AVONTUUR IN KARINTHIË Weinig levendig Chevron TROLW/KWiARTET MAANDAiG 29 OKTOBER 19 BimiENLAM)/RiAI>IO en TV T4/K4 LOWIETJE MARY PERKINS is>j ter éEécoiD^gj/va; FERDINAND Radio vandaag de handigste z">)h Eén machine CHEVRON Olieprodukten tOHNUU Aö!33W ER6>-r" DAAD BCHOpPbA,T 7N J£ \k wierè waardê- best "VOL'S MSB Y/£6- hebber generaal Reijnders, die naar gsfe{ ,'W Ifjffi huis was gestuurd, te vervangen. Voor "Winkelman, onverwachts geroepen tot V de hoogste functie in. ons zwakke ie- "flK'ïk 1 ger. kwam de-aanval dn mei '40 niet BSS^Hnd£ME-- i onverwacht In tegenstelling tot de la- fffi 1'I ter geuite beschuldiging van een van zijn officieren dat Winkelman niet MwSjl 9 op een Duitse inval rekende beval hij in de avond van 9 mei in het oos- ten versperringen aan te brengen en M SaPSklw vernielingen uit te voeren. WjÊfÊffm. Dr. De Jong wijst er overigens op, dat Sp M a'"- niet alle reacties van de generaal als -•ËP' opperbevelhebber in de meidagen |9K yam even geiukkig zijn-geweest maar hij - "I stond met de rug tegen de muur. had u 'de militaire krachten, de geografische ||||I|I Kg jüSE ij ruimte en de tijd niet, om zich een ffiS kundig veldheer te tonen'. 'Eén dingi, i,< 1 g fe aidus dr. De Jong, 'kon hij wei: de hem opgedragen taak met wilskracht en volharding uitvoeren, tegenslagen jp -- manmoedig opvangen, rustig en nuch- ter overleg plegen, zijn verantwoorde- r.pnpraai tt n Winkelman 1'ikheid scherp in het oog houden, vymKeunan staf en ondercommandanten inspire* rfn.}ot voortzetting van de ongelijke dinet. Colijn dacht dat niemar strijd zolang die voortzetting binnen dan hij het Nederlandse volk, f„rco7 ceP ,e.s die toen golden, zinvol leiding verstoken, kon begeleii was. In al die opzichten heeft Winkel- lej tegen Winkelman een i i ^^?^5telling tot andere hoog- spraak te willen houden. geplaatsten, niet aLeen niet gefaald 'Het was geen gemakkelijk hij heeft er in uitgeblonken; voor de ODnerbevelhebber'. al de tijd. 8.30 Nws. 8.36 Cymn. v.d. huisvr. 8.45 (S) Plein publ.: maandagmorgen met mensen en muz., met 10.30 Nws. 11.00 <S> V.d. kleuters. 11.15 (S> Zilverpraat, 11.55 lied. 12.00 (S) De Kllima Bawalians Show. 12.21 Voor boer en tuinder. 12.20 Med. t.b.v. land- en tulnb. 12.30 Nws. 12.41 IS) Hier en nu. 12.50 Makro: soc. econ. nibr, 13.00 IS) Bandstand. 13.15 (S) Koning Lokletek, poolse opera van Jozef Eisner,- 14.05 Schoolradio. 14.30 <S) Mod. Nederl. kamermuz. 15.00 Pro test. kerfcdst. 15.30 Nws. 15.33 (S) Studio 6: tnaandagmiddagmagazlne met 16.39 (S) Hier en nu. 16.50 Pleisterplaats: toerisme en re creatie. 17.20 Overheidsvoorl.: Sur., Journaal. Spreker: Dr. E.Th. Waaldijk, f7.30 Nws, 17.32 <S) Hier en nu. NCRV: 18.90 <S> NCRV Combo Corner. 18.19 Uitz. v.d. P.S.P. 18.30 Nws.' 18.41 Toe licht. bij het nws. 18.48 (S> Met uw instem ming: geestelijke liederen met toelicht. 19.00 Filter: jongerenprogr. 19.30 (S) Literaroa: kron. over boeken, schrijvers en toneel. 20.00 Nws. 20.05 God als vraag: overdenk, tussen theologie en poezie, 20.20 NOS: (S) NOS-muz.: muzikale instuif. NCRV: 23.00 Theologische etherleerg. 23.35 (S) Eigentijd se kamermuz. voor basklarinet en piano, 23.55-24.03 Nws. HILVERSUM III KRO 7.00 Nws. 7.02 (S) Vroeg op met Henk Bouwman. (8.09 Nws.) 9,00 Nws. 9.03 Uit de lucht gegrepen. (10.00 Nws.) 3.1.00 Nws. 11.03 Verzoekpi. 12.09 Nws. 12.03 <S> Van twaalf tot twee: pauzeprogr. met 13.00 Nws en 13.03 Raden maar. TROS: 14.00 Nws. 14,03 Van twee tot drie op III. 15,00 Nws. 15.03 Hugo van Celderen Show, incl. natio nale tip-twfntig. (16.00 en 17.00 Nws. 16.30 en 17.30 Damtweekamp Sljbrands-Andrelko (NOS).) NOS: 18.00 Nws. 18.02 Joost mag niet eten. (13.30 NOS: Damtweekamp Sijbrands-Andrel- ko.) AVRO: 19.90 Nws. 19.02 Damtweekamp (NOS). 19.93 (S) Nederl. non-stop: licht pla- senprogr. (19.30 Damtweskamp.) 20.00 Nws. 20.02 Damtweekamp. 20.00 Nws, 20.02 Damt weekamp. 20.03 Eadijournaal. 20.08 Take the 8-train. 21.00 Nws. 21.03 Negen-uur-sbow. 22.00 Nws. 22.02 (S) Superclean Dreaunma- chine. 22,55 Med. 23.00 Nws. 23.02 (S) Vana vond laat. 24.00 Nws. 0.02 Radiojournaal, 0.05 Droom-top-tien. 1.09 Muz. »et Meta. 2.09 Continu de nacht door, 5.0Q-7.00 Voor dag en dauw de mist in. BELG IE 324 m NED. 12.00 Nws, med. en SOS-ber. 12.08 Landb.- kron. 12.15 Lichte muz. (12.50 BuitenL perso- verz. 13.00 Nws. act., weerber. en toneela genda.) 14.00 Nws. 14.03 Schoolradio. (15.00 Nws.) 16.00 Nws en beursber, 16.10 LIChta muz. 17.09 Nws en med. 17.10 Lichte ork.- muz. 17.55 Weegschaal. 18.00 Nws, 18.05 V.d. soldaten. 18.43 Paar- desportber, 18.45 Sport, 18.55 Taalwenken. 18.57 Lichte muz. 19.00 Nws, act, en med, 19.39 Lichte muz. 19.49 Keurig Engels. 19,43 Openb. Kunstbezit. 20.00 Licht progr, (20.80 Liter, kron.) 21.00 Splintemws. 21.05 Licht progr. 22.00 Nws. 22.05 Licht platenprogr. 23.00 Nws. 23.05 Licht platenprogr. 23.40- 23.45 Nws. NCRV 20.21 Tussen salon en sou terrain 21.10 Hier en Nu 21.50 Muziek in uw straatje 22.40 Ander nieuws - extra NOS 22.50 Journaal TELEAC 22.55 Dammen NEDERLAND I NOS NOT 10.45-11.35 Schooltelevisie TELEAC 12.30 Landbouw - les 1 NOS 18.45 Ti-ta-tovenaar 18.55 Journaal AVRO .19.05 Toppop 19.30 Het ziekenhuis NOS 20.00 Journaal AVRO 20.21 AVRO's Sportquiz 22.00 Televizier Magazine NOS 22,50 Journaal en muz. 18.25 Der rosarote Panther. 19.00 Heufe, 19.30 Doe. progr. 20.15 Gezondh.magazlne. 21.00 Heutc. 21.35 Sleben Tage. 23.00 Heu- tc. DUITSLAND III WDR 9.30 Sesamstrasse. 18.00 Sesamstrasse. 18.39 Talking of Britain (13). 19.00 Zandmann. 13.95 Progr. voor Ita liaanse werkn. 19.15 Prisma v.h. Westen. 19.45 Nws uit Koordr.-Westf.19.55 Comm. 20.00 Journaal en weerber. 20.15 Eta Here una elne Seele. 21.00 Die Dame. 22.90 Maga zine v.d. dag. 22.20-22.55 schaltplan des Geistes (1). DUITSLAND III NBR 8.05, 8,40, 9.15, 9,49, 10.25, 11.00, 11.35, 12.10, 16.09 en 18.30 Schooltelevisie. 17.00en 17,39 Schooltelevisie. 18.00 Sesamstrasse. 15.30 Zum Lernen ist es nlc zu spat. 19.09 Vom richtigen Essen. 19.39 Verstandig, bel Tieren (3). 20.00 Jour naal en weerber. 20.15-22.30 Berl. Werkstatt: 29.15 Wettlauf mit dem Chaos: 21.60 Der Hamb. Aufstand -Okt. 1923. fihnrep, BELGIE FRANS 14.00-15.55 Schooltelevisie. 16.45 Mod. WlSk. 18.05 Journaal. 18.10 Klndorprogr. 18.30 v.d. vrouw, 19.00 R.K. sjodsd, Uitz. 19.S0 Sport. 19.45 Weerber. en' journaal. 29.15 Eli sabeth R (6). 21.45 Enseignem. renove. 32.15 Wedstrijdspel v.d. wetenschapsamateur. 23.05 Journaal. BELGIE NEDERLANDS 14.00-16.00 en 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Fabeltjeskr. 18.05 Woudlopers. 18-30 Tsjin-Tsjin. 18.40 Cursus Nederl. 19.10 Spon- tribune. 19.33 Zoeklicht. 19.38 Med. en weer ber. 19.45 Journaal. 20.10 Amusem.progr. 21.15 Fllmrcp. 21.55 Turkije. 22.40 Nws v.d. boekenmarkt. 23.15 Journaal. (ADVERTENTIE) DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10,05 Journaal van gistera vond. 10.20 Akt. en muz. 10.45 Doe. progr. 11.30 Modejournaal. 12.15 Akt. magazine. 12.40 Persoverz. 12.50-13.20 Rep. van buiten!, correspond. 16.15 Journaal. 16.20 Geheimuls- sa des Meeres. 17.05 V.d. kinderen. 17.55- 18.00 Journaal. (Reg. progr;: NDR: 8.30-10.00 Sesamstrasse. 18.00 Fuchs und Fuchs und Co, 18.30 Akt. 18.45 Zandmann. 18.55 Sportjournaal. 19.26 Lerchenpark. 19.59 Progr.overe. WDR: 8.55 Schooltelevisie. 9.S0 Sesamstrasse. 10.30, 11.00 en 11.45 Schooltelevisie. 18.00 Nws uit Noordr.-Westf. 18.05 V.d. kleuters. 18.15 Juli- a. 18.40 Journaal. 19.29 Vd. Elfel tot het Wesergebergte. 19.48 Progr.overe. v.d. ko mende week.) 29.00 Journaal en weerber. 20.15 Panorama: Rep. - analyses - meningen. 21.00 Marty Feldman Comedy Machine. 21.45 Der schöne Scheln der Ware. 22.30 Journaal, comm. en weerber. 22.50 Vincent der Hollan der. 23.50 Journaal. DUITSLAND II 17.00 Heute. 17.10 Kara Ben Nems! Effendi. Aansl.: Verhalen uit de geschied. 17.45 Akt. Na de eerste uitzending van zondag avond zal aan liet nieuwe NOS-pro- gramma Bellevuc waarschijnlijk ccn beetje gesleuteld moeten worden. Po gingen om een vraaggesprek te ver levendigen via telefonische discussies hadden voor mijn gevoel niet het be oogde effect. Het contact tussen inter viewer IV. Ij. Brugsma cn NVV-bestmtr- der Adri de Boon als eerste slacht- offerleek mij ook teveel geprepareerd om werkelijk verrassend cn levendig te leunnen luordcn. De scheidende vicc- voorzitter van het NVV kwam welis waar naar voren als een achtenswaar dig man die zich door zelfontwikkeling heeft opgewerkt naar een sleutelpositie in de samenleving, maar hij is er niet de persoon naar om er voor de tele visiecamera de vonken te laten afvlie gen. Misschien voelt de heer De Boon zich teveel geremd door al die voorzienin gen cn studiotoestanden cn zou. het gesprek een heel andere wending heb bengekregen als men hem fris van de lever had laten praten. Tien tegen één zou er dan ook meer toekomstvisie uit de bus zijn gekomen. Duidelijk aan hun papieren vest zaten eveneens presentator dokter Aart Gie- sol en zijn 'aangever', de journalist ,4. J. Boer- Er is bovendien de laatste lijd op de televisie nogal wat aandacht be steed aan de slechte toestand van Nederlandse gebitten, zodat in dit dok- tersprogramma weinig nieuwe gezichts punten aan bod kwamen. (ADVERTENTIE)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 4