HA Flr r I Ki jesc CtlAvaas fe P! zalm oh Ko iie Wortelen s (tra in Shwrjl' l< Tue.l ariir 8 Grapefruits wm pere i Levert f t is rü ierlapp s1 ]39 975 41dlo w\ KROi albert: hei n een Tien maanden voc mishandeling agei sieno-iypiste BURÜNERHI opfeuwNerteld VOOH HET 1.50 Helepuntasperges f|9 Halve perziken Champignonsoep Feestpudding met vruchten en bitterkoekjes pakvoorO 2x1/2 liter pudding SR Zaanland repen AH Minibroodjes Moorkoppen IQQ AH Druivensap Nektar abrikozen-of perziken vruchtendrank JqQ fles 0.70 UterjUT^ 1 Mosel Perlé -7c Roséd'Anjou demi sec. Nasi kroepoek (7 \J Kraft sausen AH Mayonaise AH Hele augurken Macédoine de legumes Hele dubbele sperziebonen AH Luiers Handperen Bintjes Preisselbeeren forstlappen Doorregen runderlapp'en Slagerskookworst \1\ uw probleem I SI r c Dk het onze Generaal Brouwer volgt Van der Slikke op TROUW/KWARTET DOüNÏDERDAG 13 DECEMBER 1973 T10/Ï HELP DE PORTUGESE POLITIEKE GEVANGENEN Bijbels dagboek f 15.90 blik 0.46 liter doos 2 zakjes a 40 gram 8 hele schijven /1 blik Socr«' blik 220 gram Perla de Guatemala snelfiltermaling Nu In vacuumpak 250 gram 1/1 blik Bonduelle 1 /1 blik 001*medium dry 2 QO 3 flessen a 1 liter dubbelpak 200 gram adviesprijs bij AH 9-12 stuks 1/1 blik Jaffa samen 2 kilo vacuum verpak 100 gram .Salustianas Lorado blik 250 gram I Macedonischa t/1 blik blik 0.46 Hter-95' Uv Albert Heijn melk of per stuk 200 grams melk of puur wit zak 12 stuks diOT1 Uit onze afdeling gebak 3stuks-SrÖTz d rood of wit fles 0.68 liter J-t4S" AH ier In feestverpakking dubbel gehopt IR 6 flesjes k 030 WrJZR&Lm - In speciale feestverpakking 3 flessen Q|J è0.70iitéc&£5" In speciale feestverpakking Duyvis zakje ±4C adviesprijs 92 bij AH 3 flessen 0.75 liter/£€H5Ü" Duyvis zakje ±40 gram barbecue-, schaschlik-, 1*7(1 chili- of mustardsaus s2£5 m M pot 640 grampas- zoetzuur extra kwaliteit 3/4 pot J-r52* I Bonduelle f\f\' (gemengde groenten) U1A 1/2 blikJ^UU Mount Elephant 1AQ 1/1 blik I. Tissue keukenrol Ceitona - 2 rol a 40 meter^kcnJ 8 zak 30 stuks.2rS6" i voor hand en pers 500 gram Passa Crassana kilo ongewassen 5 kilo Bato pot 450 gram adviesprijs 2.57 bij AH 500 gram S&ü kkingJM in kiloverpakkingJ7r40 Qg 500 gram 500 gram^eO" t Uit onze afdeling delicatessen 250grarnJSkSS' la Vers vlees, groenten/fruit, brood/gebak en delicatessen geiden t/m zaterdag 15 december. Overige aanbiedingen t/m maandag 24 december. Postgiro 2465235 t.n.v. penning. T ULIP A VERMELHA Inlichtingen: Postbus 12039, Amsterdam. Op ons secretariaat (acht mensen en een prettige werksfeer) is plaats voor voor 'hele dager;, leeftijd 18 tot 22 jaar Bi leven of telefoon aan; S.V/.H., Keizersgracht 298 Tel. 020-247523 Bij vonnis van 20 november 1973 gewezen door do Arron- dlssements-RccMbank to Am sterdam werd in staat van faillissement verklaard Cor nells David Van Keesch. wo nende te Amsterdam aan de Dever 39-1. met benoeming van Mr. H. SJertsema tot Techter-commissarls en on dergetekende tot curator. Mr. J. Planten&a Spul 23-27 te A'dam. Bij beschikking van de Arrondis sementsrechtbank te Amsterdam d.d. 16 november 1973 is onder curatele gesteld ANNA CHRIS TINA VAN VUUREN, verblijven de te Hilversum in de verpleeg inrichting ,fDe Wulverhorst" we gens geestelijke stoornis, met be noeming van Maria Christina van Vuuren wonende te Rotter dam. Snndelingestraat nr. 154 tot curatrice cn Nicolaas van der Burg. wonende to Rotterdam aan de Sandelingestraat nr. 114 tot toeziend curator. Mr. W. van den Herik, procureur, pleinweg 100 c. Botterdam. FuiM.iegaor-GrablanBki Het mooiste geschenk voor uw kinderen. Bijbelverhalen van het Oude en Nieuwe Testament. Echte vertel kunst Fris, Eenvoudig. Beeldend. Dynamisch. Werk van de meermalen bekroonde schrijfster Gertrud Fusseneggcr. Met ruim 100 kleuren platen van de beroemde kunstenaar Janusz Grabianski. Groot formaat 383 bladzijden f24.50 Verkrijgbaar in de boekhandel ■Jfck ZOMER KEU VING "g WAGENINGEN Dr. J.J. BUSKES MMvVI I m Kt 1 Brieven die niet zijn voorzien van naam en adres kunnen niet in behan deling worden genomen. Geheimhou ding :s verzekerd. Vragen die niet on derling met elkaar in verband slaan m «ten in afzonderlijke brieven wor den gesteld, t'er briel dient een gul den aan postzegels te worden ingeslo ten. Adres: redactie Trouw-Kwartet, postbus 948, Rotterdam. Vraag: Hoe behandel ik mijn prachti ge kerstster? Antwoord: Uw kerstster (Euphorbia Pulcherrima-Poinsettia) moe: u nu vrij warm en zo mogelijk zonnig neer zetten en «aar ook laten staan dage lijks het blad besproeien er; zorgen dat de plant niet droog wordt Na het vallen van de rode schutbladeren de plant Insnijden tot een decimeter hoogte, de afgesneden plaatsen bedek ken met houtskool of sigarenas, en dan kunt u de pot in een niet te war me en iet te koud- plaats zetten en tot april vergeten Tegen die tijd ko- men we op uw plant terug. Vraag: Waar komen oorspronkelijk de spijkerbroeken vandaan en hoe komt men aan de naam Jeans? Antwoord: Halverwege de vorige eeuw werden de eerste broeken van dit soort gemaakt. De goudzoekers in het wilde westen hadden stevige kleding stukken nodig, die werden gemaakt uit sterke tentstof, serge de Nlmes, uit Frankrijk geïmporteerd. Deze naam werd al spoedig verkort tot De mm, ons nog bekend. De klinknagel in een boze bui door een steeds in scheurende naad geslagen, Week zo goed te voldoen, dat men daar niet leer van afgeweken is. Het model van de broek kwam overeen met de kledij van de Genuese matrozen (Gênes). Deze, door Franse emigran ten gebruikte benaming werd al gauw uitgesproken als jeans De naam die bij denim en jeans boort, is Levi Strauss, de man die het serge de Ntmes meegenomen had naar Califor nia en is na 120 jaar een begrip ge worden op het gebied van werk- en vrijetijdskleding. Vraag: Ik heb een oud bronzen munt je Westfrisia .1727, aan de andere kant twee leeuwen boven elkaar en daarbo ven een kroon, omgeven door ranken. Weet u iets over deze munt? Antwoord: Niet alleen bijj de geweste lijkt muntslagen van Leeuwarden, Middelburg, Utrecht en Kampen maar ook over de grens werden in de 17de eeuw zeer veel Nederlandse pasmunt jes geslagen. In 1702 werd, nadat men dergelijke ingrepen reeds veel eerder op gouden en zilveren munten had toegepast, ook de koperen duit gesa neerd. De waarde van de oude munt werd gehalveerd en het gewicht van de nieuwe vermeerderd, zodat de aan- maak niet winstgevend meer was. Na Holland moesten ook de andere ge westen tot een sanering overgaan en werden overal dergelijke munten ge slagen behalve in de stad Utrecht, waar de stedelijke munt werd gehand haafd. Tot het eind van de 18de eeuw werd de koperen munt op deze ma nier geslagen, voorzien van wapen en naam van de provincie. Ook Wéstfrie- se duit (8 duiten 1 zilveren stuiver), Ook de VOC moest het voorbeeld van de «even provinciën volgen, want de Hollandse duit was ie de Oost nog steeds tweemaal zoveel waard als in Holland Uit deze tijd dateert ook de VOC-duit, voorzien van het bekende vignet van de VOC_en tan de' andere kant hel wapen van de muntslag, Utrecht of Middelburg. Uw muntje heeft eigenlijk geen waarde, maar er zit een heel stuk. geschiedenis van handels- en geldverkeer aan vast. Vraag: Welke voedingswaarde zit in tamme kastanjes en hoe lang kan ik ze bewaren? Antwoord: Van 100 g ongedopte kas tanjes, houdt men 80 g eetbaar ge deelte over De analyse per 100 g eet baar gedeelte (volgens onderzoek van prof. dr. C. den Hartog) is als volgt: Cal.: 165, leverende voedingsstoffen: Eiwit 4 gr, Vet 1 g, Koolh. 35 g. Aan mineralen: Ca 40 ng, P 85 mg, Fe 1 mg. Na 5 mg K 600 bg. Aar; vitami nes: Thiamin (BI) 0,30 mg, Riboflavi- ne (B2) 0,05 Nicotinezuur 1 mg. Pyri- doxine (B6) rauw 300 myriagram, na- koken onbekend. Water 54 g. We nemen aan dat de af kortingen van de scheikundige be standdelen u niet onbekend zijn. Ge zien de hoeveelheid water die de kas tanjes bevatten, moet u ze wel zo be handelen dat het water niet verdroogt, want dan krijgt u dezelfde bezwaren als aan erwten en bonen verbonden zijn: ze worden hard, splijten en er komen hout- en broodkvertjes in. Be waart men ze te ochtig, dan gaan ze schimmelen. Wij lebben het zelf nooit uitgeprobeerd, maar we vermoe den dat u de kastanjes het beste kunt ophangen in een nylon of grof gewe ven :akj( Nu en dan eens schudden, ïodat ook andere kastanjes aan de buitenkant komen Heeft een lezer een betere methode, dan houden we ons aanbevolen. Vraag: In een muziekrecensie in uw blad las ik: In zijn voortreffelijke boek over Bach schrijft Hans Brandts Buys... Welk boek is dat? Antwoord: Johannes Sebastiaan Brandt Buys (Hans) schreef ;wee voortreffelijke werken Het wohltem- perierte Klavier van JS Bach (1944) en de Passies van JS Baoh (1950 On getwijfeld zult u in de grote biblio theken deze werken kunnen vinden. DEN HAAG Met ingang van 4 de cember is als opvolge in de functie van commandant. Ie divisie 7 decem- ber benoemd brigade-generaal W. Brouwer (54 jaar). Hij was eerder commandant van de 42e pantser-infan teriebrigade, die is gelegerd in Assen. De commandant le divisie 1 december was tot 3 december generaal-majoor J, E. van de Slikke, maar deze is inmid dels benoemd tot chef generale staf, tevens bevelhebber der landsstrijd- krachten. AMSTERDAM - De rechtbank j» heeft de 23-jarige compirteropflrito Frans J. B. uit de hoofdstad weg autodiefstal en poging tot zware nu handeling van een agent van politie veroordeeld tot tien maanden ge?-®; genisstraf met aftrek. Frans was 0P"Z2 augustus met een dooffhem gestoto Fiat naar Schiphol gereder: en daar op het parkeerterrein de wages 'geruild' voo eer Citroën "ld. week later werd hij/met die auto aan gehouden in Amsterdam door de mo toragent D. C. Meijer. Terwijl die.eea onderzoek in de wagen instelde, i» Frans, die niet in het bezit was van een rijbewijs, vol gas. De agent weri meegesleurd maar -liep slechts li™*8 verwondingen op. De vluchtende auto dief kwam niet ver. Met een. snelt*» van 130 km per uur raasde hij doof de volgend bocht en sloeg over kop. Tegen Frans B. was een Jaar ge vangenisstraf met aftrek geëist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 14