Hoofdprijs van damdag ging naar E. Stam Compri boekte de eerste overwinning (3-0) Ond'Srlioyeist lonfeurs ÏSSJ voor onze Aromatenfabriek accurate medewerkster Accountantskantoor W. Bakker Ik ben met Jou getrouwd Oranje Wit-defensie laat talrijke steken vallen: 2-3 Orgelavond Bolnes Incidenten bij Barendreeht- ZBVH Sportlust wacht op betere tijden Oefenwedstrijden Scores IA Scores IB Afdeling Dordrecht CHEMICALS GELD DE BRUYiN EiN VAN MEEL MöLLER PERSOONLIJKE LENINGEN I PPS^ TROÖW/OTAMTET MAAiNDAiG 29 OKTOBER 1973 REGIO BI DORDRECHT Volkomen onnodig heeft Oranje Wit tegen Melis sant de volle winst uit handen gegeven. Kapitale blunders hebben de ze strijd bepaald want in de eerste helft gaf aanvoerder Dekker een strafschop weg,- terwijl hij de bal gemakkelijk had weg kunnen wer ken. Daarna miste Louwman voor de thuisclub een strafschop (bij een 2-1 voorsprong in de tweede helft). Toen Melissant notabene stormrijp was blunderde Aamoutse door van zeker dertig meter af stand zo ongeconcentreerd terug te spelen dat Arendsman en Van der Klink er profijt van konden trekken en de pas weer opgestelde Klink gemakkelijk kon scoren. i-'=.'4. P-J "-.-J;, «vte. Doelman Goedegebuure van Melissant valt tevergeefs. Want Arie Lomvman zou de,toegekende strafschop naast het doel knallen. ZWIJNDRECHT Compri-Delta heeft de, eerste winst geboekt in de nieuwe competitie. Op Sigma-Delit werd een vlotte 30 overwinning be haald. Compri trad in de Walburghal aan in de bekende opstelling met Meindert Gast, hoewel deze met twee blessures kampt. Gast hield zich ech ter prima en hij betekende dan ook beslit geen verzwakking voor het Zwijndrechtse team. De eerste set was al snel bekeken. Vooral Louis Sampan en Henk Schreuders verzetten veel werk, hetgeen leidde tot een Ï54 se toverwinning. In de tweede set bouw de Compri via een goede stop een goed lopende aanval op. De aanvallen werden door harde samshes van Jan van der Wall en Frans van Herk doel treffend afgerond. De Sigma-verdedi ging had weinig verweer. 15—6. In de derde set werd Jan van Voorene inge zet voor Jos Huijser, Ook de laatste set liep van een leien dakje voor de Zwijndreehtenaren: 154. Dinsdagavond 30 oktober a.s. tussen 16.00 en 21.00 uur kunt u zonder enige verplichting met ons praten in: HOTEL-CAFE-RESTAURANT „PONSEN" Stationsweg 7 (kamer 5). Dordrecht Waar wij u alle informatie over deze functie kunnen geven. U kunt ons ook schrijven: Esso Chemie N.V., Postbus 1015, Rozenburg. personeel aangeboden woningruiE onderhoud eri reparatie^ zaken en hypothekè»i#eir»kiBringen Televisiereparatiecentrale U belt 010-231632 |f:i huisraad VLOERBEDEKKING Uw persoonlijke lening is ons geheim önlróerenid goed kunst en antiek autoverhuur RAVERO niet duurder wel beter Tel. 010-114860, Beursgara- gc, Rodezand. Zo spoedig mogelijk kan op ons kantoor worden ge plaatst een Leeftijd 1619 jaar. in het bezit van het M.A.V.O.-diploma (4-jarige cursus). Haar werk zal in hoofdzaak bestaan uit het voor bewerken van administratieve gegevens, die daarna eiders per computer worden verwerkt. Kosten voor verdere studie in de administratieve sec tor alsmede reiskosten worden vergoed. Schriftelijke of telefonische sollicitaties te richten aan: BLOEM ENSTRAAT 10 - Telefoon 01804-13579. RIDDERKERK. Melissant profiteert van zouter En dramatisch werd het, toen wéér door een blunder Melissant alsnog met een 2-3 overwinning kon vertrek ken. Bij een hoekschop van de gasten begrepen Van der Merwe en doelman De Bree alkaar niet en via deze twee spelers verdween de bal in het net Voeg daarbij dan nog, dat Oranje Wit vóór de rust een handvol kansen liet liggen en toen al feitelijk het karwei hadden moeten klaren dan is het wel haast verklaard dat de Dordtenaren dit seizoen niet meer voor een hoge klassering in aanmerking zullen ko men. Waarom Oranje Wit in de uitwedstrij den beter voor de dag komt dan thuis blijft vooralsnog een raadsel. Melis sant kwam dus vrij gemakkelijk in de negende minuut aan een treffer toen Dekker volkomen onnodig aan de noodrem trok (van der Klink vloer de) en Mijnders de strafschop verzil verde. Oranje wit bleef daarna sterker schiep zich veel kansen doch in de 14e minuut kon Aamouts na een kop bal van Groenenberg van dichtbij de bal achter van Goedgebuure jagen. Maar daarna stokte de produktie vol komen. Wel schoot Palit tegen de PAPENDRECHT Bijna 200 dam mers en damsters hebben deelgeno men aan de 'damdag voor alle Papen- drechtenaren' in 'De Palm'. Het dam- festijn, dat 's ochtends om 9.30 uur geopend werd door wethouder Van Wijngaarden, heeft een reeks boeien de partijen te zien gegeven. Om 4.30 uur werden de laatste zetten gedaan, waarna burgemeester M, Sotendal over kon gaan tot de uitreiking van de door het gemeentebestuur beschik baar gestelde wisselbekers voor de scholierengroepen. Damkampioen van het basisonderwijs werd K. Toetens. Bij het voortgezet onderwijs ging de titel naar Peter Lock. Behalve de wis- selbekers war,en er nog tal van andere prijzen, waarvan* als hoofdprijs: een vierdaagse vliegreis naar Benidorm voor twee personen. De heer E. Stam, lid van de Fapendrechtse Damvereni ging, werd de gelukkige winnaar van de vliegreis. De eerste plaatsen in de verschillende categoriën waren wegge legd voor: basisoiidersij: F. Klop, H. H. van Dalen, W. Medius, M. Sutter, L. de Bruin, C. van As, K. Toetens; voortgezet onderwijs: P. Lock, B. Lock, K. Saaloos, T. Schut, F. Keijzer; huisdammers: A. A. Stehouwer, H. de Heer, M. Korteland, K. van Tol. club- dammers: F. Keijzer, E, STarn, A. Ko- sior, G. Rijsdijk, BOLNES Zaterdag 3 november wordt in de Ned. Herv. Kerk in Bol nes een zang- en orgelavond gehou den, waaraan drie gemengde koren hun medewerking zullen verlenen. Het zijn de Chr. gemengde zangvere niging Laus Deo uit Bolnes, Blom- maerts Kerkkoor uit Spijkenisse en -ie Rotterdamse Cantorij. Alle koren staan onder leiding van de heer' Lieuwe Eringa. Verder werken mee Marinus van Hamburg, trompet en Dick Koning, orgel. Uitgevoerd worden werken van Bach, Bruckner en de Paiestrina. Aanvang concert 20 uur. ZWJJNDRECHT Vandaag wordt i» het Develsteincoltege, Plan- tageweg l, een studie- en beroepen- vnorlichting gegeven voor leerlingen- van de èèn na hoogste klasssen van scholen voor W.W.O. en Havo. DORDRECHT In Dordt wordt deze studie- en beroepenvoorlichting gegeven op dinsdag 6 november in het gemeentelijk Lyceum en op looensdag 28 november in het Christelijk Lyceum PAPENDRECHT De verkeers- commissie vergader dinsdag 6 novem ber om 8 uur m het openvaar m de raadzaal. paal, maar de kansen lagen voor het rapen, doch de aanval van Oranje Wit bleef onder de maat en in de frontli nie van de gasten moest het gevaar alleen van Klink komen die echter goed in bedwang werd gehouden. In de 25e minuut legde scheidsrechter Jutte de bal weer op de stip, toen Groenenberg het verder spelen werd belet. Louwman schoot echter naast. Oranje Wit kreeg daarna nog zoveel kansen dat een ruime voorsprong met de rust niet abnormaal zou zijn ge weest. Doch met de magere 1-1 werd de eer ste speelhelft afgesloten. Na de hervatting moest De Bree er al snel uit na een solo van Visbeen maar in de 16e minuut kwam dan toch beter uitzicht voor de thuisclub. Op rechts was Palit fraai vrijgespeeld, hij trok de bal laag in en Groenen berg kon simpel 2-1 scoren, Melissant leek aangeslagen. Oranje Wit echter verzuimde toen om door te drukken en in de 29e minuut speelde Aamouts zó volkomen onno dig en foutief terug (niet De Bree maar wel naar de vrijstaande Arends man kreeg de bal). Deze trok voor en terwijl De Bree verzuimde uit te lo pen trok hij de bal naar Klink die weinig moeite had om 2-2 te scoren. 1 Ongeorganiseerd en gejaagd ging Oranje Wit daarna forceren doch Me lissant trok een cordon rond het straf schopgebied en gaf weinig kansen we- Integendeei, het counterde af en toe gevaarlijk en toen in de 37e minuut die hoekschop kwam, waaruit dat reeds gememoreerde misverstand ont stond, werd het 3-2 en stond Oranje Wit voor een hopeloze taak om die achterstand nog te overbruggen. Dat lukte niet meer, want de bezoekers speelden het 'spel beter dan Oranje Wit en gaf de kostbare winst niet meer uit handen. Oranje Wlt-Mellssant: 2—3 <111 9: Mijn- derts (strafschop) 0—1, 14. Aarnoutse I1 Groenenberg 2—1, 74. Slim: 2—2. 82, Van der Merwe (eigen doel». 2—3. Oranje Wit: de Bree. Dijkstra, Haartsen. Dekker. Van der Merwe. Palit. van der Berg, Lomrmait, Aarnoutso, Groenenberg, van Maanen. Mellssant! Groedegebwure, Doornheim. Van Putten. Haraeete, Van der Spaan. De Kleijn, Mijnderiï. mp-jat, >*-* - «"'Jiti-i-V: 'L ^pjir i -Ta J. 3" 1 n? A Li-jC m - tri -Th: BARENDRECHT De wed- strijd Brendrecht-ZBVH is jn hevige mate ontsierd door inci denten waarvan de Barendrech- ters Jacob Drinkwaard, de goa lie Paul van Houten en Henk Bakker het slachtoffer zijn ge- worden. Drinkwaard brak een pink en Van Houten kon slechts met moeite, doordat lijn enkei zwaar was geblesseerd, de kleedkamer voortijdig bereiken. Het ergst was Henk Bakker er aan toe. Door een grove charge van een ZBVH-er brak hij een kuit- en scheenbeen. Trainer Jaap Pieren van ZBVH die sportief geholpen had Bak ker te verzorgen haalde 'boos- doener' Jaap Klein uit de strijd, waarna de teams met ttvee tien tallen verder gingen. De spelers - van ZBVH waren daar erg boos over en maakten hun trainer ernstige verwijten. Pieren nam daarop kloek de benen en over weegt zijn verbintenis met ZBVH te beëindigen. O ja, er werd nog gevoetbald ook, zij het dat de wedstrijd na de beenbreuk van Bakker bijna een half uur vanwege het wachten op een ambulance had stil gelegen. Barendrecht dat sterker was won door tref fers van Slingeland, voor de thee en Jan Gouw alsmede Van Luyken in de tweede helft. Robijn, Visbeen, Arendsman. Klink en Voor Sigma-Delft eindigde de wed strijd met een onplezierig incident Eèn van de spelers werd bestraft met een gele kaart wegens aanmerkingen DVS-SPORTLUST 3—1. Het mar cheert bij het Woerdense Sportlust nog niet naar wens. Nu werd verloren van DVS uit Ermelo. Reeds in de eer ste minuut nam de Veluwse formatie door Vroegop de leiding (1-0). Deze speler deed zodoende zijn naam alle eer aan. Een kwartier later breidde Harmstra de stand voor een beter spe lend DVS tot 2-0 uit Jan Weber gaf de Sportlustmannen weer enige hoop. 1 Hij scoorde kort na het begin van de tweede speeltijd tegen (2-1), Opmer- T OCtD&iprOffrHIHItlEt kelijk was overigens dat invaller Hage bij de bezoekers, die inviel, een der SUS» ZHlGrCItlfif minst slechtste spelers was. Dekker maakte, toen er precies een uur ge speeld was 3-1 van en daarmee kon Sportlust alle hoop op een remise wel laten varen. ROTTERDAM Morgenavond wordt in Rotterdam op twee fronten vriend schappelijk gevoetbald. In het kader van de Vaan-cup komt Zwart-Wit op eigen terrein binnen de lijnen tegen RFC (aanvang 8.15 uur), terwijl in Charlois wordt gespeeld tussen TOGR en Progress. Déér wordt begonnen om half negen. HUIZEN-SVZW 2—0 (I—O). 25. P. Kruimer 1—0, 77. De Groot 20. Scheidsrechter A. v. Klswijk Toeschousrers 1200. Soepele overwin ning van Huizen op een aanvallend machte loos svzw. •s GRAV.S33DOVO 2—0 <0—0>. 53. Dijkhui zen 10. 85: Storm 20. Scheidsrechter S. Bouw. Toeschouwers 600. In een slechte wedstrijd greep 's Grav. SV dure winstpun ten. GO AHEAD-ACV 3—1 (3—0) 10: D. Kiet 1—0. 20: v.d. Belt 2—0. 70: D. Kiel 3—0, SO. Su- meru 31. Scheidsrechter J, Wiïsink. Toe schouwers 1500, Go Ahead demonstreerde meer aanvaiskracht daa het te steriel opere rende ACV. UNS PEET-SPAKENBURG 2—3 (0—2); 6. Gmelig 01. 40: Beukers (uit penalty 02. 47. Witteveen 1—2. 62; Huijger 1—3. 80: Daim (penalty) 23. Scheidsrechter S. Brou wer. Toeschouwers 1000. Spakenburg had wat meer lef dan een tot het laatste kwar tier wat mat Nunspeet dat uiteindelijk wel gelijkspel had verdiend. GVVV-WOG 3—2 (1—1). 30: Bruining 0—1, 42 J Veldhuizen 1—1, 50: Be Groot 1—2, 53. v Veenendaal 22, SO: v. Veenendaal 32. Scheidsrechter H. v. Drfel. Toeschouwers 100», Levendige en boeiende partij waarin c,VVV beter veldspel liet zien. Ie klas A: Kozakken Boys—sua. Ter Leede— fJsse meervogels, SVZW—Amstelveen, DG- VOHulzen, SDVB—'s-Graveiiz. SV, De Zwerver—RWH. B: WOC—Quick Bovs WHCGW» ACV-CSVD, Spakenburg—öo Ahead K, NoordwljkNunspeet, Zwart Wit— Heerjansdam. 7.?, kl-s A: SIZOSpijkenisse, Zuidvogels ZCFC, RCLExcelsior M, NDSMCJW, DO- TQIJmuiden, ZuldiandGelnoord. B: s- GravenzandeNSW, Zu aluwenArnemui- aenf SC Voorne—Jodan Boys, Do Meeuwen— HBSS, SSSAS WH, Rijsoord— Dinteioord, 3e klas A: SV HoogvlietExceptor p. »)U- NOJAC, DSVPKoudekerk. Rozenburg— Rijnsburgse Boys. SV'35— Lonsduwen. Sin- rit—Zwervers. B. PPSCOranje Wit. MW— Groote Luidt, Plershil—Maasdijk, VV<iZ~ Vlaardingen, ZBVH—Woudriehem, Baren drecht— Mellssant. 4e klas A; Naaldwijk—Scheven!ngen, TAVV— SVOW, OrnasLisser Boys, KatwijkOegst- geest, ARCWoubrugge. B: Af onster—Zwam- merdam. LyraSchoonhoven. DEVJO— SVPTT, Semper Altius—WNC. DSO—Be Fair, Bolnes—Capelle. CTSBSchelluinen, SNS— Hermandad, HillegersbergMaasdam, Reeu- wijk—HVO, NBSW—Ameide, Stellendam— TOGR. D: MeerkerkStrijen, Groot Ammer- sPelikaan, Haaften—ASH, Arkei—As peren, HetnenoordGJS, WleldrechtNw. Lekker- land. 3B West I: De Musketiers—SDCP, NSCDES- TO. AlUus^'De Geuzen, Sportlust—Montfoort. Veluwse BoysDVS. 4A West I; SAC—Jong Holland. EVC—ADM. SMSKMVZ, Jong Hertule»Hoofddorp. DWABrandweer, VEWIntimis. 3 Zuid: SSC—Tholense 'Boys. NOAD—PTT Breda, Good LuckWMS. Smerdiek— »Vit Zwart, NEOAltena, Riliandia—Terneuzense Boys, HoekSleeuwijk. 4A Zuid: GDCBVC, HeukelumRust Roest, Nlvo Spar laZwaluwse Boys. B rakelWilhcJ- mina. VeenRode Boys. 4B: AZVVThe Gun ners, KapelleWissenkerke, BWRWolp- haartsdijk, NieuwlandKloetinge, Yerseke— WN, Chrisïandia—Krabbendijke. op de leiding. Het tweede herenteam van Compri verloor thuis van SMV. Setstanden: 15—10, 7—15, 12—15, 9—15. Het eer ste damesteam verloor van Gemeni- Kangeroes met 31. IA: WACGtessen 2Bljswijkse Boys Kerhoogt e—f> rFC—Hardlnxveld 7.7, IB: SteDoCoWell 35. ZuilichemNoorSeloos 1I, Heroorna—Thvlgt l0. Res IA: Wllhclmina Stujen 2 33. Vuren 2GJS 3 13, Koz, Bovs 3Hukeium 2 0 Res IB: Heerjansdam 3Altena 2 90. Peli kaan 2—Oranis Wit 4 4—1, Brakel 2—RIJ. soord S 22. Roda Bov- S -Sir—wijk 1—2. LRC 2SchcUtllnen 2 20. 2e klas: NosoriPapendrecht 1i, SVSSHe- (1'recht 0—3, Peursum—GW'63 3—0, 'g-Gra- vendeelPTT 40. Ees. ÏA: Heerjansdam 4Kijsw. Boys 2 1—0. Oranje Wit 3Woudriehem 2 10, CDC 2— Well 2 l—«. Res 2B: Nw. LeKTand 4—WGZ 4 0—0, WAC 2—Gr. Lindt 4 1—5, Papen drecht 2—Bakestein 2 6—5. Ees 2C: Rijsoort! 5Eversteln 2 2—2, ASWH 3—Stedoco 2 2—2, Peursum 2Asperen 2 2—1, Bes. 2D: Rijs» Boys 3Zuilichem 2 2—3, Wilhelmlna 3 Almkerfc 2 1—1, Atkel 3Altena 3' 0— 3A: HSSC s—Zuilichem 4 0—2, Gorkum—Ste doco 3 33, Sleeuwijk 4Herovina 3 62. Peursum 4Koz. Boys 4 3S, LRC 4—Altena 4 00. 3B: Haaften 4Nivo Sparta 4 2—3, Giessen 2—Kerkwijk 2 5—1. Noad 3—Roda Boys 4 21, Wilhelmlna 4Brakei 3 sno, Zuilichem 3Veen 3 2—4. 3C: Pelikaan 4— VVGZ 5 J—3, Sliedrccht 3—Nw. Lek'land 6 34, Aibl.dam 2Oranje Wit 7 45, ASWH 5—IFC 31—2. 3D: Vuren 3—LEC 5 2—2, de Alblas 3Noordeloos 2 3J„ Streefkerk 2— GJS 4 0—I. WAC 3—Schelluinen 3 2—6. 3E: Maasdam SDreehtstreek 3 5—2, Pelikaan 3Nosvrl S 1—1, Ventura Sp. 2Bakestein 3 1—0, Strijen 3's-Gravend 2 6—1, Papen drecht 44e Zwerver 4 05, 3F: Asperen 3—MW 3 2—1, GJS 5Heukelum 3 5—3, LRC 6—Evcrsteln 3 1—6. Leerdam Sp. Ameide 3 i0. 3G: Nosvrl 2Oranje Wit 6 49. Beerjansd 5Gr. Lindt 5. Dreehtstreek 2Wleldrecht 3 10, Nw. Lek'land S Streefkerk 3 7—1, Sliedreeht 4—Papendrecht 3 2-0. 311Veen 4—Kerkwijk 3 0—5. ASH 3—HSSC 4 0—6, Sleeuwijk 3—Kos. Boys 5 5— 2, SVS 2Nivo Sparta 3 13, Tricht 3Alm- kerk 4 62. 4A: IFC 4Wleldrecht 4 51, Bakestein 4 Maasdam 3 2—4, Or. Wit 8—Gr. Lindt 6 1— 5. 40: HSSC 5Meerkerk 4 0S, Stedoco 4 GJS 6 10I. 4C: Schelluinen 4Heerjansdam 8 0KSS, Streefkerk 4Gr. Lindt 7 42, Oran je Wit 9—WGZ 6 2—1, DGSC 2—WAC 4 O— 4Meerkerfc 5Well 3 23 gest. 4D: Koz. Boys 6Giessen 3 61. Sparta 3Gorkum 2 03, Woudriehem 3Altena 5 02. Brakel 4—Noad 4 0—3. 4E: de Alblas 4—Alhl'dam 3 4—1. WAO 5—Beerjansd, 7 2—1, Nw, Lek' land 7Oranje Wit 10 05, 4F: Vuren 5 Lecrdan Sp. 3 33, Herovina 4SVS 3 02, Meerkerk 5Asperen 4 1—6. 4G: Maasdam 7Bakestein 6 31, 's-Gravend. 3SlriJ *n 4 16. Gr. Lindt 8Ventura Sp 3 5—1 Oranje IVIt U—AS,Vil 7 1—6 4HAllena 6—Wilhel mlna 5 20, Roda Bovs 5Sparta 4 4;5. K"k*ijk 4GVW 4 1—6. Noad 5—Rijsw Bovs 4' 1—5, ODC 3—Almkerfc -? 3—0, 4J: VieidrecM 5Oranje WH 12 22. Ventura Sp 4 -Kijsoord 9 41. Strljcn 5Drechtstr 4 41. Hardmicveld 5Papendrecht 5 24 4K: Asperen 5Peursum 5 11, Arke! 6 stedoco 5 1—0. Veen 6Heukelum 5 53, Noordetoos 3Streefkerk 5 72, Leerdam Sp 4Haaften 5 3I. 4L: Hardinsveld 6— Sturen 6 1—2. Ventura Sp. 5Maasdam 8 50. Nosvri 5's-Gravend. 4 1—1, Oranje Wit 13—Cr. Lindt 9 4—0. 4M: SVS 4—Ever- stem 4 23, Peursum 6Sleeuwijk 5 1n, GJS 7Herovina 5 41, Ameide 6Arkel 7 0—9, Asperen 6Vuren S 10. 4N: Slie dreeht 5—IFC 5 00, Alblassderdam 4de Alblas S 4—1. 40: Well 6—Meerkerk 6 2—10, WNC 4Noordeloos 4 20, Heukelum 6 Sleeuwijk 8 31, MVV 4—Everstein 5 52. peursum 7Asperen 7 1S, 4P: de Alblas 6—Heerjansd. 8 0t. Gr. Lindt 10Kijsoord 11 5—2. Strijen 7Ventura Sp 6 50. 4R: One 4Giessen 4 2—0. Gorkum 3Noaa 8 015, Kerkwijk 5Rtjsw Boys S 21, Well 4-Brakel 53—1. Zuilichem 5—GW 3 0—3 4S: Heerjansd. 9—Oranje Wit 16 60, Peli kaan 8—WAC 7 1—0, Nw. Lek'land 9—DGSC 3 DC lie. de Zwerver 9VVGZ S 23. 4T: Veen 5GW 2 1—1, Sparta 5Nivo Sparta 5 i>—5. GDC 5—Roda Boys 6 0—I. 4U: Wlel drecht 6—papendrecht 6 53, Eijsoord 12— Oranje Wit 17 2—7. de Zwerver 10Peursum 8 1—2, WAC 8—de Alblas 7 3—2, ASWH 9— Gr. Undt 11 2—2. Deze fabriek - in het Botlekgebied gevestigd - produceert een serie zuivere petrochemische produkten. De grondstoffen, geleverd door de Raffinaderij", worden verwerkt in een aantal installaties, waarin verschillende processen worden gebruikt. De taak van de onderhoudsmonteur bestaat in het uitvoeren van preventieve onderhoudswerkzaamheden (metingen en waarnemingen) en het herstellen van defekten die kunnen optreden aan de installaties (pompen, turbines, compressoren en gasmotoren). Van onze onderhoudsmonteurs wordt verwacht dat zij na een inwerkperiode zelfstandig kunnen werken. Nieuwe employé's ontvangen een opleiding in het bedrijf waarbij zij niet alleen over hun eigen vak worden onderricht, maar ook over aanverwante gebieden. Opleiding minimaal L.T.S., eventueel aangevuld met Bemete! en bruikbare ervaring, is de maatstaf voor vast stelling van de hoogte van het aanvangssalaris en de aanvangspositie. Hebt u belangstelling? koeriers Ervaren behanger biedt zich aan. Behangen a 4,- per rol. Witwerk 5 2.- per meter. Schilderwerk ui terst voordelig. Vrijblij vend prijsopgave. Tel. 070- 987054. RD1 Bankstellen met 5 j. garan tie op het binnenwerk, nor male prijs 1350 voor ƒ695. Verdere talloze mo gelijkheden tegen de scherpste prijzen b.v. zeer fraai hoek banks tel in rib- boord ƒ795. LUNSTROO- MEUBELEN BV, Indus triegebouw, Oostzeedijk 234, R'dam 010-128038, di t.e.m, za 10-17 uur Vrijdag tot 21 uur. R12 VAN ALPHEN VERHUI ZINGEN. overzeese VER PAKKINGEN en verwarm de opslag meubelen, Jeri- choiaan 61, tel. 010-123014 RD7 Voor persoonlijke LENIN GEN belt u t»eh ook 010- 852931 - 852676. Postbus 7003, Klaaswaal. RDU HYPOTHEKEN event. 100 tot 125 pet. Normale hypo theekrente, vrijblijvende offertes, geen kosten, Inl.: L. B, Higlcr, Soest. Tel. 155-16540. RDI1 GELD nodig? Voor ieder een en ieder doel 100C t.e.m, 10.000. Aft. 12 t.e.m 60 mnd. Geen informatie werkgever Fin. Kantoor S. VAN DER HEIDE Postbus 47. DIEREN cGld). Tetof, 083304833. RDU U slaapt als een roos in een door HENDRIKSEN gerepareerd en bijgevuld bed. In één dag weer thuis. Uw bed versleten? Wij ver kopen ook nieuwe bedden en matrassen van eerste klas kwaliteit Hendriksen, Oostplein 51. Tel. 010 Tel. 010-131992. RD9 Wasautomaat, wasmaehine- of centrifuge DEFECT? Bel eerst S48884. Techn. Bur. A. Koedood, 2e Balse- mienstr. 2A, Rotterdam (25) RD9 Dag-, avond- en weekendservice. Reparaties aan huis met 3 mnd. gar. Volmarijnstraat 4, R'dam. Wdj komen direkt. RD9 MOTEX reinigt uw meube len en vaste .tapijten bij u thuis. Uw interieur in en kele uren schoon. Bel 010- 133916. RD12 kamerbreed en tegels. Fa- briekstoonzalen W. H. Wa fers, Roo-Valkstraat 25, Rotterdam. Tel, 010 243226. RDI2 -...A DIEREN AMBULANCE SI BERIAN. tel. 010-808408, postbus 53014, tevens giro 2647733. RD24 Snel. Tot ƒ25.000 of hoger. Aflossing in 12 tot 60 maan den. Rotterdam, Slinge 212, tel. 010803967. Haarlem, Westerstraat 47, tel. 023-316773. FJDll Geld lenen is een vertrouwenskwestie. Een overeenkomst tussen u en ons, waar verder niemand bij nodig is. Uw werkgever niet, uw buren niet Schrijf of bel ons even om een aanvraagformulier en tarievenlijst! Als u ge huwd bent -en in loondienst kunt u over 1000,— tol 10.000,beschikken, aangepast af tc lossen in 12 tot 48 maanden. Eindhoven, St. Catharinastraat 1 Telefoon 040—66633 of 25472. Na kantoortijd 04105—3039. RDll SIEGERSWOUDE (nabij Bakkeveen Fr.) Geheel ver bouwd Boerderijtje met plm. 1000 m2 eigen grond, het geheel verk. -in zeer goede staat eh is voorz. van waterl. en elek. Koopsom 53.500,- k,k. Hyp. mogel. Inl. J. Lok, Heerenveen. Tel. na 18.00 05130-22991. RD8 Vier sterren VERF Kunst- schildersartikelen boetseer- klei enz. Voorstraat 359 (bij stoplichten). ZELF VERHUIZEN. VW's Auto's zonder chauffeur bestel gesloten of open laadbak 9 p. busjes. Ook voor halve dag of avond. Nu nwe Ford Transit. Wolders autoverhuur, Beilevoystraat 47. Tel 010-250036-232318. RD18 RD18 diversen Wij zouden het er wel in willen pompen. Voor schrijf- tel- en rekenmachi nes eerst kijken bij AVE- HA. Meer tlan 500 machi nes in voorraad. Prijzen v.a. ƒ75. 's Zaterdags geo pend. AVF.HA importeurs van kantoormachines, Schieweg 50, Rotterdam. Tel. 248437. RD31 Te huur: winterstalling voor paarden. De Snayer, Duinzoom 10. Rockanje, te- lef. 018841709. RD31 Te koop (wegens aanschaf van nieuw): een gereviseer de Agria-frees plus ploeg 12 pk. Holder-ploeg en tevens tweewielige kar. Ook te koop prima haardblokken. De Snayer, Duinzoom 10, Rockanje. Tel. 01884-1709. RB31 door WALTEB TBOBiSCH «dvijvw van Ife hsd asn mafs]® M Overmanenvrouwin hethuwa* lijkTrobisch Iaat ons meeluiste ren naar zijn boeiende ieafiseu hierover in een moderne Afri- fcaansestad. Enfcelevanzïjn tot- hoorders Ieren we van nabij ken nen: Miriam, Fatma, Maurice, Daniël,, mensen meteen ande re huidkleur, maar met dezelfde problemen als wij. Een heel mooi boek. Paperback f 8.9C V&rkRi'gbsar fn da boskhandé 4% ZOMER KEUN1NQ <|P WAGEN1NGEN i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 14