Schoot Frans uit noodweer of niet? ter meulen ter meulen ter meulen Forse straf geëist voor vechtpartij en bedreiging geweld DE STAM Recreatie is thans eerste functie Een dode en vier gewonden op Kanaaïweg AGENDA Overvallers van wmmmmmmma Amrobank conform ij de eis veroordeeld - Zangdienst in Krimpen jfl de nieuwste I modellen: Vol toon - l/Uolpracht TlROüW/IKiW<AiRillBT VRTJOAiG 26 OKTOBER 1973 STAD Eis: acht maanden Vandaag Prolonqaties Uitstekende en spannende thriller. ven e.a. bekende acteurs in prach- Kindermatinees tige, onderhoudende film. 2 en 8 en morgen De nieuwste modellen Yamaha orgels en piano's zijn binnen ROTTERDAM De gebroeders Lud- wig (24) en Albert J (20) die op 15 juni een overval (buit 25.000) had- den gepleegd op het filiaal van de Amrobank aan de Stadhoudersweg in Rotterdam, zijn donderdagochtend veroordeeld tot respectievelijk drie jaar en zes maanden en twee jaar en zes maanden. De rechtbank in Rotterdam week niet af van de door het openbaar ministe rie geëiste straffen. Uit deze vonnis sen kan worden afgeleid dat de rech ters de aantijging van Ludwig, dat de beheerder van het filiaal de overval had bedacht, volkomen gefantaseerd achtten. Edmund J. (22) en Ricardo E (18), tegen wie een jaar en drie maanden was geëist wegens medeplichtigheid aan de overval, werden alleen schul dig bevonden aan heling: zes maanden met aftrek van voorarrest. Orlando J. (18) en Carlos W. (19), kregen voor hetzelfde vergrijp ieder zes weken hechtenis opgelegd, waar van vier weken voorwaardelijk. Greet de G. (21) werd niet schuldig bevon den aan heling en ging vrijuit. Tegen ieder van deze drie had de officier vier maanden, waarvan drie voorwaar delijk, gerekwireerd. ADVERTENTIE In diverse kleuren en dessins. Een extra voordelige aanbieding slaapkamertapijt (ook geschikt voor de badkamer), 370 cm breed. In diverse dfcsins, zoals bloem- en rasterdessins, en in diverse kleu ren. Nu per meter van f 165,-- voor Dit tapijt wordt gratis gelegd. Volkstuin, recreatiegebied bij uitstek. Ook jongeren mooteii kans krijgen. (ADVERTENTIE) Speciaal voor de grote damesmaten. XXL panties met een goede pas vorm geschikt voor de maten 46 t/m 52. Naadloze panties met een groot tussenstuk in het ver stevigde broekje, in normale kousenkleur. Met levende goudvis! Maak uw kinderen dolgelukkig met dit leuke aquarium met goudvis. Kompleet met zakje gekleurde steen tjes, levend drijfplantje en sierstukje. Nu van f voor ^QQ HELLEVOETSLUIS Op weg naar een vistocht op de Noordzee is gister morgen bij een frontale botsing op de weg langs het kanaal van Voome de 58-jarige C. A. Louwe uit Rotterdam op slag gedood. Hij zat in een perso nenauto, die bestuurd 'werd door D. J. uit Rotterdam. De auto raakte ter hoogte van de Rijkswaardsedijk van de wegen botste frontaal op de vrachtwagen, die uit de richting Hel- levoetsluis kwam. De andere vier inzittenden werden met vrij ernstige verwondingen naar het Zuiderziekenhuis in Rotterdam vervoerd. De bestuurder van de vrachtwagen, de heer SVO uit Helle- voetsluis, liep slechts lichte verwon dingen op. KRIMPEN AAN DE IJSSEL Het kerkkoor Krimpen bestaat vijf jaar. In verband hiermee wordt zondag avond om halfzeven, een zangdienst ge houden in de hervormde kerk aan de IJsseldijk. Het koor, dat 60 ieden telt, verleent hieraan, medewerking onde'r leiding van dirigent M. A. van Vliet Organist is Wim Koen. Koorzang, sa menzang en beurtzang maken onder deel uit van de liturgie. Voorganger is ds. W. Verweij, Verder werkt mee een koperkwartet van de muziekvere niging 'Concordia'. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) AutoCenter Dynamostraat 16 R'dam-Zdld Tel. 010-841100 AutoCenter Rotterdam-Noord Sigrid Undsetweg hoek Martin Luther King Weg Rolterdam- Cmmoord Tel. 010-214200 Niaiiuup filmc; LUMIèRE: 3e week: 'Blauwe bonen i nieuwe nu no voor twee binken.' Verwarrende CENTRAAL: 'Marianne op het komedie met Bud Spencer e.a. Aar- pornopad'. Voor de zoveelste maal: dig amusement. 14 jaar, 2, 7 en het argeloze buitenmeisje in de ge- uur vaarlijke stad, etc. 18 jaar. 2, 7 en LIJNBAANTHEATER: 3e week: 9.15 uur. The Family.' Keihaarde maat- CINEAC AD: 'Naakt over de schut- schappij kritiek, somber en soms tlng.' Nieuwe Nederlandse film walgelijk. 7.30 en 9.45 uur. Vrij. met Rijk de Gooyer, Ko van Dijk, 2-30 uur- 18 i^ar- Adèle Bloemendaai e.v.a. 14 jaar. STUDIO 62: 6e week: -The Geta- 9 30 11 30 u enz way,' Harde misdaadfilm, evenwel CINEAC NRC: 'Visions of eight' ™1?isch zeer slerk- 2> 7 en Een sportfilm waaraan acht topre- 9-30 uur- 18 Jaar- gisseurs hun visie op MUnchen 1972 meegeven, a.l. Doorl. voorst. RepflSèS vanaf 9,15 uur. CINERAMA: 'The big boss.' Een METRO: 2e week: 'Turks Fruit' Chinese produktie met Bruce Lee naar het boek van Jan Wolkers. 2, als de onoverwinnelijke bokser. 18 7, 9.30 uur. 18 jaar. jaar. 1.459.30 uur. PASSAGE: Zie Metro. Elke dag 8 COLOSSEUM: 'Karate King Li*. uur. 's Maandags gesloten. Eveneens een Oosterse produktie. Techniek en geweld, etc. 18 jaar. NSChtVOOrStGlIinQSn Za. 7.15, 9.30 u. wo alleen 8 uur: Overige dagen 2 en 8 uur. ARENA: 'Zeven mannen zonder HEX: 'De met bloed bespatte vrees.' 2e week. De bekende en bruid.' Limon Andreu, Mariebel niet ongeestige western met Vul Martin e.a. in triest drama. 18 Brynner. Vrij en za 24.15 uur. jaar. 2, 7 en 9,15 uur. Wo. vervalt CALYPSO: 2e week: 'Gimrae Shel- 2 uur.. ter.' Verfilmd tournee van de Rol- THALIA: 'De dag van de Jakhals.' ling Stones, dat uitgroeide tot een Een roman adaptatie met Edward schokkend tijdsbeeld. Vrij en za Fox in de hoofdrol. Niet geheel ge- 24.15 uur. Slaagd. werk. 14 jaar. 2 en 8 uur. CENTRAAL: 'Charro.' Een Elvis 't VENSTER: 'Llza.' Een bedekte Presleyfilm voor de fans bij uit- maatschappij-kritiek die niet echt stek. Vrij en za 24 uur. hout snijdt van Marco Ferreri, ma- CINEAD AD: 'Zeppelin LZ 36.' ker van 'Grand Bouffe'. 7.30 en Een spannende oorlogsfilm. Za. 24 9.45 uur. 18 jaar. uur. - COLOSSEUM: 'Shaft's big score;' Za. 24 uur. ARENA: 2e week: 'Slag om de CORSO: '5 For Heli.' Een harde, Apachenpas.' Amerikaanse western maar ongeloofwaardige oorlogs- waarin de Aapachen boosaardig ro- film. 24 uur. ven en moorden. 18 jaar. 2, 7 en GRAND: 'Trash.' Drug- en sexver- 9.30 uur. slaving brengen een trieste sociale CALYPSO.' 2e week: 'De duivel fca- film op. Za. 24.15 uur. Ie je. Het duo Terence Hill en 't VENSTER: 'Rosemary's Baby.' Bud Spencer ditmaal als piraten, Een van de knapste rollen van Mia 2.39, 7.30 en 9.45 uur. 14 jaar. Farrow. Film van Roman Polanski. CORSO: 3e week: '55 dagen Pe- Elke nacht 24.15 uur. king.' Charlton Heston, David Ni- uur. 14 jaar. COLOSSEUM: 'AH Baba en de GRAND: 6e week: 'West Side veertig rovers.' za. en wo. 2 uur. Story.' Het onvergetelijke meester- LIJNBAANTHEATER: '1.000 To- werk van Robert Wise en Jerome mahawks tegen Wlnnetou.' za. en Robbins. 2 en 8 uur. 14 jaar. wo. 2 uur. KRITERION: 2e week: 'De vrouw PASSAGE: 'De kinderen van akpi- van een ander.' Melodramatisch tein Grant' wo. 2 uur. liefdesverhaal. 2.30. 7.S0 en 9.45 REX: 'De zonen van de Muske- uur, 18 jaar. tiers.' za. en wo. 2 uur. ROTTERDAM: Umrenskerk: 10.30 Carillon- concert, ALBLASSERDAM: Ichfuskerk: 20,(H) Koor zang. BRIELLE: School, Fregat 4: 15 00—17.30 Boe- kenshow. PUTTERSHGEK: Jeugd- en Jongerencentrum: 20.00 Filmavond. REEITWIJK: Jchuskerk: 14,00 Verkoopdag t.b.v. herv. gemeente. De Burg: 20.00 Toneel avond VIOS. Vraag naar ons uniek huursysteem met recht van koop. Wij zenden U vrijblijvend en kosteloos uitvoerige documentatie. Altijd interessante occasions in orgels en piano's. Sommer muziekscholen met eigen praktika zijn gevestigd in Dordrecht- Gorinchem en Breda. Royale schakelelementen met losse zitl rugkussens in prachtig warmbruin rundledeiv Ook leverbaar met armleuning(en).^|"y|P« Speciale aanbieding fcj Kom - kijk en bespeel zelf deze prachtige instrumenten op onze showrooms in: Dordrecht: Grote Markt 1 Tel. 078-31241 ROTTERDAM Op maandag 29 ok tober brengt het Leger des Heils in de Grote Schouwburg de musical 'Je sus Folk', aanvang 20 uur. Met deze musical,, die een antwoord wil zijn op 'Jesus Christ Superstar', oogst het Le ger des Heils veel succes. Het gezelschap, dat deze musical op de planken brengt, bestaat uit studen ten, onderwijskrachten en jongelui uit de verpleging. Het heeft een half haar hard gewerkt om deze Neder landse bewerking gestalte te geven. Eerdere voorstellingen in Nederland waren steeeds uitverkocht. Gorinchem: Langendijk 54 Tel. 01830-31707 BOTTERDAM: MARINIERSWEG HOEK GOUDSESINGEL SCHIEDAM: PARKWEG 201-205 ROTTERDAM: NIEUWE BINNENWEG 288-294 FOKKELMAN-KLASSiEK NIEUWE BINNENWEG 36 T/OGOUVERNESTRAAT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 3