bikila is op 7 augustus 1932 geboren in dc plaats Mout. Geïnspireerd, door rijn Finse trainer Onnie Niskanen snelde Bikila tijdens dc Olympische Spelen van 1960 in Rome barrevoets naar een volkomen onverwachte over winning op de marathon. Zijn tijd over de 42 kilometer cn 195 meter was 2 uur, 15 minuten en 16,2 seconden. In Rome bereikte Abebe Bikila nog niet het uiterste van zijn kunnen. De don- tere atleet greep als eerste in de historie vier Jaar later in Tokio voor de (wecdc achtereenvolgende maal Olympisch goud op de marathon, nu in de tijd van 2.12.11,2. Dc televisiebeelden van de gymnastische oefeningen, die Bikila na rijn race In het stadion uitvoerde, liggen nog vers in het geheugen. Bikila kwam als 36-jarlge in 1968 (Mexico) opnieuw tijdens dc Olympische Spelen uit [ji de marathon, maar moest reeds na tien kilometer dc strijd staken. Zijn landgenoot Mamo IVolde greep toen de gouden medaille. - Sk - -• -• Sgggfi s.Vrri fiii,- JBkiii'mij f,- j'S.-R! ROME Het herenzaalhand- balteam van IJsland heeft woensdagavond in Rome gewei gerd de wedstrijd voor de kwa lificatieronden van het wereld kampioenschap tegen Italië te spelen daar men slechts over één (Joegoslavische) scheidsrechter beschikte. De andere Joegoslaaf moest het na een auto-ongeluk laten afweten en de reglemen ten staan niet toe dat onder lei ding van slechts één scheids rechter wordt gespeeld. Wel kreeg men toestemming van de internationale handbalfederatie om onder deze omstandigheden een uitzondering op de regel te maken, maar de IJslanders stemden daar niet mee in. Zij speelden toen vriendschappelijk en wonnen met 25-16. De redc- ratie kan IJsland nu met een ne derlaag bestraffen of het duel opnieuw vaststellen. (ADVERTENTIE) eet'n Daarna, zo eerzuchtig is hij nog wel, heeft Peeters gelonkt naar een nieu we werkgever op eredivisie-niveau, maarde krappe arbeidsmarkt, gaf hem weinig kans. Het Nijmeegse NEC had wel serieuze interesse in de Hagenaar, maar toen hem van die zijde werd ge vraagd iets over zijn levensloop ie vertellen/ knapte, er iets in hem. We- ten ze nog niet -wie 'Ben 'Peeters is, heeft hij gedacht. 'Jongens, weg we zen dan maar geen eredivisieclub, heb ik tegen mezelf gezegd*. Het werd uit eindelijk Excelsior, nadat Volendam met wie hij al tot volledige overeen stemming was gekomen, weer terug viel op de verloren zoon Joep Steur. Een .Excelsior, dat twee weken gele den door een 3-0 overwinning op SC Amersfoort naar de top van de eerste divisie klom, deze na de 1-1 score te gen Den Bosch met Vitesse deelt en vanwege die krachttoeren weer plotse ling in de belangstelling is gekomen. Het succes van de Kraiingers is zo op- merkelijk omdat FC Den Bosch, dat eveneens uit de 'hoogste afdeling de gradeerde, allerminst een opvallende rol vervult LEUKE SPELERS Voor Ben Peeters echter-is Excelsiors come back nauwelijks een verrassing. 'Ik had hier al gauw een paar leuke spelers ontdekt zoals Jaap van de Berg en Ton Wickel in wie ik de mo- gelijkheid zag om ze in het elftal te- vlechten. Met meer ervaren knapen als Gerrit den Butter. Wim Bron, Hans Bassant en Frans van der Heide zijn er kansen op een goed seizoen. Het ging in het begin overigens alle maal wat moeizaam. Voetballen in de eerste divisie is heel wat anders dan in de eredivisie. Ik had de grootste moeite om ze geconcentreerd in het veld te krijgen. Nü is dat geen pro bleem meer. Iedereen is bereid hard te werken. In iedere wedstrijd -komt het op karakter aan. Daar kun je het een ontzaglijk eind mee brengen. Als dit elftal niet aan concentratie-verslap ping gaat lijden dan wordt het kampi oen. Dat zal dan wel weer de nodige problemen geven-, maar daar wil ik niet aan denken. Je bent per slot van rekening aangenomen om het met het elftal zo goed mogelijk te doen'. In het door afgunst -beheerste trai nerswereldje neemt Bén Peeters een bijzondere plaats in. De wijze waarop hij zijn volgelingen benadert wordt door de jonge generatie trainers als 'te lief bestempeld. Peeters zelf spreekt liever over een menselijke be nadering. 'Ik hoef niet', zo zegt hij, 'boven de spelers te staan. Ik ben ge woon een medewerker die bij een club de zaak mee helpt runnen op ba sis van respect en vertrouwen. Er zijn trainers die tegen hun spelers tieren, vloeken en kankeren. Zogenaamd om hen te prikkelen. Toegegeven, dat heeft een of twee keer resultaat, maar daarna heeft het geen enkel effect meer. Ik doe het hever op mijn ma nier; kalm, zakelijk en zonder veel van mijn emoties prijs te geven. Na tuurlijk ben -ik, als de wedstrijd be- gint, emotioneel geladen. Je hebt de hele week met dat elftal naar iets toe gewerkt, dan kun je daar niet zomaar afstand van nemen. Toch zal ik me nooit laten gaan, zal ik nooit publie kelijk fulmineren tegen een onjuiste beslissing van een scheidsrechter. On langs maakte iemand me er op attent dat ik tijdens een wedstrijd een krachtterm had gebruikt. Ik was hooglijk verbaasd dat mij dat was overkomen. Het is wellicht ook wel de oorzaak dat ik in tegenstelling tot sommige collega's zo weinig in het nieuws ben. Je verzorgt je public re lations -niet goed, is me al vaak ge zegd. Maar ja, ik ben nu eenmaal geen type dat allerlei woeste uitspra ken doet'. Zo ingetogen hijtijdens een voet- DEN HAAG De tuchtcommissle van de KNVB heeft de PSV-er Pleun Strik voorwaardelijk gestraft voor één bindende wedstrijd. Verder werd hem een boete opgelegd van 200,De middenvelder van de Eindhovense ploeg kreeg deze straf naar aanleiding van de gele kaart die hij zaterdag Jl. opliep in het duel met Ajax. Trainer Bob Maaskant van de eerste divisieclub SW, die zondag tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur van het veld werd gestuurd door scheidsrech ter Beukman kreeg een berisping. Voorts strafte de tuchtcommissle nog twee spelers: J. van Renswouw (Eind hoven): geschorst voor een wedstrijd, alsmede voor een wedstrijd voorwaar delijk uitgesloten met een proeftijd van een jaar, en een geldboete van 100,en W. de Jong (Heeren veen): ingaande 25 oktober 1973 voor een wedstrijd voorwaardelijk ge schorst met een proeftijd van een jaar, alsmede een boete van 100, r, a;u5jr püï iförSp! iTiy' Éi AMSTERDAM (ANP) Het bestuur van Ajax zegt nnog geen beslissing te hebben genomen of de Amsterdamse voetbalvereniging wel dan niet zal uitkomen tegen de Argentijnse Inde pendiente om het officieuze wereld kampioenschap voetbal voor clubte ams. Deze week nog zal het bestuur van Ajax zich buigen over de brief van de voorzitter van de FIFA, de Engels man Sir Stanley Rous, waarin deze wedstrijd wordt voorgesteld aan de Amsterdamse club. Voorzitter Jaap van Praag benadrukte dat er nog geen definitieve beslissing was senomen. BRUSSEL - De Belgische coach Ray mond Goethals heeft zestien spelers aangewezen voor de wedstrijd België- Noorwegen, die op woensdag 31 okto ber in Brussel wordt gespeeld voor de voorronde van het toernooi om het wereldkampioenschap voetbal. De selectie bestaat uit de volgende spelers:AJfons Bastijns, Raoul Lam-.; bert, Lucl*SSödérsTëh dSrwln vafi' den-1. Daele (allen van Club Brugge),-Nico Dewalque, Leon Dolmans en Christian Piot (allen van Standard Luik), Jean Dockx, Gilbert van Binst, Paul van Himst en Jan Verheyen (allen van Anderlecht), Frans Janssens (Lierse SK), Jean Janssens (Beveren Waas), Maurice Martens (RWD Molenbeek), Ivo van Herp (KV Mechelen) en Jos Heyligen (Beerschot). DEN HAAG Voor de wedstrijd die Jong Oranje dinsdag 30 'oktober in het kader van het. toernooi om de Eu ropa Cup voor jeugdlandentearns in Eindhoven tegen Noorwegen speelt, zijn zestien spelers geselecteerd. Deze selectiegroep ziet er als volgt uit: Doel: Barth (Anderlecht) en de Jonge (Ajax), Achter: Rijsbergen (Feyenoord),- Visser (NEC) Krijgh (PSV, Van Kraay (PSV) eh Van Ierssel (FC Twente, midden'. Thijs- sen (FC Twente) W, v.d. Kerkhof (PSV), Vosmaer (Haarlem en Notten (FC Twente), Voor: Rep (Ajax) Lub- se (PSV, Kist AZ '67) Bos (FC Gro ningen en A Milhren Ajax). Scheidsrechter is de Deen Pedersen, Op zich is dat volkomen correct, wan- neer de desbetreffende spelers maar kunnen aantonen, dat zij voor de Ne derlandse nationaliteit in aanmerking komen. Voor enkelen geldt dat niet, maar men acht niettemin redenen aanwezig om hen toch de zogenaamde status Nederlander te verstrekken. Met name de Haagse concurrent HIJS heeft zich een dergelijke handelwijze afgezet; reden waarom de op vandaag geprogrammeerde wedstrijd tussen Raak en HIJS naar volgende week vrijdag verschoven is. Om je te kunnen verplaatsen in de Haagse ijshockey-kringen, het werke lijke nationale centrum van deze tak van sport trouwens, is het nodig om nog eenmaal de situatie van pakweg anderhalf jaar geleden in beeld te brengen. Toen kende Den Haag .slechts één levende club: HIJS, spe lend 'sinds vele jaren op de Houtrust. Destijds werd HIJS ook al geconfron teerd met financiële problemen, gc-en unicum in de sportwereld en meestal aanleiding om andere bronnen dan de gebruikelijke entreegelden aan te bo ren. Dat lukte. Een groep zakenlieden 'verschafte fi nanciële steun. Maar toen overigens gerechtvaardigde verlangens als een professionelere benadering niet wer den'ingewilligd door het bestuur van HIJS. distanttieërden de sponsors zich om vervolgens zelf met een club op de proppen te komen: Raak. gespon sord topteam van de IJ.H.C. Rotter dam en de slechts op papier nog be staande IJ.H.C. Den .Haag. HIJS ver huisde uit vrije keuze naar het nieu we schaatscentruni De Uithof, terwijl de nieuwe combinatie voor elkaar kreeg, dat de NV Houtrust alsnog be-' reid was een ijsvloer aan te leggen. Twee clubs in één stad. Te veel van het goede, wisten velen te vertellen. Een mening die onderstreept werd door de financiële resultaten. Beide clubs boekten een exploitatieverlies, respectievelijk opgevangen door de voorzitter van'' HIJS, Han van der Heyde, en voor Raak door de zaken lieden alsmede de gelijknamige limo nadefabrikant, Je kunt verwachten dat uit een dergelijke gang van zaken conclusies worden afgeleid: fuseren dan wel opheffen van één der partij en. Beide mogelijkheden werden (lber- - 'haaptmiot overwogen.Het zou.prestl-é gèverlies betekenen (est dat'kan schijn-' baar niemand opbrengen. Onverzoenlijk stonden de beide clubs in de zomerperiode tegenover elkaar. De jacht op de betere talenten in Ca- nada werd weer geopend tot groot genoegen trouwens r-yan een man al$ Tesselaar. Hij, doelman van enige faam en beschikkend over de Neder- landse nationaliteit, keek vanuit Cana- -ry da glimlachend toe, hoe beide clubs QTZQTj LGQjGaI tegen elkaar opbodeh. HIJS won ten- slotte, terwijl de andere Haagse club al S[7T1 ICuUUrHO Lel veronderstelde het pleit in eigen OUL voordeel te hebben beslecht. Een knappe tegenvaller die de club met moeite incasseerde. Men meent deson danks een oplossing te kunnen vin den. Dave Andrews, de sinds drie sei zoenen m Den Haag spelende Canade se keeper, diende bij het ministerie van. justitie een verzoek tot het ver krijgen van de Nederlandse nationali teit in. Dat verzoek leek een goede kans van slagen te hebben, totdat HIJS het ministerie erop attent maak te. dat Andrews zich pas sinds korte tijd definitief inNederland had geves tigd en aldus nog niet (denk aan Blankenburg, Ajax) in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. Het klinkt wat kinderachtig, dat twee clubs elkaar over het hoofd van een dupe wordende speler (Andrews' heeft inderdaad de bedoeling in Nederland te blijven) bestrijden, maar HIJS be roept zich erop dat 'zij het ook doen*. Het bondsbestuur was aanvankelijk van plan Andrews toch de status van Nederlander te verstrekken, maar ver schoof dat besluit tot de vergadering van volgende week, nadat HIJS heftig geprotesteerd had. Afgezien van de vervelende conflicten die het duel HUS-Raak met zich meebrengen, heeft het nog ernstiger algemene gevolgen. Van der Heyde en de Raak-groep hebben wederom tien duizenden guldens gestoken in de ex ploitatie- van twee relatief gezien niet zoveel betekenende clubs. Dat kan door de concurrentie, ook niet door landskampioen Tilburg, opge bracht worden, waardoor er geen en kel machtsevenwicht in de ijshockey- competitie bestaat. Een jammerlijke zaak die een daling in de publieke be-, langstelling ten gevolge heeft. En dat, zo beweren passixnisten, moet uitein- delijk leiden naar een totale misluk king van het expériment ijshockey in Nederland als de tweede publiëksport te pousseren. Het lijkt derhalve zaak dat het bondsbestuur eindelijk in grijpt, partijen aan tafel brengt, at tendeert op de vérstrekkende gevol gen van de huidige gang van zaken en wellicht dringende .maatregelen, treft om de verhoudingen recht te trekken. Tot nog toe gedragen zowel het be stutu: als de clubs zich vrij, passief. Moet het ijshockey kapot vöór er ie mand opstaat ora een herstructurering door tezvoerea? V a •BENELUX COWPElTTlÈ ::itJijmègèn'HYS NIJmegen-Smoke Eaters 65. HYS-Thlalf 17 3, Tilbury-Brussel 93, Thlalf-Nijmegen 3—-5, Brussel-TUburg 38, Smoke Eaters-Raak 4 19. Stand: Tilburg 48, Raak 3—6, HYS 36, Nijmegen 56. Brussel 3—0, Thlall 40, Smoke Eaters a0. Luik 0—0. (ADVERTENTIE) V- HONKBAL Cuba heeft de tweede vriendschappelijke wedstrijd tegen Cu rasao in Willemstad met 10-8 gewonnen. De eerste keer wonnen de Cubanen mef - 0-1. AUTOSPORT Hel gekrakeel tussen rred Frankenhout en Tom Coronet aal wel niet over zijn. maar de NAV heeft besloten Frankenhout kampioen van Nederland In de klasse toerwagens groep I van 15.000 tot 30.000 gulden te maken. Bij de laatste race zo is nu gebleken heeft Coronel zijn wagen te licht ge maakt. TURNEN Israël heeft afgezegd voor de wereldkampioenschappen moderne rit mische gymnastiek die van 15 tot en met 18 november in Rotterdam worden gehou den. TENNIS Tom Okker staat tweede In het klassement om de Grand Pnx. llij heeft 37S punten. Nastase is met 518 pun- len eerste. TURNEN De Amsterdamse Turnbond - wordt met ingang van 1 Januari opgehe- s.ven. Daarna is Amsterdam gewoon kring Amsterdam van het KNCV. PAARDENSPORT Het gokken wordt steeds aantrekkelijker. Jn Groningen heeft de gemeente van verschillende instanties anderhalf miljoen gulden ge kregen om ervoor te zorgen dat de gok- kers langs de kant van de baan voortaan met meer nat kunnen worden. TAFELTENNIS Nog deze week wordt Bert Schools (Deltalloyd) aan de meni- scus van zijn rechterknie geopereerd door chirug Hans Kriek. WIELRENNEN De heer H. Meuwese is benoemd tot directeur van de KNtvu balwedstrijd zegt zich te gedragen, zo in vuur en vlam raakt hij over de wantoestanden in het betaalde voet bal. Met name de affaire Maarten Vink, die. bij MW op staande voet van zijn functie als hoofdtrainer werd ontheven, heeft Ben Peeters ten diep ste aangegrepen, 'Waar haalt men als clubbestuurders het recht vandaan, zo Iets te doen? Hoe kunnen zij beoorde len of een trainer vakbekwaam is of niet? De man wordt beoordeeld naar de positie van de club op de ranglijst Maar dat is de realiteit niet. Als hij bewezen heeft de moderne trainings methodieken te beheersen en de ken nis heeft hoe je een elftal conditie moet bijbrengen dan ben je een vak man, Helaas word je altijd door club bestuurders beoordeeld naar de resul taten. Om vijf voor twee zijn het nog je beste vrienden,, maar om vijf over twee deugt er niets meer van je. Als je verliest omdat een van je spelers zes keer tegen de paal schiet, dan js de trainer de schuldige. Hoeveel-club bestuurders vraag ik me dan af heb ben verstand van voetbal, hoeveel zijn er nu eigenlijk capabel om spelers te beoordelen? Wat in de voetballerij ge beurt druist in tegen alle andere maatschappelijke ontwikkelingen. En dat komt omdat veel mensen in de voetbalsport niet reëel zijn', Ben Peeters denkt er voorlopg nog niet aan zich uit de voetballerij terug te trekken. 'Ik ben nog in de markt en ik kan nog tegen een bal aanschop pen. Ik heb bovendien door alles wat ik in 25 jaar als trainer heb meege maakt geleerd gemakkelijk afstand te nemen van allerlei zaken. Als ik na een wedstrijd thuiskom dan denk ik tot negen uur 's avonds aan voetbal, Daarna neem ik een glas whiskey en vergeet alles wat voetbal betreft tot dinsdagmorgen toe. Er zijn. nog zoveel andere zaken in het leven die me in teresseren. Wellicht voel ik daarom zo'n grote genegenheid voor een man als Elek Schwartz'. Directeur drs. Van de Beuken van de frisdrankenfabriek stelt: 'Het niet meedoen van de Belgische zusteron derneming is een belangrijke factcr geweest in de overweging om de spon soring te stoppen. Daarbij komt dat we geen Nederlandse ploeg van allure op de been konden brengen, omdat Zoetemelk in Franse dienst wilde blij ven rijden. Bovendien is er nogal wat negatieve publiciteit geweest rond on ze wielerploeg. Vissers heeft zich aan het contingent Nederlanders dat dit seizoen onder zijn leiding reed, eenvoudig ontdaan door ze te ontslaan. Per 30 september is alle Nederianderse coureurs ontslag aangezegd en dat betekent dat met uitzondering van het -handjevol Ne derlanders dat in buitenlandse dienst rijdt, en het kwartet coureurs dat vol gend jaar zijn verbintenis met Frisol gecontinueerd ziet, de overige Neder landse profwielrenners nog zonder werkgever zitten. Van de tijdens de wereldkampioenschappen in Barcelona door Vissers met veel bombarie aan gekondigde internationale Canada Dry-GazelIe-formatie voor 1974 is dus niets terecht gekomen. Het is duidelijk dat de renners die voor 1974 een verbintenis met Vissers hebben aangegaan, zich alles behalve veilig voelen. Drie van die renners maakten dit jaar deel uit van de Duit se Rokado-stal Herman van Sprin- gel, George Pintens en Staf van Roos broek. Verder hadden André Dierickx, Yvan Benaets, Maurice de Dury en Ghislain van Landeghem hun handtekening al gezet onder een over eenkomst met Vissers. In hoeverre die handtekening van Vissers enige waarde heelt, moet de komende we ken blijken. Vissers en ploegleider Florent Van- vaerenbergh vergaderden gisteren met de coureurs die voor '74 een overeen komst hebben, in het Belgische Geel. Na afloop stuurde Vissers een com muniqué de wereld in, waarin hij aankondigde in 1974 met een sport- groep van Belgische nationaliteit op de markt te zullen komen. Daarin zou plaats zijn voor twaalf Belgen en vijf niet-Belgen. Herman van Springel: 'Het is nog niet voor de volle hon derd procent zeker dat het allemaal gaat lukken. Vissers en Vanvaeren- bergh hebben ons verteld dat ze met drie firma's in onderhandeling zijn, maar volgens hun zeggen is hét geen probleem een sponsor te vinden. Ik vertrouw erop dat alles goed komt*. Van Springel hoopt dat hij wan neer Vissers faalt in zijn-missie bij Rokado weer in genade wordt aange nomen. 'Ik heb een contract van drie jaar bij die firma en dat is van mijn kant officieel nog niet verbroken'. De Westduitse fabrikant heeft echter alle banden met Van Springel, Pintens en Van Roosbroek doorgesneden. Mana ger Wim Poot: 'Toen wij hoorden dat deze renners en ploegleider Vanvae- renbergh bij Vissers hadden getekend, hebben wij een ontslagbrief gestuurd. Vanvaerenbergh is zelfs op staande voet ontslagen, omdat hij buiten de directie om heeft gehandeld. Er is geen sprake van dat wij Vanvaeren bergh cf die renners terugnemen. Ze hebben voor zichzelf de weg terug on mogelijk. gemaakt'. Vissers heeft vorige maand, toen dui delijk werd dat Canada Dry niet door zou gaan, geprobeerd om munt te slaan uit de handtekeningen die de renners onder -de verbintenis met hem hadden gezet. Wim Poot van Ro kado: Wissers belde naar ons toe met de mededeling dat hij bereid was om de oude Rokado-coureurs bij een an dere firma onder te brengen. Hij stel de zich op het standpunt dat Rokado verplicht was om Van Springel, Pin tens en Van Roosbroek terug te ne men na hét mislukken van zijn po ging om een wielerploeg op te zetten. Vissers vond dat Rokado in dat geval tien procent van het salaris dat hij voor de renners bij een andere firma zou bedingen, aan hem moest overma ken, Maar.daar zijn wij uiteraard he lemaal niet 'op ingegaan'. AMSTERDAM Tijdens een in Am sterdam gehouden vergadering van eerste klas honkbalverenigingen heb ben' de besturen van de aanwezige clubs (vijftien) zich unaniem uitge sproken tegen de structuurnota van de Koninklijke Nederlandse Baseball cn Softbalbond, waarover op 3 novem ber tijdens een buitengewoneledenver- gadering zal worden beslist De voornaamste bezwaren waren de onduidelijkheid van het plan en de aantasting van het clubsysteem. Bo vendien zien de eerste klassers geva ren voor de sponsoring van het totale honkbal. De mogelijkheden worden nog bezien om in februari tijdens de algemene ledenvergadering met een vervangend pian te komen. MUNCHEN (S1D1 De Europese Atletiek Associatie heeft voor de volgend Jaar te hou den Europese kampioenschappen (binnen cn buiten) de volgende limieten vastgesteld: Europese indoorkampioenschappen (9 en 10 maart In Gothenburg): Heren: 60 meter: 6,6 (50 meter: 5.6). 400 me- ter: 48.2, 800 meter: 1.50.8, 1500 meter: 3,46 0. 2000 meter: S.02,0, 80 meter horden: 7.8 '<50 meter horden: 6.8). hoogspringen: 2.14, verspringen: 7.70, polsstokhoogspringen: 5.10. hlnkstapsprlngen: 18.00. kogelstoten; 18.80, Dames: 60 meter: 7.4 <50 meter: 6.2), 400 meter: 55.2, 800 meter: 2.09.0, 1500 me ter: 4:23.0 3000 meter: geen norm, 60 meter horden 8.4 <50 meter horden: 7.2), hoog springen: 1.80. verspringen: 6.30, kogelstoten 16.00. Europese openluchtkamploenschappen (1 t/S september in Rome): Heren: 180 nieter: 10.3, 208 meter: 21.0. 408 meter: 46.8. 800 meter: 1.47.8. 1500 meter: 3.41.0. 5000 meter: 13.45.0. 10 ooo meter: 28.50.0. 11 meter horden: 14.1. 40 meter horden:51.3, 3000 meter steeple chase: 8.38.0. hoogspringen: 2.14, versprin gen: 7.75, hlnkstapsprlngen: 16.30. polsstok hoogspringen: 5.10, kogelstoten: 19,00. discus werpen: 59.00. speerwerpen: 79.00, kogelsltn- geren: 68.00, tienkamp: 7500 punten. Dames: 100 meier: 11.6. 200 meter: 23.8, 406 meter: 54.0. 800 meter: 2.05.0. 1300 meter: 4.16.0. 3000 meter: geen norm. 10O meter horden: 13 6. hoogspringen: 1.80. verspringen: 6.35. kogelstoten: 16 50. discuswerpen: 55,00. speerwerpen: S4.00. vijfkamp: 4200 punten. De kwalificatle-elsen (voor de tweede atleet) moeten tussen 1 maart en 22 augustus (voor Rome) gehaald zijn. ADVERTENTIE %V®\odi6 g^'"3Ppe/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 13