PPSC door strafschop naast De Lier (1-1 Schiedamse clubs kunnen niet winnen Tot Steun in de Strijd bijt het spits af Alleen lagere teams van TSF winnen Schiedam verliest in topdnel van WCR GARAGE LANDMAN i I RVB-voetba! I D.A.F.. en PEUGEOTSERVICE Grootmoeder en kleindochter in Waterweg gespoeld Nieuws uit Schiedam in het kort Vlaardingseweg wordt gesloten voor verkeer Voskuyl opent Wil Ferwerda expositie werk Juliana-heren verslaan Alexo I j Haagse schilder exposeert in Galerie Punt 4 Inbraak in winkel buit ƒ800,- Overstekende man tegen personenauto Het Vrije Volk WISSELKOERSEN Burgerlijke Stand MANPOWER MANPOWER PPSCDe Lier 11 De felle wind maakte goed spel onmogelijk bij het belangrijke duel PPSCDe Lier. Voor beide ploegen stond er veel op het spel. PPSC moest proberen de voorsprong in punten, die zij hebben op De Lier, te vergroten en De Lier wilde proberen, via een overwinning iets dichter bij te komen. Het werd ten slotte en puntenverdeling iets waar beide ploegen tevreden mee mogen zijn. HBSS—Gr. Lindt 3—0 Dos '32—GTB 4—4 VERKIEZING RAAD VAN RIJNMOND Flakkee-DHS 1-0 IFC-Martinit 3-1 Hfberg-Exceisior 1-1 ESDO-Demos 2-0 Schiedam-WCR 0-1 Bolnes-DRZ 2-1 Wilton-DOZ 0-2 AcHvifas-Sch. Boys 1-0 iuij. vrUJrs VOLK. MAA.NÜAU 15 FEBRUARI 1965 Een aanval van PPSC. Weer ontnemen de verdedigers van De Lier de PPSC-voorwaartsen alle illusies. (Van onze sportredactie) De resultaten van het Schiedamse zaterdagvoetbal leverde drie gelijke spelen op en een overwinning. HBSS had geen moeite met Groote tindt en won met 3—0. PPSC speelde tegen concurrent De lier 11 en dat was gezien de spelverhouding wel de juiste uitslag. TB kwam hij DOS '32 tot vier treffers maar dat presteerde de Rot terdammers ook, dus ook hier een gelijk spel. GSS en Egelantier Boys konden het doel niet vinden dus hier kwam het einde zoals het be gon met 00. Het was dus geen mooie strijd, maar wel spannend van het begin tot het eind. In het begin speelden beide ploegen een tam spelletje; iets waar de voorhoede van de Schiedammers wel in uitblonk. De schoten op het doel van invaller doelmgn Blijshuizen waren allemaal veel te zacht en doorgaans slecht gericht. De uitvallen van De Lier (PPSC was in de eerste helft ver in de meerderheid) waren niet van ge- In Galerie Pnnt 4 heeft de kunst criticus Frans de Haas vrijdagavond de expositie geopend van de 31-jari- ge Haagse kunstschilder Sees Vlag. Sees Vlag is in Gouda geboren en nadat hij in Den Haag de Academie gevolgd heeft, Is hij zich gaan toe leggen op het vervaardigen van gra fieken. Hij iaat in Galerie Punt 4 lino's, litho's en etsen zien, die hij met goede smaak en inzicht bij elkaar gebracht heeft. Vooral de uit lino leum gesneden grafieken „zwangere vrouw" en „schaal met vrucht" zijn zeer kunstzinnig. Dat de werken van Sees Vlag van bijzonder goede kwaliteit zijn. blijkt uit het feit dat hij reeds bij beken de en vooraanstaande galeries en musea geëxposeerd heeft, onder an dere bij Xna Boersen in Amsterdam, Penna de Vries in Delft en in het Gemeentemuseum in Den Haag. Ver der heeft hij vele collecties bij particulieren in binnen- en buiten land. Galerie Punt 4 geniet een rede lijk goede belangstelling. Dat blijkt uit het feit dat er op de avond van de opening een groot aantal bezoe kers aanwezig was, waaronder veel Hagenaars en zelfs een gezelschap buitenlanders, die zeiden bijzonder tevreden te zijn over de grafieken. Eigenaar van Punt 4, Cees van der Geer is zeer verheugd over het feit, dat het Ministerie van O., K. en W. de toezegging heeft gedaan, dat hij een subsidie van 35 percent zal ontvangen, om de verkoop van verantwoorde kunstwerken te stimu leren. „Het Ministerie van O., K. en W. voldoet hiermede in een behoef te. Hierdoor zal het mogelijk zijn, dat ook de gewone man schilderwer ken kan kopen. Want door de subsi die die het rijk ons heeft toegezegd, zullen wij een schilderij van bij voor beeld zestig gulden voor slechts ne genendertig gulden kunnen verko pen," aldus Cees van de Geer. Galerie Punt 4 is geopend op werkdagen van zeven tot negen uur; op zaterdag en zondag kan men de expositie van twee tot vijf uur be zichtigen. (Van een onzer verslaggevers) Bij het filiaal van het zelfbedie- ningsbedryf gebr. 0e Jong aan de Parkweg 363-363 te Schiedam is, naar nu eerst bekend Is geworden, in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De buit bedroeg ƒ800, De filiaalchef die vrijdagavond de winkel, waar 's nachts het licht blijft branden, zoals gewoonlijk goed had afgesloten, ontdekte zaterdagmorgen dat onbekenden zich toegang tot het bedrijf hadden verschaft. In de winkel lag een van de kas- laden op de grond, waaruit het geld was ontvreemd. Het is tot nu toe een raadsel hoe de daders het pand zijn binnengedrongen, omdat er geen spo ren van braak werden aangetroffen. De mogelijkheid bestaat dan ook, dat de inbreker op een of andere manier zich een sleutel van de winkel heeft toegeëigend. vaar ontbloot. Bij een van die uit vallen werd het zelfs 01 toen Din- geman Zoon een foutje in de Schie damse defensie resoluut afstrafte met een doelpunt. Maar bij de eerste de beste aan. val van PPSC na de aftrap werd het gelijk. Een van de voorhoedespelers van de Schiedammers werd zwaar aangevallen binnen het strafschopge bied en de scheidsrechter gaf hier voor een strafschop. Jan Teeuw maakte geen fout en schoot raak (1—1). In de tweede helft is de Schie damse ploeg steeds weer dicht bij een doelpunt geweest maar te lang aarzelen met schieten stond verdere treffers in de weg. Ook De Lier kwam nog enkele malen gevaarlijk voor het Schiedamse doel maar ook dat leverde niets op. HBSS heeft niet veel moeite ge had om van het op bezoek komende Groote Lindt te kloppen. De eerste helft werd afgesloten met een 20- voorsprong voor de Schiedammers. Reeds na acht minuten trof Schef- fers de roos, toen hij, uit een doel worsteling, de bal achter doelman Van Waardenburg schoof. Droge knalde nog een keer tegen de lat, maar in. de 40ste minuut kopte Kor peraal uit een voorzet van Dröge nummer twee achter Van Waarden burg. Na de hervatting had Groote Lindt de felle storm mee waardoor het nekele malen 'gevaarlijk voor het doel van de Schiedammers kwam. In die periode van een klein Groote Lindt offensief waren het Mulder en Bezemer die het hoofd koel hielden In de HBSS-defensie. Met nog een kwartier te spelen was het Dröge, die met een droge knal HBSS naar 3—0 wchoot. Het heeft GTB niet mee gezeten in de strijd tegen DOS. Tot drie keer toe moesten de Schiedammers een verkregen voorsprong prijsge ven. Kort na het begin namen de mannen van Noordwijk via een strafschop de leiding. Sands werd onderuit gehaald, waarna Zwep de toegekende strafschop inschoot. Via een vreemd doelpunt (de wind kreeg va', op de bal) werd het gelijk (1—1). Eer de rust inging was er weer twee keer gescoord. Eerst was het Sands die met een prima kopbal GTB naar 1—2 kopte en even later werd een foutje in de Schiedamse defensie afgestrafd met een treffer (2—2). Na de rust toen GTB de wind tegen had werd er veel beter gevoetbald. Maar niettegenstaande nam DOS met 3—2 de leiding. Toen kort hierna GTB een strafschop te gen kreeg vreesde iedereen het erg ste voor GTB, maar doelman Rox- oord stopte de strafschop. Via Rietveld en De Jong kwam GTB met 34 voor te staan, maar (Van een onzer verslaggevers) De 57-jarige mevr. M. v. d. Stelt- de Graaf uit de Leidsestraat in Hil- legom en haar 6-jarig kleindochter tje Marianne Broos, die bij haar grootmoeder woont, zijn zondagmid dag van de Noorderpier in Hoek van Holland door eea overslaande golf in de Nieuwe Waterweg gespoeld. Andere kijkers naar de stormach tige zee konden het tweetal op het droge heipen. Bij het Rode Kruis kreeg het droge kleding. Toen grootmoeder en kleindochter op de pier liepen was het windkracht 8 bij noordwestenwind. door opnieuw onvoldoende wegwer ken kreeg DOS de kans cm kort voor het einde gelijk te maken. GSSEgelant. Boys 00 De wedstrijd tussen GSS "en Enge- lantler Boys is een doelpuntloos duel geworden. Geen van de partijen kon het doel van de tegenstander vinden. Voor de rust hadden de Schiedammers de felle wind mee en liepen ais het ware storm op het doel van de Rotterdammers maar die zelfde wind zorgde er voor dat goed afspelen van de bal niet moge lijk bleek. Na de rust trof GSS wel twee keer de lat en moest een Schiedamse verdediger de bal uit het verlaten doel koppen, maar doelpun ten bleven uit. Het Schiedams Politie Muziek Gezelschap onder leiding van de heer M. Brilleman geeft dinsdag avond in Musis Sacrum aan de Lan ge Haven het jaarlijkse concert. De Schiedamse Toneelvereniging Alberdinck Thijm zal onder leiding van Jac. van Haasteren medewer king verlenen aan deze voorstelling. 0 De secretaresse van de Schie damse Fiimkring, mevrouw E. Pei ger-van Biezen, heeft haar bestuurs functie, die zij sinds 1962 met veel enthousiasme heeft vervuld, neerge legd. De functie zal thans worden vervuld door de heer D. de Geus jr., Lorentziaan 28b, tel. 268928. Op de Tweede Tuinsingel te Schiedam reed vrijdagmiddag de 18- jarige J. Th. S. uit Schiedam met zjjn auto tegen een schutting toen hij komend vanuit een zijstraat moest uitwijken voor een rechts gepar keerd staande vrachtauto. Na de bot sing met de schutting ramde de auto tot overmaat van ramp een lantaren paal, die afbrak. Het bovenstuk van de lichtmast kwam op de wagen te recht, waarin een groot gat ontstond. De heer S.. die bij het ongeluk slechts enkele schrammen opliep, was niet verzekerd. Burgemeester en wethouders van Schiedam stellen de gemeenteraad, die op maandag 23 februari verga dert, voor de Vlaardingseweg, die Kethel met Vlaardingen verbindt, met ingang van 1 maart 1965 aan het openbaar verkeer te ontrekken. Dit in verband met de aanleg van twee rijkswegen (19 en 20) en de daarbij behorende werken en tevens omdat men bezig is met het bouw rijp maken van de gronden in het uitbreidingsplan Groenoord, waar door de weg vanaf de grens met de gemeente Vlaardingen tot de gepro jecteerde provinciale weg 15 geheei vervalt. Er worden in afwachting van de aanleg van een gedeelte van de pro vinciale weg 15 en de Hargalaan, die de verbindingen zullen vormen, tijde lijke voorzieningen getroffen. Het verkeer zal, komende van Kethel nu via de Schiedamseweg en een provisorische weg ter plaatse van de Hargalaan in de richting Vlaardingen worden geleid. (Van onze sportredactie) De Schiedamse KNVB-clubs heben het erbij laten zitten in dit weekeind. Het gelijke spel van Excelsior tegen Hillegersberg (11) wa het beste resultaat wat er te melden is. DHS verloor bij Flakkee met 10 onder barre en boze weersomstandigheden. Er viel veel ha gel en sneenw. Martinit leed bij IFC ook al een nederlaag, en wel met 3l. Demos is er door de nederlaag van zondag tegen Esdo niet beter van geworden. De mannen van Gnof van 't Geloof hopen in de nog resterende acht wedstrijden voldoende punten te verzamelen om zich veilig te stellen. 4-2-4 systeem maar is daar niet ver mee gekomen. In de eerste helft werd het uit een vrije trap 10. De ze stand was ook de ruststand. Na de rust leek Demos even terug te komen maar slaagde er niet in om doelpunten te maken. Kort voor het einde lukte dat bij Esdo wel en de eindstand werd hier mee 20. Advertentie I.M. Inschrijving naam politieke groepering De Burgemeester van Schiedam brengt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 1, van de kieswet ter openbare kennis, dat politieke groeperingen kunnen verzoeken ten behoeve van de op 2 juni 1965 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de raad van het openbaar lichaam Rijn mond, waarvoor de kandidaatstelling zal plaatsvinden op 20 april 1965, hun naam, een aanduiding daarvan of beide in te schrijven In een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt aangelegd. Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot voornoemd centraal stembureau, gevestigd ten stadhuize der gemeente Rotterdam, binnen acht weken, doch uiterlijk zes weken voor de dag van de kandidaatstelling (dus van 23 februari a.s. tot en met 8 maart 1965). Wanneer een politieke groepering gebruik wenst te maken van een naam of aanduiding welke ten behoeve van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij de kiesraad is geregistreerd, moet bi) haar verzoek een verklaring worden overgelegd vanwege de recht hebbende groepering dat de eerstgenoemde groepering gemachtigd is de inschrijving van die haam of aanduiding te vragen. Schiedam, 11 februari 1965. De Burgemeester van Schiedam, H. SABEL l.b. Onder de meest ongunstige weers omstandigheden (wind, hagel en sneeuw) hebben Flakkee en DHS een zeer sportief duel gestreden. De gast heren hebben deze keer de winst in eigen huis gehouden en trokken met 10 aan het langste eind. Voor de rust had DHS het windvoordeel maar kon daar geen gebruik van maken om tot doelpunten te komen. In de vijftiende minuut kwam de enige treffer van de wedstrijd tot stand toen een ver schot door de wind werd gedragen en doelman Van de Berg geen schijn van kans had. Een sterker IFC sloot de eerste helft van de wedstrijd af met een verdiende 20-voorsprong. üit een vrije trap kanlde Van der Steen de baf meteen in het doel. Martinit pro beerde terug te slaan maar dat lukte niet. Na een half uur spelen maakte Batenburg er 20 van waarmee ook de rust kwam. Na de rust was Mar tinit sterker en dat resulteerde in de vijftiende minuut tot een tegen goal. Kersen schoot hard in waarna de doelman de bal niet klemvast kon krijgen èn Smits de kans kreeg de zaak af te ronden, 2—1. Tien minuten voor het einde stelde Batenburg de zege voor IFC zeker door een derde treffer. Hiermee was de strijd gestreden. Een geiykopgaande wedstrijd met aan beide kanten vee! scoringskan sen. In de eerste helft hadden de Schiedammers een klein overwicht wat tot uitdrukking kwam in een tre fer van de uitstekende linksbuiten Hans Beitels, die met een hard schot zijn club de leiding gaf. Maar de Rotterdammers hadden al snel een antwoord klaar en via hun mid denvoor Hogenberg kwam de stand op 11. Na de hervatting hebben beide partijen fel gestreden om de winst, zo fel, dat de scheidsrechter enkele malen moest optreden om er ger te voorkomen. Hoe de ploegen ook streden, doel punten kwamen er niet meer. Esdo heeft tegen Demos geen en- kei risico genomen en de bovenste plaats met succes verdedigd. De Schiedammers kregen met 20 de kous op de kop na een redelijke wed strijd. Demos speelde voor het eerst het (Van een onzer verslaggeefsters) In de nacht van zaterdag op zon dag is de 34-jarige chauffeur C, Koster van de Plantageweg op de hoek van de Rechthuislaan en de Veerlaan in Rotterdam aangereden door een personenauto, toen hij zon der voldoende op te letten de rij baan overstak. Hij is met een wond aan zijn voorhoofd, ontvellingen aan beide handen en een hersenschudding naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. De Schiedamse Arbeiders Toneel vereniging „Tot steun in de Strijd" ivas vrijdagavond in Musis Sacrum als eerste aan de beurt om in het kader van cle Toneelwedstrijd 1965 van de Schiedamse Gemeenschap een toneelvoorstelling te geven. Alvorens het gezelschap met de opvoering begon, heette de voorzitter van de sectie toneel van de Schie damse Gemeenschap, de heer M. A. A. de Jonge, de aanwezigen, waar onder de jury-leden, hartelijk wel kom .en gaf daarna het woord aan mr. J. C. J. Pels-Rij eken, vice-voor- zitter van de SG. In zijn openings rede zei de heer Pels-Rïjcker. ver heugd te zijn over het feit, dat de toneelwedstrijd reeds voor de negen de maal in Schiedam gehouden wordt, waaruit volgens het bestuur van de sectie toneel blijkt, dat deze festiviteit aan haar doel beantwoordt. „Door het organiseren van toneel wedstrijden kan de mens tonen wat het actieve werk, dat men in zijn vrije tijd doet, oplevert en verheu gend is daarom dat vele mensen van avond aanwezig zijn om de verrich tingen van het toneelgezelschap te volger Want zonder publiek is de op voering van een toneelspel gans on mogelijk", aldus de heer Pels-Rljc- ken. „Tot steun in de Strijd" had voor de wedstrijd haar keus laten vallen op het situk „De derde gast" van Ge rald Anstruther. Dit uit drie bedrij ven bestaande toneelstuk gaat over een zekere Richard Carting, die door allerlei duistere zaakjes genoodzaakt is van gedaante te veranderen. James Oliver, een gezette oubollige kerel, komt echter achter deze gedaante verwisseling en hij tracht hiermede de aantrekkelijke en dan weer weer zinwekkende Carling te chanteren. Hierdoor ontstaan diverse onaange name situaties die echter goed opge lost worden. Met uitzondering van de heren P. Kreeft en H. v. d. Roer. die res pectievelijk de rollen van James Oliver en Richard Carling speelden, waren de creaties van de overige spelers niet bijzonder goed. Een grote ellende gaf het feit, dat de bedrijven te kort waren en dat het opbouwen van nieuwe decors te veel tijd in beslag nam. Zo duurde het eerste bedrijf slechts een half uur en voor het opzetten van het nieuwe decor had men een kwartier nodig. Dit alles werkte zeer storend, waardoor men herhaaldelijk de draad van het verhaal kwijtraakte. Het zal voor de Jury van de to neelwedstrijd, bestaande uit mevrouw Eva Hauk en de heren J. Everwijn en H. F. Reedijk, geen moeilijkheid zijn om het gezelschap „Tot steun m de Strijd" naar de prestaties van' speiers en keuze van het toneelstuk te kwalificeren. Als tweede van de zeven deelnemers aan de SG Toneelwedstrijd 1965 zal op 16 maart as. de toneelgroep „Utile Dulci" een opvoering geven van het toneelstuk „Oariotta". FAcririA l (Van een onzer verslaggevers) De schilderijen van de 23-jarige kunstschilder Wil Ferwerda uit Gor- kum trekken thans veel belangstel ling in Schiedam, waar ze bij de van de straat af zichtbare Galerie Wieg man in de Passage worden geëxpo seerd. Sinds de 21-jarige exploitant van deze galerie, de monumentale kun stenaar Diet Wiegman, het werk van de begaafde Ferwerda voor de eer ste maal (woensdag) tentoonstelde, hebben ai honderden mensen de door Gorki'ms burgemeester mr. L, R. J. ridder van Rappard als „humbug" gekwalificeerde creaties bewonderd. In de drukke winkelgalerij staan soms groepjes mensen te discussiëren over het veelbesproken werk. Inmiddels heeft de Haagse grafi cus Gjjsbert 3. Voskuyl zich bereid verklaard de expositie te openen; dit zal dinsdag 16 februari '9 avonds om acht uur gebeuren. Oorspronkelijk zou de Rotterdamse kunstcriticus Plet Begeer de opening verrichten, maar deze is verhinderd. Pikant, by deze opening Is het feit, dat de heer Wiegman één van de regenten van de Gorkumse stadsge hoorzaal, De Nieuwe Doelen, de heer C. J. de Ronde, tevens wethouder van Culturele Zaken in de vesting stad, heeft gevraagd de opening bij te wonen. Tot nu toe heeft de wet houder, die het besluit van mr. L. R. J. ridder van Rappard om de schil derijen uit de stadsgehoorzaal te ver wijderen ondersteunde, hierop niet gereageerd. (Van onze sportredactie) In de afgelopen week hebben alleen de lagere TSF-teams in de competitie succes kunnen oogsten. Zowel TSF 1 als TSF 2 leden thuis een duidelijke nederlaag, volgens verwachting overigens, aan gezien het veel hoger geplaatste tegenstanders betrof. De nog steeds aan de kop gaande teams 5 en 6 echter boekten op nieuw een overwinning en verhoogden daardoor hun kans op een kampioenschap. TSF 4 ten slotte slaagde erin een gelijk spel bij Contact 2 weg te halen, waardoor de kans op behoud van het derde- klasseschap voor dit TSF-team opnieuw is gestegen. (Van onze sportredactie) Schiedam heeft het hoofd moeten buigen voor concurrent WCR en verloor met 10. Jammer voor de Schiedammers die nu WCR al leen aan de leiding vinden. Wilton had het tegen DOZ niet gemak kelijk en verloor met 20. Schiedamse Boys moest bij Activitas de winst laten met 1—0, DRZ, dat bij Bolnes op bezoek was werd in de laatste minuut met 21 geklopt. Schiedam heeft het belangrijke duel tegen concurrent WCR niet kunnen winnen. Hoewel de Schiedammers het beste van het spel hadden kwamen zij niet tot treffers, In het begin, toen Schiedam veelal -voor het doel van WCR te vinden was, kregen de Rot terdam ers een kans die zij niet onbe nut lieten (0—1). Dat was in de vijftiende minuut. Nog geen kwartier later kreeg WCR een strafschop te nemen die echter werd naast geschoten. Schiedam trok zich hieraan op en het resultaat was een veelvoud van aanvallen op het doel van WCR. Deze bleven allen zonder resultaat. In de tweede helft gingen de partijen gelijk op met Schiedam iets feller op de bal. Doelpunten kwamen er echter niet meer. Geen winst voor DRZ dat zich in de laatste minuut een gelijk spel uit handen genomen zag worden door een op dat moment niet beter Bolnes. In de eerste helft, hadden de Bolnes- sers het beste van het spel en moest DRZ zich bepalen tot stug verdedigen In de 27e minuut kwam Bolnes aan de leiding welke stand de Schiedam mers tot aan de rust zo konden hou den. Twintig minuten in de tweede helft was het Wout van Meeteren die voor 1—1 kon zorgen. DRZ kreeg hierna nog vele kansen die allen on benut bleven. Bolnes kreeg in de laat ste minuut meer dan het toekwam met nogmaals een treffer (21). De zege van DOZ op Wilton is niet gemakkelijk gegaan. De Schiedam mers boden fei tegenstand maar kon den niet verhinderen dat de Rotter dammers tot twee doelpunten kwa men. In de eerste helft drukte DOZ de meerderheid uit in een treffer 'an Keuvelaar. Wilton sioeg fel te:-ug maar opnieuw was het Keuvelrar I die het net vond en zo de zege voor zijn ploeg veilig stelde. Schiedamse Boys heeft de meer derheid van na de rust niet in doel punten tot uitdrukking kunnen bren gen. In de eerste helft had Activitas, gesteund door de wind, het beste van het spel maar tot treffers kwam men niet. Daarmee werd gewacht tot net na de rust toen van de aftrap af een aanval werd opgezet die door Van Engelen werd afgerond met een tref fer. Schiedamse Boys heeft toen het heft in handen genomen maar doel punten kwamen er niet meer. Kantoor, Redactie, Inspectie en Advertentie-afdeling: Passage 20. Schiedam) tel 010-6.87.98 Klachten over bezorging (tot 19.30 uur): Slaak 34, Rotterdam. UITSLUITEND tel 010-11.10.31 U.10.32 Abonnementsprijs: 78 cent per week of 10,15 per kwartaal Storting op girono. 28333 ten name van N.V. De Arbeiderspers. Slaak 34. Rotterdam, is mogelijk V TSF 1 leed een smadelijke neder laag tegen koploper Eendracht. Met een 010-zege konden de Rotter dammers huiswaarts keren. Verder dan 1 game winst voor Wigmans en Schilperoord brachten de Beursbe- weners het niet; beide wedstrijden gingen in de derde game dus toch verloren. John Schilperoord was nog het dichtst bij het redden van de eer: hij verloor van H. Wissink met 21 - 16, 18 - 21, 21 - 23. Van tevoren stond wel vast, dat ook TSF 2 het moeilijk zou krijgen tegen TOGB 1. Wel namen de TSF- ers nog een 2l-voorsprong. maar een verloren dubbelspel bracht de ommekeer: via 2—2 werd het 25, 35 en ten slotte 37 voor TOGB. opvallend was de goede prestatie van Aad Zuidgeest jr., die er als inval ler in slaagde, twee enkelspelen te winnen. De Looze boekte het derde TSF-winstpunt. Jan Bouwer bleek deze avond volkomen uit vorm. TSF 4 ging voort op de weg naar volledig herstel van een zwakke eer ste competitiehelft. Tegen het hoger geplaatste Contact 2 werd in een uit wedstrijd een zeer verdienstelijk ge lijkspel behaald, na een 24-achter- stand overigens. Johnny Buyk en Will Baard droegen, met elk twee winstpunten, het meest bij tot dit succesje. TSF 5 en 6 stelden niet teleur en behielden hun fraai kopposities. Het vijfde team ontving Xerxes 9 thuis en versloeg dat met 73, waarbij het- falen van aanvoerder Theo van Dijk (geen winstpunten) opmerkelijk was. TSF 6 had met het bezoekende Smash 2 weinig moeite, getuige de uitslag; 8—2. Hier was Don Nuis met de volle winst uit zijn drie en kelspelen topscrorer. Het eerste herenteam van Juliana heeft afgelopen zaterdag slechts 36 minuten nodig gehad om het Delftse Alexo met een 30-nederlaag naar huis te sturen. Doordat een der be langrijkste concurrenten, nl. PVC verloor, nemen de Schiedammers thans de tweede plaats in met een achterstand van een punt op leider Delta en een wedstrijd minder ge speeld. Juliana, dat C. de Munnik en de geblesseerde P. Soeters miste, heeft de zwakke Delftenaren geen schijn van kans gegeven. De setstanden waren: 158. 156 en 158. Zaterdag gaat Juliana op bezoek bij het Dordtse Delta en het spreekt vanzelf dat Juliana het dan heel wat moeilijker zal krijgen. Het eerste damesteam begon tegen het laag geklasseerde VCK 2 slecht en verloor daardoor de eerste set met 1614. Gelukkig ging het in de daaropvolgende set heel wat beter. Met achtereenvolgens 155, 1511 en 15 -3 kregen de gasten de kous op de kop. Uitslag dus 31. Dank zij deze overwinning behouden de Ju- liana-dames de aansluiting bij de kop. Het derde herenteam ging op be zoek bij Kangoeroes in Oostvoorne. Het ernstig verzwakte Juliana-team zag geen kans de gastheren behoor lijk partij te geven. De setstanden waren: 215, 415 en 7—15. Ook de junior-teams konden het niet tot een overwinning brengen. De meisjes verloren met 3—0 van SVC/ AC-c en de jongens verloren even eens met 30 van het nog ongesla gen ZVC. 15 februari Engelse pond 10,03)10.04 Amerik. dollar 3,5913,59? Franse frank73.231—73,331 Belgische frank7,2317241 Zwitserse frank 82,98)83,03) Zweedse kroon 69,94169,991 Duitse mark 90,27190,32) Deense kroon51,89451,944 Noorse kroon 50,20450254 Canada 324i4s—3^4^« Italiaanse lire57,48453,534 Oostenrijkse schilling 13,89413,904 Escudo's 12,51112,534 Ondertrouwd: M Bergweff 18 en A Scheli 17; H F W van Deursen 21 en REA Gerritsen 19; R Hermann 21 en C E d. Koning 2i; W A Koopman 28 en T C Sitenga 25; C A Lakwjjk 33 en T W Kamp 24; P J Madlener 21 en C M J H .van Mil 23; H W Riem 23 en Y A H Jungslager 23; J D A'v d Tuijn 35 en A A M Kester 25; C Valentyn 18 en M G J Polderdijk 17. Getrouwd: J v d Tempel 29 en C Schaap 20; J van Leeuwen 19 en C J Albers 29; L F Lobrij 26 en A C M Westerman 21; N van der Plas 25 en MJA Engering 29; C C M Kalmcijer 21 en F M T Lansbergen 19. Overleden: J Ploos va Amstel. 73 e v van Peit: W Touw 72: J ten Wol- de 62 e v v Leeuwen: A Bouwhuis 52: A de Jong 64; H van Kaam 61; P H van der Have. 43 e v G Leerdam. vraagt voor directe uit zending: (Steno)-typistes Ponstypistes (IBM) Facturistes Boekhoud (st) ers Afwisselend werk op de gen dat het U schikt - tegen hoge tarieven. Komt U eens pra-ten bij: ROTTERDAM N.V. Snelliussingel 44 A Telefoon 26 44 34 Het bureau aldaar is ge opend: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur; maandag, woensdag en vrijdag van dinsdag en woensdag van 14.00-16.00 uur en dins dag en woensdag van 19.002120 uur. hiaiRft, CBCTE MARKT TEL 267557 NOORDMOLENSTRAAT 17 - SCHIEDAM - TEL. 266233 en 26560

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Vrije volk | 1965 | | pagina 1