„MUSILLOYD" te water 10 NIEUWS De spanning op onze werf bleef in de koorts achtige week van 21 tot en met 26 januari 1957 tot het laatste moment aanhouden, want op de laatste dag liep de „Musillovd" van de helling. De genodigden op de tribune volgden het ge beuren en ondanks een dichte en aanhouden de motregen waren ook vele medewerkers uit het bedrijf nog gauw even Moeder, Jantje of l'ietje thuis wezen afhalen om de gebeurtenis te zien. Zonder enig protest ging de „Musilloyd" haar voorgeschreven weg naar het water, nadat de doopster, mejuffrouw W. P. Ruys, de tradi tionele handeling had verricht en de doop formule had uitgesproken. Wie van onze verantwoordelijke technici en andere dienstdoende medewerkers nog enige emotie vooraf had gevoeld, zij konden allen met een gerust hart naar huis gaan: geen enkele hapering bij deze tewaterlating. De voldoening over dit feit klonk ook door in de rede van Ir. J. E. Woltjer, die als directeur van Wilton-Fijenoord de genodigden in 't Blaasje toesprak. „Mejuffrouw Ruys, dames en heren. In de eerste plaats moge ik beginnen u, na- Mejuffrouw W. P. Ruys voor de microfoon

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 12