f Grote kerel' rijdt tegen haar op en... schaatst rustig verder Jan Ligthartschool A moet worden opgeheven Plaag voor schippers met buks bestreden... Jan van Munster exposeert beelden ..MET Boeiende expositie van twee jonge kunstenaars in Zuid TAXI EUROTAX 26 94 60 6SIMON DE WITS Aantal leerlingen neemt af door vergrijzing Wielrijder bij botsing gewond Man (67) pleegt ontucht met 2 meisjes (8 en 11) Met been tussen deuren van bus (Ned.) Jeanette (9) breekt been op de ijsbaan Spieringshoek VEILINGNÏEUWS I STENO-TYPISTE HET VRIJE VOLK DINSDAG 5 JANUARI 1965 PAGINA 1 (Van een onser verslaggevers) Het gebeurde tijdens de feestdagen op de ijsbaan van het tennispark Spieringshoek te Schiedam. Het was tweede kerstdag; grammofoonmuziek zorgde voor een gezellige sfeer waarvan de talrijke schaatsers met volle teugen genoten. Ook Jeannette Nulte, een meisje van negen jaar, uit de Snelliussingel 14 te Schiedam had de gladde ijzers onderge bonden en maakte met enkele vriendinnetjes met wie ze was gaan schaatsen, veel pret. Kosten (Van een onzer verslaggevers) Het college van burgemeester en wethouders te Schiedam stelt de gemeenteraad voor te bepalen, dat de Instandhouding van de Jan Ligthartschool A aan het Frans Halsplein te Schie dam niet langer wordt gevorderd en dat deze school derhalve dient te worden opgeheven. B. en W. baseren dit voorstel op de lager onderwijswet 1920, waarin wordt bepaald, dat het aantal leerlingen van een lagere school honderd moet bedragen. (Van een onzer verslaggevers) Een zomers tafereel; Groepen jongens die in de buurt van de Oranjesluizen op schepen klimmen en daarvan af duiken. Maar gevaarlijk ook en bovendien een grote plaag voor de schippers, zo bleek maandag weer eens voor de Amsterdamse politie rechter. "diréki .vv dVj: 'ft; .t straks BJBOTJUil 'Dat kun je niet doen Vergrijzing Speciaal karakter ADVERTEERT REGELMATIG Mevr. W. v. d. BURG Door huwelijk van een onzer medewerksters is op onze afdeling Verkoop Binnenland een plaats vacant voor een Prettig, afwisselend werk op een gezellig kantoor. Goed salaris. Wij sluiten 's avonds om 5 uur. Zaterdags vrij. Brieven aan afdeling Personeelszaken van LAK-, VERF- EN VERNISFABRIEKEN „VEVEO" N V. WILLEMSKADE 7—17 SCHIEDAM EEN EERSTE ASSISTENTE JONGSTE BEDIENDE (mnl. of vrl.) FLINKE BEDIENDE BIOSCOPEN PASSAGE: Tel. 269563, t.ejn. woensdag: Met grof geschut tal.). Dagelijks 2 en 8.15 uur. MONOPOLE: Tel, 268808: TJit angst voor de schande (14 jr.). Dinsdag 2 en 8 uur, woensdag 8 uur. DIVERSEN DINSDAG CIIR. SOC. BELANGEN Ned. Bond v. Oud-Strijders, jaar vergadering 20 uur. WOENSDAG ARCADE Kon. Schied. Mannenkoor Orpheus, jaarvergadering 20 uur. IRENE Schiedamse Volleybalclub, jaar vergadering 20 uur. WIJKCENTRUM Tuinbouwver. Nuttige Ontspanning, algemene vergadering 20 uur. DONDERDAG IRENE Ger. Ouderver., jaarfeest 20 uur. MUSIS SACRUM NVV-Bestuurdersbond, cabaret avond 20 uur. VRIJDAG CJV-GEBOUW Soc. Passé Partout, soosavond 19.30 uur. IRENE Herv. Geref. Jeugd Verbond, jaar feest 20 uur. WIJKCENTRUM HBS ver. Onder Ons, contactavond 20 uur. MUSIS SACRUM Pers. Ver. Romi, feestavond 20 uur. ZATERDAG WIJKCENTRUM R.-K. Instuif, discobal 20 uur. CJV-GEBOUW Soc. Passé Partout, interesse groe pen 19.30 uur. ARCADE Fanclub The Melody Stars, dans avond 20 uur. TENTOONSTELLINGEN STEDELIJK MUSEUM tot 11 jan. Jaap Nanninga. tekeningen, schil derijen en gouaches. Johnny Friedlaender, grafiek. Zao Wou-ki, grafiek. OPENINGSTIJDEN Openbare leesbibliotheek GEMEENTEBIBLIOTHEEK Centrale Lange Haven di 9 30-4.30, 7-8.30; WO 9.30-4,30; do 9.30-1220; vr 9.30-4.30, 7-830 en za 9.30-4.30. JEU GDBTBLIOTHEEK Centrale Westmolenstraat 28 di 3.30-5; wo 2-5; vr 3.30-5, 7-8; za 1-4. R -K. OPENB. BIBLIOTHEEK Centrale Dam 8 ma 7-9; di 10-12. 2-5: wo 10-12. 2- 5, 7-9; do 10-12; vr 2-5, 7-9; za 10- 12 2-5. JEUGDBIBLIOTHEEK Centrale Dam 8 di 2-4; wo 2-5; za 1-4. JEUGDLEESZAAL Centrale Dam 8 ma 4-5; di 4-5: wo 2-3; vr 4-5. FILIALEN van de Gemeentelijke en R.K. Openbare Bibliotheken: Volwas sen afdeling Lorentzlaan 8 ma 1.30-4.30; di 1.30-4.30; wo 7-9; vr 1-4.30, 7-9 JEUGDAFDELING Kohnstammsch, Fahrenheitstraat 4 ma 3.30-5; vr 3.30-5. JEUGDAFDELING St.-Rosaschool Ingang Archimedesstr. VOLWASSENEN Parkweg 71 di 2-5; wo 7-9; vr 2-4, 7-9; za 10- 12. JEUGDAFDELING Parkweg 71 wo 2-4; vr 4-6. VOLWASSENEN Dr. Vvibautplein 129 ma 7-9; di 1-420; wo 7-9; do 9.30- 12; vr 7-9. JEUGDAFDELING Dr. W/hautplein 130 di 1-4.30; wo 2-4; vr 7-8. VOLWASSENEN Leliestraat 10 ma 6.30-8.30; wo 1-5, 6.30-830; za 10-3.30. JEUGDAFDELING IJssclmondesestraat 29 di 4-6: wo 1-5: vr 6.30-8.30. VOLWASSENEN Sehiedamseweg 26, Ketbel di 2-5, 6.30-8.30: vr 2-5. JEUGDAFDELING Sehiedamseweg 26, Kethel di 2-5; vr 2-5. Maar op een fataal moment ver ging de meisjes het lachen. Terwijl ze gezellig reden, doemde uit het drukke sehaatsgewnel een van de talrijke „hardrijders" op en hotste in volle vaart tegen Jeannette, die hierdoor haar evenwicht Verloor en viel. De man („een grote kerel met een blauwe broek") viel ook en kwam met zijn volle gewicht op het meisje terecht, dat versuft bleef liggen. De schaatser bekommerde zich niet om het slachtoffer, stond op en reed on danks het gejammer van Jeannette, rustig verder Het meisje trachtte ook op te staan, maar een hevige pijn in haar been verhinderde dat; als ze erop leunde gilde ze het uit Omstanders schoten haar te hulp en brachten haar naar één van de gebouwtjes op de ijsbaan. Daar dacht men aan vankelijk, dat het been gekneusd was, maar nadat Jeanette per taxi naar 'n dokter was gebracht, constateerde deze, dat het been was gebroken. Nu ligt Jeannette thuis op de di van. nc-g een beetje beduusd van wat haar' plotseling, overkwam; haar been zit in loopgips en binnenkort mag ze proberen mat behulp van krukjes een beetje t» lopen. Haar moeder en tante raken er niet over uitgepraat. „Het is toch wel erg, dat iemand een kind schaatst en dan maar gewoon doorrijdt. Volgens de meisjes was het echt zijn schuld." aldus mevrouw Nuite. een taxi naar de dokter en naar huis; toen weer een taxi heen en te rug en verder zijn er krukjes ge kocht Jeannette zegt niet veel. Een beet je witjes lacht ze om tante, die zo haar best doet. „Kan daar nu niets aan gedaan worden?" vraagt deze. „We lopen niet zo gauw naar de po litie Bovendien dacht die man mis schien, dat het niet zo ernstig was. hoewel," voegt ze eraan toe, „hij had toch best even naar Jeannette mogen kijken. De moeder van Jeannette. een jonge vrouw, knikt. Ze vindt het ook heel erg, maar is al biy, dat haar dochtertje niets emstigers is overko men. Daarom legt ze er zich bij neer en betaalt gelaten alle aan het onge luk verbonden kosten. „Misschien," hoopt de tante van Jeannette. „komt die schaatser toch nog opdagen „We hebben al vele kosten gehad," zegt de tar.te van Jeannette. „Eerst Drie lagere scholen in Schiedam, zo schrijft het college, t.w. De Jan Ligthartschool A, de Klaas de Vries- school A aan de Zwartewaalsestraat 16 en de Willem Brouwerschool aan de Geervlietsestraat voldeden op de laatste teldatum <16 september *64) niet aan genoemde maatstaf. De eerste school had op die da tum slechts 73 leerlingen, de tweede schoei 91 en de derde school werd bezoc.it door 92 kinderen. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat in De 29-jarige binnenschipper J. V. had zich op 26 juli zo aan een aantal opgeschoten knapen geërgerd, dat hij naar een al te rigoureus middel had gegrepen om hen van boord te houden. Hij was met een windbuks tpoHtie- rechter: 'Het zijn toch geen spreeuwen') op twee jongens gaan schieten. Bij één van hen moest later een kogeltje operatief verwijderd worden. Koe haalt u het in uw hersens,' vroeg de politierechter verontwaar- Advertentie IAI. 'V; TELEFOON 1 (Van een onzer verslaggevers) Op het kruispunt Mr. L. A. Kes- perwegSehiedamseweg In Vlaardin- gen verleende maandagmorgen een autobestuurder geen voorrang aan de 21-jarige wielrijder G. van de B. uit Schiedam. Er volgde een aanrijding, waarbij v. d. B. een hersenschudding en een'hoofdwond opliep. Hij is over gebracht naar de Noletstichting in Schiedam. 'Ik voelde mij bedreigd. De krant staat vol met nozemstreken,' luidde het antwoord van de schipper: 't is verschrikkelijk wat wij ad niet meemaken: bootjes afkappen, onder delen wegnemen.' Een aantal jongens (ze mogen daar niet zwemmen) is dan ook door de kantonrechter beboet. 'Ze komen wel met 30 of 40 tegelijk. De schip pers vinden het plezierig dat eens bekend wordt hoe moeilijk wij het met die Jongens hebben,' voegde de raadsman hier aan toe. Achteraf had de verdachte er wel spilt van gehad. Zijn vrouw bleek hem nog te hebben gewaarschuwd i 'dat kun je niet doen'. Desodanks had hjj echter naar de buks gegrepen en ditmaal niet 'om de tijd te ver drijven" zoals hij 's winters met an dere schippers in zijn ruim placht te doen. De politierechter kon zich de lasti ge situatie wel voorstellen, maar lltie had behoren te waarschuwen. 'Dit was buiten alle proporties.' meen de de officier van Justitie, die één maand onvoorwaardelijke gevange nisstraf eiste. De politierechter maakte er (de schipper had een blanco strafblad) één maand voorwaardelijk van, doch voegde er een boete van 150.aan toe. De windbuks werd verbeurd verklaard. het schoolgebouw aan het Frans Halsplein ook nog de Jan Ligthart school B met 211 leerlingen is ge vestigd. Het aantal leerlingen van de Jan Ligthartschool A nam geleidelijk ai, door de toenemende vergrijzing In deze wijk, aldus het college. Bij de schoolbevolking veroorzaak te dit geen moeilijkheden. Nu de verjonging van de wijk helaas te langzaam verloopt en ook een even tueel verdere verlaging van de leer- llngenschaal geen redding kan bren gen moet volgens B. en W. de op heffing van de Jan Ligthartschool A worden overwogen. De leerlingen zullen dan op de huidige Jan Ligt hartschool B worden overgebracht, waarna de benaming B-school zal verdwijnen. Minder eenvoudig Voor de Klaas de Vriesschool A en de Willem Brouwerschool, gele gen in de wijk Schledam-Zuid ligt de situatie minder eenvoudig. Daar is namelijk ook nog de Klaas de Vriesschool B met 215 leerlingen Evenals de andere reeds genoem de scholen waren de Klaas de Vries- scholen zogenaamde zesmansscholen (scholen met zes leerkrachten). Ook hier liep het aantal leerlingen ge leidelijk terug; maar hier deed zich in de wijk echter een aanzienlijke verjonging voor en men heeft ge- enstateerd, dat men op deze scho len het dieptepunt is gepasseerd, zo dat men kan hopen op een duidelijk herstek Het overbrengen van leerlingen van de A-school naar de B-school zou bovendien in alle klassen een te grote toevloed van leerlingen (totaal 306 mei een gemiddelde van 51) tot gevolg hebben, hetgeen een grote achteruitgang zou betekenen. Ten aanzien van de Willen Brou werschool. ook gesitueerd in Schie- dam-Zuid, schrijven B. en W., dat men hier, gezien de verdeling van de leerlingen (92) over de velschil lende klassen, voor de toekomst eer der groei dan teruggang kan ver wachten. .Bovendien heeft deze school vol gens college een speciaal karakter. ,JJe sociale structuur van de school bevolking", aldus B. en W., „maakt een voorzichtige en pedagogische verantwoorde aanpak noodzakelijk. Hoofd en personeel van deze schooi beijveren zich om door Individueel onderwijs en een frequent contact met de ouders de opvoeding van en het onderwijs aan de leerlingen zo goed mogelijk te verzorgen." Daarom ontraden B. en W. samen voeging van de Klaas de Vriesschool A en de Willem Brouwerschool en stellen de raad verder voer de in standhouding te vorderen van beide scholen en de Jan Ligthartschool A op te heffen. Voorzitter W Schatborn van het Nederlands Studenten Orkest heeft maandagmorgen burgemeester L. J. ie Ruiter van het Noordhollandse Bergen een zwart speelgoedkatje aangeboden. Het orkest dat ieder iaar dit kunstenaarsdorp 'bezet' voor. iat het aan zijn tournee begint en dan oefent in de oude ruïnekerk. kwam ditmaal met een zwarte kat aandragen omdat het de dertiende tournee was en met 'het onheil in het getal' wilde verdrijven. Het NSO biedt ieder jaar een geschenk aan. Naast hel katje was het ditmaal een fraaie zilveren bel die door de heer Schatborn zelf rond de hals van de poes werd aangebonden Op de foto v.l.n.r. burgemeester De Ruiter, de heer Schatborn en di rigent J. Brussen. De meeste leden van het negentig man tellende or- kest komen uit Amsterdam. Voor het eerst speelt er een student van d* TH te Enschede mee. De Papendeehtse rijkspolitie heeft vanochtend de 67-jarige Papendrech- ter B. de J. aangehouden. Hij heeft bekend in het afgelopen jaar meer dere malen ontucht te hebben ge pleegd met twee meisjes van acht en elf jaar. De zaak ging aan het rollen toen één van de meisjes er thuis over sprak. (Van een onzer verslaggevers) Op de Sehiedamseweg in Vlaardin- gen raakte maandagmiddag de ne genjarige Jaeoba van D. met haar linkerbeen bekneld tussen de deuren van een RET-bus. Het meisje stond by de achteruit gang, vermoedelijk op de onderste trede, en toen zij wilde uitstappen sloot de chauffeur de deuren. Ket meisje raakte bekneld en. werd enige meters met de rijdende bus meege sleurd. Op gegil van passagiers stopte de chauffeur de bus. Met een gekneusd linkerbeen en een aantal schaafwonden is het meisje naar het Holyziekenhuis ge bracht. ZWIJNDRECHT Noteringen, van de groenten- en fruitveiling Zwhndrecht van 4 januari: Andijvie 95131, spinazie 59, uien 17—29, winterpeen 12—15, groenekool 18 38, boerekool 1539. gelekool 918, rodekool 6,528, veldsla 410480, witlof A 2 17—57, B 2 10—44. sprui ten A 72—91. B 72—88, C 33—53, D 71—90, sla A 1 29—42. C 1 9—23, stoofsla 51. knolselderij io33, kom kommers 30-j- 62, 254- 43. selderij 1420. peterselie 2730, Golden De- lic. 2841. Cox's Oranje P. 35£0, St. Remy 29, sterkes 14r—18 ct. Kapsalon Heiêne, de salon voor de betere PERMANENT stroomloos voor ieder haar geschikt f 7,50 Hêlêne tiéde permanent, de meest ideale natuurlijke permanent f 10 Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélene, Rem- brandtlaan 22. Schiedam, tel 287170. f 1.00 reductie op deze adv JANUARIMAAND KOOPJESMAAND Damesjaponnen, Deux- Pièces, Blouses, Rokken enz. In diverse modellen, stoffen, kwaliteiten en tinten. Lange Kerkstraat 19 Schiedam - TeL 28 61 35 (Van een onzer verslaggevers) Tie 27-jarige beeldhouwer Jan van Munster uit Corkum, die onlangs sa- men met enkele andere jonge beeldhouwers en schilders acte de pré- sence gaf op een tentoonstelling van de ENCK te Vlaardingen, zal nu de werken oak in Schiedam exposeren. Op 8 januari wordt bij de Galerie CCC aan de Mgr. Nolenslaan te Schiedam een expositie van door hem ver- j vaardigde stenen en. bronzen beelden geopend. Op de foto: het vruchtbaarheidsbeeld. i de Kunstzaal Zuid is een boeiende expositie van de wer ken van twee jonge kunstenaars: de Rotterdamse beeldhouwer Kor Bekker en de Haagse graficus Aat Verhoog. Het zijn verwante figu ren, beiden overtuigend persoon tijk: beider kunst heeft eer. natu ralistische basis. De beeldhouwer maakt kleine plastieken van geiast ijzer, mensen, dieren en dingen, die alle op de een of andere wijze vreemd en bijzonder aandoen en tevens onweersprekelijk levensecht. Hij behoort tot de primair creatieven, waartoe ook de kinderen in hun beeldende expressie behoren en zijn kunst is aan die van de kin deren verwant. Hij voegt aan de din gen die hij verbeeldt, symbolen toe, die er redelijk niet mee in overeen stemming zijn te brengen. Hij geeft ee® huis, een fabriek poot- jes, zoals ook een kind dat zou kun nen doen. Als menselijk bedoelde n~ guren laat hij onbezorgd op vier benen staan. Hij creëert een bladzu.- ger en dat is dan een agrarisch we(y-~ tuig, dat nergens toe dienen kan. Hy maakt een bierfabriek en een wind molen. dingen die evenmin voor het praktisch gebruik geschikt kunnen zijn. Hij is een dichter, een humorist en een wijsgeer. Hij toont aan, zon der dat hij zich dat vooraf bewust is geweest, dat zijn eigen vreemde scheppingen niet vreemder zijn dan de dagelijkse dingen, die wij om ons heen zien en die alle van eenzelfde wonder, van eenzelfde ondoorgronde lijkheid getuigen. In al zijn werken is de glimlach van de mens. die het leven aanvaardt zoals het is, in du rende verwondering en in durende, poëtische, humoristische, wijsgerige duldzaamheid. De persoonlijke normen van de be schouwer zijn altijd van grote in vloed voor het verstaan van liet kunstwerk. Ze zijn het in overwegen de mate met heirekking tot de ;.uiisi van de primair ereatieven. Wie r'<' wereld van het sprookje ontgroeid meent te zijn. zal de zuivere kunst van Kor Bekker moeilijk kunnen aan vaarden. Dit geldt eveneens, zij het in min dere mate. voor de kunst van de jonge graficus Aat Verhoog, die te vens leraar is aan de Vrije Academie te Den Haag. Verhoog wordt meer dan Bekker, creatief aangedaan door een vooraf overwogen onder werp of idee, waarop hij zich, ook verstande lijk, heeft geconcentreerd. Hij weet altijd wei. meer dan Bek ker. wat hij wil. maar daarna, ais hij tot de realisering van zyn onder werp of idee overgaat, werken in hem soortgelijke impulsen, de impulsen van de primair creatieve. Dan ont staan zijn deformaties, zijn compo sities, zijn kleur, dan vertaalt hy zijn zeer persoonlijke levensbeschouwing in de daarvoor toepasselijke en tevens originele beeldende vormen. De wrreid van Verhoog is veelzij- diger gedifferentieerd dan die van Bekker. Zijn maatschappelijke bewo genheid houdt rechtstreek.? verband met historisch bepaalde verhoudin gen. Hij onderwerpt die aan een kri tische beschouwing; hij oordeelt over vroeger en nu zonder voorbehoud, positief als een zeer gevoelig, zeer be kwaam lithograaf, die zijn vele tech nische vondsten ontleent aan zijn menselijke bewogenheid. PIET BEGEER Op d foto: het vruchtbaarheidsbeeld. Wegens huwelijk van onze huidige assistente hebben wij plaats voor op de afdeling BOEKHOUDING. Minimumleeftijd 20 jaar'. In het bezit van het UX.O.- diploma. Zij. die reeds enige tijd ervaring hebben op een boek- houdafdeling en het praktijkdiploma boekhouden be zitten. genieten de voorkeur. Voor deze functie stellen wij een goed salaris in het, vooruitzicht. Tevens zoeken wij een voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden. Leeftijd plm. 16 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan DAMCO FABRIEK VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN N.V., Industrie weg 14, Vlaardingen. In enige van onze filialen te Rotterdam is plaats voor een <17 tot 21 jaar) Goede loonregeling, 5-daagse werkweek. Dege lijke opleiding tot verkoper en bij gebleken geschiktheid tot filiaalchef. Persoonlijk aanmelden by de chefs van de filialen; Benthuizeratraat 52b, Burg. Baumann- la-an 144-146, Beyerlandselaam 35b te Rotter dam en Groenelaan 50a te Schiedam. Eventuele schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 2 Zaandam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1