- pat daar ook-van waar mag zijn, vast Sij brands een punt af van prolongatie wereldtitel dammen Ivo Trumbicmet overleg weer zoeken naar succes Onbevredigende sport discussie tussen CRM en NSF Wrijfpunt Triest Denkmodel Onbehagen ÉliiÉ piel de Zoete: FC Den Haag is tegen NAC niet herboren of zo Rusland zeker in Santiago tegen Chili Daan Nanning op tweede plaats Nieuwe werper voor Sparta Zaak Bobby Moore weer heropend Winst Okker op Riessen m Nederlander ivint zeventiende partij Kaas met ster-allures Joegoslaaf coach van waterpoloteam /3CWL4HTET ZAfTERBAG 27 OKTOBER 1973 SPOETT T23/1K23 Van onze speciale verslaggever DEN HAAG De afgelopen weken is de naam van Piet de Zoete ineens weer opgedoken op de 'hit-lijsten' van het vaderlandse voet- ial. Zo'n zeven jaar nadat hij drie keer iri het Nederlands elftal speel de, werd hij weer gekozen in het sterren-elftal van een voetbalweek blad en in verslagen duikt hij op als teruggekomen AOW'er en als een speler die aan zijn tweede jeugd bezig zou zijn. niet vergeten.~Frtco eten Eredivisie Eerste Divisie x3 UTRECHT Met ingang van 15 november zal de Joegoslaaf Ivo Trumbic worden aangesteld als trainer-coach van de Nederlandse waterpoloselecties. De 38-jarige Trumbic zal daarmee de vacant geworden functies van Harry en Jan Bultman gaan overnemen. Zo op het oog een goede keus van de KNZB want Trumbic beschikt over een enorme waterpolo-erva- ring en heeft ook als trainer reeds de nodige successen geboekt. BW» tak* r wL Sfe 'f Ivo Trumbic: 'Spelers moeten meer zelfvertrouwen krijgen'. door BAÜSS SCHMIT BART CRUM 't t "A 7v Bindt jeugdspelers aan de gemeente als steun staat in iertèr geval dat Piet de Zoete (29 jaar-vhii) na vorig jaar een be scheiden tp"1 in-FC Den Haag te heb ben gespeeld, zich- nu tot een opval lende pijler - van' datzelfde FC Den jiaag hééft '.opgewerkt. Piet de Zoete self haalt om die hernieuwde belang stelling de schouders op. 'Ik ben ge hoon de oudste in het elftal en dan krijg je dergelijke clichés opgespeld, je had dat vroeger met Viilerius, met Ciavan. En 29 steekt nu eenmaal schril af tegen .17. Feit is dat als je ouder wordt en je een bepaalde condi tio en een bepaald spelinzicht hebt, je auttiger voor een elftal kunt worden'. Dat elftal waar Piet de Zoete in speelt, kenmerkt zich vooral door de lage gemiddelde leeftijd. FC Den Haag heeft door de omstandigheden gedwongen dit seizoen een forse greep uit het rijke arsenaal jeugdspelers moeten doen. En De Zoete, verhuisde van de plaats in centrale verdediging voor Aad Mansveld naar het midden veld, wekte-vanuit de positie de in druk té' voetballen met hernieuwde animo en lijkt te worden meegesleept door het enthousiasme waar FC Den Haag afgelopen zondag (8-3 tegen NAC) voor het eerst dit seizoen zo'n sprekend succes had. De Zoete onderstreept deze waarne ming echter niet: Ik speel met dezelf- de animo als acht jaar terug, anders was ik er al mee gestopt. Ik heb al tijd plezier gehad, de vreugde in het voetbal" is'altijd het belangrijkste ge weest. Het publiek beoordeelt het ook niet altijd juist Tegen NAC was ik sterk aan de bal, maar ik heb vorig seizoen ook goede wedstrijden ge speeld zonder aan de bal te zijn. Hel publiek kijkt te veel naar wat je met een ba! doet, ziet graag het harde schot of het tussen de benen van een tegenstander doorspelen, hoewel dat meestal niet functioneel is. Van Vliet bijvoorbeeld moest steeds twee spe lers ophouden, en dat deed hij goed. Niemand ziet dat. maar als hij dan eens een slechte pass geeft, is hij in eens slecht LANGE-BAL Spelers alsDe Zoete en Mansveld vormen in een jeugdig elftal als dat van FC Den Haag juist in deze perio de de zo noodzakelijke routine Zij kunnen in het veld, waar de invloed van de trainer ophoudt, de jonge spe lers leiden, coachen, helpen. Hoewel semi-ptiofI Piet da Zoete .(hij. traint door zijn druk bezette bestaan - fysio therapeut, cursus A trainer - een keer minder in de week dan vorig seizoen) ook weer niet wil stellen dat dat zij nerzijds een aanpassing zou viagen: 'Ik speel met collega's, niet met jonge jongens. Het is onzin, als de trainer zegt: je moet die en die ontzien met een lange bal. Ik ben het daar niot mee eens, als het spel het vraagt. speel ik die lange bal ook naar Swa- nanburg. Verjonging van een elf tal op zo dras tische wijze brengt specifieke proble men met zich mee. Want het is bij voorbeeld belangrijk die groep van 10, 11 spelers onder de twintig ook buiten het veld bewust te maken van hun situatie. Duidelijk te maken dat niet alleen voetbal belangrijk is, maar dat ook tegelijkertijd aan een maat schappelijke toekomst moet worden gebouwd. Wat dat betreft is Piet de Zoete, met zijn eigen praktijk, een duidelijk voorbeeld. De Zoete: 'Buiten het veld kan ik niet veel doen. Ik ben semi-prof. ik train en ga weg. Ik kan me wel voorstellen dat als je met die jongens praat, dat vragen oproept, dat ze denkendat wil ik ook wel eens doen. Maar overschat het niet. Vroe ger lichtte de vader de dochter voor, nu licht de dochter de vader voor. STEUN Piet de Zoete ziet voor de jonge spe lers wel mogelijkheden om naast het voetbal aan een andere toekomst te bouwen. Bovendien zou, hiermee ge combineerd, het gevaar dat iedere minder bemiddelde club met talent bedreigt: het wegkopen van dat talent door de rijke clubs voorkomen kun nen worden. De Zoete: We hebben pak weg negen jonge spelers met talent Er moet voldoende tegenwicht komen om te voorkomen dat die jongens worden weggekocht. Je hoeft dat niet in geld te zoeken, dacht ik. Er ligt een plan van de gemeente om het te kort in de exploitatie te dekken. Maar de gemeente zou ook indirecte steun kunnen geven, door bijyoorbeeid die jongens in dienst te nemen, ieder in een functie naar zijn eigen kwalitei ten en mogelijkheden. Je kunt die spelers op alle mogelijke manieren in schakelen. Ze moeten dan afwegen of vee! geld ineens, of sociale zekerheid op lange-termijn. En in het betaalde voetbal is die sociale zekerheid op langere termijn zeker belangrijker aan het worden. Dit hoeft natuurlijk niet direct met alle spelers te gebeu ren, maar de gemeente zou nu al iets incidenteel kunnen doen.-Dat is zinvoller voor alle partijen, voor de speier, de gemeente en de club. Piet de Zoete is voor alles realist, vraagt ook tijdens het gesprek niet te lyrisch te worden. Hij is dan ook niet gelukkig met de optimistische reacties' na die forse overwinning op NAC. Piet de Zoete:Je moet voorzchtig zijn in je oordeel. Augusrison is binnenge haald als een tweede Neeskens, daar worstelt hij nu nog mee. Het publiek heeft begrip getoond, maar zal dat ook de komende tijd nog moeten doen. FC Den Haag is tegen NAC niet herboren of zo, we kunnen mor gen tegen Feyenoord voor hetzelfde geld met 10-0 verliezen. Dat moet je DEN HAAG - De 17e partij om het we reldkampioenschap dammen tussen Ton Sijbrands en Andris Andreiko is door een blunder op de 34ste zet van de Russische uitdager door Sijbrands gewonnen, waardoor de stand op 19-15 in zijn voordeel kwam. Hij heeft nu nog een punt nodig om zijn wereld titel voor twee jaar te prolonge ren. Het zeer sterk teruggelopen aanta! toeschouwers zag een interessant duel waarin Andreiko wel wilde spelen en daarbij geen tegenwerking ondervond van zijn tegenstander. De Rus trad zeer aanvallend op tegen de korte vleugel van Sijbrands, maar juist in die fase zou het noodlot voor de Rus sische kampioen toeslaan. De wereld- (311N3133AQV) ZURICH (Reuter) De inter nationale voetbalfederatlc FIFA heeft gisteren alle bezwaren die Rusland had tegen het spelen van dc tweede wedstrijd tegen Chili in Santiago had, wegge wimpeld. Zoals gepland op 21 november dienen beide ploegen, elkaar in het nationaal stadion van Santiago (op het ogenblik nog in gebruik ais gevangenis voor mensen die het niet eens zijn met de militaire machtshebbers) te ontmoeten. De FIFA kwam tot dit besluit nadat een tweemans delegatie Chili had bezocht. Vice voorzitter Abilio d'Ameida en secretaris-generaal Helmuth Kaser waren de afgelopen dagen in Chili. Zij hebben het stadion bezocht om te kijken of er nog In gevoetbald kan worden en zij hebben gesprekken gevoerd met de minister van defensie, vice- admiraal Patricio Carvajal. Die gesprekken hebben de FIFA-af gevaardigden ervan overtuigd dat cr gewoon gespeeld kan worden. Rusland ,had eerder ernstige be zwaren. 'Het land heeft de be trekkingen met Chili verbroken na de bloedige staatsgreep waar bij onder meer president Allcn- de het leven verloor. Rusland had toen de FIFA verzacht het duel ergens anders in Zuid- Amerite: te laten spelen. Het eerste duel tussen beide landen in de voorronde van het toer nooi om het wereldkampioen schap eindigde in Moskou in een doelpuntloos gelijkspel. Mocht de tweede wedstrijd ook in een gelijkspel eindigen, dan zal er In een nader aan te wij zen Zuidamerikaans land op 24 ot 25 november een beslis singswedstrijd worden gespeeld. FC DEN HAAGS PIET DE ZOETE. onder ogen zien. Want die jongens kunnen nog geen negen of tien wed strijden goed spelen, dat' kun je niet venvachten, want dat is gewoon niet mogelijk. HANS SCHM1T AjaxGo Ahead FSV—MW FC UtrechtDe Graafschap HaarlemSparta AZ'67—Telstar FeyenoordFC Den Haag NAC—Roda JC FC Twente—FC Groningen NECFC Amsterdam Vitesse—FC Dordrecht VeendamHeracles PECSC Camhuur SVV—Willem II FC VVV—Excelsior FC Den BoschVolendam SC Amersfoort—Fortuna VI Fortuna SC—Eindhoven HeerenvecnHelmondSport WageningenDe Volewijckers... BOEKELQ (ANP) Daan Nanniing heeft gisteren de dressur, het eerste onderdeel van de drie-daagse interna tionale military in Boekelo, afgesloten met een tweede plaats. Met Mowgli kwam hij uit op oen totaal van 42,33 punten, waarmee hij de Duitser Horst Karsteri, die Alko bereed, exact een punt voorbleef. Diens landgenoot en dressuuTspeeialist dr. Jochen Mehr- dorf bleek, echter met Tango veruit superieur. Olympisch kampioen Ri chard Meade bleef steken op de zesde plaats. Behalve Nanning plaatste ook Maarten Jurgens zich bij de eerste tien: hij werd achtste. Prinses Anne van Engeland, die don derdag nog achttiende geklasseerd stond, daalde naar de veertigste plaats en haar toekomstige echtgenoot Mark Phillips zakte van de vierde naar de gedeelde achttiende positie. Vandaag wordt de military lm het hippisch cen trum Teesinkbos voortgezet met een uit vier delen, cross, steeple en twee wegparkoersen, bestaande uithouding- sproef en morgen volgt het springen ais slotnummer. Eindstand vail de dressuur is: 1. Dr. Jochen Mehrdorf (WDld) met Tango 37.00 punten, 2. Daan Nanning (Ned) met Mowgly 42.33, 3. Horst Kaxstem (WDld) mot Alko 43.33, 4. Franco Franzoni (Fra) mot Vandate B 45.00, 5. Thierry Touzaint (Fra) met Ut Ma jeur 47.33, 6. Richard Meade (Eng.) met Wayfarer 48.67, 7. Herbert Blöcker (WDld) met Benson 49.33, 8. Maarten Jurgens (Ned) met Bold Tu dor 50.67, 9. Fiona Reve (Eng) met Tumblng am 51.00T, 10. Henrch Botten (WDld) met Laussab 13 53.33, Van onze honkbaimedewerker AMSTERDAM De stroom van mu taties in de hoofdklasse honkbal blijft aanhouden. Sparta nam de jonge werper Jan Venema van Neptunus over als compensatie voor het verlies van Ade Fijtb. Ook de oud-Storks- speler Henk daniëls komt volgend sei zoen voor de Rotterdammers uit. International Care! de Vries, werper bij Robur, stapt over naar Giants -Die- men, evenals de jeugdspeler Jacobs (afkomstig var. RAP), Peter van der Ster verwisselt zijn club UW voor HCAW, terwijl HCK Kinhem n on derhandeling is met de Nieoisspeler Amoud Blom en zeker, is van de komst van. dc Arubanen van Orvvo/H- CAW, Lewis en Halman. BOGOTA (Reuter) Het hoogge rechtshof van Bogota heeft heropening gelast van het onderzoek tegen de Britse voetballer Bobby Moore, die drie jaar geleden werd beschuldigd van diefstal van een gouden, met edel stenen bezette, armband. Op 18 mei 1970 raakte het Engelse elftal in Bo gota in grote moeilijkheden, toen een verkoopster van 'Fuego Verde' Bobby Moore aanwees als degene, die een armband zou hebben ontvreemd. De aanvoerder van het Engelse elftal werd toen een week huisarrest opge legd bij de voorzitter van de Colum bia? <se voetbalbond, Alfonso Senior. Daarna mocht hij zich bij het Engelse elftal voegen dat in Mexico de wereld titel verdedigde. Bij afwezigheid van Moore werd de zaak bij diverse ge rechtshoven ia Columbia behandeld, tot de zaak nu dient bij het hoogge rechtshof. kampioen, die op de 26ste zet reeds een remise aanbod door Andreiko zag afgeslagen, za! dat wel nimmer be treuren. Hét moet tot zijn opperste verbazing geweest zijn en daarna tot onuitsprekelijke vreugde toen zijn te genstander als 34ste zet met 15-20 ver volgde en de hem dreigende eenvoudi ge dameombinatie over het hoofd had gezien. Sijbrands had nu geen moeite meer de partij tot winst te brengen al bleef Andreiko zich hiertegen nog lang verzetten. Een verklaring voor het feit dat de Rus een dergelijke simpele combinatie niet heeft opge merkt, iaat zich moeilijk geven. WH: Sijbrands Zwart: Andreiko 1. 32-28 18-21 (Een zet, dié verwikkelingen uitlokt), 31-28 {Gaat «r op Sn) 11-18 3. 37- 32 (Neemt niet de twee om twee door 28-23), 38-22 4. 41-37 7-31 1 34-29 1-7, 6. 46-41 20-25 (Zoekt geen Roientwrg-opetfcarakteristMt. Andera bad zwart 20-24 gespeeld), 7, 40-34 15-20, 8. 45-4(1 10-15, 50-45 4-10 10. 32-27 12*23, 11. 29x27 13-38 (32-38 mag' niet door 27-21 en 38-32). 12. 37-31 (bier mocht 37-32 niet door 25-30) S-I3, 13. 41-37 19-23, 14. 37-32 14-19 15. 33-2S 10-14. 16. 39-33 2-8. 17. 44-39 23-29. IS. 33*24 20x29. 19. 34*23 18*22, Zwart dreigt RU 17-21. Op 49-44 wint zwart een stuk door 23- 29 en 17-21, op 39-34 volgt 5-10 en 17-21. 20. 40-34 29*40 21, 35*44 5-16, 22 39-33. 15-20, 23. 47-41 20-24, 24. 43 39 25-30, 25. 41-37 17- 22. 26. 28*17. Hier bood Sijbrands remise aan, hetgeen niet werd aanvaard 27. 27*18 32*23 28 31-27 10-15, 29. 37-31 23-29, 30. 32-28 14-20. 31. 42-37 20-25. 32. 38-32 29*38, S3. 32*43 24-29, 34, 43-38 Wit dreigt nu een dam- ïet door: 31-33, 28-23, 27-22, 37-32, 31*2 351 207 35. 38-33 29*38. 38. 28-23 10*28. S7. 27-22 28*17. 38. 37-32 38*27, 39. 31*2 30-24, 40, 26- 21 16*27. 41. 2-18 27-31. 42. 30*27 9-14 43. 27-33 13-19. 44 16-7 18-23. Neemt de dam met schllfvcrUes af. 45 7*9 3*14, 40. 22-17 14-lfi. 47. 45-40 19-23. 48. 46-35 30-34. 49. 39*30 25x34, 30. 44-39 34*43, 51. 49*28 21-29, 62. 38- 33 29x38, 53. 35-30 8-13, 84. 30-24 13-18. 55. 24-19 6-11, 56. 17x6 18-22, »7, 6-1 Zwtrt g»0ft het op. VENLO (ANP) In de tot de laat ste plaats gevulde gemeentelijke sport hal van Venlo 800 plaatsen heeft Tom Okker ia een demonstratie- partij met 2-6 6-1 7-6 64 gewonnen van zijn Amerikaanse dubbelspeiparti ner Martv Riessen. In de eerste set had Okker enige moeite met het op pervlak. waarop gespeeld werd: een oprolbare tennisvloer van fiberglas. Ivo Trumbic speelde vanaf 1959 tot 1968 liefst 152 wedstrijden voor de Joegoslavische team, HIJ was ook een van de spelers die deel uitmaakte van het team dat in Mexico beslag legde op de gouden medailles bij de Olym pische Spelen 1968. Na dit toernooi zette Trumbic een streep onder zijn activiteiten als speler en werd trainer. Eerst bij 7ijn eigen club Mladost uit Zagreb, waar hij de laatste jaren ook reeds als coach fungeerde. Met Mla dost speelde Trumbic zich driemaal in de Europa Cupstrfjd. De laatste drie jaar was Trumbic werkzaam bij het Griekse Olympiakos welke club onder zijn leiding eenmaal kampioen en eenmaal tweede werd. Naast trainer van Olympiakos was Trumbic ook werkzaam als adviseur voor het natio nale Griekse waterpolo. Trumbic kent het Nederlandse water polo niet alleen uit eigen ervaring hij speelde In zijn actieve tijd meer dere maien tegen Nederland maar ook van het toernooi om het eerste wereldkampioenschap in Belgrado waar hij de ploeg in actie zag. 'Er zit goed materiaal in de ploeg. Het zijn vrijwel allemaal jonge kerels waarmee lIlinMl; «jl'ihplftTOJYrili; <fi ifliNlWW' ^r;i| f rt veel te bereiken moet zijn. Veei hangt daarbij af van de instelling van de spelers. Zij moeten wat meer zelfver trouwen krijgen. Dat hoop ik hen in de komende tijd bij te brengen. Er zullen vooral voor de nationale ploeg veel wedstrijden moeten komen. Wed- strijdervaring is bijzonder belangrijk bij waterpolo', aldus dc nieuwe trai ner, die voorlopig tot aan de Europ ese kampioenschappen in 1974 is ge contracteerd. Na dit toernooi zai er opnieuw overleg plaatsvinden waarbij dan Montreal het einddoel zal wor den. Hot feit dat de competitie in de hoofdklasse ai in april is afgelopen ziet Trumbic niet als een bezwaar. 'Na de competitie kunnen de spelers zich volledig voorbereiden op het in ternationale seizoen. Nogmaals, we moeten dan wel voor veel wedstrijden zorgen zodat het ritme blijft Er mag geen volledige stop zijn. Het toernooi om het Europees kampioenschap is de eerste cyclus, daarna gaan we ons richten op het volgende hoogtepunt, de wereldkampioenschappen in Galt (Z'uid-Amerika) en daarna de Olympi sche Spelen in Montreal'. Ivo Trumbic, die in het bezit is van dc mo-actc zal in de naaste toekomst al overleg gaan plegen met de trai ners van de clubs die spelers aan de nationale selectie afstaan. 'Met de training zelf bemoei ik me niet We kunnen echter in gezamenlijk overleg veel voor het Nederlandse waterpolo doen als er maar wederzijds begrip is. Dan kan er veel goeds uit voortko men'. De nieuwe bondstrainer popelt om in Nederland te gaan beginnen. Zijn huiswerk, een cursus Nederlands, heeft hij al met zich meegenomen en hij hoopt zo spoedig mogelijk de Ne derlandse1 taal machtig te worden. Voorlopig zal de conversatie in het Engels moeten gebeuren, maar gezien het enthousiasme van de Joegoslavi sche oud-international is dit maar tij delijk. In november komt het echt paar Trumbic echtgenote Zdenka bezit eveneens de mo-akte, speelde vijf jaar in het Joegoslavische volley balteam en wil in Nederland zo moge lijk als volleybaltrainster aan de slag - naar Nederland. Dan gaat er een nieuwe periode voor het Nederlandse waterpolo beginnen. Je kunt er heden ten dage eigen lijk niet meer aan voorbij, aan communicatie, inspraak, overleg en al die andere begrippen die dutden op mondigheid van de betrokke nen. Dus wat doe je als hoofdafde ling sportzaken van het ministerie van CRM, wanneer iemand .uit de volksvertenwoordiging het begrip sportieve recreatie in de be groting weet opgenomen te krijgen en er vervolgens een rijk gescha keerde begripsverwarring ontstaat? Juist, je zet gedachtig de eisen van deze tijd enkele honderden mensen die iets te maken hebben met sport en/of recreatie een dag lang bij elkaar, ja laat ze communice ren en discussiëren en je maakt ze tenslotte duidelijk dat naar hun stem zal worden geluisterd. Het heet dan, zoals minister Van Door» dinsdag op de discussiedag m het Haagse Congresgebouw zei, dat het program van actie mede zal worden bepaald door wat die dag oplevert. Het terugvallen op zo'n discussie dag is een uiterst nuttige ea geluk kige greep. Want wat kun je in derdaad beter doen dan, wanneer je het beleid moet gaan bepalen ten aanzien van een begrotingspost- met toekomst-die mensen er bij te halen die in de dagelijkse prak tijk al iets te maken hebben met 'sportieve recreatie'? Desondanks liet die dag van veel praten een gevoel van onbehagen achter. Want er is in feite nauwelijks iets ge beurd. Er werden, simpel gezegd, alleen reeds bestaande verschillen van in zicht tussen enerzijds de rijksoverheid en anderzijds de ge organiseerde sport (NSF) nog eens benadrukt Het grote wrijfpunt is de vraag in welke mate de sportwereld betrok ken wordt bij de ontwikkeling van die sportieve recreatie. Of het par ticulier initiatief dan wel de rijks overheid de belangrijkste vinger in de pap krijgt Volgens minister Van Doom krijgt de sport een be langrijke stem in het kapittel, om dat die sport nu eenmaal over een grote hoeveelheid know-how be schikt Hij wees in dat verband op het feit dat de begrotingspost voor het leiddinggevend kader mede om die redenen voor 1974 (waarschijn lijk) zal worden verhoogd. Die toe zegging echter nam de onrust van de sportwereld niet weg, maar het duurde toch nog tot het eind van de dag eer de hamvraag eindelijk werd opgesteld. En, haast vanzelf sprekend, niet werd beantwoord. De sportwereld ziet een belangrij ke taak voor zichzelf weggelegd, maar vreest een uitholling wan neer de overheid de sportieve re creatie naar zich toe zou trekken. Leen Akkers van de Nederlandse Sport Federatie: 'De keerzijde van de medaille, kan zijn, dat uit de to taliteit van desport de recreatie sport wordt losgemaakt, en dien tengevolge een zelfstandig leven gaat leiden. De wezenlijke beteke nis van de sportvereniging is juist dat zij mogelijkheden biedt voor alle drie de aspecten van de sport. Het zou een onjuiste ontwikkeling zijn wanneer de sportvereniging alleen maar mogelijkheden biedt voor top- en wedstrijdsport Reeds nu zijn cr veel voorbeelden in ons land van sportverenigingen en sportbonden die hun taak in deze duidelijk hebben onderkend. Een aantal grote sportbonden is in de afgelopen jaren zelfs overgegaan tot structuurwijzigingen, waarbij de recreatiesport de plaats heeft, gekregen die zij verdient.' De rijksoverheid zelf maakte, bij monde van Jan van Gorsei (hoofd van de hoofdafdeling sportzaken), weinig duidelijk. CRM wil komen tot inzicht, promotie en het schep pen van voorwaarden en dit aiies in het kader van het in beweging brengen van mensen die niet doör de georganiseerde sport worden be reikt Een bewegen dat zijn be lang niet alleen ontleent aan het gezondheidsaspect, maar waarbij evenzeer sociale, vormende en re creatieve aspecten in het geding zijn. Hoe zich dat echter tussen sportwereld en overheid kan ont wikkelen, bleef op de achtergrond verborgen. fels wel indenken: 'De sport heeft het in het .verleden wel een beetje laten afweten'. Hun twijfels echter komen uit een andere hoek dan die van CRM. Rijsdorp en Crum stellen de bepa ling van het begrip 'sportieve re creatie' voorop, zien daar een acti viteit van de op wedstrijdsport in gestelde sportwereld. Maar hoewel prof, Rijsdorp benadrukte dat een duidelijke terrein-afbakening nood zakelijk is, kwam et op die lange discussiedag vrijwel niets inhoude lijk aaa de orde. En dat is uitermate triest, want CRM blijkt onder sportieve recrea tie iets anders te verstaan dan al gemeen wordt aangenomen. Leen Akkers: 'Uit een aantal besprekin gen met CRM is duidelijk gewor den dat het door CRM gebézilgde begrip 'sportieve recreatie' niet al leen een nieuwe term' is voor een bestaand begrip, maar ook inhoudelijk iets anders bete kent Passieve recreatie, topsport- problematiek, sponsoring, en der gelijke zaken worden onder de noemer sportieve recreatie ge plaatst DU gaat ons te ver. Het gaat erom mensen te stimuleren en passieve recreatie is hier in strijd mee. Een voorbeeld: de eerste daad van CRM was het geven van een garantie van 18,000 gulden aan het project om rugby (een wedstrijd sport) in het noorden van ons land te steunen en dat is inmid dels weinig succesvol (Veendam werd een mislukking) van start ge gaan. Dat is een slag in het gezicht van degenen die juist in die sportieve recreatie nïc gelijkheden zien tot een eerste aanzet tot een ander sportbesef. Wedstrijdsport en top sport zijn, zo stelt Bart Crum (we tenschappelijk medewerker van de interfaculteit lichamelijke opvoe ding van de Vrije Universiteit) vooral een weerspiegeling van be staande structuren van een maat schappij. dis eenzijdig is ingesteld op produktie- en prestatiegroei, met alle dehumanise rende aspecten van dien. Crum: 'Recreatie-sport en sportieve recreatie hebben voor al de mogelijkheid vormende bij dragen' te leveren aan een andere, naar mijn opvatting betere, maat schappij-structuur. Het is een zaak van sociaal-politiek beleid, dat die voorwaarden worden geschapen, die mogelijk maken dat iedereen deel heeeft aan het beleven van vreugde, coöperatie, communicatie, creativiteit en vitaliteit in een vrijgekozen kontekst zonder pro- duktiedwang en van buiten gestel de prestatie-eisen. Die kontekst is te realiseren !n sportieve recreatie. Overigens is de vraag of de sport wereld nu wel zo geschikt is om die sportieve recreatie van de grond te brengen, zonder meer ge rechtvaardigd. Ook dc schrijvers van het tweetal discussie-stukken, prof. dr Klaas Rijsdorp en drs Bart Crum, uitten hun twijfel. Volgens Rijsdorpzal de georgani seerde sport ten aanzien van de sportieve recreatie zijn monopolie positie moeten afzwakken: 'De sportieve recreatie zit in een ander denkmodel, de sportwereld zal daar nog aan moeten wennen'. En Bart Crum die stelde dat sport organisaties spoedig tot Identiteit verandering en taahverruiming moeten komen, meende dat de sport niet buitenspel moet worden gezet, maar kon zich ook de twij- Zo'n soort bewegen zou je je hele leven moeten kunnen doen, je zou daarmee ook heel andere groepen moeten bereiken dan nu da georga niseerde sport doet (bejaarden, de linquenten, werkende jeugd, ge handicapten, buitenlandse werkne mers om er enkele te noemen). Dit vraagt verandering van acco- modaties, het inschakelen van an der kader dan uit de sportwereld, bijvoorbeeld uit het jeugdwerk, hel opbouwwerk, het sociaal-cultu reel vormings,. rk. Die gedachten van Bart Crum kwamen echter niet aan de orde op die lange dins dag in het Haagse Congresgebouw. Een dinsdag die eigenlijk vooral daarom al dat eerder gememoreer de gevoel van onbehagen achter liet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 23