m SNEL+COv vlug moet en toch goed: Palthe's voordelige snelservice. Kostuum 3.75, regenjas 4.75, pantalon 1.95, rok 1.75. ®3ALTHE PROGRAAjN '±1965 JONGE MEDEWERKER KIJK 81J DE ZAAIERS r Drente Gelderland Overijsel Zeeland Noord-Holland Limburg naar buiten Zuid-Holland BUITENLAND Bel Engeland Italië t>QrV -kfstad ours Bornkamp's Bureau Lorelelieizen Achterhoek KANTOORBEDIENDE (vrl.) MEK0G - ALBATROS N.V. BEDRIJFSADMINISTRATEURS electre-hoofdmonteur TOURINGGARBEDRIJF GROENEYELD reinigt uw goed beter! SapT** CONTANT GELD NODIG? 1.000—10.000 GULDEN ALBEMA POSTBUS 249, HEERLEN AUTOCARREIZEN va. 115.- v.a. 145.- v a. 125.- va. 125.- v a. 160.- va. 155.- v.a 177.50 va. 265.- v.a. 155.» TREINREIZEN VLIEGREIZEN voor gratis REISGIDS 3$j:£t8 Den Haag Tel 070-183550 In ons e vindt U alles wat U weten wilt over onze voortreffelijke vakantiereizen. Zend vandaag de bon aan een van onderstaande boekingskantoren en U krijgt overmorgen gratis en zonder enige verplichting onze REISGIDS 1965 in de bus. LANDSMEER N.V. vraagt een Leeftijd 17-23 jaar. MULO-opledddng gewenst, kunnende typen. Wij bieden goede voorwaarden en voor uitzichten op klein kantoor. Sollicitaties worden Ingewacht aan ons adres: Willingestraat 39, Rotterdam-Zuid (nabij Sluisjesdijk), Tel. (010) 2745 60. administratieve medewerker M. Cohn's Wijn- en Spiritualiënhandel N.V. Willemskade 1, Schiedam - Telefoon 26.47.10 toestel 2 of 4 VERENIGDE KUNSTMESTFABRIEKEN Dan hoeft U niet lang te zoeken ZCi N.V. ZOUTCHEMIE BOTLEK gevestigd te Spijkenisse, Welplaatweg 12. In verband met uitbrekfing van ons bedrijf vragen, wij een Deze functionaris zal, met assistentie van enige monteurs, een moderne fabrieksinstallatie moe ten onderhouden, alsmede kleine uitbreidingen moeten verzorgen. De hoofdmonteur zal de afdelingschef bij diens afwezigheid moeten vervangen. Vereist wordt een opleiding V.E.V.-Installateur en ervaring in het onderhoud van moderne fa- brteks-installaties. Desgewenst kan een woning kt het vooruitzicht worden gesteld. Schriftelijke sollicitaties aan bovenaenoemd adres, afdeling Personeelszaken. GEHEEL VERZORGDE AUTOCAR- EN VLIEGREIZEN DOOR GEHEEL EUROPA! Wekelijks bootreis op de Rijn eerste klas materiaal erkend door "Raad voor het reisbureauwezert* V-. t'*:..»:--, ledig vi irzorgd e (mits u het zelf even brengt en haalt) Vraagt gratis geïllustreerde prospektus Reisbureau Ebatours - afd. Avia-tours vliegreizen Stokstraat 1 "Maastricht - Tel: (04400)-15427 Amerikaanse Service Maatschappij MANNELIJKE EMPLOYÉS IVw WkNiMiHi «li "'til lU'iiitiüiiniimiHHiiiiiiuttiutuiitittwgHtHiiniiiMiiiiUiiiuiimmtNUiiLi DRIEBERGEN NUNSPEET e.o. VfM MOOI-VELUWE PUTTEN VALKENBURG L. Oranjereizen, het reisbureau met eigen hotels en eigen touringcars ."i'miiirmniimtimmiiii'niiitiiiHTuiijiiinimseauBaBiBmimtu'KmiuiiiiiiimtüiiiiuuirmiwtimiBumm 6-PERS. ZOMERHUISJE 65,- p.w. imiamnaiiiafliimiinmiiitnuiniiinainiHiBinmiiiraiiiiiitmihiiitirKittiniiK.iiimiifiimimtimimmiiin uiiiiiiiHHimmimiiimiiitiu1 m tw w iim fwiw MsM« tw iiiniuiiiiri fitm 1111 iii Groet, gem. Scboorl, Kamphotel Duinwijk umnmittntunwHuiuiiittiimutiimmiHüU'w.isimum.mtüiiHtis 1:111 imi tiiiiuitimiiiHiintHMUWHtmt WIJK AAN ZEE v.a 50,- per week HOTEL 'DUIN EN DAL' iinifiBinniimHHniiniiiiiiHUimiiriiiiiiiiniiininHtiiniiir'iimimiri'jmtipt t «ii'iiw fhi'iwiüi 5ffla»sswBinraniiimm«nHmiü!mnnt'inii!i!iitmiimiimii!iitmRnEmi!m« intmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiii yumm i w f iwm iiiihiiiiii.iniiiiiimiiiin HET VRUE VOLK ZATERDAG 23 JANUARI 1965 Wij /erstrekken persoonlijke leningen van Geen wachttijd. Geen informatie bij werkgever. Vraagt folder aan 5,8 d. 6d. 8,15 d. 8,15 a. 10,13,14,17 d, 10,13,14,17 d. 10,13,14,17 d. 13,14 d. 1 13,14,17d 15 d. 10.13,14,17d. 10.13 14,17 d 13.14 d. Vieriandentocht Luxemburg Sauerlanc Rijm'e's Tirol Bad Ischl Vorarlberg Kannthie Grossglockner Rondreis Italie-Oostenrijk. Gardameer Comomeer Dolomieten va. 357.50 va v a. 265.- v.a. 310.- 10,17,24 d. Spanje (ook jeugdr.) v.a. 287.50 10.17,24 d. 10,17,24 d. 10,17,24 d. Kannthie Dolomieten Rimini v.a. 240.- va. 242.50 v.a. 265.- 15,22 d. 15. 22 d. 15 d 10,13, 22 d. 10,13,22 d. 10,13 d. Majorca va.375.- Spanje (ook Jeugdr.) v.a. 360.- Joegoslavië v a. 360 Gardameer v a. 295.- Rimmi v.a.335.- Tirol v.a. 290.- REISBUREAU Met bioklettsrs invullen s.v.p. Naam Adres Woonplaats BOEKINGSKANTOREN ROTTERDAM e.o. "Bbte'Sloot 52 Tef. 010-121939 Hoogstraat 43a Tei. 010-112535 Poldedaan 15 Tel. 010-176520* texs Assurantie Maatschappij „NIEUW ROTTERDAM" N.V. Beursgebouw, Meent 110, vraagt in het bezit van praktljkdtplome boekhouden. Leeftijd 20—30 Jaat Sollicitaties te richten aan het secretariaat van de Maat schappij HANDELSKANTOOR te Schiedam aoetot voor spoe dige tndlenstiredmg leeftijd tot 20 jaar. Voor ppost'ver-zending, archief- en andere lichte administratieve bezigheden. Aansnelden persoonlijk of schriftelijk: 4EK< In verband met uitvoering van een omvangrijk uitbreidingsprogramma worden voor het bedrijf te Ferule gevraagd Taak: Onder de algemene leiding van een chef of groepsleider is de bedrtjfs- adminisfcrateur verantwoordelijk voor de administratie van een fabriek of bedrijfsafdeling; de registratie en bewakmg van investenngs- en onderhouds budgetten e.d. Opleiding: H.B.S.-A of MULO A of B, Praktijkdiploma M.B A Leeftijd 25—28 jaar. Verdere ontwikkeling Mogelijkheden zijn aanwezig geleidelijk kennis te maken met verschillende asjpecten van de administratie in een industriële onderneming. Verdere verbreding van vakkennis door studie wordt financieel gesteund. Sollicitaties aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 63, Hoogvliet, Telefoon 010-16-00-66. r K prima hotel verzorging eigei moderne autocars wekelijks vertrek deskundige leiding •aagt GRATIS reisgids In kleuren en alle InüchOngen bij de plaatselijke agenten of bij het hoofdkantoor. STRIJEN TEL. 01854-381-545 VERHUUR VAN LUXE COMFORTABELE TOURINGCARS van 20 tem, 50 p>ers. voor verenigingen, scholen enz. Inte ressante prijzen. Speciale tarieven in voor- en naseizoen Voor Rotterdam e.o REISBUREAU GROENEVELD, Po! derlaan 15, Telefoon 176520 VvV—,-WL I t REISBUREAU EMTOURINQCWtSEORUF MIODELLANDPLE 4 26 R0TTER0AM-3 TEL. 235766* Voor boekingen en inlichtingen Vierambachtsstraat 9 - Rotterdam - Telefoon 010-251910 gevestigd In Den Haag, zoekt met ervaring op het gebied van oliewinning, voor het verrichten van service-werkzaam heden in Nederland Enige kennis van de Engelse taal is noodzake lijk, Telefoon 070—33.67.54 (van 8 30—1730 u.). il|l)ilil!WI,Illtl«!lllHIIIHIlll!IIIUll!"ra!!|i!!ll!W!ll|l!l it'iP' „tn, Ml MMIMMWM 11 Kt EEN. T h. zomerh. ln mooie boer omg te Hooghalen (b pers Inl J. Leijssenaar, Dr. v. d. Velde- etraat, 92 EEni>EK/FKEI)tlilKHOORI). Een ideaal vakantieoord Inl. VVV-kantoor. Prederlksoord. tel 05212-225 of 316 ZORGVLIET Penstor Villa Neva (J. Krans) 7, p. p p.d. ('compl I Pr. k pr. omgeving BSHNISIIIIlilllMlWtWiHIldWI'l llllllll"!!' II llil Iliüll'IHTnimilFlUtiHlillllitSimitltmtlBteRtBWtU A»'l.l HOORN. T h gem. k m gebr. keukt 5 IK-, b< maandag- en dinsdagavond n S uur Tel 05760-17275 Vlsch. Arnbemseweg 288-U APHDOOKN T h gun lief /omerh, 2 A pers Alle comf%as»e aast douche, oüest, pr st. CeiebesL. 9-11 ARNHEM Tijdens onze takt 1 mod won gar van 31 7 tot 21 8 150 - P u. Freriks. t. Berkumstr 34-1 ARA HEM Aar.K 2-twis sl.wpk str w. m gsbr v keus. 50 pppd Meu leeimg, Olmstraat 54 BENNEKOM ((.ld.) T h. 4-pers. zomerb 80,- w Water gas licht Tevent caravan 4 pers 4 pen 196- p a Kan \(tp! worden dan. pnjs hoger) B, Heltin* tVeerkruis'aan 4, ul 08379-2213 pr keuken beetcU«m 28 Pension t Zonnetje Heeft nog vrij M0~ pdpp frU.se kamers i d bossen C Hldderhaf, Jac. v. Oaes- telefoon 2600-03438 ak. nl rum 'OOST-RAVEN' - EPE Een terzo s,de vakantie met vol pension va, (58, ÏPP* Vraag prospectus Tf DP (\T „1 V akantle-oord "Uvonla". 1 T,rfc euwe bos en helde, t b vakantie huisjes z pensvoorz van gas:, en wat. f»i H R E. Evers. Kolkweg 2. Teraolde (Old), tel. 05707 484 T AfMfA' Aangeb. voll. pens pppd 8.4 IiVPACjI) I Cl. j Tel is 7on.erhulsjes te huur J Reienberg, Burggraaf 2b. tel 05765-236 (Nunspeet - Hui orst Vle.*- houtesi - Doornspijk) De con, L. BOS - HEIDF STRAND DIORAMA. Vi. ultgebr, gids: VVV NUNSPEET, telefoon 03412-2335 - V VOtL. PENSION VANAP 1 30, IK WIK eheel vtnorgd* vak cm tl» I ongerept «BtMtffmer» HUISJES KAMERS SLAAPZAAL IKlndere» radactie) 151 AU VAIANTt! SIUGENHIIO oor scboolrelxea in veraolgiog»» '»»>•«-ert'efi ILKI AVOND EEN OOED VIRZORCÖ rK GR vr9S»(l(»»»d utlo' rid. pro.p.cl, VakaatteeeatruBi „MOOi-VtlOWP POTTIN (OaldertcmO) Tileieea MWi - tn b.g.g. biedt eer, 7-daagse roll. verz. ak aan voor ilechts I' 7 In ;l«e prijs Ir hbegrepen: de heen- en terugreis, voll pena 2 dagtochten Vr gr. folder ORANJEREIZEN. Poetbus 31 te Valken burg Telefoon 044< K 2055, b g g 04400-12188 Vk iM lKOORD EN K4MKEERCENTRL'M TrtEM'fct Idee v vampeerp' a» Dos verh. zomer:. Kampwinkel, .•rod mttue. Oude Deldenerweg nr. 1, Boekelo. Post Haa* rflgen. tel. 05428 nr 355 M4RKUO. Buitencentrum Hessenheem. Tel 05476-200 4-, fr- en 8-pers, bung 20 ha ge res voor kaoip en rara- tanterreai, gered sanitair, kampwtnket. kantine douches, eas-stnjkgelegenhcld, enk. Tl HORST. GEM. T4PHORST, Post de Niitc Vanaf Ptsen zomerhuisjes t h. Bos: oing dicht bij water t n bush R Keizer, Heerenvreg 23, te! 35224-855. \LISSrVGEY, T h, car. ana btl etrand-Veenemeer. P. r Strlen. Spuistraat *1. Tel. 01184-4785. VHeterweg 40, Scherpenaeel (Old). VEL (Old.) Kamer» oil pes» pppd 11 Kind tot 10 3. 8,-. Jaa san, U. .itttr. 42, tel. 08302-4810. VOORT HUIZEN (Vet.). Vmk.oord De Zeven Bergje»', tel 0842' 500, Fraaie bun»:, met «tr. m iter, nabij 2 natuurb. Tot 17/7 red. Bezet 24—31/7 Vrij enige cararanstandpl. 's-HEERENBERG. Kamera m voll pen» Prijs pppd 110,- D. Bussing, btokkumaeweg 45. tel 08346-827. 't-HEERENBERG. Pen». 'De 3portvrlend' Montfer boe- »en. Ruim Ir. k aparte ut »tr. w, gr tuin. 10.- p.pPd. en 10% Telefoon 08346-302. SCHOORL. Gem t. h. 1 ïltk2 63 J: vrg„ keuk vrij 1/8—80/9. C. Hooiveld, Sluisweg 6, Schoorldam. biedt een pret. vak. tn mode omg. Geziruücamen en slaapt, 1» gel In de Directe omg. van de duinen en 15 min ran zee. Verenigingen en cïuba spec, pr Prosp wordt u gaarne op aanvr. toegei. Tel. 02208-840. i(LjWlllltiMIIHBI!R(W!l)19»|KHIIBllWMWWIIIIIWBIBItlll»l)lllllllWIWl(ailWII>li BF.EK Z.-L.) Hotel Het Wapen van Beek 10,- p p voll pene, »p eetk m TV. pr. k park terr Tel 1181 ST. GKERTRUID (Z.-I,.) Mooie ba caig. kamers t. h m gebr van keuk. H Wiji t.nd», Nieuwe Hofstras: 6 HEERLERHEIDE. Te buur grreUlg vak.hulaje voor 4 pers f70.- p. w Vlak by boe, helde en bus H. Doek. Zwaluwstraat 4. Heerlerhelde. poet Heerlen ('H1MMERT (Z.-L.) Pens. 'De Kleverberg', Or. Haasda!, Kleterstr. 4. tel. 04404-314 Mooie omg str w Het bekende hotel-pension Catlen tel. 04406—2713. In centrum VAI.KENBIRG. Daalhemmerweg 16 Voorsets f9.hoogwlz. ƒ10pppd Groepen voor- en na seizoen reductie - WPK! 1MV Wvvir*' Os-VT"-* j «W t Yt 11^ tSt-e-wt VVs. hagen Bergse»eg'll. Voerendsal dij vn'ke borg telef 04448—703, De wekeüjkae vaktattegldc In Het TrQe Volk «trschljnt hlMBt op de ikterdagen: 30 jan.: 8-13-20-27 febr. 6-13-20-27 miut: 3-10-17-24-30 april 8-15-22-29 mei: 5-12-19-28 juni 3-10-17-24-31 juli: 7-14 aug. Advertenties voor eerstvolgende ru- brtefe dienen ulterlJJk woensdag ln ons berit te rijn. Ken aantrekkelijke oldor met oor beel den van advertenties, oplagecijfers, ver spreidingsgebieden en advertentietarie- ren words u op aanvrage gaarne toege zonden door de Advertenue -exploitatie Het Vrije Volk, Hekelveld 15. A'dam. Tel 64477 toestel 440297 c n tTT? T7T7 Tvmvtr1 TT NT Te huur- Kamer» met gebruik itiitVfi is li» (jlvii van keukei 0 pe-tsonea. Alle Inlichtingen op aanvraa M Snijder, van Beu- nlngensore:: 34, Schevenlngen. Tel. 070-544494 Prlm» voeding, verzorging en goede sfeer. Enkele stappen van see. Tel. 02517223 02510—27888 l'Cr1 bedden, gezinskamers, dames- :r; herenkamer» Duin en Dal, Noords Ijk a. Zee wd. 1918. Tel. 01719-371K ie BELGISCHE ARDENNEN. Hollands vakanUeoord La Montagne VolL pens Voor- en nasetz. 9.50 pdpp Juli ug f 10.- pdpt Kind, tot 9 Jaar 251 -ed Ook verb, van bungalows. Gelegenheid tot kamp. Or folder. A v. d. Donk, Fauatstra ,t 29, Rotterdam-Hoogvliet, telefoon 010-162196 P, J. Kroet, epeiaarwtngsl 92 c, Rotterdam-Zuid, tel. 273731. AHart. Llnnaeushof 17. Amsterdim, tel 020-87411. CLACTON-ON-SEA - Esse*. Engeland Slscbta 16 mill an Harwich - 65 mijl van Londen ligt Clacton-on-Sea, op het zuiden met een zandstrand van 7 IJl,, een verrassend schone stad mat biedt, met Do men beplante «tra ten. uitstekend winkelcentrum, magnifieke zeekust met prachtig-, tuinen welkt een streling voor hef. oog zijn Eerste klas accommodatie en ontspanning voor het hele gezin Voor inlichtingen grat:: Nederlandse Ueure.n older over .octou-on-fcea kunt u zich werden tot Biltlsh /ruw Association. Letdsepletn 23. tmsterdam. tel 020'234004 of u kunt schrijven aan the Entertainments 8c Publicity Depart ment, Town Hall. Clacton-on-Sea. TTATll? HKCIRNE - BOTH, GLHHlWi» Modern inbir, ru«tlg en centraal ge'egen met uitricht op zee hame.s met eigen douche en stromend warm koud ate. Penslonpr p d compl tn mei-iuul en scut. iï«, van ux. iö jun en van /u tot 31 aug roUt» Ltre Van 1,6 juli tot 20 aug 3000 Lire. Voor 1-pers ka mer 100 Ure extra.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 2