m 95 ...j rode zalm 29 235 geschilde sleep asperges 98 40 deGruyterisoké koffie Dow Chemical in Terneuzen krijgt Russische nafta wlvel VERSVle£S magere runderlappen royco royalsoepen incombipak chiquita bananen gouddessert import sperziebonen doorregen runderlappen 'artland leverworst artland mini fleischwurst runder rookvlees magere chipoiatavla «topping. haaievinnen of garnalen 975 m roomboter kerstkrans smith potato chips bouillabaisse knakworst m augurkjes zoetzuur japarise mandarijntjes camembert samos brie roitelet babynoix barbecue- schaschlik-chili- mustard jagerssaus champignonsaus napolitaanse saus provenpaalsesaus bolognaise saus madera saus d+l cocktail] saus zuwai crabmeat cocktail garnalen 96 doperwtjes Chinese sperzie- bonen Artland ragoüt fin 4 pastei ^bakjes ^önFood kerst i.p. kerstliederen itaiiaanse karaffen glazen IOC inmaakpotjes T| \met kaars y tb OW/kwartet döxeerB'Ag 13 december 1973 BH19 Ontslagen door stijging Volprijzen Sijthoff-prijs voor Akzo, Wessanen en Landré Glinderman Albert Heijn praat met Meneba over Kempenlaitd Europa Emballage doet bod op opties van Thomassen en Dry ver R0FFIE SOEPEiY asperge ot champig nons XS4 tomatencrème 1ST v socr £5 Unoxsoepen 2SXS 155 145' kaaspakket: Camembert pèreleqnard doos brie révérend 100 gram danablu rosenborg 100 gram tartare 62.5 gram st. paulin sancy 160 gram 'Kaas-en- wijn story' .895' kraft vleessausen 235 G-warme maaUijdsausen wtr 595 385 gezouten 3*2" paprika J2Sf 89 4*5 ■7 Van een onzer verslaggevers PARÏJS-TEBNEUZEN Rusland le vert volop nafta aan Dow Chemical m Terneuzen. Nafta is een uit aardolie verkregen basisstof voor de produktie van plastic. Een derde deel van de aanvoer van Nafta naar Dow Chemi cal in Terneuzen wordt op het ogen blik door Rusland verzorgd. Dit meldt het in Parijs verschijnende dagblad International Herald Tribune. De Herald Tribune is een gezamenlij ke produktie van de Washington Post en" de New York Times. Een verslag gever van de New York Times meldt vanuit de Verenigde Staten, waar net hoofdkantoor van Dow gevestigd is. "dat de fabriek in Terneuzen volop nafta ontvangt uit Rusland. Dow heeft de verslaggever meege deeld dat de maatschappij vlak voor dé vierde Israölische-Arabische oorlog, óp: 6 oktober, een contract met Rus land heeft gesleten over de levering van nafta. Volgens Dow blijft Rusland zich aan dit contract houden, Dow Chemical in Terneuzen is de grootste Europese vestiging van het Ameri kaanse bedrijf. In tegenstelling met de ontkenning, die het persbureau Tass op'berichten over grootscheepse Russische leveringen van aardolie aan Nederland, heeft Dow Chemical beves tigd, dat het grote hoeveelheden ba- sisstóffén uit Rusland ontvangt, schrijft de International Herald Tri bune. Dow Chemical Nederland geeft als commentaar op het bericht, dat 'wij geen mededelingen doen over de oor sprong van onze grondstoffen.' VAALS Voor circa 75 werknemers vair de Vaalser Textielfabrieken is ontslag aangevraagd in verband met de abnormale stijging van de wolprij- zen en het uitblijven van de nodige orders. Reeds in 1971 kampte deze fa briek met financiële moeilijkheden waardoor surséance van betaling moest worden aangevraagd. De ver wachting was gewettigd dat deze sur séance eind dit jaar zou worden opge heven, maar door externe factoren blijven de moeilijkheden voortbe staan. Zowel de Nationale Investe ringsbank als de ABN lieten dinsdag - weten dat op verdere medewerking kan worden gerekend, waardoor voor circa 100 werknemers de werkgelegen heid blijft gehandhaafd. Over een af vloeiingsregeling zal verder worden onderhandeld met de vakorganisaties. AMSTERDAM De Henri Sijthoff- prijs voor het beste jaarverslag (over 1972) van ondernemingen, die op de Amsterdmse beurs worden geno teerd, is ditmaal toegekend aan de Akzo, Kon. Wessanen (beiden in de categorie van ondernemingen met een zichtbaar eigen vermogen boven de 100 min) en aan Landré Glinder man (in de categorie ondernemingen met een zich'baar eigen vermogen tot (ƒ20 min). De prijzen (bronzen beeldje) wérden gisteren .floor de heer J. Ph. Korthals Altes, voorzitter van de Vereniging' voor do Effectenhandel uitgereikt tij dens een bijeenkomst in het Amster damse Hiltonhotel. Gezien het hoge peil, dat de ondernemings verslagge ving geleidelijk aan in ons land heeft bereikt, is besloten de eisen waaraan de verslagen moeten voldoen om voor de prijs in aanmerking te komen met ingang van volgend jaar. te ver zwaren. Dé gedachten gaan daarbij uit naar een beoordeling, afgestemd op de ver anderende plaats van de jaarverslagge- ving. In het kader van deze opzet wordt ook overwogen om de huidige beperking, dat alleen beursfondsen voor de prijs in aanmerking komen, ■te laten vervallen, Na de prijsuitreiking werd door drs. L. Metzemakers, hoofdredacteur van Het Financiële Dagblad, een toespraak gehouden ever 'Ondernemen in een maatschappij in overgang'. EINDHOVEN Albert Heijn is met „het Rotterdamse meelconeern Meneba besprekingen begonnen over Kempen- land, de m augustus van dit jaar door Albert Heijti overgenomen broodfa briek, Dit is aan het personeel van Kempen laad (ruim 200) meegedeeld. Volgens het bericht is het uitgangs punt bij de besprekingen de zeker stelling van de werkgelegenheid. Albert Heijn maakt® eind november hekend naar mogelijkheden te zoeken het bedrijf af te stoten. Hierna ont stond grote onrust onder het perso neel en bij de betrokken voedingsbon den. Als motief voor de maatregelen gaf Albert'Heijn op, dat derden-afne mers de afneming begonnen te staken of aankondigden dit te zullen doen. Bovendien ontstond onzekerheid over de voortzetting van de produktie van brood dat onder licentie wordt ver- vaardsgd. NEW YORK, BRUSSEL Europem- ballage, dochten van de Amerikaanse Continental Can Company, heeft aan gekondigd dat zij bereid is alle uit staande opties Thomassen en Drijver- Verblifa over te nemen tegen ƒ6.50 per certificaat. Hét aanbod geldt van 12 december -1973 tot 15 januari 1974. Hierna zui len de opties geen enkele waarde meer hebben. De opties werden uitge geven bij de overneming van het Ne derlandse bedrijf door Europemballa- 26. President B. ter Haar van Europem- ballage zegt, dat de huidige markteon- dities de uitgifte van aandelen in de te voorziene toekomst beslist niet toe- ISten. versie kwaliteits klasse 1 voor 4 border» kwaliteitsklasse 1 1500 gram 500 gram 6BÜ 500 gram 460*395 fclloverpekking fijn en grof lOO gram-StT i lOO gramJ&CT i 100 gram 3-9S beker 1/2 liter kalorie-arme garnering pak 2x40 gramjSS" blik voor 4 borden bonen 250 gram gemalen vacuüm verpakt ■255" met bigarreaux en sinaassnippers 500 g 170 gram Gedurende de gehele maand december kunt uproflteren van de 50 ct. korting op elke fles wijn en ciktt'flos aperitief. 0( u t\ueen Sandeman koopt, een Cinzano of het bekende eigen snerk Cavaliers artland originele duitse blik van 6 stuks 180 gram-£25 middel pot0,72 literjl-So blik312gram WOTfïfJ pérs leonard 958 1/1doos^5ff JHB Indesmaken naturel, knoflook, peperen royal bleu 130gramj22S 230 gram,39ü 1/2 4- een boekje fS in de soorten flacon 350 cc ••«••tiatasstti blik 20Ö gram blik 220 g blik 185 gramJ299" \j3Ot250 gramJ249' erstversen blik 800 g extra fijn literblikjlTtT Wik 567 gram 3-06".! gezongen door het koor t van de Nederlandse Kantore! te Soest o.l.v. Maarten Kooy diverse modellen in liessengroen 175 en Geldig van donderdag 13 december t/m maandag 24 decemberjvers vlees-, groenien.en fruitaanbiedlngen zijn geldig van donderdag 131/m zaterdag 15 december na 'I. 1 11 1 83— B r* ^8—— krant kuntu n et missen, geen dag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 19