Spoorservice Caravan-RAI groter dan ooit ondanks oliecrisis m nV 'n caravan-vakantie... Veel nieuws in alle sectoren Watzoektu? lif iflll Bouwers en importeurs zien toekomst somber in DE RANDSTAD 13 t/m 19 december de goedkoopste én dé fijnste vakantie! Alleen een Randstad-voortent garandeert een zorgeloze vakantie Oaravan-RAl stand no. 63 WESTHAL Zeilmakerij en tentenfahriek DE 0TTEN CARAVANS BE 0TTEN CARAVANS I mKÊÊ Tabbert dealers in Nederland: mOW/KmUTET DONDERDAG 13 DECEMBER 1973 BMNENLAM) T13/DRÜ6 door Dick Ringlever Caravanbouwers en -importeurs hebben óók al met verontrusting over de gevolgen van de oliecrisis voor hun branche gesproken. In oktober en november zagen zij een teruggang van vijftig procent in de verkopen van toercaravans en vouwwagens en gevreesd wordt, dat die negatieve ontwikkeling zich zal voortzetten als de benzineschaarste aanhoudt. Niettemin zal als vandaag de jaarlijkse grote Caravan-RAI in Amsterdam open gaat daarvan aan de buitenkant weinig te merken zijn. Opnieuw is het tentoonge stelde omvangrijker dan vorige jaren: ditmaal meer dan vijfhonderd wagens en vele duizenden acces soires. Vervanging WC: üs 11 Primenr van Riant: idle 16 meter lange Drive-in, waarin ook een garage is ondergebracht. Het gevaarte kost een kleine 43000 gulden. De André Jamet-vouwwagen in opgezette toestand: handig achter de auto te haken en niet te duur C3500 gulden Ook dit jaar weer brengt de Cara van-RAI veel nieuws in alle sec toren: Al is't alleen maar om Tabbert te zién! Sf)ortiviteit,exkliisivit(:il()fniiinle? ggg gggp L—Tri--- f - „-y-*. 'tïaêlÊ^.* 8 g 'Sp §f§| If H TABBERT NEDERUMD B.V. VOORBURG. Troost voor hen, die de RAI alleen op de (nog autolozezondag kunnen bezoeken: op vrijwel alle stations zijn combirmtiekaarten verkrijgbaar, waarin zowel de treinrit als het entreebiljet voor de tentoonstelling is begrepen. Of daarmee even goede zaken zulien worden gedaan, valt echter te betwij felen. Hoewel er in de sector van de sta-caravans tot nu toe nog géén te rugslag te merken Is geweest, houdt men er in de branche ernstig reke ning mee, dat vele adspirant-kopers van toercaravans en vouwwagens met de distributie in zicht voorlopig de kat uit de boom zuilen kijken. Een voordeel van die distributie noe men fabrikanten en importeurs overi gens, dat de autoloze zondag straks tot het verleden zal'behoren en de ca- ravanner in staat wordt gesteid opge spaarde bonnen te besteden voor de rit naar zijn geparkeerde mobiele huis. Daardoor zai, zo hoopt men, de daling van de verkopen wellicht tot 30 procent kunnen worden terugges- bracht Maar veel zonniger wordt het perspectief van de branche er niet door. Als de situatie niet snel verbetert, moet er rekening mee worden gehou den, dat veel fabrikanten en impor teurs straks een arbeidstijdverkorting van vijftig procent zuilen moeten gaaa invoeren, waarschuwde een paar weken terug al Frans de Witte, de voorzitter van organiserend comité van de Caravan-RAI, Des te harder komt de klap aan om dat de verkopen de laatste jaren toch al nauwelijks meer omhoog gingen. Sinds 1971 is het jaarcijfer rond de 35000 blijven schommelen. Een ont wikkeling, die overigens begrijpelijk- is omdat niet kon worden verwacht, dat de stormachtige groei van de ja ren zestig onbeperkt zou doorgaan, Nederland is tóch al het meest ca- ravanrijke land van Europa. Op elke duizend inwoners beschikken er vijf tien over een mobiel vakantiehuis. Dat is zelfs nog meer dan in het cara van-land per traditie, Engeland, waar tien op elke duizend inwoners hun vrije tijd in de caravan doorbrengen. Waar de markt min of meer verza digd lijkt, richt de industrie zich dan ook vooral op da vervanging: op de overstap van de oude toercaravan naar een grotere en comfortabelere toerwagen dan wel op de stacaravan of de vervanging van de eenvoudige vouwwagen door het kant-en-klare mobiele vakantiehuis. Dat betekent overigens niet. dat het nu vooral de grotere klasse is. die het meest van de 28000 meter RAÏ-vloer in beslag neemt. Blikvanger mag dan een super-stacaravan van 16 bij 3.5 meter met ingebouwde garage zijn, voor bescheidener beurzen is er eveneens genoeg te vinden. Al voor 2300 gulden staat er een vouwwagen te koop, voor 2800 gulden een toerca ravan, terwijl de goedkoopste sta-cara- van voor rond 7000 gulden kan wor den meegenomen. laiifiigi Wat die laatste categorie betreft: die blijkt ondanks de prijzen het sociaal recreatiemiddel bij uitstek. Een RAI-onderzoek heeft aangetoond, (ADVERTENTIE) Van een goede caravan heeft u jérenlang voordelig vakantiepiezier. 't Hele gezin kan mee naar uw eigen plekje dichtbij huls In de vrije natuur. Er is een caravan voor ieders wens en beurs. Ga maar 'ns op de Caravan Ral kijken! Daar vindt u meer dan 500 verschillende toer-, vouw -en stacaravarislVan 13 t/m 19 december, dagelijks geopend van 10-17 en 19-22 uur. Zondag 10-17 uur. Toegang 4,~ kinderen 2,50. (voordelige trein-toegangs- blljetten bij NS-stalions). Publlkatie van RAI, afd. caravans. De inflatie laat ook in de cara van-branche tol betalen. Over het algemeen zijn de toercara vans dit jaar vijf tot tien pro cent duurder geworden (met uitzondering van de meeste Britse modellen, die eert gerin gere prijsstijging laten note ren). Dit neemt niet weg, dat de prijsklasse 5000 tot 6000 gul den, evenals vorig jaar, de meest voorkomende is, ol is het aantal modellen dat in deze ca- tegorie valt, gedaald van 15.2 naar 14,3 procent. In de sector vouwwagens even wel is de gemiddelde prijs met 40 gulden verlaagd tot 3480 gul den. Dit komt doordat de sorte ring voornamelijk met laagge prijsde modellen is uitgebreid. De groep stacaravans valt in twee categorieën uiteen: de kleine modellen met een prijsge- middelde van 9000 gulden en de grotere vakantiehuizen met prij zen van gemiddeld 20.000 gul den. Opvallend is het grote aan tal stacaravans met prijzen bo ven de 25.000 gulden: deze groep omvat nu ruim 15 procent van het modellen-aanbod. De goedkoopste caravan (5,60 x 2.88 m) kost 6495 gulden (Dick son). Bij de kampeerauto's hangt de prijs voornamelijk af van het interieur. Men zai er rekening mee moeten houden, dat een compleet ingerichte auto door gaans tenminste 18.000 gulden kost De prijzen can de bagagewa gens variëren van 665 tot 1183 gulden. Randstad onderscheidt zich van andere voortenten dooi zijn superieure kwaliteit en per- fekte afwerking. Let bijvoorbeeld eens op de voordelen van onze nieuwste voortent: ir uitermate stormvast ir zeer snel en gemakkelijk opzetbaar. ie bijzonder geschikt voor langkampeerders, ic drie grote ramen, dus veel licht. ir romantisch 'glas-in-lood' effect in voorste ramen. uitgevoerd in tentdoek KS 202, -ik betrouwbare Gptilon ritssluitingen ir tentdiepte 220 cm of 270 cm. Wij staan op de Vraag onze nieuwe kleurenfolder 1974 aan. Levéring ook aan particulieren. Onze showroom is dagelijks geopend van 8.00 18.00 uur. Zaterdags van 8.00—12.00 uur. Mercuriusweg 4, Waddinxveen. Telefoon 01828—3488 - 3283 zijn: 1. 2. 3. 4. 5. caravans met een eigen barakter exclusief van kwaliteit en afwerking ia polyester uitvoering ideale toercaravans vanaf 6.090, het type trekker en kruiser 1974. uitgevoerd met dubbele ramen Laat u vrijblijvend voorlichten of vraagt u ons foldermateriaal aan. TEVENS HOOFDDEALER VAN ADRIA-CARAVANS. INDUSTRIEWEG 2 - HARDERWIJK - TELEFOON 03410—3739 R AI-S TAM) NO. 19 dat meer dan 60 procent van de sta caravans in handen is van de groep lagere inkomenstrekkers, de geschool de en ongeschoolde handarbeiders. TOERCARAVANS: opvallend is hier het grotere aan tal laaggeprijsde modellen. Vele van de nieuwe versies hebben ook wat vrolijker kleuren gekregen (vooral de Britse modellen), waarmee wordt te gemoet gekomen, aan de wensen van milieubeschermers. Het aantal fabrikanten dat achter- uitrij-automaten als standaard in bouwt, groeit nog steeds, ook in En geland, zodat de Britse wagens in dit opzicht gelijkwaardig zijn aan de con tinentale produkten. Meer caravans zijn uitgerust met dubbele ramen. Groter dan ooit tevoren is het aantal kleine en lichte toercaravans. Vooral nu wordt daar veel belangstel ling voor verwacht STACARAVANS: Verscheidene fabrikanten Weden combinaties van twee of meer cara vans. Nieuw is een L-vormige opstel ling van twee stacaravans met een doorgang binnenshuis, waarbij de ruimte tussen de wagens door een ter ras kan worden opgevuld. Naast een streven naar romantiek door het gebruik van gekleurde lui ken, oud-Hollandse .meubelen, Bra bants bont en smeedijzer beslag is er toch ook een groeiende invloed van de moderne binnenhuisarchitectuur. De Nederlandse Sungalows zijn er voorbeelden van. Opvallend is, dat steeds meer fa brikanten overgaan tot het gebruik van kunststof voor de buitenwanden. De hoge houtprfjzen zijn daar niet vreemd aan. Voorbeelden: de Wag- monthan 2000, de -Riant 2000 en de Van Keulen-stacaravans. KAMPEERAUTO'S: Het, aantal hiervan is toegeno men. Ook Nederland komt in deze sector met primeurs. Zo is er de Va- eamobile, bestaande uit een Neder landse BIOD-caravan op een Pools Zuk-chassis, terwijl Spijkstaat in sa menwerking met de Duitss firma Ml- kafa een grote kampeerauto op Spijk- staiil-chassis eD met Ford Transit-mo tor brengt. Nieuw zijn ook de Ameri kaanse Gnmunan-kampeerauto, de Bendix Aristocrat en de Peugeot J 7. VOUWWAGENS: Vooral de Franse merken zijn hier goed vertegenwoordigd. O Een nieuwe Nederlandse vouwwa gen is de 255 kg. wegende Paradiso Compact. Ook de Rodavo is nieuw en van Nederlands fabrikaat BAGAGEWAGENS: Nieuw voor Nederland is het Franse merk Lama, waarvan het mo del Lamartine als boot- kan worden gebruikt, doordat de carrosserie op eenvoudige wijze van het onderstel kan worden losgemaakt. Met behulp van het scharnierende polyester dek sel ontstaat dan een boot met een ge wicht van 18 kg. en een draagvermo gen, dat toereikend is voor 3 volwas senen. ONDERDELEN EN ACCESSOIRES: 6 De Britse firma Bryant brengt een nieuwe aanbouwtent. Bijzonder daaraan is, dat de tentwanden door middel van een ingenaaid koord be vestigd zijn in kanalen, die In hét me talen frame zijn uitgespaard. Behalve een grótere stevigheid is ook een voordeel, dat geen slijtage door wrij ving van het doek over het frame kan optreden. Het aantal chemische toiletten is groter geworden. Vooral de doorspoel- toiletten nemen een belangrijke plaats in. Steeds meer wordt de kachel ge combineerd met een circulatiesysteem van verwarmde lucht of water, waar door de warmte gelijkmatiger over het interieur wordt verdeeld. In de grote luxe Fendt-Karaat toercaravans bestaat hiervoor een paneel met zes regelknoppen. Nieuw is de Eivièra- vloerkachel met afstandsbediening, speciaal ontwikkeld voor inbouw In de Volkswagen-kampeerbusjes. 0 Bij de watervoorziening wint de elektrische waterpomp steeds meer veld. Een primeur is de elektrische Whalepomp, gecombineerd met een voetpomp, zodat ook bij het uitvallen van de stroombron de watervoorzie ning gewaarborgd is. Voor de caravanners die ook ach ter graag een weids uitzicht hebben: een (in stand 66 te zien) stuk plastic folie met concentrische ringen, dat aan de binnenzijde van het achter raam van de caravan moet worden aangebracht en als een groothoeklens werkt, Voor wie onverwacht met auto" en- caravan in zand of sneeuw komt vast te zitten, kan de Wegrij-hulp (stand 18) uitkomst bieden: een samenstel van metalen beugels, dat gemakkelijk op de aandrijvende wieien kan wor den gemonteerd en het doorslaan van de wielen tegengaat Enwie.eenmaal kennis, heeft 'gemaakt mei de internationaleklasse 'van .Tahb'eiI .heefl geen enkele .reden meer omheen, ^ndérqr caravan te kopen'. De:sportieve .Compiesse-serj'e lelt 10 mo- dcHen, de exkiusievö Luxus-serie .omvat. 7 caravans 'en de. Baronesse is ér in: 3 vari anten. Maar vte-lkef van déze'T éi) bert Cara- vans u ook 'kiest, u kiest, kwaliteit.'Robuuste degelijkheid vo.or'-.;jaren.- Ongeëvenaarde veiligheid op de weg. Volmaakte 'isolatie in zomer' en winter." 'En degelijk tot in dei kleinste details.' Als we beweren',.dat een Tttbbnrl d'e verge lijking -niet elke andere- caravan glansrijk doorstaat,-,hoeft"u oris niet direct te.geloven. Dat komt. we! ais u op.de Caravan 'RAI: bent. (stand nr. 21Tal Vionpi' j r>. - i-f- I m Él M a .f*- C.kv.fl - C - U;. Ir lêëptll Biezeiinge Hieuwvliet 'e-Graveland Caravancentrum Van Dijke Caravancentrum Van Dijke Neeriandia Caravans Hoofdstraat 15 Zeedijk 19 Cannenburgerweg 4 01102-1411 01171-391 02150 - 61030 Westersehouwen Caravancentrum Van Dijko Boumansweg 15 01115-1419 Deersum Fr. Bocreana C.V. Rijksweg 3 05152-244 Edam Wamo B.V. Rijksweg E10 Industrieterrein 02993-1802 gp Hiilegom De Klerk Caravans Haarlemmerstraat 5 02520-15238 Siiedrecht E.K.S. Lelystraat 53-55 01850 - 3666 Egmond a/d Hoef De Pauw Caravancentrum Herenweg 286 02206-1579 Goes Caravancentrum Van Dijke Ringbaanwest 01100-4560 Coevorden Caravancentrum Weering B.V. 't Klooster 05240 - 3566 Paierswolde Caravancentrum Weering B.V. Hoofdweg 269 05907-1526 Westerhóven Euro Recreatiecentrum S.V, (Eurostrand) Eurodreef 8 04902 - 4855 Emmsn CaravancentrumWeering B.V. Emmerweg 106 05910-13230/13270 Bergüm Caravancentrum Weering B.V. a/d Rijksweg Graningen- Leeuwarden 05110-2632 Blijham Caravancentrum Weering B.V. Winschoterweg 31 n tmmtrt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 16