NIEUWS 16 raten zoals „heating coils". Al dit leidingwerk samen weegt 500 ton en wanneer men de totale lengte van de diverse stalen, koperen, ijzeren en akulon pijpen bij- eentelt, ongeacht hun diameter, dan vormt dit een lengte van niet minder dan 72 km, dat is ruwweg de afstand van Rotterdam naar Amersfoort. Vermeldenswaard is, dat bij de „Statendam' voor een gedeelte van de traditionele grond stoffen is afgeweken door de toepassing van akulon. Deze thermoplastische kunststof van het nylontype wordt gefabriceerd door de AKU-f abrieken. Aan boord is dit materiaal in vier gevallen gebruikt: voor de afvoerlei- dingen van de wastafels voor zover deze zicht baar zijn, voor spuiroosters in douchecellen en douchebakken, voor de spoelleiding boven de W.C.'s en voor de ontluchtingsleidingen van de toiletten. De Elektrische installatie. De elektrische energie wordt geleverd door vier draaistroomgeneratoren, elk met een vermogen van 875 KVA. Bovendien is er een noodgenerator aan boord, die 250 KVA kan leveren. Hiermede beschikt het schip over het grootste vermogen, dat ooit in draai stroom op een Nederlands passagiersschip is geïnstalleerd. Aan de wal heeft de draaistroom, die vele voordelen biedt, de gelijkstroom reeds lang vervangen. Alleen in gevallen, waar de snel heidsregeling vereist is, wordt veelal van ge lijkstroom gebruik gemaakt: zoals bijv. in Rotterdam voor de kranen. Zo heeft men aan boord lieren, kaapstanders e.d. die ook met gelijkstroom gedreven worden, vandaar, dat er voor dit doel een omvormer aanwezig is. Eerst in de tweede wereldoorlog is men sche pen met draaistroom gaan installeren. Aan vankelijk nam men hiervoor alleen marine vaartuigen, die een vrij groot vermogen nodig hebben voor de apparaturen aan boord en weinig of geen lieren hebben. Toen men op grote schaal tankschepen ging bouwen, kwam de vraag op of het niet mogelijk zou zijn, dit soort schepen, die toch ook weinig hijswerk tuigen aan boord hebben, met draaistroom uit te rusten. De proeven hadden succes, zo dat thans de tankers met draaistroom worden uitgerust. Eén van de voordelen van draaistroom is, dat men op eenvoudige wijze met behulp van transformatoren een spanningsscheiding te weeg kan brengen, zodat, ondanks het feit dat de generatoren aan boord een spanning geven van 440 Volt, deze voor de verlichting tot 110 Volt getransformeerd kan worden. Diversen. Voor de huishoudelijke dienst zijn uiteraard moderne inrichtingen aanwezig. In dit ver band memoreren wij de geheel mechanisch- ingerichte wasserij, de pantry met zijn stoom - kookketels, elektrische fornuizen, dito meng en schilmachines, verschillende grills, volle dig automatisch-werkende afwasinriclitingen, zowel voor serviesgoed als voor glaswerk. Om een indruk van de beide laatste te krijgen vermelden wij, dat de capaciteit van de ene 20.000 borden per uur is, van de andere 4500 glazen per uur. Verder noemen wij de bakkerij, de patisserie, de koude pantry, de koffie-pantry, de wijn bar, de slagerij en de viswerkplaats. Door elektrische spijzenliften is de toeristenkeuken verbonden met de eerste klas keuken op het bovenste promenadedek. Op het B-dek achter is voor de bemanning een afzonderlijke be manningskeuken. Zoals gezegd zijn alle for nuizen, ovens, braadpannen enz. elektrisch. De totale aansluitwaarde van de keuken- apparatuur is meer dan 460 KW. Voor de passagiers zijn er twee personenlif ten, elk voor 10 personen. Voor de machine- dienst is er een personenlift van het plat- formdek in de machinekamer naar het brug dek. Voor het vervoer van proviand en spij zen zijn er twee proviandliften en vier spij zenliften. In alle passagiershutten is een telefoon aange bracht, aangesloten op een met de hand te bedienen centraalpost, die 404 aansluitingen heeft. Voor dienstgebruik is er een vol-auto- matische centrale met 42 aansluitingen. Tijdens de proeftocht hebben u)ij een voor stelling in de theater-(bioscoop)zaal, die zich

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 18