10.- GULOEN EEt] JONGEMAN ONNMG! FOTO LEO «RADIO LEO BELASTINGVERLAGING J y BEHA flMs ea> iz&itml aex DEZE WAARDEBON GOED 10.- GROTE MEUBEL OPRUIMING WILSON Het I ZWAANSHALS 244 ROTTERDAM VrjjjeVblk Open hartig! leerlingen De Moderne Medische Encyclopedie in zes delen is uit VOOR GULDEN ACCURATE KRACHT 1VIA INTERNATIONAAL N.V. a. TECHNISCH TEKENAAR b. BOEKHOUD-ASSISTENTE c. (STENOTYPISTE ELEKTRÜMONTEUR ADVERTEER REGELMATIG MET INGANG VAN HEDEN Winkelcentrum Hoogvliet - Tel. 010-16.18.31 actieve vertegenwoordiger «ter MEIJER BLESSING e constructie-bankwerkers elektr. lassers aankomende krachten ellen VRL. ADM. KRACHT s s HALVE PRIJS HET VRIJE VOLK VRIJDAG 15 JANUARI 1965 is goed voor tien gulden korting Geldig t/m 30/1 '65 bij aankoop van onze bekende wintermantels van 59.50 en 69.50 Per mantel slechts 1 WAARDEBON geldig ZO VAST ALS EEN HUIS FOTO LEO HEEFT DE BESTE 89.50 47.50 16.95 205.00 198.00 245.00 140 stuks6.75 i3o 19.95 beeld 1.95 STATIEVEN met opdraai- bare middenzuil Z7.SO GEM EENTE D RECHT ER IS WEER bij ER MOETEN 84 BERGMEUBELS UIT M ER MOETEN 49 BANKSTELLEN UIT ER MOETEN 56 EETHOEKEN UIT I en nog vele andere artikelen, o.a. in Windsor-Style, tegen BELACHELIJK LAGE PRIJZEN Alles van de bekende door ons gevoerde klasse-fabrikaten! Wij moeten ruimte maken! Profiteer hier van en haast U naar één van onze maga zijnen: INTERIEURVERZORGERS GROTE VISSERIJSTRAAT 80-101 (niet vooraan, niet achteraan, maar mid denin de straat). HOOGSTRAAT 85-87 - ROTTERDAM (nabij Kipstraat, naast Savoy-Hotel) In verband met het invoeren van een nieuwe standaardmaat voor behangselpapier zien we ons genoodzaakt het gehele restant onzer collectie 1964 RADICAAL OP TE RUIMEN Er mag geen rol overblijven, vandaar de uit zonderlijk lage prijzen. Kom NU en u heeft EERSTE KEUS uit 'n enorm aantal pakjes behang. LIJNBAAN 68 SPEELGOED Dieren en planten A. SCH1LDKAMP N.V. KRAANiBOUW Ut Annonce van particuliere aard: 15 woorden ƒ2,— 20 woorden 2,50 Annonce van zakelijke aard: 15 woorden ƒ3,75 Telefoonno. Rotterdam 11.10.30, Schiedam 68798 Vlaardingen (1898)-2070 Wonlngruil Voor do vakantie Volledig pension in Limburg Nu is de Moderne Medische Encyclopedie ln haar ces juwelen-van-boekdelen volledig verschenen. Het hele werk kan dus door wie het zich aan schaft meteen geconsulteerd worden. En dank zij het gezag van de hooggeleerde hoofdredactie, het Internationale documentatiecentrum Excerpta Medlca en de gespecialiseerde medewerkers, kan dit met het volste vertrouwen gebeuren. Vraagt het prospectus aan btj de AP Boekhandel, Slaak 34, Rotterdam, lieiiio MERKARTIKELEN 29.75 halve prijs 9.95 Tetoron S5/4S I v te bereiken met lijn 10,14,15, 20, 22 RAD! O-TELE VISIE WINKEL vraagt voor direct* in het bezit van rijbewijs BE. Sollicitaties te richten onder nr. B 7481 bur. v. d, blad. Op het kantoor van de N V. ALGEMEENS LEVENSVERZEKERING-BANK Schiekade 101, Rotterdam, kan op de afdeling WISKUNDE worden geplaats een imnl. of vrl.) met OLO-opleidtng en enige belangstelling voor wiskunde. Geboden wordt een prettige werkkring met goede vooruitzichten. Brieven met inlichtingen of persoonlijk bezoek na telefonische afspraak (tel. 28 49 10) worden gaarne aan bovenstaand adres ingewacht. KIJK MAAR EENS WAT EEN VOORDEELTJES ER WEER ZIJN Magnon ELEKTRONENFLITSER, op batterij en lichtnet Kleinbeeid CAMERA'S, v.a. Div. CAMERA'S, va. Crown 8 mm FILMCAMERA vol&utom., zoomlens 8 mm PROJECTOR idem met geluid Metalen DIADOZEN, mh. Landkaart SCHERM 130 x SCHERMEN op statief 100 s 100. v.a. 36.50 20 DIARAAMPJES, klein- PROFITEER ER NU VAN! |_GROOT VOORDEEL! 9,5 mm camera -f 9,5 mm projector, compl. 355.00 8 mm FILMZON, zonder PLAKPERSJE 2 fl. filmUjm 5.00 lamp 48.00 Tevens totale opruiming in fotohoekjes, belichtingsmeters, fotopapier, filters, flitsers, albums, viewers, combitassen enz. Zie na 6 uur onze automaten voor kleurenfilms, witte en blauwe flitslampjes. Dag en nacht service VIERAMBACHTSSTRAAT 45 TELEFOON 35.15.00 - ROTTERDAM 's-Gravendijkwal 13, Rotterdam-3. vraagt voor haar dochterondernemingen: bi) voorkeur met ervaring in de chemische industrie. Leeftijd boven 22 jaar. in bezit van boekhouddiploma of studerend daar voor. Bil voorkeur bekend met doorschrüfsystemen. tevens voor lichte administratieve werkzaam heden. MULO-diploma. Sollicitaties schriftelijk aan bovengenoemd adres of telefonisch onder no. 25 95 40. Hel ELEKTRICITEITSBEDRIJF der gemeente Dordrecht vraagt voor haar HOOGS PAN liI N GS IISTRIBUTIENET in de omgeving van Capelle a. d. IJssel een vereist is het diploma VJE.V. Beloning overeenkomstig genoten opleiding en ervaring. Bij gebleken geschiktheid goede promotie kansen. Verdere inlichtingen over deze functie ver strekt de afdeling personeelszaken var het elektriciteitsbedrijf, Noordendijk 148, (telefoon 018504444). Sollicitaties te richten aan de directeur. IffllESTÏl A. VONK „SUBRO" COR LEGIERSE J. M. SCHOT „SUBRO" Beyerlandsel. 24 De Slinge 427 Eb. Haezerstr. 120 Pretorialaan 97 Borselaarstr. 64 VERZEKERINGS-CONCERN „OUDE HAAGSCHE VAN 1836" Voor een bestaand agentschap in Over- schieOud-Mathenesse zoeken rij een Voor harde werker ruim bestaan verzekerd. Brieven met on opgave van leeftijd aan K. BROUWER - KLEIWEG 101 - RDAM-12 iXAf#.-A-wvW: L-.'.'.lVr V *sC' &të&Pêv<:alltk' "l— 1 —l 1 Wie ruilt 4-KAMERWONING Lombardijea voor vrij boven huis omg. Zuid. ,3. Hartman, H i 5 ?S1J. v'.'UNUiUKL'U. aoor geheel Ne derland. sanzeiXsp.-skend via Stichting Interlucale Woning- ruil Centmie. Stationsstraat 20, Utrecht, postbus 2006. teL 030- 11831. Adressen cisit hutsnum mer tn handige gids. POP- en MANKANARIES, één- en tweedelige broedkooien. Ste nen kattenbakken. Hijnen, Jac. Catsstraat 73. Let op naam en adres. KLEIWEG 239-241 ROTTERDAM vraagt en bereid om montagewerkzaamheden in de bui tendienst te verrichten. Gunstige arbeidsvoorwaarden WtoBtdeling Gratis werkkleding. Voor leerlingen tegemoetkoming in studiekosten of gratis Avond-Ambachtsschool. Sollicitaties mondeling (9-5 uur! of schriftelijk aan bovenstaand adres. SLUISJESDIJK 20-34, ROTTERDAM vraagt op de afd. Boekhouding die tevens' belast zal worden met de bediening van de telefooncentrale. (M)ULO- of soortgelijke opleiding gewenst. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan de afd. Personeelszaken. GERUBRICEERDE ADVERTENTIES HET VRIJE VOLK-HOOFDEDITIE GROOT-ROTTERDAM 20 woorden 4,75 Voor plaatsing uitsluitend in Vlaardingen of Schiedam: Particulieren en zaken 15 w. 1,05, 20 w. 1.30. GOEDKOOP VEKHUIZEN, on der garantie, duur geneel Ne derland a. Lubbers, alleen Vlaggemanstraat 36. Nuurd, tel 247642-144115 Prima materiaal Vrijbi prijsupgttui - Rullen 2e ETAGE, 3 kamers plus zolder. Gevr. 3- of 4-ka- merwoning Zuid. Aanbietlngen, tel. 172137. Aangeb. 4-KAMERVV. met huur- machtlglng plus zeer urgent- verkl. Zaagmolenstr. tel. 247685, Gevraagd 3-kamerw. beneden, omg. Spangen. Ruilen VRIJ BOVENHUIS, bev, gr. woonkamer, tussen- en voor kamer. keuken. 2 zolderk. ge moderniseerd. Huur a,75. Ge vraagd nieuwbouw, ben. woning met tuin. Br. ond. nr B 7480 bvdbl. Aangeb. H'dam-Kral. 4-KAMER WONING: 1 gr wk.; 3 sl-k; douche kelder, keuken enz. plm. 79 p. m. Gevraagd woning met 4 slaapk. Lief? met tuin en grote keuken. Br, nr. B 7467 bvdbl. Wie ruilt mijn 2-kaMERWO NING, Noord (vrij benedenhuis) voor 3-kamerwoning, douche. Liefst in West. Br. nr. 13807 Zaagmolenstr. 47. Wonlngrull AMSTERDAM- ROTTERDAM. Aangeb. te A'dam Buiten Veldert, nwe 4- kamerflat lncl. c.v. Huur 151. Gevr. 3- 4-kamerw. te Rotter dam, tel. 020-425167. Aangeb. VRIJ BOVENHUIS» Zaagmolenstraat. Huur 16.45. Gevraagd 5-kamerwoning of vrij bovenhuis Zuid. H.h.g. bezw. Br nr. no 13808 Zaagmolenstraat 47. Gevraagd te Rotterdam 4-KA MER WONING in Centrum (flat geen bezwaar). Aangeboden te Groningen: A: 4-kamerflat (wijk Helpman) huur 80 of B: 4-kamerflat (Corpus den Hoorn) 107, of C: 3-kamerflat (Kost Verloren) lncl. centr. verw. 108, of D: Modem huis met 6 kamers, tuin, garage etc. te Wlnsum (12 km van stad Groningen) 150. Bel 010-163247. Aangeb. grote 4-KAMERWO- NING, in ruil voor 4-kamerwo- nlrr< nieuwbouw, geen Zuid, pluymackers. Jonker pranaatr. 29a, ÏTdarn. MOOIE COLLECTIE trop. vissen, siuterzwaarddragers. Mollenesta, waterplanten, aquaria, enz. Trop. vogels. kuif kanaries. Abcsslj nse As trilde, geeiischouder Wlida's. Agaporaissen., Shama's, papegaaien, enz. Wouda's Die renhuis, Math .dij k 249. Telefoon 238847. 100,-: goudspaniel, teef, 1 Jaar, COLLIES, reu en teef, 1 Jaar, 50.-; herders. 3 en 4 maanden, 30,- en 40,-; gekruiste boxers ƒ30,-; dwergpoedel tjes, ƒ40.-. v. d. Berg, S porti aan 24. teleX. 193959. Te koop aangeb. POEDELTJE, 35 om boog, met band en toe behoren, 150,-. Mevr. Hage- raats. Schoonoordstr. 16b. Liefst voor 5 uur. Wegens vertrek DOBERMANN Pincher, reu, 4 Jaar, met stam boom, lief karakter. Geen kin deren. D. P. Vermeulen, Henne- wierstraat 46. trekbel. DIAMANTVIN KEN, Cu ba vink en. Spitsstaarten, B-torzen. Indigo- vinken, Helenafazantjes, Nach tegalen, Nonparels, Oranjekaak jes, Edel zangers. Duif j es. Kwar tels, Roodkop-, Boliviaanse- en Roödkuifkardinalen, enz. W. Bes, Noordmolenstraat 46. Telef. 282332. EEN WEL OPGEVOEDE HOND IS EEN BRON VAN GENOE GEN. HET LEUKE BOEKJE BEN GO GEEFT U GOEDE RAAD. 1 1.50. BU DE BOEK HANDEL. - Kooren voor KOOIEN. Grote keuze hondesportarükelen. De grootste sortering vindt u tn de Showroom: Zwart Janstraat 92. Zwart Janstraat 77. tel. 241005. Invaliden 10 korting Gratis Anlmo-zegels 5,- JAPANSE NACHTEGALEN, fluitend, zangkanarles 15,- m. garantie; parkieten 3,-; red. voüénevogels 1.50; sprekende papegaai 95,-: beo 45,-. Art Is, Slnrt-Andtriesstraat 12, telefoon 276823. Te koop 4 AQUARIA. Wolffers. Fuikstraat 20. Rotterdam. Leuk wit-zwart HONDJE, 6 wk., 10.-. Tel. 256476. Ruwaardstr. 65b (West). TROPISCHE WATERPLANTEN. zojuist binnengekomen, w.o. de mieuwste soorten. Wouda's Die renhuis, Math .dijk 249a. Telef. 238847. Jonge gele BOXERS, witte mid denslag poedeltjes. Goudspa- niels, zwarte middenslagpoedel- tjes. Hljnen, Jac. Catsstraat 73. Let op naam en adres. Voor twee of drie pers. 8 p. dag aan de rand v. d. stad in Heerlen, vaste wastafel en dou- che. Br. onder nr. B 7424 bvdbl. In boasen van Leersum. 2 KA MERS met keuken. Voor echtp. met 1 kindje 50 per week. Pe- perzak. Kat. Lagedijk 57. ZOMERHUISJES te huur tn Lage Mierde In bosrijk gebied. Vraag schr. taL bij G. Bah v. d. Schellingstraait 27b. Rotterdam. BUNGALOW-tenten bagagewa gens. Beperkte winteraanbie- dlngen 120f 150 win ter-voor deel. Enorme keus, nergens bij benadering zulke lage winter- prljzen; overtuig u zelf. De ten- te nspeclal 1st, Zwederstraat 50. permanente show. Pascalweg 98-115, tel. 197052, ook 's avonds. Afuwifb. v? «'xur.utnw A urgentvcrkl. in ruil voor 4-KA- MF.RWONING omg. nw. Croos- wU of Kraüngen. B. de Groot. Is".ae Hubertstraat 43, Croos- wük. 5 EIZOEN. OPRUIMING Hazewind Parka's met oitknoopbare vachtvoering 11-16 jaar .SO lot -&£} yld. Delana Lanaiux Tweka Zuiver wollen truien, pull overs, pantalons voor Kerko Cojo Leo Overhemden en Sporthem den 4_s_oo- n(3 gj, 9S -JSrOO-nu 7.95 Jongenspantalons 8 - 1ó jaar Alle maten aari** f t.75 Sturka Hazewind Kindeqasjes 2-8 jaar Alle maten 3®r®® 19.75 Terlenka- Costuums 55/45 kc-ngaren/wol J39r®o 69.75 J59r«i- 79.75 Lucky - Kamerjassen- 39.eo 19.75 Hazewind Falcon Stefano Regenjassen en parka's S&^o- 29.75 as.s» 39-75 Shelter Falcon Stetano Winterjassen en montycoats 3t9_so- nó 39.75 J40r«or nu 59.75 JSSr6»nu" 79.75 ,..J ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM J ROTTERDAM HOOGVLIET VL A A (DINGEN: LEIDEN ZEIST W*it-RruI«lcaJ« Kort* Hoogttraal Meen» Kafendr. lagadlib WinkeJc ent run LlMveld Heorlemmentrao» Slot laan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2