de Bi enkori iïtMLMM) wordteen ZEKEN VERZORGSTERS ANNA KARENINA Neem vaker'n bloemetje mee Of u in uw eentje het Volle Vazen Plan door mag zetten? ÜV In de Bijenkorf kunt u kiezen. Want al onze versierselen hebben we in vijf grote kleurgroepen: Zilver, goud, rood, blauw-groen en paars; Natuurlijk hebben we alles voor aan de boom. Maar in deze advertentie tonen we een groep sfeer makers voorde rest van het huis. Voor wie aan naaldenvrees lijdt wijzen we op onze groepen kunst bomen. Van 1 meter tot 240 cm. Van 21,-tot 134,-. Deze advertentie wordt omlijst door onze Bi jenkorf miniatuur- verlichting. ïs er in rood, geel, blauw paars of helder wit Een snoer van 35 lampjes neemt maar 30 Watt. Nou dat mag. Zelfs in deze tijden vol versobering. Folieroos. Zilver en goud. Los op tafel of een j in een vaas. 1,95. Bladfolie slinger. In zilver, goud, rood. 1,95. Folioblad met bloem. In zilver en goud. 2,50. Mobiles. In vele uitvoeringen. Met folie-engeltjes 2,95, Met 5 glittervogeltjes 3,95. Met 5 kerstmannetjes 7,95. En met grote kerstmannen 9,95. Kersttak. Groene tak met appeltjes. 4,50. j Foliegordijn. Zilver 12,95,, Folietak. In zilver 7,95. Kaarsenkraus. Met dennetakjes, demie-appels, besjes, eikels en kaarthouders. 9,95. v Foïïezoa. Zilver, goud, rood, blauw-groen en paars. 35 cm 3,95,48 cm 7,95,72 cm 12,95. Glowïïgkt, Glazen kandelaar met blocmenring. 5,95. Tros met zilveren ballen. Zilver, goud, rood, blauw-groen. en paars. Van 1,50 tot 12,95. Bal met fontein. Zilver, goud, rood, blauw-groen of paars. 1,95. Chinese lantaarn. In zilver, goud. rood, blauw-groen cn paars. 3,95. Folie draaibal. Zilver, goud, rood, blauw-groen en paars. 2,95 en 3,95. Mïmaftrarvcrlichting. v Rood, geel, blauw, paars of helder wit' Snoeren, m et 3 5 en >Q lampjes. 12,95 en 17,95. Afgebeeld: snoer met 3? lampjes met reflektor. 15,95,, Kaarsenhouder. Met dennetakjes, denne-appeltjes en rode appeltjes. 3,95. 8 Folie-fontein. In zilver. 4,95,7,95 en 12,95., Revalidatiecentrum 'DE HOOGSTRAAT' ie LEERSUM (Utr.) vraagt enige enthousiaste die in team-verband willen'werken aan een optimale^ verpleging en verzorging van onze Revalidatiepatiënten. Sollicitaties kunt U richten aan de directrice Zr. P. V. Creutzberg die ook alle gewenste inlichtingen wil verstrekken, Tel. 034304441. Leo N. Tolstoj TB.OW/'KWi4iR)TtET DO±STlDBRiDAiG 13 DBGEJfBER 1973 T8/K8 C H S te G. 7.51 A V te 1 jMO W UB te V, MW. G D-M te N, Mw mr. W H te A, mw. H de J-B te D, Ir. A J L te O H P HI H te E. Mw. M SV B V H U «W. P v D-D te Y. J M t« V t« G, T G te Mej. 1 B T te C. J H W J4 A B, rei J M B AadR, ;w C IW te I L d F e O. G V te O-B Giro 6-121 10 I te 's G, S te B XJ K te V", mej. E - B te 3, J F tl D 1 Wte A M Gts Z, A A H te M, ej W B te S. ds I- U> G, D Kte W. L H 1 F. M vd P te H FN II ts If. A A S t» 's C mw D v M-H N. a« J B it t 's G. mw I J F-B te H. G-C WP te D, 15.- S V te H S te R. dr C - "s G, te) J,J t! i. E Th D te 1 H te S, P C W te B, 20.- H 3 te L, J E vd W te G. r. E s.G. g i.'t r, 25.« i C v F te t, uw, N O-S e F, mw H J vd P-B e B mw. H V-v R te Z Z. AA H V te R. AP te H. it C J vd B te Mv M T! v-vd W te i Mw E B-W te A» W V-S te- l H v MW, E -vd. 3 te D Mr. I S 3 IS C., W d - Z. J d H, ej- J H te B, G V ts W vi t« I ««.- i K te H, H J II .U 'S C, 40. zr. A i to R, 50,- II M V te 100,. C W o M. Giro 30-11: 10,- F d B te M. Gein. giro 5-12: !0, mej. W J te A, mej F rd 'te A, <5,- P H W a A i 50,- J Ti D te A, Gem. giro t—II: 2.50 J Th. v l te-A, t Mw W M R-T te A, -1-te A, MW. H N-J e A Mej. .1 S te A, 10 Mej. M S üt A, J V B t< 25,- me j. C N te A. J 50, - J I v C te N. 10Ö,. W C M te Totaal: 41.530,64. Roman van een tragische liefde. Een vsnTolstoj's gro te meesterwerken. Meesle pend en rijk aan boeiende karakters. Met als hooftffl- guur Anna, de vrouw die el- les opoffert aan haar passie, «naar tenslotte het levens geluk niet kan veroveren, Amstelpaperback 612 bladzijden f12.- L.J. VEEN - WAGENINGEN Vfirkrijgbaaf da boekhand#! 4-lï Bank: ƒ.1.50 J A V R te A. 5.. i' S£ te A 10.-' M v I t M Mw. A S-E re A. W PK te M 25.- J D L te W, Mw. K-K te AadR 5.- ds W A BK to Z IS,- T D te CadY .f 25,- C V te Z. ;-IÏ Giro: 1.50 mej C G v B te a 2.- mw W M H-B "te 's G, 2.50 mej H U, te B, »ej S vd V te B, M K te Dl, '4,50 A H te W J H B te U mv; G H v K-AI te s G. P v S 'te H, F R v A te R, J M te K, 3 AP te V, mej. e v N te D, mw C S- L te s, meE v l te-V; Bte A, K H te V, H TK te V, n A S-G te 'lady. F MM is ,'s O B d L te W, H JO te P. mej t C d H te E, mw. J R-ï? ti A G v A te B. 7.50 T D te 's G, l 10,- H K te B, mw. G H te H, H G 3 te H, Joh V te A, Mw A y B-K' te 's G, mej D A N te 3 G, mej C W S te A, N B te N, 51 d H te R, J ::u G, ds A va H te W, G F tl ta A. K KJ te B, M €J te M. mw D v H-G ie AadR, MejA E S te V mw G K-vd S, t« W, H D v S te Z. P d L te B, P CM te E, AP K te K, 8 V O te Z. Mw M P d Z-E te 's G, LG- te D, G J v E te V, t vd K te S, Mej, M D L te DB, mw M C VD-d B te S, H te S, te A, B D te ds B E S G S Mej, h W. e v G te Ou, C d' j te B Mej. M B te G, A K te O J M te. 8, Mw. A-s K-S te V. mw. r. J O te H. Mw. G K K-H te E, Mej. N vd K te E, B W te A, „Nou en of!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1973 | | pagina 8