ftobsons tactiek breekt Enschedeërs Jan van Gorp naar Ajax ronde UEFA GUP derde Stuttgart verder in laatste minuten Polen zeker in eindtoernooi UEFA-team verliest Standard Luik neemt in laatste minuut redelijk gerusts Atje wint in Assen Eerste nederlaag voor Jan Doggen goed gewenst. vroeg verstuurd Leipzig ivint oost-west strijd Sporttoto Na een inzet van Johan Zuidema heeft doelman Bést van Ipswich de bal weer onder controle gekregen J;| rjiOUW/KW^RTET DONDERDAG 13 DECEMBER 1973 SPORT T11/K13 1 Van onze speciale verslaggever ENSCHEDE FC Twente's rol in het UEFA Cup-toernooi is uitge- I speeld. Omdat de zo perspectiefrijk ogende 1-0 nederlaag in Engeland I «iteichtlozer bleek, dan werd verondersteld. Ipswich Town won ook 14e tweede wedstrijd, met 1-2 en niet onverdiend. Ipswich Town heeft furore gemaakt in dit toernooi door de eliminatie van gerenommeer de équipes als Real Madrid en Lazio Roma. Dié naam maakte het in Enschede volledig waar. Ipswich bleek een ploeg die de kunst ver stond om vanuit de vérdediging te voetballen. Die veel gemakkelijker ook dan werd verondersteld, Twentes aanvalsspel ontregelde. Die. on danks dat, de eigen aanval geen moment verwaarloosde en met zijn twee spitsen Johnson en Whymark voortdurend gevaarlijk bleef. Tijdig posten hoffelijk gebaar tegenover dierbare verstrooiden. Kunnen die als ze wensen— nog dit jaar doen of ze niets vergeten waren. wedstrijden STUTTGART (UPI, Reuter) Vfb Stuttgart zorgde gisteren in dé derde ronde voor de UEFA Cup voor een krachttoer, door het Rus sische Dynamo Kiev uit te schakelen. De Russen hadden twèe weken geleden Stuttgart in een zeer moeilijke positie gemanoeuvreerd door met 2-0 te winnen. Gisteravond echter, wonnen de Duitsers met 3-0. POUL ANNEMA Van onze speciale verslaggever1 LUIK Voor Feyenoord had na gisteravond eigenlijk geen probleem meer behoeven te bestaan, genaamd Standard Luik. De Rotterdam mers, die volgende week'voor het tweede treffen uit de achtste finales van het UEFA Cup-toernooi tegen deze Belgische formatie aantreden, hadden in een maar even werkelijk, kokend Sclessin-stadion een ste vige basis voor de kwartfinales kunnen leggen. Feyenoord faalde, ondanks een 0-1 voorsprong kort voor de rust. Liet niet alleen de voorsprong schieten, kwam zelfs in ernstige moeilijkheden daarna. Standard won nu met 3-1. Voor Standard nu wellicht de onverwachte basis om Rotterdam met vertrouwen tegemoet te zien. Voor Feyenoord nieuwe en onnodige extra problemen in deze toch weer moeilijke dagen. - Jan Boskamp (links.) onderneemt een poging de verdediging van Sandard Luik in verwarring te brengen. PETER QNVLEE Kracht van Ipswich verrast FC Twente ADVERTENTIE pe Twente kwam voor moeilijkheden I te staan, zoals verwacht. Het moest [immers aanvallen om de schade van ae eerste wedstrijd te herstellen. Bo- rendier had Ipswich een duidelijke voorkeur uitgesproken. Voetballen vanuit de verdediging. En dat niet al- I leen omdat de exhibities in Madrid en i Rome uitgewezen hadden dat Ipswich vanuit die stelling succes kon na- i streven. Meer nog omdat het wist Jat i bet FC Twente geen rust mocht schenken om tot dat gepolijste voet- bal te komen waarmee het in Enge- land zoveel indruk had gemaakt. J Daarom handhaafde het alleen Whymark en Johnson in het voorste gelid, liet het Woods, Hammilton, Vii- I jocn een louter storende opdracht uit voeren .en haalde het Morris terug i tiaar de verdediging om het sterke koppel Beattie-Hunter te assisteren. En-wat Ipswich-trainer Bobby Robson f daarmee exact beoogde werd al gauw j duidelijk. Hij holde met dat concept j Twente's zelfvertrouwen uit, de ploeg kwant niet tot rust, bleef zoeken en I leed bij die pogingen ontzaggelijk veel balverlies; Vandaar dat FC Twente het initiatief dat het werd opgedrongen, niet kon [grijpen. De ploeg miste overtuiging, en trok zich na een furieus begin te- rug, toen Ipswich aantoonde hoe ge vaarlijk het spitsen-koppel kon zijn. Kinderlijk eenvoudig speelde Tevor Whymark de aarzelend acterende van ierssel uit en bracht Viljoen in volle dig vrije positie voor Schrijvers. Viljoen faalde, maar leidde wel een serie mogelijkheden van Ipswich in, die FC Twente liet duizelen. Morris en Mills onderstreepten bovendien met zuivere afstandsschoten het Brit se gevaar uit de tweede lijn. FC Twente miste afspeelmogelijkhe- Van onze sportredactie AMSTERDAM Jan van Gorp treedt per 15 januari in dienst van Ajax als fysiotherapeut Van Gorp heeft enkele jaren geleden in het Nederlands elf- tal gespeeld. Vorig seizoen kwam hij nog uit voor NAC, maar door een ernstige blessure raakte hij uit de run ning. Van Gorp volgt bij Ajax fysio therapeut Nico Kadt en verzorger Henk de Haan op. Dit duo blijft even wel nog tot het einde van de compe titie in dienst van Ajax. WARSCHAU (Reuter) Polen heeft de FIFA schriftelijk laten weten dat het normaal aan het eindtoernooi om het wereld kampioenschap voetbal zal deel nemen, Dé FIFA heeft vorige maand alle op dat moment ge plaatste landen gevraagd voor het einde van het jaar hun deelnemen aan de eindronden te bevestigen. den voorin, waarin de oostelijke aan vallers verstrikt raakten in Ipswich' consequent uitgevoerde dekking. FC Twente kon niet schakelen, dat was de verdienste van Ipswich, dat er zelfs in slaagde offensief gevaarlijk te worden. Dankzij Mills vooral, de flankverdediger die van Dieter Schwemmle onbeperkte vrijheid kreeg. Eddie Achterberg werd fre quenter naar de spits gelootst, waar van Johan Zuidema geen enkele drei ging uitging. TAAIHEID De Britse taaiheid bïeek voor FC Twente evenwel nauwelijks te breken. Afstandsschoten schampten af op de massale benenverzameling, die er voor het Engelse doel werd opgetrokken. Acties -van Achterberg Zuidema en Pahlplatz zorgden voor wat deining, maar meer ook- niet.FC Twente had niet de macht om gevaarlijk te wor- den, moest bovendien het i zekere in grijpen van doelman Best, 'die in Ips wich nog ontbrak, als moreel-ond ;r- mijnend gevoeld hebben. Hoe dan ook, het gunstige perspectief waarvan in Ipswich'nog sprake was, verbleekte.- Ipswich bleek meer dan een opporunlstisch handelende equine en bewees dat het zich met voetbal- kwaliteiten kon handhaven. In Jat verband ontsierde de gele kaart die Woods vijf minuten voor rust kreeg, toen hij Frans Thijssen onderuit werkte het Britse optreden, ware het niet dat het 'incident* op zichzelf stond. De ploegen prolongeerden een faire speelwijze, etaleerden echter ook hun tactische zwakheden. Onder de Britse druk gelukte het FC Twente niet diepte in zijn spel te brengen. Er werd nauwelijks kleur aan het aan valsspel gebracht, omdat de Twentse aanvalspunten vast waren geklonken. De zwerftochten van Zuidema, Pahl platz en Achterberg werden prompt in directe achtervolgingen gehono reerd. Daar kwam bovendien voor FC Twente de handicap bij dat opnieuw. Dieter Schwemmle nauwelijks aan speelbaar was. De Duitser liet zich niet in het aanvalsspel 'betrekken cn daardoor werd Twente's linkerflank overbelast. De dreiging straalde maar vanuit één hoek waar Ipswich zich zb genadeloos en foutloos toonde; En toch leek het in de start van de tweede periode alsof Twente zich aan de complexe hoeveelheid van proble men zou kunnen ontworstelen. Toen het pressie ging uitoefenen, alles-of- niets-voetbnl koos.-Een schitterende actie, die bij Kick van der Vall begon, via Kalle Oranen bij Notten eindigde. Op het verwoestende schot' van Notten volgde een magnifieke redding van doelman Best. En in tweede instantie lepelde de opnieuw uitblinkende Frans le 2e 1—2 3—0 0—1 4—0 I—1 5—1 0—1 1—2 0—2 3—0 0—2 5—0 O—l 3—1 3—1 Lokomotiv Leipzig (ODld)Fortuna Düsseldorf (WDld) FC Köln (WDld)OGC Nice (Fr) Totenham Hotspur (Eng)Dynamo Tiflis (Rusl) FC Twente (Ned)Ipswich Town (Eng) Vfb Stuttgar (WDld)Dynamo Kiev (Rusl) Ruch Chorzow (Pol)Honved Boedapest (Hong) Vittoria Sotubal (Port)Leeds United (Eng) Standard Luik (Belg)Feyenoord (Ned) Thijssen de bal over het doel. Het mobiliseerde Twentes drang om tot doelpunten te komen. Er kwamen meer mogelijkheden. KISltO'S Hoeveel risico's FC Twente daardoor ram;, bleek in de tiende minuut van die tweede helft Whymark wervelde erg tffahdig door de Twentse afweer én legde de bal op. de voet van de vol komen ongedekt staande Morris, dié vernietigend uithaalde: 01.- Twente wasverslagen. Drie doelpun ten moest-het,immers fabriceren om het obstakel dat Ip'swich heet, te om zeilen. Het trad overigens niet 'op als een geklopte ploeg, dat FC Twente, al was er even wrevel toen Zuidema iets te fel op doelman Best doorging enAchterberg de dreiging van een revanchepoging van Hamilton met een onbezonnen kaakslag meende te moe ten voorkomen. FC Twente stuurde Notten naar de frontlinie. Boel Brinks nam de plaats van de falende Schwemmle in en Jan Streuer maakte zijn opwachting in de ploeg, toen Van der Vall naar de kant werd geroepen. Het baatte weinig. De rust immers die FC Twente zo lang ontbeerde, verwierf Ipswich wel. De, ploeg acteerde beheerst, kon wachten' op de openingen en profiteerde-daar in de 25ste minuut nog eens van, toen Viljoen zijn middenveld-secondant Hamilton in schietpositie vond: 0—2. Er restte FC Twente weinig meer dan wanhoopsvoetbal, dat zonder rende ment bleef,-omdat Ipswich niet ver slapte, geconcentreerd door bleef gaan en FC Twente geen kans bood. Al kwamen de Twentenaren op 1—2 door invaller Jan Sreuer, die een terugkop bal van Pahlplatz met een ziedend hard schot afrondde. Spitz Kohns formatie slaagde er tegen dit fanatiek en degelijk optredende Ipswich niet in. in zijn spel te komen. Het kwam te moeizaam tot zijn offen sieve patronen en dat werd. de ploeg uiteindelijk fataal. Want toen-het geen keus meer had en in de aanval ging, straften de Engelsen de vrijheid die ide. Twentenaren hun toestortdèn,. reso*> liiut aC'Met' 0-2*.kwam' hef zélfs voor;-1 'Wel toonde FC Twente toen aan, dat het dóór kan gaan, ondanks die tegen slagen. Het maakte uiteindelijk nog een.verdiende.tegentreffer. FC Twenfe-Ipswlch .Town >1-2 t0-0)55 Mor ris. 0-1: T2i Hamilton .0-2; 81 Streuer 1-2.- Scheidsrechter: Rudolph Schreuer. Toeschou wers 20.000, FC Twente: Schrijvers; Notion. De Vries. Van ierssel, Oranen; Thijssen, Van der Vall. Achterberg; Schweromle. Zuidema, Pahlplatz. Ipswich Town: Bost Hammond. Hunter. Bf-altle, Mills: Morris, Hamilton, Viljoen; Johnson. Whymark. Woods: De winst van Vfb Stuttgart kwam pas diep in de tweede helft tot stand. Wel iswaar had Öhlicher hen vijf minuten voor rust leiding gegeven, maardie stand bleef tot zestien minuten voor het einde gehandhaafd. Toen scoorde Handschuh 20. Dat was het sein voor de 27.000aanhangers van Stutt gart om hun clubtot eenlaatste krachtsinspanning te dwingen via oor verdovende aanmoedigingen; Het suc ces kwam een minuut -voor het eiridè en Martin was de man die Vfb Stutt gart op de valreep bij de laatste acht van het UEFA-Cup-toernöoi bracht. Voor 6Q.OOO toeschouwers werd^de, ,WeStduitse,sclubr,Fortuha-.pÜsseI<Jórp; gisterenin-leïiizig uitgeschakeld. For- tuna dat op eigen terrein met 2-^-1 gewonnen had, verloor'de uit-wedstrijd tegen LokomotiveLeipzig met 3—0. De doelpunten vielen' in een tijdsbe stek van twaalfminuten. Ze werden gemaakt ".door Lislëwicz (43), Lüwe (48) en Frénzel; (55).< V-'. i.k Fortuna, dat zowel voor rust als. daar na de gevaarlijkste indruk maakte, scoorde eveneens driemaal,, Doch alle drie keer werden ze door de goed leidende scheidsrechter Angonete te-, recht afgekeurd. In de veertiende mi nuut hieven de aanhangers van Fortu na de armen, juichend omhoog toen Zewe scoorde. Wegens buitenspel van Seel en Budde werd de treffer af ge- keurd. Dat gebeurde eveneens met een doel punt- in de 38ste minuut van Eudde. Hier; had een van de Fortuna-aanval- lers de bal met de hand meegenomen. Toen Lokomotive eenmaal met snelle uitvallen een voorsprong van 30 had genomen, deponeerde Herzog drie minuten voor' tijd dè bal in het doel. - Ditmaal had Angonésè reeds gefloten voor eenovertreding tegen de Oost- WREXHAM —yHèt;'Nederlandse ÜE-. FA-team heeft met3-övan Wales ver loren.' Tot aan dé rust bleef de stand gelijk maar in de tweedehelft moes ten zij: de meerdere erkennen in het UEFA-team van Wales. Safies (I-O), Powell (2-0) eh Steverisen (3-0) scoor den' voor-Wales. FEYENOORD FAALT AAN SLOT ASSEN (ANP) Tijdens schaatsse- lectiewedstrijden, die gisteren in As sen zijn gehouden, heeft Atje Keulen- Deelstra bij de ledt'n van de kern- Ploeg een duidelijke overwinning be haald. Op de 1000 meter kwam zij tot een tijd van 1.32.7 en op de 3000 me ter vestigde zij een nieuw baanrecord met 4.59.0. Na Atje, die beide afstan den won, eindigde Sippi Tigchelaar als tweede en Sophie Westenbroek derde, de eindstand is: 3 Atje Keulen-Deelstra 96.183 (1000 meter In 3 52,7 II en 3000 meter in 4.59.0 (1). 2. Sip- Pt.TlgchelaaT 97.633 11.34.9 3) en 5.01.5 (2). 3. Sophie Westenbroek 98.750 (1.36.0 (4) en 5.04.5 (3), 4, Trljnie RoozendaaJ-Rep 99.050 '1.36.1 (5) en 5.064 4). 5. Sijtje vare de Len de. 99.283 (1.36,3 (6) en 5.08.8 (5), 6. Armdc Bprk nk 99.600 (1.34.8 (2) en 5.13.2 (6). 7. Christie Jaarsma 102.717 (1.38,6 (7) en 5.26.5 8. Anneke ZeJnstra (eraan toegevoegd om een even aantal deelneemsters te krij ger» 104.050 (1.39.0 8) en 5.32.7 (8). EEKLO De Nederlander Jan Dog gen heeft in de derde ronde van het toernooi om het Europese biljartkam pioenschap driebanden zijn eerste nederlaag moeten incasseren. Doggen, oe oudste deelnemer van het toernooi, ging tegen de 27-jarige Fransman Bi- Wis met 6043 ten onder in 51 beur teil. De kampioen Ceulemans boekte zijn derde overwinning. Jp cijfers van sporttoto eenentwintig waren: Jcejnemers: 452.872. bruto inleg: 1028.123. Pnjzenbedrag: 434.896.03. Ie, 2e en 3e PflJS en premie elk f 108,724. Ie prijs: 3 winnaars, die elk bruto 21.744.80 ontvan* ken. 2e prijs; 126 winnaars, die elk per Ko lom 862.80 ontvangen, Se prijs: 1.764 win naars, die elk per kolom 61.60 ontvangen. premie wordt na het verstrijken van de reclaim eiermijn woensdag 9 januari 1974 TT "M ptireg toegewezen aan een van de eer- prijswinnaar*. tweede optreden op Europees niveau na zijn vuurdoop in Feyénoords hoofd- macht acteerde. Everse kreeg riu te maken met Lambrichts, door Luiks trainer Istvan Markóvic verkozen bo ven zijn landgenoot Takac. Markóvic: 'Lambrichts is mijn beste aanvaller, vandaar'. In het Standard-kamp was niet alleen die motivering doorslaggevend ge weest voor het uit de ploeg laten van de van zijn blessures herstelde Takae. Het 0-0 débacle tegen Berehem, "had Markóvic, gesouffleerd door Slandard- baas Roger Petit, ertoe gebracht zijn selectie voor het duel met Feyenoord inspraak te verlenen. Standard koos .voor een duidelijk aanvallende pioeg. .Met Rora, de al enkele maanden voor de competitie huiten spel staande Joe goslavische linkerspits, met de IJs landse spits Sigurvinsson, met de tweede Joegoslaaf Musovic en met dus Lambrichts. Op rechts, waar Lam brichts het Everse erg moeilijk maak te, en waar Semmeling, de opkomende middenvelder.' Wim van Hanegem vaak te snel af was, kwam die aan valsdrift van de Belgen ook nog altijd met een vijftal internationals (Dewalque, Semmeling, Thissen, doel man Piot en Dolman) 'duidelijk naar voren. Tot treffers leidde die aanvalsdrift in de eerste helft niet. Enerzijds omdat de Feyenoordverdediging ondanks al les een redelijke organisatie kende, anderzijds omdat doelman Eddy Trey tel met de wedstrijd meegroeide en kort vóór de rust de gewaardeerde hulp van Joop van Daele had, toen de ze een inzet van Rora van de doellijn 'trapte. Die kans, drie minuten voor het ver strijken van de eerste speeltijd, was Voor Feyenoord en Standard stonden er op het uiterst' modderige Sclessin nadat de laatste dagen de sneeuw en ijslaag van het veld was verdwe nen die al twee keer .tot het uitstel van de wedstrijd had geleid kreeg de grasmat in Luik dinsdag nog wat nat te sneeuwbuien te verwerken, wat het toch al niet beste terrein er zéker niet beter op maakte grote belan gen op het spel. Voor Feyenoord was de confronatie met Standard de eerste van een zware rij die deze maand nog beslissend is voor de rol die deRotterdammers de rest van het seizoen kunnen spelen. Want naast de 'dubbel' met de Belgen zijn er voor de competitie de zware uit-duels tegen Twente en Utrecht èn het met de nodige spanningen omge ven beter-treffen. met Heerenveen. Voor Standard, reeds uitgeschakeld in het nationaje bekertoernooi (in de eerste ronde door Lierse SK) en in de competitie op de gedeelde 6e en 7e plaats staat, was het gevecht met Feyenoord de gelegenheid te tonen dat de malaise die zich het afgelopen weekeinde in de competitie nadrukke lijk tegen Berehem (op de gedeelde voorlaatste plaats) manifesteerde met een 0-0 score, van voorbijgaande aard was. Feyenoord, geruggesteund door de ui terst produktieve laatste competitiedu els tegen Groningen en NEC (totaals core 13-1) leek die last minder te drukken. Feyenoord-trainer Wiel Coerver stuurde zijn vertrouwde ploeg van die laatste duelshet veld en posteerde ondanks het onzekere optreden van de jeugdige (pas 19-jari- ge) Jan Everse, zaterdagavond tegen NEC, toch weer Bin us Israel naast zich in de dug-out. Voor Everse zijn de eerste werkelijke mogelijkheid voor de Belgen,,Daarvoor was het de Feyenoord-ploeg geweest, die dicht bij de openingstreffer was. Dankzij sterk middenveldspel van Boskamp en De Jong vooral. Dat doelpunt van Feyenoord kwam na de rust toch. Toen Rinus Israël zijn rentree' in de ploeg had gemaakt ten koste van de verdedigend te kort schietende Van Hanegem. Het was al in de eerste minuut van zijn optreden I dat Rinus Israel, spelend op het middenveld met Semmeling als te genstander, de dieptepass losliet, waaruit Feyenoord aan de leiding kwam. Ressel trok de bal vervolgens halfhoog voor en Kristensen kopte vallend in. Feyenoord, toch al niet echt in de verdrukking geweest, kon met deze 0—1 voorsprong nog gemakkelijker gaan spelen. De Rotterdammers, tot dan toe geen ogenblik in paniek, con troleerden ondanks hardnekkige po gingen van Standard om die achter stand ongedaan te maken, het spel. Maar de kracht om ook het spel te dikteren ontbrak de formatie van Coerver. Ondanks een unieke moge lijkheid ook voor Kristensen, die na aangeven van Ressel vrij voor Piot kwam. Feyenoord kwam door dit onbenut la ten van mogelijkheden en een hoogst ongelukkige handsbal van Wlm Rijs- bergen onverwacht en onnodig in- gro te moeilijkbeden. Scheidsrechter Lo Bello, die eerder overtredingen van Israel (tegen Semmeling) en Jansen (tegen Lambrecht) niet met een straf schop wilde bestraffen, deed dat in de 23ste minuut van de tweede helft wel, toen Rijsbergen. half vallend, een voorzet van Rora met de hand beroer de. Doelman Christian Piot kwam naar voren om vanaf elf meter collega doelman Treyte! te passeren. Hij deed dat met een schijnbeweging. Sclessin, voor moeilijke duels van het Belgische nationale elftal In liet verle den vaak de thuishaven vanwege de snel ontvlambare stemming in de kol kende arena, toonde nu pas voor Feyenoord het ware gezicht Spuide zijn gal toen Lambricht de gele kaart kreeg en stond in vlam toen dezelfde speler vijf minuten na de gelijkmaker van Piot Standard op 2-1 zette. Na een misser van Van Daele kwam de niet ten onrechte als uiterst gevaarlijk gekwalificeerde Lambrichts vrij voor Treytel en scoorde beheerst Voor het steeds onzeker spelende Feyenoord dat defensief geen greep meer kon krijgen op de Standard- aanval, bleef het daar niet bij. Want ook al miste Sigurvinsson voor open doel. nadat de Rotterdamse defensie de bal voor een uitglijdende en daar door missende Treijtel had laten lo- Pfo. jn ook al verzuimde Musovic van dichtbij Standaard op 3-1 te zetten, dat doelpunt kwam er in de laatste seconde toch. Uit een scrimmage in de modder voor Treijtel. Semmeling, nij toch, gaf Standard in samecwer- lring met Musovic de onverwacht gun stige uitzichten op de kwartfinale plaats. Daarmee ten onrechte ook sug gererend dat het Standard van gister avond weer een ploeg op internatio naal niveau is. Maar dat laatste geldt ook voor Feyenoord, dat door over winningen op Groningen en NEC ook overgewaardeerd werd. Standard Lulk-f«yenoord J-l <0-01; 46 Kris- le,?s:r' 63 Piot strafschon) 1-1: Lam bricht 2-1; 96 Semmeling 3-1. 30 ooodS"Cht<T Lo Bella. Toeschouwera: Standard Luik: piet; Cereis, Dolmans, De walque. Thissen; Her.rotay. Semmellnz, Lam bricht: Musovic, Sigurvinsson. Rora. Feyenoord: Treytel: Jansen, Van Daele, Rijs bergen. Everse: Boskamp. De Jong. Van Hanegem- Rcsse. Schoenmaker. Kristensen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 13