1 VEILIGHEID 13 NIEUWS VICTOR VEILIGHEID: Dit was nu weer te beleven in ons bedrijf. De W.F.-krant wordt door en voor de mede werkers van ons bedrijf geschreven en hier ziet n dan weer een plaatje, zeer juist gete kend door een medewerker, die in de omscho ling een vak leert. Vóór onze tekenaar tot dit onderwerp kwam, zal hij zeker wel geïnspi reerd zijn door zo'n geval; dus zeggen wij: doe dit niet lni, wij willen vooral ongevallen voorkomen! Stoeien en geintjes uithalen kan men beter op het sportveld dan in het be drijf doen. Maar wij hebben nog meer op ons hart. Nog altijd komen wij onveilige situaties tegen in ons bedrijf. Zo zagen wij enkele van die „on veilige situatiescheppers" bezig om met de kraan een kruiwagen wasjes aan boord te zetten. Inplaats van gebruik te maken van een rijgende strop, hadden zij die er zo maar losjes om heen geslagen. Als zo'n geval ergens tegenaan stoot, kiepert het hele zaakje 0111 en dan heb je het lieve leven gaande. Zo'11 geval eindigt dan ook bij de E.H.B.O. En dat willen wij persé niet. Kruiwagens zijn 0111 te rijden en als u op de maatschappelijke ladder hogerop wil komen, heeft u soms ook een goede „kruiwagen" nodig. Maar 0111 klein goed te vervoeren, zoals o.a. wasjes, gebruiken we stalen transportbakken. Wat u ook n'iet moet doen, is breeuwstoelen of andere gereedschapskisten waar een touw tje doorheen gestoken is aan datzelfde touw tje met de kraan ophijsen. Die touwtjes zijn soms „gammel" en niet voldoende sterk voor de vracht die er aanhangt. Het is toch zo eenvoudig, een kind kan de was doen, doe er een rijgend stropje omheen, dan heft u be slist onveilige situaties op, vindt uw Victor. o Het nemen van risico's is niet stoer, doch al leen maar dom en eigenwijs! Stoer is, om voor je collega's te durven wer ken op veilige wijze Soms zie je ze wel eens aan de gang de z.g. stoeren, die verschillende risico's nemen om dat ze denken, dat ze voor flink aangezien zullen worden. Soms zie je ze wel bezig, de mensen die zo ontzettend veel risico's nemen met de gedach te, dat het dan zoveel vlugger gaat. Maar niets is onjuister, want het is al lang een vast staand feit, dat iemand die veilig werkt het ook vlugger en voordeliger doet. Zo zag ik laatst een medewerker, die een be paald werkstuk moest monteren op een hoog te waar hij vanaf het dek niet bij kon. Wacht, een kist, die kon redding brengen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 15