Sportspetters Voetbalprogramma Opstellingen Geen amateurs in zesdaagse? Sportprogramma ter meulen V'D en ook op zaterdag l@ i featkane jaa Sint Nlcolaas-hoi nfevol speelgoed is geopend. J 4®rfe! FAKTUREERAUTOMATEN Leids elftal oefent tegen Feyenoord Mftil Damvereniging in schiefclokaal Vierde 'Nacht van het hart' Bemiddeling bij bezwaren tegen böwlingcentrum NBSW voor beker tegen DEVJO 'Oude meesters'- expositie in Rotterdam Sneldamwedstrijden in Rozenburg Vragen over sloop van oude panden deze magnifieke stereo kompakt kon# «natie platenspeler radio P0RT-REGI0-SP0RT-REGI0SP0RTREGI0-SP0RT-REGIÖSP0RT-RE610-SP0RT-RE6I0-SP0RTREG10-SPQRT-REGI0-SPQRT-REGI0-S PORT-REGIO-SPORT Meer dan 500 wedstrijden in kort tijdsbestek hoogerwerf bv Basketbal Waterpolo Volleybal Korfbal De Rotterdammer ^00%1/ljWMiTBT VRIJDAG 26 OCTOBER 1973 I ISÏSfl Jan Willem Bogers ROTTERDAM Gespreksstof is er in de bedrijven in Rotterdam en omgeving, over sportieve on derwerpen, in de maanden april en mei elk jaar te over. Het gaat dan niet over Feyenoord, Sparta of Excelsior, maar om het elftal dat aan de competitie van de Sti- bekavo (Vereniging voor \,e- drijfs- en kantoorvoetbal) deel neemt. vlaardingen - sliedrecht CENTRUM VOOR KANTOOR EFFICIENCY ZORG VOOR EEN STERKE CHRISTELIJKE PERS 12.95 13.50 1.35 8.50 30.- 13.- 10.- VROOM DREESMANN LEIDEN Dinsdagavond speelt Feyenoord op het terrein van LFC te Leiden een lichtwedstrijd tegen het KNVB-elftal van de afdeling Leiden. De ontmoeting begint om acht uur. Het seleetieteam is als volgt samenge steld: Smit (Noordwijk); Westgeest (Noordwijk), Pennenburg (Rooden burg), Van Kooperen (Hoodenburg) en Van Kesteren (Noordwijk); Pronk (Quick Boys), Lagendijk (UVS) en Verkuylen (Roodenburg; Dubbelde- man (Roodenburg), Holl (RCL) en Bogers (Noordwijk). Reserves rijn: Bouwmeester (LRC), Balkhoven (UVS), Van der Linden (LFC) en Hendrikse (UVS). Stibekavo-competii ie voorziet in behoefte A Allinlr DmN* MAAVMi tWAWWlW AAn nHf»_ -Ti 'IJ uUw SHO: Groenenberg; Nobel, Hitzert, Schipper en Bravenboer; De Boom, Grauss en Reedijk; Van Bennekom, Den Boer en Troost. RWH: De Zoeter; P. van der Spoel, Van Batenburg, Statz en Schouten; A. van der Spoel, Steketee en Nugteren; Den Hartog, In 't Veld en Bihary. KOZAKKEN BOYS; Van der Linden; Koman, Tameris, De Graff er. Van der Stelt; Van den Heuvel, Vogel en Groe- neveid; Van Vuuren, Den Breejen en Leeggangers. Toil Damen is voor twee wedstrijden geschorst TER LEEDE: de équipe wordt samen gesteld uit Landmeter, Schoe, Ligten- berg, De Bruin, Van der Heiden, Bis- schops, Boot D. van Biezen, Van der Burg, Van der Faage, C. van Biezen en Spaargaren (of Krop). 's-GRAVENZ. SV: (vermoedelijk) Van Kooten; Koole, De Jonge, Van Dron- gelen en Roseboom; Pajic, "an der Meer en Dijkhuizen; Storm, Moritz en Groenenberg. DB ZWERVER: K. de Jong; P. de Jong, P. B. de Jong, C. Slagboom en Stolk; Vink. Keesmaat en Leentvaart; De Pauw, Lodder en Van Stenis. Op treden van C. Slagboom en Leentsaart onzeker vanwege blessures. Mogelijke vervangers zijn G. Slagboom, Wielin- ga of Versluis. QUICK BOYS: Schaap; Remmelzwaal, Den Hollander, Haasnoot en Verdoes; Pronk, Zwaan, Klinkenberg en J. v«m der Plas; Puimgraaff en Van Duyn. HEERJAlNSDAM: Meijer; Gouman, Tieleman, Van der Pas en De Vries; Van Zijderveld, Huisnw en De Beeld; Dorsman, Blom en Van der SpoeL CSVD: Van Oort; J. Zoutendijk, Van Oostrom, Schuitemaker en Willigers; Doorduyn, Van Peppen en Praagman; Chung, T. Zoutendijk er Van der Meer. ZWART WIT: Van der Laan; Hak, A. Wander, C. Wander en Van den Heu vel; Van der Sande, Viergever en Ter Mors; Jansen, Steur en Van Waard huizen. NOORDWIJK: Smit; Westgeest, Plaat zer, C. Spaanderman en Van Kesteren; Barten, Karstens en Vreugdenhil; Glas, Bröring en Bogers. Scheidsrechters zijn: L. van Amerom uit Rijnsburg (SHO—RWH), A. Hii- brants uit Groningen (IJsselmeervo- gelsKoz. Boys), W. van der Brom uit Amersfoort (AmstelveenTer Leede), A. van Elswijk uit Den Haag (Huizen—-SVZW), G. J. Bouw uit Blokker ('s-Gravenz.SV—DOVO), J. A. Boender uit Zwolle (De Zwerver SDVB), D. van der Burg uit Amster dam (Quick BoysHeerjansdam), H. A. van Driel uit Slikkerveer (GWV-WOG), J. Romers uit Sprang-Capelle (CSVD—WHO en H. J. Brand uit Schiedam (Zwart Wit Noordwijk). Sinds 1951 houdt deze organisatie zich reeds bezig met het laten verspelen ROTTERDAM Het ziet er naar uit dat er in januari géén amateurs star ten in de Rotterdamse zesdaagse. De organisatoren van het evenement stui ten bij hc' vinden van sponsors op veel moeilijkheden, waardoor het vrij wel zeker is, dat de profzesdaagse zal draaien zonder amateurs in het voor programma. Wèl staat in december een driedaagse voor amateurs op het programma, die wordt verreden onder leiding van Pe ter Post Gedacht wordt aan het aan trekken van een Westduits, Engels en Belgisch koppel. De winnaars van de ze driedaagse neemt mogelijk deel als gastkoppel in de profzesdaagse, mits dit niet op bezwaren stuit van KNWU-zijde. Overigens is het nog steeds niet zeker of Eddy Merekx in de Ahoy'zesdaagse (17 tm 22 januari 1974) aan het ver trek verschijnt. De Belg, die deze week met zijn vriend Patrick Sercu in Dortmund zegevierde, zal pas in de cember beslissen. Met manager Van Buggenhout en de Molteni-directeur bepaalt Eddy Merekx welk programma hij zal afwerken. Inmiddels is het wel zeker dat Joop Zoetemelk niet, zoals Peter Post had gewild, in de zesdaagse zal starten. VLAARDINGEN Na lang zoeken en aftasten is het bestuur van de Vlaaröingse Damvereniging er in ge slaagd een ander clublokaal te vinden. De zaal van het kerkgebouw aan de Emmastraat 116 bleek niet langer be schikbaar voor de VDVers, die vanaf december hun wekelijkse clubavonden zullen houden ia het gebouw van de schietvereniging WUbelmina aan de Emmastraat 43. Wel is het noodzakelijk geworden dat de clubavond wordt verzet van don derdag naar dinsdag, hetgeen voor de meeste leden geen bezwaar is. Voor de Vlaardingse damkampioen Leen Torn vormde het verzetten van de clubavond aanleiding om zich te bedanken als VDV'er omdat hij op dinsdagavond verhinderd is in ver band met zijn studie. Het ziet er dus naar uit dat hij in 1974 zijn kampi oenstitel niet zal verdedigen, Vermoe delijk zal hij zich aansluiten bij de Damclub Schiedam, die op vrijdaga vond speelt Echter kan VDV weer rekenen op de komst van Dik Tamboer (ook een eer ste tientalspal er), die op de donderdag avond verhinderd was, zodat het 'verlies' van Leen Torn wellicht ge compenseerd wordt. ROTTERDAM Opnieuw is een 'Nacht van het Hart" in voorberei ding. Zaterdagavond 16 maart begint in het Sportpaleis van het Rotterdam se Ahoy' complex een sport- en amu- sements-'marathon' die pas diep in de zondagochtend zal worden besloten. De 'Nacht van het Hart', een jaarlijk se liefdadigheidsmanifestatie, zal vol gend jaar worden gehouden om fond sen te verwerven ten behoeve van het thorax-centrum dat in de Medische Fakulteit van de Rotterdamse Eras mus Universiteit, is gevestigd. In het thorax-centrum wordt uniek werk ver richt op het gebied van hulpverlening aan slachtoffers van een hartinfarct Voor dit werk heeft het centrum mo menteel circa twee ton nodig. van competities voor bedrijven. Van zelfsprekend begon het beseheiden met bedrijfselftallen die op zaterdag middag hun wedstrijdje wilden spe len. Door de geweldige opkomst van de KNVB-zaterdagcompetitie bleek het spelen van bedrijfselftallen op die middag zoals het voor de oorlog in KAVOR-verband was gebeurd, geen haalbare kaart meer. Wedstrijdleider P. A. Sonbeek vertel de ons dat er in het korte tijdsbestek van half april tot eind mei bijna vijf honderd wedstrijden worden afge werkt. Dit vereist vanzelfsprekend een geweldige organisatie wanneer men tevens bedenkt, dat door weersom standigheden soms hele programma's, die na veel passen en meten zijn sa mengesteld, moeten worden geschrapt. Dan komt er een grote dosis vinding rijkheid en organisatie aan te pas, om alles dusdanig te regelen dat de competitie toch op tijd is afgewerkt Na 1 juni is voetbal niet meer moge lijk omdat de velden dan, in verband met herstelwerkzaamheden, niet meer mogen worden bespeeld. Daarin ligt opgesloten dat er een nau we samenwerking bestaat met de KNVB (afdeling Rotterdam) en de ge meentelijke dienst van Sport e~ Re creatie, waar de heer A. J. Weggeman namens die dienst alle mogelijke me dewerking geeft en hetzelfde geldt voor de heren Keur en Verkaart van de KNVB, Hoe groot de competitie-omvang Is, moge blijken uit het feit dat er voor de respectievelijke hoofd-, eerste- tweede en derde klasse 275 keer een veld moest worden gehuurd. Er moet met tal van omstandigheden rekening worden gehouden. Bijvoorbeeld met de tijd van de invallende duisternis. Daarom komen de elftallen zo dicht mogelijk bij huis in het geweer. Zij kunnen hun wensen vooraf via een formulier kenbaar maken en daar houden de Stlbekavo-leiders zo veel mogelijk rekening mee. Prominente scheidsrechters uit het district Rotterdam werken eveneens graag mee en door dit uitstekende sa menspel kan dit grootste bedrijfscom- petitiegebeuren van Nederland in dit korte tijdsbestek gestalte krijgen. Be kende spelers van eersteklass:-s uit het zaterdag- en zondagvoetbal geven graag acte de présence in het bedrijf- steam. Neem T. Cornells, J. Kruit, Statz, Bi hary en Vlasblom, zij spelen niet al leen bij RWH met elkaar doch ook in de brigade van LFS (Leys Ferry Services). Kortom bankbedienden spe len tegen mannen van de PTT. De boys van Ter Meulen kruisen de de gens met de theemakers van "Van Nel- Ie, Spoorwegmaanen staan paraat te gen scheepsbouwers en mensen die zich met ertsoverslag bezig houden meten de krachten met de mannen van het Nederlands Talen Instituut Voetbal dus allerwege in de Maasstad. Sommige bedrijven huren velden voor de geheie periode die de competitie duurt Dat verhoogt de gezelligheid bij de wedstrijden, die de nodige be langstelling uit de bedrijven trekken. De competities hebben een spannend karakter en het kan er soms fel toe gaan. Toch is het aantal strafzaken niet hoger dan in de afdeling Rotter dam van de KNVB. De Stibekavo heeft een eigen strafrechtspraak naar het voorbeeld van de KNVB. Kampioen in de hoofdklasse werd dit jaar het team van Amoldi (Ai loldi Comfort BV) en de contactman D. de Jong glom van trots toen de beslissen de zege werd behaald. Uiteraard kent men ook het Stibeka- vo-elftal. De Zwart-Wit-spelers Rlen 1 van der Heuvel, Joop Hak en de ge broeders Wander komen er graag voor in aanmerking. Ook spelen er knapen van clubs ais CW, Nep mus, De Bïusschen, De Spartaan en erxes in. Trouwens, ook de Stibekavo-forma- tie heeft een speler aan het betaalde voetbal moeten afstaan, namelijk: de erxaan Hobby Meister, die nu voor AZ'67 ais semi-prof actief is. Samengevat kan geconcludeerd wor den dat de mannen van Stibekavo (vraag het maar aan erevoorzitter M. P. J. Fonkert, de huidige praeses H, Auhnan, commissaris C. Schot of de onvolprezen wedstrijdleider Sonbeek) er welhaast een daktaak aan hebben om alles in goede banen te leiden. - warom wil dezelfde heer Sonbeek af lossing van de wacht Hij kan zijn huidige werkzaamheden niet meer met het wedstrijdleiderschap combine ren. Hij verwacht niet dat liefhebbers zich in rijen van vier zullen opstellen maar er moet toch ergens wel een liefhebber zijn, bijvoorbeeld een ge pensioneerde die zich in wil zetten voor de bedrijfsvoetballers. De Stibekavo zou ook geweldig gehol pen zijn wanneer er zoals voorheen het geval was een zomeravondtijd zou worden ingevoerd. Met andere woor den het invoeren van de zomertijd door het met een uur terugzetten van de Wok. Dan zouderi de spelers zich niet zo behoeven te haasten. Nu moe ten de wedstrijden nog te vroeg, om halfzeven, beginnen. Tenslotte mondt het voetbalfeést altijd uit Sn de dag der kampioenen. Daar bestrijden de titeiwinnaars elkaar in verschillende poules. Het kan dan wel eens gebeu ren dat de hoofdklassekampioen wordt overvleugeld. Maar dat Is het aantrekkelijke van voetbal. De sportiviteitsprijs wordt telkensjare uitgereikt aan de vereniging die qua gedrag de beste indruk heeft gemaakt Die wordt steeds uitgereikt op de feestavond. Dit keer op vrijdag 16 no vember a.s. Quick Boys neemt morgen een dug out in gebruik Een rectificatie; NSW verspeelde géén puntjes tegen SC Voorne en Rijsoord, zoals wij maandag meldden, maar tegen HBSS en SSS Oud-penningmeester Van der Waals werd ere-lid van Zwammer- dam Barendrecht gaat binnenkort klaverjassen en feesten. Want op 10 november wordt een groot carnavals feest gehouden Dit seizoen ver scheen nog niet één speler van Ter Leedes topselectie in het boekje van de scheidsrechter Leen Pruissen (Kozakken Boys) heeft zijn voetbal schoenen definitief opgeborgen Zijn clubgenoot Arie Ottevaiger, die van plan was furore te maken als veldspeler, staat toch weer onder de lat Morgen staat hij in het tweede elftal in het doel Een advies van Kozakken Boys' trainer Jan Rombout: 'Laten we de moeder van Eusebio ko pen. Dan hebben we over zo'n twaalf jaar een geweldig elftal De kaart verkoop voor de wereldkampioen schappen Ritmische Gymnastiek, die van 15 tot en met 18 november in het sportpaleis Ahoy* wordt gehouden, loopt uitstekend. De voorraad doorlo pende toegangskaarten is al uitver kocht De directie van Ahoy' heeft besloten reeds maandag te beginnen met de kaartverkoop van de zesdaagse Arbiter J. Romers debuteert mor gen dan eindelijk in de eerste klas bij CSVDWHC. Tenminste: wanneer de regen wéér geen reet in het eten gooit. De directie van de Massa markt Vooruit NV te Ouddon» heeft het eerste elftal van afdelingsclub WFB trainingspakken aangeboden De MVV-spelers zijn boos op de kri tiek in hun clubblad De op 29 sep tember afgelaste voetbalwedstrijden worden op 17 november afgewerkt, terwijl het afgelopen zaterdag afge keurde programma in een later stadi um op het programma prijkt DEN HAAG De Haagse vierdeklas; ser Die Haghe herdenkt op 1 novem ber zijn vijftigjarig bestaan. Ter gele genheid van dit heuglijke feit houdt het bestuur van deze vereniging op 2 november een 'open huis' m het club gebouw van de korfbalvereniging HKV, Steenwijklaan 812 te Den Haag. De aanvang is om 20.00 uur. (ADVERTENTIE) sharp geeft u veertienmaal keus uit hét beste vlaardingen van beethovensJngel tel. 010-356666 shedrecht kerkbuurt 264 teU 01840-5033 billing-se© 130 kasseltegeprogrammeerd uitcst flexibel telwerk selektie prijs: f .9.750.-, exd. OB Eredivisie: geren: EBBCLevi's Flamingo's (8.15), Haarlem Cardinals—BS lalden (8.15), Transol EZGerard de Lange (8 SO), TypsoesDED <8.30). Nat. Ned. BonarBaak Punch <7.00), Delta Lloyd—Frisol (9.00), AS- VU—FAC i'B.M». Dames: The White Stars— AMVJ (6 30), BOB—Wilskracht (7.00), Tran sol BZGerard de Lange (7.00). Hoofdklasse: NereusHZPC, HZC De Bob ben— Neptunus Amersfoort, De ZIJ! LGE— 1»JK. AZPC—VZC Ritmeester, ZIAN Vitesse— Neptunus Arnhem, WBjalust Den Hommel— Dis Meeuwen. Eerste klas: AC AlphenPo lar Baers, GZC—ZCG, SVB—DAW. HPC— LZV, Het V—BZV Fortuna, UZPC—PSV. bot Tornado—Starlift BV, Delta Lloyd—ND1 Valuas, Raak SFC—Hofnar GC. Dames: Tem po Team Haag 'SSLycurgus. Energo—Octo pus, CorbulaBouwlust Orawl, Vredesteln— Van Houten VCH, DVCNDO Valuas, Baak SFC—Dynamo A. Hoofdklasse: Blauw WitFortuna, Rohda— Die Haghe, Ons EibernestDie Haghe. Ons Eibernest—Luto, De Danaïden—Archipel, Deetos—Hat Zuiden. Overgangsklasse: A: Nlo—Na&s, Steeds Hooger—Wordt Kwiek, Blgtersbleek—DKOD, stanlrles—Asko. B: Fi des FactaPemix, SatnosKoog Zaandijk, HKVZKV, Allen WeerbaarWesterkwartier. C: KVSPSV, PKC—Oost Arnhem, Trekvo gelsSDO, DetoZKC. Eerste klas: Westen: A Ready—Spangen, Amersfoort—DRV, Ons HulsZuiderkwartier, D Regenboog—BEP. B: Eredivisie: Radlus MVCLycurgus, Gerard de Lange—US, Corbulo—Bouwlust Orawl. Bo- PamsSwlft, Sperwers—KNS, DKC—Groen Geel, Rozenburg—DEVD, C: VBS11KC, GKVOWO, Kinderdijk—MIK. Excelsior— Swlft M. Ie klas A: SHO—RWH 3.00, IJssel- meervogelsKoz. Boys 2.30, Amstel veenTer Leede 2.30, HuizenSVZW 3.00, SGravenz. SV—DOVO 3.00, De ZwerverSDVB 3,00. Ie klas B: Quick BoysHeerjansdam 3.00, GWV-WOG 3.00, CSVD— WHC 2.30, Go Ahead K—ACV 3.00, Nunspeet—Spakenburg 3.00, Zwart "WitNoordwijk 2.30. 2e klas A: SpijkenisseGeinoord 2.30, ZCFC—SIZO 2.30, Excelsior M—Zuid vogels 2.30, CJW—RCL 3.00, IJm ui- den—NDSM 3.00, ZuidlandDOTO 3.00. 2e klas B: NSW—Dinteïoord 2.30, Amemuiden's-Gravenzande 2.30, Jo- dan BoysZwaluwen 2.30, HBSSSC Voome 2.30, ASWHDe Meeuwen 2.30, RijsoordSSS 3.00. 3e klas A: Excelsior PZwervers 2.30, JACSV Hoogvliet 3.00, Koudekerk DUNO 3.00, Rijnsburgse Boys—DSVP 3.00, LoosduinenRozenburg 2.30, Spirit—SV*35 2.30. 3e klas B: Oranje WitMelissant 3.00, Groote Lindt—PPSC 3.00, Maasdijk MW 3.00, Vlaardingen—Piershil 2.30, Woudrichem—WGZ 2.30, Baren drecht—ZBVH 3.00. 3e klas A: ScheveningenWoubrugge 2.30, UnicumNaaldwijk 2.30, ROTTERDAM Het college van b. en w. heeft zijn bemiddeling toege zegd als zou blijken dat er overlast zou ontstaan door het bowlingcen trum aan de Eerste Jeriehostraat. Eergisteren heeft burgemeester W, Thomassen dit böwlingcentrum offi cieel geopend. De fractievoorzitter van D'66 in de raad, mr. J. Mentink heeft gevraagd of de burgemeester niet te voorbarig is geweest met deze hande ling, nu de bezwaren van de wijkraad Kralingen en talrijke bewoners tegen afgifte van een hinderwetvergunning aan dit centrum nog niet behandeld zijn. In het antwoord wordt opgemerkt, dat b. en w. de hinderwetsvergunning moeten verlenen, omdat de inrichting alleen als gevolg van de aanwezigheid van kegelopzet machines e.d. alsmede van enige eafé-apparatuur onder de Hinderwet valt Als er bezwaren tegen de inrichting aan het licht treden die wel reëel zijn maar buiten de sfeer van de hinder wet vallen (en dit zou kunnen gebeu ren bij het buurtgehoor op 5 novem ber) dan zal het college bemiddelend optreden. DEN HAAG —De KNVB heeft voor 10 november, wanneer de eerste be kerronde op het programma staat, als nog enkele wedstrijden ingelast Op die dag trekt Maasdam naar Monster, krijgt DEVJO bezoek van NBSW en reist NEO'25 naar Schelïuinen, Alie wedstrijden beginnen om twee uur. Het eigen ochtendblad voor è!k protestants Christelijk «ezin in Rotterdam en omgaving ROTTERDAM Van 15 november tot en met 8 december wordt in het Bouwcentrum te Rotterdam onder de titel 'Oude Meesters; meubelen van Le Corbusier, Van der Rohe, Rietveld en anderen', een expositie gehouden van rond de eeuwwisseling en in het eerste kwart van deze eeuw ontwor pen meubilair, dat nog steeds in pro- duktie is, of opnieuw in produktie is genomen. Het hoofdaccent wan de expositie ligt op de stoelen en met name die typen, die gebaseerd zijn op gebogen hout (Thonet) en de sterk het modebeeld van nu beïnvloedende verchroomde buis. Er zijn verscheidene inmiddels beroemde stoelen bij van Mies van der Rohe, Le Gorbussier, Marcel Breuer, de Nederlanders Mart Stam en Rietveld en een aantal exemplaren uit de produktie van Thonet SVOW—Die Hage 3.00, Lisser Boy TAW 3.00, OegstgeestOrnas 3, ARC—Katwijk 3.00. 4e klas B: ZwammerdamCapt 3.00, SchoonhovenMonster 2 SVPTT—Lyra 3.00, WNCDEV (ADVERTENTIE) Van een dichtgeweven kwa liteit. 'n Bijzonder mooie en zware kwa liteit cretonne, 120 cm breed, in de kleuren groen, cognac en oran je. Deze dekoratieve, kleurechte gordijnstof koopt u dit weekend met een groot prijsvoordeel. Nu per meter van f voor ROZENBURG De damvereniging DOS te Rozenburg vierde zijn 45-jang bestaan met sneldamwedstrijden in een tempo .van een kwartier per spe ler per partij. Onder de 48 deelne mers bevonden zich vier leden van de Vlaardingse Damvereniging van wie er drie in de prijzen vielen. Grote overwinnaar van het gehele toernooi werd Dik v.d. Kerkhoff, die in de hoofdgroep vier winstpartijen boekte en tweemaal remise speelde Biel weerde zich ook geducht maar moest zich tevreden stellen met de tweede plaats. In de tweede klasse had Wout den Breems het meeste succes. Hij eindig de op de eerste plaats. De vierde VDV'er, secretaris W, H. Niestadt, had zijn goede vorm thuisgelaten en was zodoende de enige VDV'er die niet deeinam aan het prijzenpakket dat door jubilerend DOS uitstekend was Verzorgd. ROTTERDAM Drie panden aan de Nieuwe Binnenweg uit de negentien de eeuw zullen gesloopt moeten wor den. En verder zullen in de tuinen van die panden de bomen en struiken verwijderd moeten worden ten behoe ve van een parkeergarage. Mevrouw W. J. C. Schuiten-Wilmont (D'66) is van mening, dat de sloop van deze panden een onherstelbaar verlies voor de stad betekent Zij vraagt of het college van b. en w. de mogelijkheid ziet om de sloop van de ze panden tegen te gaan, nu er blijk baar nog geen bouwvergunning voor de parkeergarage is.afgegeven. GELDIG VRIJDAG 2S OKTOBER EN OOK OP OE EVENTUELE KOOPAVOND SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WORDEN HIEROP NIET AANGENOMEN. Efekir. achterruit element 6of12voft Nooit meer een aan geslagen achterruit, altijd veilig zicht. Heel eenvoudige montage. Formaat 70x24 cm. Volkomen kompleet voor maar Kussenpakket 5 Verschillende dessins. Formaat 40 x 40 cm. Kompleet met garens, naald en voorbedrukt stramien voor-kruissteek. Nu zeldzaam voordelig. Malstegels Diverse soorten 30 x 30 cm. dekora tieve malstegels in blank naturel. Ideaal voor woon- studeer- of werkkamer. Nu per stuk slechts Kinderserviesje Echt porseleinen koffiepot met filter, melkkan, suikerpot en 4 kop-en schoteltjes. Groot genoeg om 'n heus kopje thee of koffie te "serveren". Slechts Damespantalon Klassiek gesneden met kapnaad en Iets uitlopende pijp. Winterwarme heianca keper. Maten 40 t/m 52. Keus uit 6 mooie unikieuren. Munienalbum Losbladig, met 17-rings mechaniek in luxe band, 5 Interieurbladen voor munten van diverse afmetingen. (Ook los verkrijg baar). Zeer handig schuifstrip- mechanisme. 11.50! T-shirt Mode nieuwtje: T-shirt allover bedrukt met kleine bloemdessinsop donkere fonds. 5 Verschillende dessins.Zuiverkatoen Maten S, M, L. Herenshlrt Sublieme kwaliteit polyester/katoen met button-down boord, borstiat, borstzak en hoek- manchetten. Maten 37-43. InlOaktuele modekleuren. Bestaat uit een Philips autom. platenspeler, een gevoelige stereo-radio met4,golfbereiken en een krachtige 2x15 watt versterker. Moderne "soft-line" vorm geving. Br. 72xd33xh18,5, Kompleet met 2 uitstekende luidsprekerboxen en trans parante stofkap. Muziekgenot^! van de hoogste orde voor uniek lage prijs! Nu twee dagen lang wit 779,- mat noten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 16