9 A*Jï) NIEUWS enigszins op te heffen. De labskous aan boord van de „Kosicia" was ietwat aan onze hedendaagse smaak aange past. Dat was toch wel goed gezien. Trouwens, er bestaan verschillende recepten voor. Bo vendien zijn er mensen, die het oude Holland se gerecht nog steeds in ere houden. In Rot terdam bloeit een soort labskousclub van lie den, die zich voor de scheepvaart interesseren en elk j aar een labskousmaaltijd houden. Of de talrijke Schiedammers die aan boord waren eerlang een labskousclub zullen stich ten of dat er zo een bij ilton-Fijenoord zal worden gevormd, naast de vele clubs en ver enigingen die de naam W.F. voeren, weten we niet. Evenmin, of de echtgenote van de bur gemeester van Vlaardingen, mevrouw Heus- dens, door wie de doopplechtigheid werd verricht, zoiets in het oude Flardinga zal op richten. Maar die schotel labskous, uitstekend toebe reid onder toezicht van de man, op wiens schouders de ravitaillering van proefvaarten en tewaterlatingen bij W.F. rust, smaakte ons voortreffelijk. Onze collega's mogen dan op de „Statendam" kaviaar en kreeft gegeten hebben, wij vonden die labskous origineler en minstens even smakelijk. DAM WACHTER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 11