WILLY WILTON-FONDS fljj) NIEUWS 14 Na enig zoeken had de man een kist opge scharreld, hij wiebelde wel een beetje maar het zou wel gaan. Maar de man zou de lengte van Goliath moeten hebben, want hij kon er nog niet bij. Weer van de kist af en zoeken naar iets anders. Ha, daar kwam onze vriend al weer terug met een laddertje, dat zal wel be ter gaan dacht hij en inderdaad op hoogte kon hij komen, maar niet met het te mon teren voorwerp in zijn handen, dat was te zwaar en te onhandig om er mee een ladder op te lopen. Op dat moment achtte ik het tijdstip aangebroken om eens met de man te gaan praten. Na enig heen en weer gepraat raakte onze vriend er toen wel van overtuigd, dat het eenvoudiger zou zijn een paar scliraag- jes en wat stellingplanken te laten aanruk ken. Binnen een kwartier stond er een goede stelling, waarna onze medewerker in een kor te tijd en op een veilige, gemakkelijke manier zijn werkzaamheden kon verrichten. Ja, zult u zeggen, voor zo'n klein karweitje en dan al die poespas. Ja juist, daar zit het hem nu juist in. Want door het eventjes snel te doen, zonder de nodige voorzorgsmaatrege len te treffen, vinden de meeste ongevallen plaats. Door op de eerste manier te werken krijgen wij met twee factoren te maken: le. Men werkt onder veel gevaarlijker om standigheden, waardoor de kans op een ongeval veel groter wordt 2e. Het bovenstaande zal u heus wel duide lijk gemaakt hebben, dat op de eerste manier nadeliger wordt gewerkt Tot slot nog dit. Als u op een stelling werkt en de rugbescherming weghaalt, omdat u een of ander voorwerp moet laten passeren, zorgt u dan dat de rugbescherming weer op zijn plaats komt. De man die na u komt zou er anders een ongeval door kunnen krijgen. Zorgt dat u ook voor uw collega's werkt op een vei lige wijze! A.P. EVEN IN ORDE MAKEN Er bestaat weer gelegenheid om de jaargang 1956 van het W.F. Nieuws te laten inbinden tot een fraai boek. U kunt zich tot eind maart opgeven bij de afdeling Sociale Zaken. Als u daar uw complete jaargang behoorlijk verpakt en voorzien van uw fabrieksnuminer (5 cijfers a.u.b.) inlevert, dan komt de rest t.z.t. in orde. De kosten zullen 2.60 bedragen. Nu ook de kinderen in het W.F. Nieuws een eigen rubriek hebben, raden wij u aan, jaar gang 1957 zorgvuldig te bewaren. Zij zullen u er straks misschien aan helpen herinneren om ook daarvan een boek te laten maken. Redactie. RECTIFICATIE: Diploma-uitreiking 1956 Bedrijfsschool. Bij de gediplomeerden stond in het januari nummer vermeld: A. W. M. Elsacker. Dit moet zijn: A. W. M. van Elsacker. Ontvangen: 580,05 Schiedam 32,60 Fijenoord 100,— N.N. 637,20 Schiedam C.M. 24,05 Fijenoord 352,25 Rotterdam (opbrengst verkoop klein materiaal). In de maand januari werd aan 132 leden van ons personeel in totaal 2.973,09 uitgekeerd. Bij de Correspondentie-afdeling kunnen TYPISTES met Mulo-opleiding geplaatst worden. Aanmelding dient schriftelijk te ge schieden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 16