15 NIEUWS passagiers behoeven de bioscoop dus niet te mijden. Airconditioning- en mechanische ventilatie. De gehele accommodatie voor passagiers, zo ook voor bemanning, is aangesloten op één van de airconditioning-installaties. Hiervoor werden in totaal 31 units geïnstalleerd, welke gezamenlijk 435.690 m8 lucht per uur ver plaatsen. Deze units bestaan elk uit eeii filter sectie, welke de lucht reinigt van stof e.d., een koelbatterij, waar de lucht wordt ge koeld en gedroogd, verwarmingselementen en een bevochtigingsinstallatie, welke laatste vooral gedurende het koude seizoen zorgt, dat de atmosfeer in het schip niet te droog wordt. De airconditioning units zijn onder gebracht in 26 fankamers, verdeeld over het schip. De installaties voor de passagiershutten zijn zodanig uitgevoerd, dat de bewoners van elke hut de door hen gewenste temperatuur kunnen instellen, onafhankelijk van die in andere hutten. De verwarming wordt geleverd door een heetwatersysteem, waarvoor in de machine kamer een tweetal pompen is opgesteld met een gezamenlijk vermogen van 70 pk. De koeling voor de airconditioning wordt ge leverd door twee Carrier centrifugaal koel machines met een gezamenlijke koelcapaci- teit van 2.400.000 kcal/h. De compressoren worden aangedreven door twee stoomturbines, waarvan het vermogen 836 pk bedraagt. Naast de airconditioning-installaties zijn een negental mechanische ventilatie-installaties gemonteerd, waarop het zwembad, de was serij en de beide keukens zijn aangesloten. Deze ventilatie-installaties verplaatsen geza menlijk een luchthoeveelheid van 246.060 m3 per uur. Ten slotte zijn zes afzuiginstallaties in bedrijf, welke lucht uit de airconditioned-ruimte af zuigen door de toiletten, wasplaatsen en pan tries. Deze afzuiginstallaties verplaatsen te zamen 64.045 m3 lucht per uur. Pijpen en nog eens pijpen. Ten behoeve van de hygiëne van passagiers zijn naast de talloze pijpleidingen voor an dere doeleinden, drie uitgebreide leidings systemen aangelegd: een zeewaterleiding voor de W.C.'s, urinoirs en slobsinks, een waswater leiding voor de douches en baden en een drinkwaterleiding voor de wastafels en alle tapkranen in de keukens en in de pantries. Voor het transport van warm water zijn als regel koperen leidingen toegepast. Het koude water stroomt in het algemeen door leidingen van gegalvaniseerd staal. Een groot aantal pijpen is voorts nodig voor de afvoer van faecaliën en vuil water (toiletten en was tafels). Deze monden uit in zeven lozings installaties. Dit zijn verzameltanks, welke zijn verbonden met z.g. ejectors (inrichtingen waardoor de inhoud van deze tanks met be hulp van lucht uit een compressor, beneden de waterlijn buiten boord wordt gebracht). Op deze afvoerleiding zijn aangesloten: 455 closets, 10 slobsinks, 606 wastafels, 14 uri noirs, 335 douches, 123 baden, 82 gootstenen en 53 ijswaterfonteinen. Van de overige pijpleidingen noemen wij nog: ontluclitingssystemen bij alle afvoerlei- dingen, lucht- en peilpijpen en overvloei- pijpen bij alle tanks, druklucht- en conden saatleidingen en stoomleidingen voor appa- S portbeoe fen ing

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 17