GELD ZONDER BORG BOMAFI hunkemölter lexis BONTMANTELS VOLLEBREGT RUIMT OP! Pamili flirriehten TELETYPIST(E) in de opruiming voor fantastisch la rij zen! nor w zen m 398.- 398.- 449.- 499.- 99. OPRUIMING maison OORD-KALKMAN (-SPIERPIJN "hVEAat iei ;n M0NTA En RKERS ONDERHOUDSMONTEUR KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN N.V. NU KUNT U PROFITEREN! I ^WERMOGÈNE KLEDING )NGENS KL it i HST VRIJE VOLK VRIJDAG 22 JANUARI 1965 N.V. DE ARBEIDERSPERS Slaak 34 - Tel. 11 10 30 - Rotterdam vraagt voor spoedige indiensttreding ervaren voor standaard-perforator. Inlichtingen dagelijks, 's zaterdags tot 12 u. vraagt voor haar garages een i.98 4.48 5,78 a. CHEF voor plaatwerkerij en de spuiterlj b. ervaren AUTOSPUITER Algemene Bank Nederland N.V. Amsterdamsche Bank N.Y. De Twentsche Bank N.Y. Rotterdamsche Bank N.V. Gedurende de kastmodei 160 liter Van 398.- voor Ruil uw oude meubelen in mm ROTTERDAM, BINNENWEG 42-54 (City-Centrum) - SCHIEDAM, HOOGSTRAAT 39-43 - AMSTERDAM, NIEUWENDIJK 188-190 H.V. HOLLANDSCHE CONSTRUCTIE SSftSïS rd WERKPLAATSEN POSTBUS 58 LEIDEN D:«, bedroefd geven rtj u kennis, &t na en l&ng- civitgc 2 lekte acht en kalm nü nt is heengegaan, onze Ubvi angmme vader, zoon, broeder, tehuwdbroede oom ARIK MARINÜS VAN* GALEN op de leeftlid van 52 jaar. Uit aller naam: RUUD en WIL Rotterdam, 21 januari 1965. Vied«noordlaar 61b De overleden» is opgebaard In a t rouwkamer de O.R.V Zwaansbals 85 Bessoek aldaar: zaterdag- en zondagavond van 77.30 :-a begrafenis zal plaatsheb- jen maandag 25 Jan. s op de e U:t'me begraafplaats „Crooswijk" te 1.30 uur. Vertrek vanaf he woonhuis Vredenoordlaan 61b te l u. DANKBETUIGING Ondertgetekende brengt harte- lt 5 dank voor het medelev -n bi; het overlijden vat mUn echtgenoot Mevr H. BRACO- GARTNER KAMPHUIS Rotterdam, Drakenburg 12a. Voor de veer rele bewijzen van deelneming, ontvangen tijdens de ziekt er na het o' rlljden van mijn best< vrouw, onze zorgzame moeder en grootmoede ANNETJE MEENINK—POR TENGEN zeggen wij u hartelijk dank. Uit aller naam H. J. Meenlnk Weesp. Januari 1965. Middenstraat 64. Vanaf 1004,tei-m. f 74 0.— WACHTTIJD 68KN INFORMATIE BI. WERKGEVER AHoeslng hl 12, 24, 36 of 48 maanden. Vraagt geheel vrij blijvend en kosteloos folder aan: KRÜISSTR. 65. HEERLEN TEL. 04446- -5481 A «"f N.V. STUWADOORS MAATSCHAPPIJ Bovac-diploma strekt tot aanbeveling. Sollicitaties Ie richten aan de afdeling Personeels' zakenSchiehaven 15, Rotterdam, tel259660, ioestel 32 of 42. O&ZZz Mooie nylon onderjurk met leuke kantgarnering langs de bustevorm en brede kant met bies van onderen. In wit en zwart, maten 40-48 Nylon onderjurk met sierlijke garnr - g van kant en plissé e- ïdeux. In wit, leu er, zwart, maten 40-48 - Zeer mooie nylon onder jurk, bustevorm met prachtige kant overtrok ken en kant van onderen. In wit, bleu en rose, maten 40-48 Ribkatoenen hemdje, bus tevorm met kant afgezet, óók strapless te dragen. Maten 40-46 j y j Slipje met boord 0.98 Fantasiekatoenen hemdje met kantgarnering. Ai.'één maat 44 -Jgg Slipje met kant 1.08 Ribkatoenen hemdje met nooie kantgamering in de bustevorm. Maten 40-46 1.89 Slipje met kant 1.48 AUTOBEDRIJF vraagt wegens reorganisatie: Indien U voor de functie onder a. of b. in aanmer king wenst te komen, verzoeken wij U te schrijven onder nr. B 7550 aar. het bureau van dit blad. Wij lemen dan later contact met U op om onze gunstige loon- en andere regelingen te bespreken. gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen UITGIFTE van nominaal f 13.944.000,(certificaten van) gewone aandelen, in stukken groot f 1000,- en f 100,- aan toonder, ten volle delende in de resultaten van het boekjaar 1965 en in die van de volgende boekjaren, tot de koers van 400 pet., en van nominaal f 139.440.000,- 5% pet. in certificaten van gewone aandelen converteerbare obligaties, In stukken groot f 1000,- en f 100,- aan toonder, tot de koers van 100 pet. Ondergetekenden berichten, dat zij de Inschrijving op bovenvermelde (certificaten van) gewena aandelen en obligaties, uitsluitend voor houders van claims, openstellen op DONDERDAG 11 FEBRUARI 1965, van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 4 uur, bij hun kantoren te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, op de voorwaarden van het heden verschenen prospectus. Prospectussen en inschrijvingsformulieren zijn bij de inschrfjvfngskantoren verkrijgbaar. Amsterdam/Rotterdam, 22 januari 1965. Onze 50-jarige ervaring is Uw waarborg voor KWALITEIT!! Bijv. LANGE PERSIANER PATTES vanaf f 395,- LANGE FISCAJA vanaf f395,- 3/4 NERTZ STUKKEN vanaf fS7S,- 3/4 KID LEG vanaf f195,- Alle mantels op eigen atelier vervaardigd. Wij ver werken uitsluitend de betere kwaliteiten bont Maatwerk zonder prijsverhoging Graaf Florisstr.10-12, Tel. 237945, R'dam. Nwe. Binnenweg 309, Tel. 237900, R'dam. TELEVISIE 59 cm grootbeeld, lichte kastbeschadiging Volledig gegarandeerd. 1 F( IO Van 998." voor öo"9 INRUIL, OCCASION en OVERJARIGE TV Van 99^^598.- RADIOGRAMMOFOONCOMBINATIES^_e tot 100.- voordeligerl 498.- 398.- 2 8 PHILIPS ELEKTR. GRAMMOFOON AG 4031 (overjarig) met ingebouwde versterker tfjl J2 en luidspreker. Van 128.- voor 0(3v 4ANAU HOOGTEZON minimale transportschade-Van 129.- Yoor O»' Van 174.- voor 154.- SILEX VRUCHTENPERS Restanten in originele fabrieksverpakking Van 120.- voor 59.75 "Van 98.- voor 3^r *75 KOELKASTEN showroom- en demonstratiemodellen I Iets beschadigd maat met volle garantie. Enkele stuks! MARIJNEN kastmodei 205 liter Van 498.- voor ZANUSSI met geëmailleerde binnenkast kastmodei 190 liter Van 559.- voor kastmodei 215 liter Van 649.- voor kastmodei 240 liter Van 699.- voor WASCOMBINETTES: Sneiwasser met tijdklok en Centrifuge Samen 278.- Nu slechts JL w O 'm WASAUTOMATEN Fonkelnieuw! De laatste stuks Van 995.- voor VASCOMBINATIES Langzaam wasser met verwarming, ingebouwde centrifuge en 2 pompen, totaal 4 motoren. Van 75 ,- voor CENTRIFUGES lichte showroomschade. i Vanaf BRAUN SCHEERAPPARATEN 1NRUILACTIE voor een oud scheerapparaat of kwast 12.50 of 10 gulden terug! Oi 1 Type SIXTANT 07«" met 12.50 inruil Type SM 65 e"* met 10.- inruil ThTNOG VEEL MEER KOOPJES!TELEVISIE-RADIO^ GRAMMOFOONS - STOFZUIGERS - KOELKASTEN KOM KIJKEN - ER IS ALTIJD IETS VOOR U BIJ! 'OTTERDAM I Mathenesserweg 3 -T»l.230457fl ■Beyerlandselaon3-5 Tel, 2701441 ÏZaagmolondnft 35 feU 240768m bij aankoop van nieuwe. Financiering mogelijk. N.V. GOEDERENH. MIJ „DE POOL" Gondseslngrel 32-38 tel. 13 88 91 COMPLETE WONINGINRN :i OTG Leg THERMOGÈNB WATTEN op de pijn lijke plek. Dé welda dige s am verjaagt die stijfheid en reumatische pijnen nachts terwijl u slaapt, cvordaj als u werkt. •STILT PIJN DOOR WARMTE' gebouwen kranen gashouders ■tanks bruggen N.V. H0LLAN0SCHE OGNSTRUGTIE WERKPLAATSEN LEIDEN tiilili'3 zoekt voor diverse 1TAGES bi Wederfa«d met ervaring m constructie-staalbouw. Hebt U betangsteltfng?Vult U dan on derstaande coupon in. U zult dan spoedig nader bericht ontvangen. opzenden In gesloten Adres Woonplaats Leeftijd. Aantal jsrsr, ervaring Tegenwoordig beroep

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2