Met de kinderboot door de wereld Verzorgd door Het Kinderblad Kris Kras te Amsterdam NIEUWS 16 ZES CYLINDER COWBOY Als ik zo'n prachtig uitgedoste cowboy zie, met z'n grote hoed, z'n lasso, z'n „jippie-jij- jee" en alles wat er nog meer bijhoort, dan vind ik het altijd jammer, dat zo'n filmheld in het Nederlands vertaald doodgewoon „koei- enjongen" zou heten. Maar ja, hij is het ten slotte. Het is immers zijn taak ervoor te zor gen, dat in de onafzienbare prairies van Texas en andere Amerikaanse staten, de kudden vee bijeen blijven. Dat doet hij op zijn ouwe trou we merrie. Het is zijn taak. Of het zijn taak zal blijven? Ik ben bang van niet, nu men in Amerika op de veebedrijven het cowboy-paard meer en meer gaat vervangen door jeeps! En het nieuwste daarbij is de mechanische „veeroe per". Dat is een luidspreker die men op de jeep monteert. Lopen er koeien weg, dan laat men met behulp van een geluids-bandje die luidspreker loeien. Je hoeft alleen maar op een knop te drukken, de afgedwaalde koeien kijken verwonderd om en komen op een holletje terug. KIJK, HIJ VLIEGT TE SLAPEN! Wat men vroeger wel eens vermoedde is nu zekerheider zijn vogels die in de lucht sla pen. Op een hoogte van meer dan duizend meter nog wel. Een Zwitserse onderwijzer, die bij Bazel woont, heeft het ontdekt. In een vliegtuig is hij 's nachts de gierzwaluwen ach terna gegaan en het bleek, dat de lichte vo gels zich lieten drijven op de warme lucht die op een zomeravond van de aarde opstijgt. Af en toe wapperden ze een beetje met hun vleugeltjes, maar dat doen ze in hun slaap. De Zwitserse onderwijzer was trouwens een echte gierzwaluwspecialist. Hij maakte onder andere ook vernuftige nestkastjes met klepjes voor de opening. Elke keer dat er een vogel door hel klepje ging, werd een elektrisch contactje gesloten en klonk er in het klas lokaal een belletje. De schoolkinderen had den om de beurt de opdracht, het aantal ke ren dat de belletjes klonken, met de tijdstip pen op te tekenen. Een mens ligt te slapen, een paard staat te slapen, een vis zwemt te slapen en een gier zwaluw vliegt te slapen. C. J. J. Wiedhaup. ff T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 18