AFDELING TENNIS AFDELING ZWEMMEN 39 NIEUWS Hoewel wij, wanneer wij dit stukje schrijven, nog midden in de winter zitten (tot op heden liehben wij daarvan nog niet veel gemerkt) wagen wij het toch om enige maanden verder te zien en reeds aan de tennissport te denken. Nog steeds neemt het aantal beoefenaren toe en wij zijn er zeker van dat er onder de W.F.-ers meerderen schuilen die graag met deze sport zouden kennismaken of die mis schien reeds enige jaren gespeeld hebben en de kennismaking zouden willen hernieuwen. Voor beide groepen is dat mogelijk, daar de sportvereniging W.F. over twee eigen banen beschikt en gelukkig nog geen wachtlijsten behoeft aan te leggen. Vooral voor geoefende spelers (sters) is er nu een unieke kans om competitie te gaan spe len. In onze beide teams zijn enkele plaatsen opengevallen, die wij graag met geoefende tennissers (sters) zouden willen completeren. Aangezien de ploegopgave enige maanden voor het begin van de competitie in het bezit van de K.N.L.T.B. moet zijn, verzoeken wij geïnteresseerden zich zo spoedig mogelijk met onze secretaresse, mej. Phaff (afd. Secreta riaat), in verbinding te stellen. Ook anderen kunnen aan bovengenoemd adres inlichtingen ontvangen. Wacht u niet te lang ter voorkoming van teleurstelling. Het Bestuur. Waterpolo. Het nieuwe jaar is voor onze afdeling waterpolo goed ingezet. Vele jongens hebben zich opgegeven voor de training en zodoende is onze club weer behoorlijk uitgebreid. De komende zomercompetitie zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet. Ongeveer 15 -18 leden bezoeken nu de training en uit deze groep kunnen wij over enige tijd enkele zeventallen samenstellen. Om in de toekomst resultaten te kunnen boeken moet een ieder er zich wel bewust van zijn, dat dit alleen mogelijk is als er hard en serieus wordt ge traind. We doen dan ook een beroep op alle nieuwe leden om de training geregeld te vol gen en zich tot het uiterste te geven met vol ledige concentratie. Laat zien dat er pit in je zit! Voor de nieuwkomers volgen hier nog enige regels die eigenlijk heel normaal zijn, doch waartegen nog dikwijls gezondigd wordt. Wat de training betreft verzoeken wij jullie geregeld te komen. Ben je eventueel verhin derd, waarschuw dan de trainer, of ga de eerstvolgende keer naar hem toe. Maak van de training geen zoete inval. Zorg dat je klaar staat wanneer de training begint en volg de aanwijzingen van de trainer nauwkeurig op. Onze trainingstijd is te kort om er eerst 10 minuten douchen af te nemen en van de overgebleven tijd nog de helft te verkletsen. Een typisch kenmerk van enkelen is, dat bij baantjes zwemmen gemopperd wordt dat men moe is of dat het veel te zwaar is, doch men heeft wel stoom genoeg om praatjes te maken en desnoods te gaan stoeien, wanneer een ander zijn baantje rus tig uitzwemt. Of men ziet ze vóór de training uit het water gaan, omdat men zo nodig weg moet, terwijl ze daarna tijdens de training gekleed en wel op het terras blijven hangen. Laten we afspreken, dat wij aan zidke slappe dingen niet mee doen, want wil men poloën, dan moet er getraind worden. Doet men dit niet, dan dupeer je ook de jongens, die wel serieus willen trainen. Om enig inzicht in spelwijze en spelregels te krijgen gaan we beginnen met enige onder linge wedstrijden, waarbij commentaar wordt gegeven. Daarna worden andere verenigingen uitgenodigd voor het spelen van vriendschap pelijke wedstrijden. Ook hierbij geldt, dat men bij verhindering tijdig moet afschrijven aan de polo-secretaris of trainer, zodat een ander nog opgesteld kan worden. Onvolledig spelen is zeer onprettig en geeft bijna altijd een verloren wedstrijd of in het ongunstigste geval niet doorgaan van de wedstrijd. Je voelt wel, dat dit voor de spelers, die wel opkomen, zeer onaangenaam is. Verder raden wij de nieuwe jongens aan om te gaan kijken naar polowedstrijden in Rotter dam of Vlaardingen, waar in het Kolpabad aardige wedstrijden te zien zijn. Van kijken kan men veel leren, mits men dit met open ogen doet. Mochten er nog meer lieden zijn, die willen gaan poloën, laten ze zich dan zo spoedig mogelijk opgeven bij het bestuur. Iedereen is welkom, ook al moet men het spel van de grond af aan leren. Ben je er een beetje hui verig van, kom dan eerst eens kijken of maak eens een training mee op zaterdagmiddag van 1.30 tot 2 uur; het verplicht tot niets. F iguurdrijven. De commissie van de afdeling Figuurdrijven en Showzwemmen heeft besloten alle dames leden, die nog niet gekeurd zijn voor zwem men, te laten keuren. Deze sportkeuring zal

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 41