Citosil is waarschijn? k de snelste pijnstiller die u zonder recept kuntlojggen... BONT!EURSiTIGHTEN jösephsne's bout qoe w< OUDSHOORM1 K0FFIM94.39 298J l LEERLII G-£!N ER BONTMANTELS vanaf ƒ59.- 8 1R< MEENT22-34,TEL116440 - ROTTERDAM H. G. SCHRODER PIGCALILLY„,U 45.., 9 PORTIER Familie berichten SneLTABLETTEN* DAME mnl. kracht Bvhshccrr ■442- (BOTERHAMWORST (CERVELAATWORST Kflo -l(flo Kflo verkoopsters verkopers hulp- verkoopsters leerling- verkoopsters ERWTENSOEP Mf ?fl ct GRATIS POEDERKOFFIE 3AFE N0!R^ ESPRESSO'S HET VRIJE VOLK DINSDAG 5 JANUARI 1965 DANKBETUIGING Diep getroffen door het grote medeleven het welke wij by het plotse ling overiyden van myn man en vader, de heer J. A. P. DE VOS ondervonden, betuigen wij u langs deze weg onze harteiyke dank. J. M. DE VOS- MONSTER en dochter Rotterdam, jan. 1965. Walhsweg 34: C. DE KONING iMr= HENRIETTE CHRISTINE GOUWE weduwe van dr. K, Later op de leeftyd van 59 jaar. Want een Zitosit sneltablet verspreidt zich (opmerkelijke nieuwe vinding!) tot een 10 x fijnere nevel die binnen 100 seconden door de bloedstroom wordt opgenomen. Gevolg: Citosil sneltabletten verdrijven uw pijn, griep of koorts zeer snel en moeiteloos! Bovendien bevat Citosil vitaminen Bj en C - om de zenu wen te sterken en de weerstand te verhogen. fl.-per huisje !®3 VAN CREVELD SNACKBAR Stadhuisplein 29 Tel. 11.00.16, vraagt een COMMODES Vier weken vakantie per jaar. ZAAIERS worden g-e-e-p-e-l-d De bekende BOUTIQUE JOSEPHINE gaat alle aanwezige verkopen ver onder de controleerbare inkoopprijzen wegens de bijzonder zachte weersomstandigheden enerzijds en anderzijds om het volgende jaar traditiegetrouw met het nieuwste van het nieuwste op modegebied te starten Let op de sensationeel-lage-pryzen van deze bontmantels: BONTMANTELS IN LANG, KORT EN 7« KIDLEG PERSIANER PATTES SOBELFEH (4 kleuren) BIS AM (3 kleuren) van 198. van 298. van 495 van 595.- van ƒ1290- van 1690.- nu 1250.- van 2950.nu 1450.— EXTRA TIP bergweg 218 - ROTTERDAM - Te bereiken met tramlijnen 14 en 22 en Citosabus. mvim r si: 248,- 199,— 298,— 378,— 239,- 317,50 239,— 199,— 199,- 229,— 225,— 198,— 349,- OVERSCHIESEDORPSSTR.12-TELEF. 241228-ROTTERDAM oor «J %Qr voor STEVEDORE COMPAN Y QUICK DISPATCH 4 Januari hopen onna ouden en grootoude?» A. v. d. BKRO en A. Y. <L BERG-DE MASS hun gouden, bruiloft te Tieren. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Botterdam, Langegeer 84. Hiermede geven wij kennis an het overlijden van onze zee; gewaardeerde mede verke AKEN NASWLD op de leeftijd van (31 Jaar. Zija grote Ijver en plichts betrachting gedurem! de 40 jaren e hU jnze sat kdien de zullen 1J nodt missen zullen hem dankooar In onze herinnering houden Fa G A KONING EN ZOON Voorschoten. 3 Januari 1963 De begrafenis zal plaatsvin den donderdag 7 Januari i op de hervormde begraaf plaats te Sassenheim n m 2 uur 8 Januari hopen onae lieve Opa en Oma B. KRAAK AKRAAK-v. d POL 35-Jarlg huwelijksfeest te Tieren Hun dankbare kleinkinderen TONNIS PETER SJANNOS BART Meeeter Arendstraat 23c. R'flem •ï2*.ï ii '^5 Het beslui. van de tfd. Leiden er omstreken van het Nede andsche Boode Kruis, gee ft met diep leed wezen kennis van het onverwacht overlijden op 3 januari 1965 van zijn medewerker Luitenant Civiele Dienst, Nederlandsche Boode Kruis. Gedurende 28 jaar heeft hy met grote toewijding en werkkracht de belangen van het. Nederlandsche Boode Krui; gediend Zyn nagedachtenis za bh ons in hoge ere biyven. Prof Dr P J GA CLLABD, voorzitter Mr. J. C. DE VROOM, secretaris. Op 4 januari overleed tot ons diep leedwezen de heer A. ZWANENBURG op de leeftijd van 60 jaar. Zijn grote werkkracht en toewijding gedurende meer dan 40 jaar, zullen wy steeds in .herinnering houden. FA J WISMEYER Zn Rotterdam. in plaats van kaarten Tot ons grote verdriet is, nog betrekkelijk onverwacht, op 1 januari 1965 te Alkmaar overleden Alkmaar: PAUL iATEK JANNY C LATER-STOFFELS JEAN-PAUL Bilthoven- SONJA HIJMANS-LATER BR AM HIJMANS ITA De crematie zal plaatsvinden op woensdag 8 januan e Dnehuis-Westerveld, na aankomst van trein 1033 uur. voor bediening (wisseldienst) Tevens gevraagd een voor de spoelkeuken. Werktijd van 1220 uur Aanmelden aan boven staand adres vanaf 120.— Tientallen moiel- len èUnk en ge lakt i* «jivene kleuren. gevraagd op de modern ingerichte drukkerij van groot internationaal bedrijf, .agere schoolopleiding is voldoende, want wij geven zelf een grondige op leiding, die een energieke jongeman in sta. t stelt na de inwerkpenode een goed salaris te verdienen m een schoon en afwisselend vak NTl, Industrie flat, Goudsestngel 96 (eerste etage), Telefoon 11J.13S (toestel 4). „OUDE** .BINNENWEG 137 ROTTERDAM Zo brengt JOSEPHINE'S BOUTIQUE nu wellicht de goedkoopste zo niet de allergoedkoopste bontmantel-aanbieding in Nederland! Verder, voor zover nog in voorraad, een bifpassende hoed en sjaal CADEAU! NERTS BISAM RUG PERSIANER MET NERTS KRAAG EN HOED INDISCH LAM Elke bontmantel met volledige schriftelijke garantie Alle nog hi voorraad zijnde STOFFENMANTELS (hieronder bevim en zich klassemanteh - modelmanteb en manteikostuums, waaronder vele met edelbontgamermgen) per stuk en niet nader te noemen lage prijzen. treinkosten in Nederland toorden bij aankoop van een bontmantel voor max. 2 personen vergoed. ijjf* sfe Aflevering na 14 Januari 1965 K0LENC0NVECT0R CA?, 15 BW - AFM 710 HOOG, 835 BREED, 409 OEF» SELECTA 412 3 900 Kcal. Kolen haard. JAN JAARSMA REMO 12,000 Kcaf. Kolen haard. SELECTA 419 6.000 Kcal. Kolen haard. SELECTA «10 19.400 Kcal. Kolen haard. JAN JAARSMA ARCO 15.000 Kcal. Kolen haard. NOBEL „233- 16.000 Kcal. Koten- convector. REETERS „253" 15000 Kcal. Kolen haard. JAN JAARSMA COMO 12000 KcaL Kolen haard. SELECTA m OReheard. 10.000 Kcal. compleet met tank. PELGRIM PK 1 EN 2 16 000 Kcal. Kolen haard. SELECTA OUEHAARD 10.000 Kcal. 7.000 Kcal. i. FABER NO. IS 11.500 KcaL Kolen haard. Pfaatsingskasten S,;£xpedi- tiekosten 5,-Eventueel as- bestplaat 3,SO; Eventueel pijp en pijpnng 4£Q. VOOR ALLES WAT UW HUIS TOT THUIS MAAKT r* 225 g van Huishoud- kwaliteit lavendel en groen, naadloos vanj%QS"voor 200 f lainm .10% COOLSINGEL79, ROTTERDAM De modernste speciaalzaak in damesmode stoffen vraagt voor zo spoedig mogelijk Sollicitaties te richten aan: H. G. Schröder, Coolsmgel 79, Rotterdam, telefoon (010) 12.51.88 ROODMERK ct GRATE zegel korting blik ol keuie uit4andere ioort«n IIIU BietfaWtegelkortlng 50 g kleine pot GRATIS zejeikortlng t I met V zegelkorting M. inoepJe,2iV)« uë ct GRATIS neti f icgïlkcrtlng ct GRATIS zegelkorting KOEKJE VAN DE WEEK SPRITS pak 250g 65 10% KOPEN BU DESPARIS GRATIS SPAREN BU DEKOOP ill 1 ll li] li ijfi if lijfil l iVilif heeft mogeUjldieid tot plaatsing van een Leeftijd tot 45 jaar Kennts van de Engelse taal en E.HBC wordt ver eist. Aanmelding maandag t/m vrudag fl -11 uur, Galileistraat 32, Personeels dienst. Andere tijden na telefonische afspraak Telefoon 2512 40, toestel Iljlil

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2