ekenaar-construcfeur AUTOI :us- CHAUFFEURS meubelverkoper BROEKHUIZEN ADMINISTRATIEVE KRACHT (vrl.) smoNis OE PLAATSBEKLEDER -f8,90 i het vrije volk OPTICIEHS OPTICIENS AANKOMENDE OPTICIENS LEERLING-OPTICIENS JONGEDAMES P. DOXCK EN ZONEN SIEM HEIDEN FA. BITTER (Verbi-Sport) J. MOERKERKEN FA. SCHIPPER M. C. VAN LITSENBURG BROEKHUIZEN STORM EN RANKE VA? DER SLUIS DEKKER DE PRINS BEENIUKKER J. VAN LEER DE VETTEN C. DEN BRAASEM DE MAGNEET STORM EN RANKE COMBI 4-BEHANG GROENE VELD-BRILLEN KRAMER-BAAY FA. D. v. 4. LAAN FA. UITBEIJERSE GEBR. BLAD PRISMA NICO JONKMAN HERENKLEDING J.M. VAN DER LAAN WILLEM v. d. EIJK MEYUNK METRO THEATER VAN SCHAICK NEDERLAND N V. HENK BIJL WITTER PRACTISCH ASRA HOOGENDAM Dé toneelgebeurtenl» van het Jaar! 2ATERDAO 16 JANUARI 1965 Machinefabriek SPRONG ^POSTBUS 3046 ROTTERDAM^ Wij vragen voor spoedige indiensttreding Onze gedachten gaan uit naar een aR-reund verkeper met een gedegen vakkennis en gevoel voor de moderne woninginrichting. Heeft hij tenslotte nog enige administratieve- en orga-. nisatorische kwaliteiten, dan zijn alle voorwaarden aan wezig om zich binnen afzienbare tijd op te werken tot een medewerker met goede toekomstmogelijkheden. Wij bieden een zelfstandige werkkring r t een goed safaris. Zowel scbi ftel{ e- als mondelinge sollicita es 'na tele/, afspraak) worden gaarne ingewacht Grote Visserijstraat 8-10 - R'dara - (tel. 23 87 63) al of niet gediplomeerd met enige kennis van het fotovak Brillen Foto Ciné N.V. 7 zaken in Rotterdam LISSONE-LINDEMAN N.V. Lissc ie Lindeman 65. Wie coacht in Tokio het Nee hoek •elftal? 10. Piet Bromberg 66. Wat is het oudste gebouw in Den H ig? 69. De Ridderzaal 67. Hoeveel concerten voor piano en orkest schreef Beethoven? 68. In welke straat staat de ambtswoning van de Britse premier? 67. Downing Street 10 69. Wie veroverde in 1956 het Ned. kampioenschap stayers? 24. Wout Wagtmans 70. Welke cabaretier maakte 'De Koningin van lombardije' populair 64. Wim Sonneveld 71. Wie was de Ned. promotor van het korfbalspe!? 72. Wie schrr f de Handelinj n der Apostelen? 53. Lucas 73. Hes peet de oude v iltoren van Enkhuii n? 59. 'De Dromedaris' I t t t t t Onderstaand plaatsen v de vi ag jen het i t bijpassende „antwoord" als de juiste oplost ig 50. Met welk boek debuteerde de schrijver Jan Cremer? 32. 'Doornroosje' t t 1 t t t t 74. De persoon van 'Vrijdag' stamt uit het verhaal van 15. Robinson Cruses 75. Uit welk land kwam de 01. kampioen schoonspringen heren? 46. De Verenigde Staten 1 76. Wie wordt in de jazz de 'Vader van de Blues' genoemd? 77. Wie is onze huidige minister van Financiën? 43. Witteveen 78. Wie was de grote vedette van hel populaire Grand Gala 1964? 23. Joseohine Baker 79. Hoeveel 01. Spelen zijn er gehouden van 1836 t.m. 1964? 49. Vijftien 80. Wie i< de vaste lirigent van het Concertgebouworkest? 33. Bern, Haitink 62. Aan welk riviertje ligt Moergestel? 73. Aan de Reuzei 12. Nico Broekhuysen 26, W. C. Handï ROLF HOCHHUTH DS\fc| invullen en opzenden aan: LP. Boekwinkel Slaak 34. Rotterdam; Dvll Oude Delft 143. Delft: Dayer 3. VtaanUngen. Tend mu ex. DE PLAATSBEKLEDER A ƒ8.90 l^nëvraagd een BU voorkeur met H TS. of daarmee geluk te stellen opleiding «werk tuigbouw) en met ruime tekenkamerervariraz op het gebied »n de machinebouw. SriirLfleiijke sollicitaties te tïchtrn aan: Vnor Ie- as. seizoen vragen n| ERVAREN C5u tlge arbeidsvoor» sarden 'n pensioen regeling. Schriftelijke sollicitaties, met bijvoeging van pasfoto, wrden gaarne »n: HKfteft Bfer IS'STRE 'ROl i-F.XrH iS Schiedamsevest 39 Rotterdam In ons steeds groeiend bedrijf hebben «dj plaatsen vacant voor: ter opleiding in de winkelverkoop 5-daagse xrerkvreek 's nu ndags vrij. Sollicitaties liefst ch dij telefonia afspraak aan ons adres BOERGOENSESTRAAT 114. LEFO» 68 5; vraagt voor h ir kantoor te Rotterdam er errichtlng van zuiver administratieve werkzaam heden. EnJ boekhoudkundige kennis sin tot aanbeveling strekken. Opleiding op MULO-niveau. Leeftijd 17—21 jaar. «EftAMS «Kif itisauniu Uitvoerige sollicitaties, zo mogelijk met recente pas foto, uitsluitend chrifte- ljjk aan het hoofdkantoor, fdeling Personeels zaken, Plette rij kade 50. Den Haag. Uitslag kerstprijsvraag 1964 TM» u. trimant Mart. Steijnstrant 37-39 Bloemfonteinstraat 32-34 Rotterdam Beijerlandselaan 143 Rotterdam Ie Pjjnackerstreat 1 Rotterdam Dordtseia 138 Rotterdam Schiedam weg 151 Middellandpiein 20 Rasenvcldstraat 37 Rotterdam Schiedams; weg 93 Rotterdam Laruce Hill ew en 38 Kotteröan Groene Hilledflk 235-241 - N Binnenwes 421 Rotterdam VriTroahaSsgits |2 Rotterdam Mathenesserlaan 516 Botten m Noorrimolenst at 86 - Hoek Jacob catsstraat Rotterdam le Middellands! vat 24-26 Rotterdam Dordtselaan 26 Rotterdam Rotterdam li Pijnacfcerstraat 145 Rotterdam Putsebocht 121-125 Pleinweg hoek Polslandstraat Rotterdam Groene Hilled!' 235-241 f e B inn <yr? 421 Rotterdam Rotterdam t Oostp'.ein 45 Rotterdam Teilingersö it 47 Garage Jensiusstr ,t 5S-60 Rotterdam t t t t t Bre 95-97 Botterdam Kleiweg 125 Rotterdam Wolphaertsbocht 89b Van Cittersstraat 68 Rotterdam VOr end ij kwal 123 Rottoi im P&nnekoekstraat 49-51 Rotterdam Hoofdstraat 91 Schiedam Marconiplein 1-3 Rotter urn S dhouda. ry*wg 73 Rotte 1 Dorp eg 32 Rotterdam Wotpbaertsbocht Rotterdam V ram gebouw Zuid. Strevetsweg 688 Rotterdam Kruista e 24 Rott on Jonker F as at 91-93 Rott dam Hoog. 38 Rotterdam K rel Doormaast at 163-167 Rotterdam Jonker Fransstr ,t 92 en 130 Rotten m Kc te Hoogstraat 29-31 1 lardingen Iedereen z in eigen oordeel moezen tonnen over dit erk. waarover bed de wereld farUft. spreekt m twist terefc cwkorte vert&üng. vooral. van ie aantekeningen en \'am; Wö___

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2