PROEFVAART 3 (J^) NIEUWS Wat Werktuigbouw betreft, staan voor de naaste toekomst (of voor de eerstkomende jaren) op het programma de vervaardiging van een tweetal Doxfordmotoren met nala- ding, vier M.A.N.-motoren met oplading, acht onderzeebootmotoren, negen turbine-installa ties met even zoveel ketelinstallaties, enkele geschutstorens en een serie luchtafweerge schut, om niet te spreken over de verschillen de kleinere opdrachten op verschillend ge bied, die mede oorzaak zullen zijn, dat wij onze handen in het komende jaar weer vol zullen hebben. Dan zijn er nog afdelingen als b.v. ijzer- en metaalgieterij, verzinkerij en smederij, die niet uitsluitend voor ons eigen bedrijf en voor bij ons in aanbouw zijnde schepen en ma chines werken, doch ook aan diverse klanten leveren. Ook deze afdelingen droegen hun steentje bij tot hetgeen in het afgelopen jaar tot stand kwam. Moge 1957 wederom een gunstig jaar worden voor ons bedrijf en allen die er bij be trokken zijn. Aan boord s.s. Statendam15 december 1956 Het is half twee. Zoeven ben ik in mijn hut no. 629 - welke diep in het schip op het „C"- dek ligt, teruggekeerd vanuit de Messroom, waar we gezamenlijk de lunch gebruikt hebben. Het is tijdens de eerste werfproeftocht van dit grote, nieuwe schip voor de Holland Ame rika Lijn. Vanmorgen om half negen zijn we van Schiedam vertrokken met bestemming Noordzee, waar we o.a. ankerproeven willen nemen, het kompas instellen en - wanneer we na een periode van inlopen van de twee voortstuwingsmachines, turbines van elk 11.000 pk, op volle toeren draaien - contro leren, of het schip overal nagenoeg trilling- vrij is. De zee is - niettegenstaande we vanmorgen met windkracht 7 vertrokken zijn - vrij rustig. Het schip gaat met de lichte deining kalm op en neer. Voor het afstellen van het magnetisch kom pas zijn we enkele malen 360° in de rondte gevaren. De technici hebben toen met behulp van de tijd en de stand van de zon gecontro leerd of het kompas Noorden overeen kwam met het geografisch noorden. De kleine afwij king, die daarbij altijd geconstateerd wordt, hebben zij met magneten, die in de kompas zuil gemonteerd zitten, gecorrigeerd. Daar er onder de kust hier nog veel wind staat, hebben we de ankerproeven uitgesteld tot een volgende proeftocht. Nu varen we verder de Noordzee op in de richting van de Engelse kust. Door de twee vaste patrijspoorten van mijn luxueus inge richte éénpersoons toeristenklashut, dringt het geluid van de golfslag naar binnen. Het wateroppervlak ligt hier - aan de leizijde van het enigszins naar stuurboord overhellende schip - circa 80 cm onder de poorten. Zo af en toe worden de glazen schoon gespoeld door een oplopende golf. De poorten zitten in een hoefvormig, ver diepte wand, waar aardige gordijnen in han gen, die prachtig verlicht worden door twee boven de koof gemonteerde T.L. buizen. On der deze poorten staat een bankbed, een zo genaamd „Nywa" bed. Overdag is dit een met groen kunstleer gestoffeerde bank. Met een enkele handbeweging kan de leuning naar je toe getrokken worden, waardoor de zitting iets terugschuift en op de binnenkant der leuning - die nu met de buitenkant op de zitting komt te rusten - een geheel gestof feerd bed, compleet met dekens, kussens enz. komt te liggen. Ik zit in een stevige, met schuimrubber en vynide beklede armstoel achter een ingenieus uitgeschoven schrijfblad van een royale 6-la- den commodekast, waarvan het blad belegd is met een gladde kunstharsplaat, afgezet met een metalen randje. Boven deze com mode is een boordenkast tegen de wand ge monteerd. Vlak onder tegen deze kast is een met een leuke plasticrand beschermde T.L. buis bevestigd, die een rustig licht op het commode-schrijfblad werpt. Verder zitten er tegen de wand een telefoon, schakelaars, stopcontacten, oproepbellen voor steward of stewardess, een royaal rek met riemen voor kofferberging, een kapstok en een wandlamp. Boven het bed een klein klap- blaadje, waar 's nachts o.a. een waterglas op kan staan en een verstelbare bedleeslamp. Op de tegenoverliggende wand is boven een leuk toiletmeubeltje - waarvoor een aardig krukje staat - een grote spiegel, geflankeerd door twee buislampen gemonteerd. Hiernaast is de deur, die toegang geeft tot de privé bad kamer. Boven deze deur zit een instelbaar ventilatierooster, waaruit geconditioneerde lucht stroomt, die voor een prettige atmosfeer in de hut zorgt. De temperatuur van deze lucht wordt geregeld met een thermostaat,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 5