m: A de Schouwburg G Advertenties op deze pagina vallen hoegenaamd niet op. LIEFDE DOET WONDEREN ADVERTEREN DOET VERKOPEN VOOR IEDEREEN! ■■Is penthesflea JK de Schouwburg WOONSCHIP „PETER" CELD LENEN OF FLNANCIEREN OP EEN VERTROUWD ADRES? GELDLENINGEN PO VïJ&ELVERZAMELINGEN REFORMHUIS NATUURLEVEN TROUiW/KW^flET POiNi&ERiDAiG 13 DECEMBER 1973 VERENIGDE STENOTYPISTES RUILT UW OUDE MEUBELEN' IN - BEJ AlMSIKOOP VAiN NIEUWE j TE KOOP GEVRAAGD EN BETERE LOSSE ZEGELS MODE IN GEDEKTE KLEUREN maak van de nood een deugd •;y§èJ de rótterdamsó theaters'ér» dc Doelen- Qók op zondag uitstekend bereikbaar met trein, tram, metro en bus de Doelen roiterdams philiiarmonisch orkest iSii omroeporkest armeens siaatsgezeischap rotterdams philfiarmoniscfi orkest trio bil! evans kleine zaai stuttgarler klaviertrio ijji PROM roiterdams phiiharmonisch orkest toneelraad rotterdam presenteert; van heinrich von kleist regiefritz marquardt -ddr première 15 december 1973 - 20.15 uur verder zo. 16, vr. 21, za. 22, zo. 23, wo. 26 dec. en vr. 4, ma. 14, ma. 28 jan, 6.50 per uur voor lessen en buitenritten in het Kralingse Bos. Op de manege gezellig zitje aanwezig met uitzicht op de ruiters in de kraal. Wij zitten ca. 500 meter van het Kralingse Bos en zijn gemakkelijk te bereiken met tramlijn 3 en 8. Telefoon 13.31.38. te bereiken van 1019 uur. Elke dag ge opend ook op zondag. Telefonisch zijn wij op zondag niet te be reiken. penttiesilea 20.15 uur de min in hel lazarushuys rigoletto van giuseppe verrit mm ulrich brecht, dirigent: ANDRé RIEU het utrechts symfonie orkest het nederlands operakoor o.l,v. cor olthuis teden van het nationale ballet Piccolo theater do. 13 dei. baal Hofpleintheater de cirkel Luxor theater kma !a douce 13 Groote Schouwburg dag, dag, heerlijke lach de Lantaren Diergaarde Blijdorp vernieuwde victoria serre Dit was een advertentie Dank u. UVE AND LET DIE H DRACULA IK HETKASTEEL DER VERSCHRIKKING CENTRAAL ZOMER-ZONOEH ZONDER BRENZEN 13 CINEAC AD JACOPETTi'S UNCLE TOM 18 DISNEY TEKENFILMS U 14 CINERAMA DE BOKSER VAN SHANTUNS 1g COLOSSEUM DE DAGEN VAN HET GEWELD 14 mm JESUS CHRIST SUPERSTAR AL LUMIERE LUN8AAN THEATER PASSAGE DE TIEN GEBODEN AL DE KILLER MET HET SCHEERMES 18 STUDIO '82 THE GETAWAY 18 THAUfr LIVE AND LET DIE„ Regie; Guy Hamilton ilfiENA UACHTVOÖRSTELLINGEN BE BHDS BIJ HEMflfiEN R9^!fohn Gul1!ormlnl8 CALYPJJfl Vrij. zat. 00.15 uur cunt Eastwood i« TE RIJK OM LOS TELOPEH 18 COLOSSEUM HÉLDEN STERVEN JONG stevemcoueehIB CORSO UBSUS EN DE GLADIATOREN18 CRANO 1000 BOMMEN ER 1 NJ,. '1 VENSTER HET MOOISTE SPEELGOED 18 DEMAAGOEKBRON 18 KINDERiVIATINEES ASTERIX EN CLEOPATRA DISNEY TEKENFILMS ?«w«k AL LAUREL SHARPY in zoetwalermatrozen AL WljjNETOy EN OLD SUREHAND AL BE BAAS MAAKT 'T-BEESTACHTIG BDHT REX DE GROTE LACHPARADE AL koeriers personeel aangeboden Ervaren behanger biedt zich aan. Behangen h 4.- per roL Witwerk k 2,- per meter. Schilderwerk uiterst voordelig. Vrijblijvend prijs opgave. Tel. 070-987054. RD1 personeel gevraagd In onze moderne drogiste rij zoeken wij voor ons ge zellig team 1 of 2 leuke VERKOOPSTERS van ±18 jaar. Uitstekend salaris, goede vakantieregelingen. Inl. J. Melissen, tel. 010- 202066, na 18.00 uur 205971. RD2 Gevraagd CHAUFFEUR met- klein rijbewijs leeft, tussen 20-24 jr. Telefonisch aanmelden 's middags tus sen 14.00-16.00 uur. Tel. 010-256765. Meeder B.V., Coolhaven 94. Rotterdam. RD2 Mathenesserlaan 244, Rot terdam-Tel. 760855. Het bu reau voor uitzending van vrouwelijk kantoorperso neel. Hoog loon, en jaar lijkse winstuitkering. RD2 woonruimte aangèboden KAMER met C.V., aangebo- den voor Geref. meisje. R'dajn-centrum. Br. o. nr. R9351, Bur. v.d. blad. KD5 Te koop het zeer goed onderhouden 20 x 5 m., stalen casco, houten opbouw. Indeling o.a.: grote kamer, keukeu, vier slaapk., vee! bergruimte. Heeft ligplaats haven Ooltgensplaat (in kom van dorp). Inl.: mevr. P. Vos, Ark 'Peter', Ooltgensplaat Tel. 01873- 517; b.g.g. 01873 - 319 of 489. RB5 woonruimte gevraagd KOSTHUIS gevr. voor Icerl. Il.L.F. verwarmde ka mer. Br. o.nr. 8352 bur.v.d. blad. RD6 onderhoud en reparatie BEL HENDKKSEN 010- 131992 voor repareren, overtrekken en bijvullen van uw bed. 3-delig maken in één dag. Ook verkoop van nieuwe bedden en ma trassen. Eerste klas kwali teit Oostplein '51, Rotter dam. RD9 meubilair on huisraad Notehouten eetboek met KUIFSTOELEN bijzonder fraai beeldhouwwerk. Stijl volle reproducties. Bu- ningh-woninginrichting. Nieuwe Binnenweg 190-195, Tel. 010-232028. RD12 30 PCT korting op nieuw tin, ko per- en aardewerk. Speciale koophoek. Zolang de voorraad strekt VABEDO, Krammerstraat 5 (voorbij Centrale en Mer- wedebrug 2e straat links) Dagelijks geopend van 09.00-17.00 u. Ook Zater dags. P.D12 WASAUTOMAAT, wasma chine of centrifuge defect? Bel eerst 848884. Techn. Bur. A. Koedood, 2e Baise mi enstraat 2a. Rotterdam- 25. RD12 Prijsverlaging KARPET TEN! Al onze karpetten ruim 400, hebben wij in prijs verlaagd. Nu tiental len guldens voordeel! Grijp uw laatste kans voor een betaalbaar karpet! Loop eens binnen bij de enige speciaalzaak: Karpettenhuis de Leeuw, Botersloot - 7, Rotterdam, tel. 010-129777. RD12 Bankstellen met 5 j. garan tie op het binnenwerk nor male prijs ƒ1350,- voor 695,-. Verder talloze mo gelijkheden tegen de scherpste prijzen b.v. zeer fraai hoekbankstel in rib koord 795,-. Lunstroo-roeubelen B.V.. Industriegebouw, Oostzee- dijk 234, R'dam. 010-129038. di. t.e.m. za. 10-27 uur, vrij dag tot 21 uur. RD12 Ook vloerbedekking en gordijnstoffen. Vraagt vrijblij vend taxatie, 40.000 m2 showroom, financiering moge lijk. Woninginrichting LINRO, Borselaarstraat 64, tele foon 010-270007, na 18.00 uur: 847933 - 849322. RD12 t.v., radio, muziekinstr, enz» KERDEL momenteel zeer ruim voorradig de Hi-t i platenspeler 22 G.A. 207, Kerdel, Jacob Catsstraat 79, R'aam, Bel voor de prits 010-243251. RDM kleding en kapsel NAAIMACHINE DEFEKT? Bekkers, repareert alle mer ken - vooraf prijsopgaaf! - Bel 39683 Achterom - Pas sage 16 en Voorstraat 328, Dordrecht RD9 KUNSTGEBITTEN- REPARATIES le klas werk, 20 kris gouden kroon v.a. 25. U kunt er op wachten. Instituut 'Dentilia* Hoogstraat 40, Rotter dam. Tel. 126010. Trams: 3, 6, 8 en 9 en buslijnen 32, 34, 39 en 49. RD9 raken en hypotheken, verzekeringen MORGEN HEBT U GELD! Lening binnen 24 u. gere geld v.a. 2500,- Un. ƒ25.000,-. Aflossing 18 t.m. 48 mnd. Voorbeeld: U wilt 3000,- lenen over 30 mnd. Met een netto inkomen van 200 p-w, is dat reeds mogelijk. U betaalt dan 119,22 p.m. Adviesbureau Sc-tiakawan, Karei Door- manweg 9, Dordrecht, Tel. 078-39866, dag. van 9-23 uur. RD11 GARUDA-FINANCIERING Geeft vlotte leningen van 1500,- tot 30.000.- -F 100 procent auto- en caravan-financiering, terug te betalen t.m. 60 rrtnd. Spec. 2de hypotheek tot max. 50.000,- looptijd jaar. Ook geld voor vr tie naar Indotrzr-ië. da', Buitenhofstr. Rotterdam 0' 258600. 's Avonds e,. --rek- ends 07844178 en 01880- 17380. RDl! Vandaag nog 4000,- v.a; 147»- p. maand r T.K.S. 02208-5429 070-992297 RDll PERS. LENINGEN. Fian- cieringen en bedrijfscredie- ten via de bank, discreet en correct geregeld, binnen 1 uur gereed. Ma. t.e.m, za. van 9.00 tot 21.30 uur. Tel. 010-238658. RDll "n BONTMANTEL??? 'n Bonthoed??? Nu nog tegen zeer lage, betaalbare prij zen! Wij drukken de prij- «en omlaag. Vergelijkbaar 20 pet - 30 pet. goedkoper! 3 jaar garantie. Krediet-ser vice mogelijk. Bonthandel La Reine, de meest concur rerende bontzaak van Ne derland. Jonker Fransstraat 75 (vijf en zeventig). Rot* t.rJam-C., tel. 010-110.756. Vrijdag koopavond tot 9 uur. Bij koop reisgeld te rugbetaald (ook benzine). RDla Nieuw!! Nieuw!! Nieuw!! Dames aarzel niet langer! ïn Rotterdam is geopend Nederlands grootste bont magazijn: Het Bontpaleis. Als openingsreklanf op al le BONTMANTELS en bonthoeden 20 pet korting, 20 pet korting, 20 pet kor ting. Schriftelijke garantie. Ook kredietservice moge lijk. Reiskosten voor 2 per sonen binnen Nederland worden bij aankoop ver goed. Het Bontpaleis 'On der de Laurenstoren', Hoogstraat 153, Rotterdam- C„ tel. 010-14.33.37. Vrijdag koopavond. RD15 Goed ideevoor Uw bont in ieder geval kijken bij de grootste en goed koopste bontzaak van Ne derland. Duizenden korte en Sange BONTMANTELS, bonthoeden en colliers te gen aantrekkelijke lage, be taalbare prijzen! Bont ko pen is een zaak van ver- trouwer. Fen 3-jarig garan tie-certificaat is dat ver- tr >>wen waard. Meer waar borg voor bont. Desgewenst soepele credietservice. De Bcntkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C., tel. 010- 117117. Groot parkeerter rein voor zaak. Bij koop voor 2 personen per bus, trein of eigen auto wordt reisgeld terubetaaid. Dus gratis reizen. Vrijdagavond tot 9 uur geopend. RDl 5 DF. GELD BRUYN EN MEEL 010-803967 023-316773. VAN RDll Hypotheken eveni. 100 tot 125 pet. Normale hypo theekrente, vrijblijvende offertes, geen kosten. Inl.: L. B. Higler, Soest, tel. 02155-16540. RDll SNEL GELD NODIG bedr. 24 m- 36 m. 3000 148 102 4000 192 136 'V 240 171 288 204 48m. 8000-227 m. 10.000-283m. 12.000-339 m. 15.000-424 m. Ook tussenl. bedr. tot ƒ25.000 ook op 60 m. Voor een lening naar Fi- nanc. kantoor W. de Graaf Sportlaan 6, Middelburg. 01180-8035 (4 lijnen). Bin nen 24 uur geregeld. Geen informatie werkgever. RDll Dat kan, bel meteen 010-261959 en u heeft het vandaag nog in huis. Ook zelfstandigen komen in aanmerking. iAss.- e» fin,kantoor W. E. Sörber Rotterdamse-dijk 205a, Schiedam, ook 's avonds RDll van 1000,- tot ƒ15.000,- looptijd 5 jaar. Grotere bedra gen. indien onderpand aanwezig. Inl.: Ass. kantoor X LEEFLANG, Croneslein 45, Postbus 141, Gouda. Heeft u haast, even bellen 0182015947 ATTENTIE!! Goedlopende leningen worden door ons overgenomen. RDll lessenen kl übs 5 jr. Autorijschool T. BOUWLAND Feijenoordkade 13a, R'dam. Tel. 010-279319 Jubileumcursus voor ƒ165,- lossc lessen ƒ13,50 t.m. ■w-pt. RD25 Verzamelingen van Nederland en alle Europese landen. E. van Zijl, Sinciair Lewisplaats 107, tel. 010—20.79.17. RD26 Zoekt U een mantel, japon, pakje, overgooier of blouse in een modieus model, maar toch in een beschaafd kleuren assortiment? Komt U dan eens kijken naar onze uitgebreide koliektle damesmode, veelal in speciale heupmaten (maten 43 t.e.m. 53). Dus een uitstekende pasvorm, ook voor (ou dere) dames met wat méér heupwijdte. Speciaal voor de Kerstdagen mooie geklede japonnen en pakjes, eveneens in speciale heupmaten. Uw grote-maten-specialist G. M. DE JONG - SRECTi Ai A LKLEiDIN G Hilievliet 101, Rotterdam-Zuid. tel. 852564 Bus 66 (Van- of Zuidplein) stopt vlakbij. Mathenesserweg 8; Rotterdam-West, tel, 371413. Te be reiken met tramlijn 1. 's Maandags gesloten. RD15 Te huur VOLKSWAGEN de LUXE, kleinbus en be ste! '71 en '72. Verhuurbe drijf A. Monster boven- riTrate garage Ames, Brou- wersdijk 30, tel. 078-38480- 36864. RD18 AUTOVERHUUR BOUW LAND, Feijenoordkade 13 e. te!, 010-279319 R'dam, Vanaf ƒ20,- p.d, 100 kni. vrij, Opel en V.W. RD18 huisdieren en planten Stunt aanbieding volglas aquariums 70x30x30, met lichtkap en verlichting. Nu voor maar 79,50. Bij A.- P.Q., van Cittersstraat 24, R'dam. Tel. 234110 en Heerjansweg 39, R'dam-Z, Tel, 842174. RD24 Te koop zwarte DWERG POEDELS met stamboom, en Ingeënt. Telef. 01845-239. Niet op zondag. RD24 huwelijk ep kehnismakirigj korrespondentie Busreis alleenstaanden van 40 jaar en ouder. Met Kerstmis 4 dagen (ma. te.m. do.) naar Zuid-Lim burg vanaf R'dam. Nog en kele plaatsen vrij. Ini. na 19.00 uur 010-144463. RD29 diversen: KERSTGESCHENKEN: een grote sortering lux servies goed. alles opgemaakt met bonbons en strik. Enorme kers kransjes, o.a. chocola de kransjes 200 gr. van 1,65 nu 200 gr. 1,49, chocolade kerstballen, klok ken eikels, kransen, harten, figuren enz. kersenbonbons ƒ4,69 per halve kg. Ook speciaal adres voor zondag scholen en verenigingen. Radder Nwe Binnenweg 425, Tel. 233761, Rotter dam. RD31 Voor WILD EN GEVO GELTE. Uw adres: J. Bik ker, Tidemnstr. 80, Rotter dam. Tel. 233375. RD31 Wij zouden het er wel in willen pompen. Voor schrijf-, tel en REKENMA CHINES eerst kijken bij Aveha. Meer dan 500 ma chines in voorraad. Prijzen v.a. 75.-. 's Zaterdags geo pend. Aveha importeurs van kantoormachines. Schieweg 50. Tel. 248437, Rotterdam, RD31 H A STOLK Oostzeedijk 21, tel. 12.27.03 en 12.96.40 Pannekoekstr. 81 - Nieuwe Markt 14. telefoon 13.77.73. Kopen in het REFORMHUIS heeft 3 voordelen: a. Wij leveren u volwaardige natuurlijke voeding. b. Al zo'n 35 jaar geven wij u voorlichting omtrent een te volgen voedingswijze voor u en uw kinderen. c. U blijft een persoonlijkheid en wordt geen massa mens. Periodieke bezorging. RD31 kaarten reeds verkrijgbaar vanaf 7 dagen voor de dag van liet concert, dagetrjks 10-16 «ut, 's tondags 12-16 uur, telefonisch 12-16 uur (010-132490) verkoop voor de avondvoorstelling vana! 19 uur. #cjP «a 65+ paspoort do.13 en vr.14 dec. grote zaal 20.15 uur fi CHRISTOPHER SEAMAN - DANIEL WAYENBERG, piano handel - concerto grosso in 8 op. 5 nr.1, de&ussy - prélude l'aprÈs-midi d'un faune, ravel - pianoconcert voor de Imkerftand.dvorék - achtste symfonie 16.- tot 116.- tfttC.' en f7.- (vanafdedag voor het concert) za.15 dec. grote zaal 15.00 uur 2a: 15 dec. grote zaal 20.15 uur 20.16 dec. grote zaal 14.30 uur matinee op de vrije zaterdag FRANQ0IS HUYBRECHTS - UT0 UGH1, viool Schumann - ouverture genoveva, mendelssohn - vioolconcert scholier - paul Wee studies. dvorSk - symfonische variaties te.- 0tC/3.. groot dans- en muziekfeest uit de sovjet-unie topsolisten van het siaatsballet van jerewart kinderensemble -.folkloristische dansen met joeri ajrapjetjan, piano- eerste prijs concourmoskou loesine zakarjan, zang, en het komltas- kwartet 17.50. itO.-, 12.50 en '15.- CHRISTOPHER SEAMAN - MARTHA ARGERiCH, piano handel - concerto grosso in G op. 6 nr.t mozart - pianoconcert in Bes kv 456. dvorik - achtste symfonie re.- tot f13.- }jUS.- (vanal de dag voor het concert zo, 18 dec. kleine zaat 14.30 uur met eddle gomez, bas. er marty morell, diums f7.50, no.-, f 12,50 en 775.- di.18 dec. meesterserie 73/74 grote zaal alfreci brendel, piano 20.15 Uur beethoven - sonate in d op,31 nr.2, schuberl - sonate in D op.53 d.850, Schumann - tantasie in C op. 17 HO.- f5.- wo. 19 dec. pro arte serie 73/74 20.15 uur MOND® LE0NHARD - piano, RAINER KUSSMAUL-viool KLAUS-PETER HAHN-cello 'mo2art trio in E kv 542, ravel -trio in a.brahms- trio in cop. 101 IB. SO vr. 21 en za.22 dec. grote zaal 20.15 uur kerstpromenadeconcert WILLI B0SK0VSKY - HANS DERCKSEN, piano mozart - ouverture der schauspieldirektor, haydn - pianoconcert in D. dvorSk - vier Slavische dansen, suppê - ein morgen, ein mittag, ein abend in wien, joh.strauss sphSrenkllnge, leichtes blut breiwerkje liebe, jockey pöka.'ziehter - wiener madeln 14.50 Vfi f2.50 concert van 21 dec. uitverkocht kaartverkoop vanaf vr. 14 dec. kaarten verkrijgbaar varia! 2 dagen (couponhoeders 3 dagen) voor de dag van de voofsteSieg, dagelijks 10-16 trat„'s zondags 12-16 uur, telefonisch 12-16 nur (010-111766): verkoop voor de avcndvoorsteBinfi vanaf 19 uur. Prezen 14.50, f 7.', 1SS3 ent 12,-. #cjp 65+ paspoort geldfc za.15 dec. zo.16 dec, vr.at-dec. za 22 dec. zo. 23 dec. 20.15 uur .einde ±22.15 uur toneetraad rotterdam presenteert Jfc een aktuele klassieke tragedie van heinrich von (deist regie: fritz marquardt ddr, vertaling: gerrft komrfj met diane lensink, torn iansen, eva lant,ronnie commissaris, marijke frijlink, ger thijs, trudy de jong leonard hogenboom, peter beerman, marijke jaburg ma. 17 dec. toneelgroep theater van w. g.focquenbroch, regie: renélobo margreet blanken, josée ruiter, hans pauwels eric van der donk, guy layreysen e.v.a. wo. 19. dec, 20.00 uur de nederiandse operastichting f B.SO, f 12.- en 116.25 (houders 65paspoort rèduktie) dt.25dec. publieksthaater - dB revisor wo^ 26 dec, tonealraaclg-otterdam - penttiesilea telel. reserveren reeds v.a. 7 dagen tevuren. dageüjks 12* IS uur (010-815844) verkoop één uur voor aanvang aan het Iheatec prijs 15.- cjp en 65+ paspoort >2.501 t/in i.s.m. theater'unie - toneelgroep baal 20.15 uur van bertolt brecht, regie: leonard (rank wo. 19 dec. do. 20 dec. vr.21 dec. 2a, 22 dec. 20.15 uur toneelgroep the family - the family I toneelgroep die family the family II toneelgroep the family - the family III toneelgroep the family - the family IV auteur-regisseur: lodewiik de boer me! cocki boonstra,' fiuib broos, martiné crefcóeur en gees ünnebank benthemstraat 13 (bij schiekade) Vaarten reeds verkrijgbaar vanal 3 dagen voor de dag vin de voorsterimg dageigks 10-16 uur. s tondags 12-16 uur. teielonlsch 12-16 uur(010*242Q44) verkoop voor de avondvoorstefcng vanaf 19 pur vanaf wo. 12 dec. iedere avond 29.15 uur behalve 's maandags einde ±22.45 uur extra matinee eerste optreden in rotterdam van toneelgroep podium, amsterdam, met amusant blijspel van william somerset maugham regie: bob de lange met ank van dêr moer, bob de lange, doll de vries kika mol, hetty verhoogt, lex van delden, wim d» haas, rudolf damstê en kees van lier (6.50, ta.-, tio.. en 112.'Cjp g'skSIg op 3e en 4e rang zaterdag 15 december 14,00 uur f5.-en f8,50. kruiskade V ts!. 010-136325 woensdag 16 januari 1974 HEROPENING van het totaal vernieuwde LUX0R THEATER mei de toneelopvoering van de succesvolle musical V zuldptein kaarten reeds verkrijgbaar vanaf 3 dager, voor.de dag van de Voorstelling 'dagelijks 10-16 uur. 's zondags en telefonisch reser«>rerrl2-16 uur (010-815844verkoop voor de avondvoorstelling vanaf 19 uur Km ro.16 d?c. 20.15 uur einde 23.15 uur de nieuwe nederlandse revue met andré.van duin, Trans van dusschoten carry tefsen e.v.a. f S.50,fS-.t io.50.enl 13.- za. iS dec. geen voorstelling v.a.vr.21dec. /o/in/ani/ng's theater v.d. (ac/t-de grote versierder gouvernéstraal 133 telefoon (010) 362016 L'm16 dec. funhouse revue (20.30 uur, f 5.- en f 2.50 cjp) vr.14 dec. stampconcert (24.90 uur, 12.50) zo.16 dec, A/'nrfo/trtearer - tirelanlijn (14.30 uur, f 1.50) ma.17dec. countty joe (20.30 uur, 7.50) di. 18 dec." gratis lunchtheater - ponta,(12-45 uur) 19,20 dec, mlckery presenteert - rat (20.30 utlr, f 2.50) verwarmd aanbevolen: 'n bezoek/e. aan de totaal zomers eldorado voor natuurliefhebbers neem'n Blijdorp jaarabonnement 125.-per jaar, 65+112.50, kinderen Hm 14 jaar 115.' km tedere willekeurige dog Ingaan tetalorlscr,e inlichtingen 010-654233 yr/M Z572 m Een pubiikatievan het Centraal Bureau r j -voorCÓuraritenpubliciteit as os 30 ARENA WMdkmietatdo Dag. 2-7-9.30 utir: zal zond. 2-4^0-7-9.30 uur HOGER MOORE ais JAMES BOND 007 \n Ian Fleming's Jen* Seymour - Yaphet Kotlo Nova In Weur f.v.m. de lengte dor film ge»eve u tijdig aanwgrfg 131665 CALYPSO Naast RJJftbolef Dm. 230-7.3CMM5 uur: zond. 1.45-4-7^945 UUT AchiëTelke deur een flruwellpce ontdekKlns Pramièr» Anthony Franctosa - Michele Moreler-Klaus KbMnr 138210 Blnnsnweg mtaky Dag. 2-7-9.15 uu r; zat zond. 2-4.30-7-9.30 uur Nadlne da Rangtri - Rnna Bergen Een reispakket vol erotische avonturen Regie: Michael Thomas Eastmancoior 136062 CoeWnpaieo Gewijzigde aanvangstijden Dagelijks 9.15-11.30-1.45-4-7.15-9^0 uur Zondag 1^0-4-7.15-9^0 uur De vrijwel overal verboden film eeti Een film van Jacopett! en Prosper! de omstreden makers van de "Mondo Cane** films 121139 GIREAC NRC' Coolslngaf 103 Ochtend en middag Gowijzlgda aanvangsdjden >mm <ook zondag) fi.15-11.15-1^0-3.45 uur HOOGTEPUNTEN UIT 50 JAAR IrtWsUT ^«wïjïfSi# aanvaneatijdsni Elkeavand 7.1 S-ftSfaar -rtUKDEQOöYEfi 7~S» week' ftettefttes lOijk Adele Bioemendaal - Syhria Kristel - Ton Lantfek Regie: Frans Weisz Produktie: Rob du Mée U moet 'ns weten welke komedie eraan voor afgatd? Dag. 1 45-7-9.30 uur; zond. 1.4S4.15-7-9.30 uur 11 S3 oo IJzeren vingers, stalen vuisten In WMtWMk 10 mat Davk! Chiang on Chan Kuan-tiM Regte: Chang Cheh en Pao Haueh-U 1«»S2 Badmlandmun Zalardag 7.15-9J0 uur; zondag -4.30-7.15-9.3t) uur wcanadag allérin 8 uur; overige dagen 2 en 8 uur 'fis oA keiharde mannen In een keiharde film Lm van Ctmt Montgomery Wood 121110 Kruiskade Dag. 2-7-5J0 uur; zat zond. 2-4.30-7.9,30 uur de <l!m «an MORMAN JEWtSOM Ted Nefy - Cart Anderson 'Degelijke 2 en 8 uur 233363 Kirk Douglas - Unirance OIMer.Jtan Simmon* mm SPABTACUS Tony Curtis Nwe. Binnenweg R*g|0; Stanley Kubrick CIC Jn kleuren 120615 KRiTERIQN Grooth. gebouw 117755 117756 Lijnbaan 45 120640 endar da Kiaric ah Termauian Dag. 2.15-7.16-9^15 uur; zond. 1/45-4.15-7.15*48 UUT de nieuwste filmhit Van ROMAN POLANSKI M» Mastrolannj - Sydna Rome - Hugh Griffith WHAT?6e week In Rotterdam IR Filmliga ma,av ~io u-WkDHIEFJESvan Vera Cttyfliawi Dag, 2-7-9.30 uur; zat zond. 2-4.30-7-9.30 uur daan-Peul Belmondo - Mi* Farrow La»* Ante® OOK MET ANDERMANS VROUW w IS HET GOED VfllJENfDr.Punau,) 2*VMk 18 Belmondo halaagd door da vrau+ijw in kleuren Dag. 7.30-9.46 uur; don. vrij. maan. dim. middag 230 uur Zondag 4-7,30-8.45 uur CLAUDE CHABROi-'s Anthony Peridna 26 95 S3 Schiedam Dagelijks 7.30 uur 's maandags gesloten Vrijdag 14.12 geen filmvoorstelling Chariton Heston - Vu! Brynner - Anne Baxter Eén film van Cecil B. de Mille CIC In kleuren 236071 REX 1e Mlddellandstr, Dag. 2-7-9.15 uur (behalve zat. zond. woe.2 uui) Zondag 4.30-7-9.15 uur Première Rotterdam Robert Hoffman - Susan Scoit In kleuren 233363 Nwe. Binnenweg Dag. 2.15-7-8.30 uur; zond. 1.45-4.15-7-950 uur 8TEVÊ ÜSeaUEEN - AU MACGRAW in Regie: Sam Peckinpah Tuschinski Film Distribution 13*week In kleur 111555 Krulskods Dag. 2-7-9.30 uur; zat 2ond. 2-4^0-7-9,30 uur ROGER MOORE a!S JAMES BOND 007 In Ian Fleming's Jane Seymour - Vapnet KOtto Nova In kfeur I vm. da lengte der film gelleva u tijdig aanwezjqtezljn Elke avond 7.15-9,45 uur maandagavond besloten Terug! Arthur Psnn's: 'l VENSTER THE CHASE (De toren/achr) 2. week 18 Gouvetnettraat MARLON BNANDO JANE FONDA - ROBERT BEDFORD Maancfagj'dirisdagén woénsdag .rffductiéyoor 65 -+ej:s -. WÊ 36 0830 H a*I i VrlJ.zat 00.15 uur George Segal - Robert Vaughn 131855 DIRTY HARRY Supggnhkiaadfi^n van IB CENTRAAL 136210 CINEAC .AO 138082 Vrijdag en zaterdag 12 uur -"Inkleuren T Shirley MacLalne - Robert Mftchum - Dean MartfneuM* 190352 zaterdag 18 uur Regie: Don Sleget .Een menaeiiik verhaal over een haldhaftlgda strijd 121110 Zaterdag 12 uur Eert historisch tijdpericvol sansttlw. verraad, jaloezie en wroedhold groots verfilmd, 233363 Zat 00.15 uur Chriatopher George - Laralne Stephen# 384988 CINEAC AD 138082 Zaterdag OO.i 5 uur Regie: Gabriel Axel Ean film die de draak steekt met pornografie Elke nachr 00.19 uur INGMAR BE M«x von Sydow - Guflnnl Unblom CINEAC NRC 121138 Zondagmorgen 11 uur Kostelijk amusement voor jong COLOSSEUM 180352 Ochtend «n middag Gewijzigde aanvangstijden (ook zondag) 9.15-11.15-1.30-3.45 uur HOOGTEPUNTEN UIT50JAAR Inkleur Zuividao. zcnccc en «aansdag 2 uur Zaterdag en vvoonsdag 1.30-aso uur; zondag 180 uur PASSAGE Woensdagmiddag 2 uur Wall lliinay K~ 238071 Zaterdag, zondag en woensdag2uur OKKE JAGER Overdenkingen van een televisiepredikant Over het evangelie en onze menselijke eigen schappen en verlegenheden. Een bewonderens waardig boek van een man die de moderne mens en zijn wereld als weinigen kent Moedgevende en rlchtingwijzende woorden van hart tot hartl Bijzonder goede dingen zegt Okke Jager over de mogelijkheid van levens- en karakterver nieuwing. Verkrijgbaar in de boekhandel/gebonden f 12#0 vtjj een boek van Zomer Keuning, Wagenlngen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 18