VERENIGING W.F. IN MEMORIAM AFDELING HANDBAL 21 NIEUWS aan water en verdroogt (verbranding). Indien u 2 gram kunstmest in 1 liter water oplost en daarmede 1 maal in de 14 dagen de planten begiet, dan zal dit geen verbranding geven. Men geeft alleen kunstmest als de plant daaraan behoefte heeft, dus als de plant reeds langere tijd in de pot staat en in volle groei is. Planten in rust of pas overge zette planten geeft men geen bemesting. De opname van water (het begieten) Dit geschiedt ook door de wortels, terwijl de afgifte geschiedt door middel van bet blad (verdamping). Deze verdamping vindt in hoofdzaak plaats door de huidmondjes. Dit zijn openingen in het blad, die omgeven zijn door twee langgerekte cellen, die zich met de punten naar elkaar, als twee halve manen, kunnen plaatsen, waardoor de opening vrij komt. Wanneer de cellen zich strekken, sluit de opening. Dit openen of sluiten wordt door de plant geregeld, afhankelijk van de omge ving, de luchtvochtigheid en de hoeveelheid vocht welke in de plant aanwezig is. Wanneer de plant gebrek aan water krijgt sluiten de huidmondjes zich en geeft de plant minder water af. Door de plant weer water te geven gaat de plant, wanneer deze dit opneemt, weer ver dampen. In het donker zijn de huidmondjes gesloten, dus een plant die slap is van droogte zal in het donker eerder herstellen. Soms komt het voor, dat - ondanks een goed wortelgestel en voldoende vochtigheid van de potkluit - de plant toch slap gaat hangen. In dit geval overtreft de verdamping de aanvoer van de wortels; meestal zijn dit planten die in de zon staan. In dit geval moet men de plant uit de zon zetten en het blad wat be gieten. Deze verdamping van de plant kan wel eens zo sterk zijn, dat het blad gedeel telijk verbrandt. De meeste huidmondjes, waardoor de verdamping plaats vindt, zitten aan de onderzijde van het blad. Het aantal kan zeer verschillend zijn, 150 tot 800 per cm2. Dun, glad blad bevat meer huidmondjes dan dik en behaard blad. Door goed op uw planten te letten ziet u zelf hoeveel water u moet geven. Wel kan ik u een algemeen advies geven: de potkluit goed vochtig maken en met wa tergeven wachten tot de kluit duidelijk droog begint te worden. De tijden, die tussen het watergeven vallen, zullen laten zien, dat de plant bij warm, zon nig weer meer water nodig heeft dan bij koel, donker weer. Als een plant door watergebrek slap hangt is herstel heel goed mogelijk. Zijn echter de wortels door een teveel aan water, 11-1-1957: J. M. DRAAT - 40-jarig dienstverband als plaatwer ker. 27-1-1957: W. SMIT - 27i-jarig dienst verband als bikker (oud werknemer). 2-2-1957: H. J. C. VOORWALD - 121- jarig dienstverband als poet ser oud-werknemer) 8- 2-1957: W. PELGRIM - 15-jarig dienstverband als fitter. Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden. wat met zich medebrengt een tekort aan zuurstof, tot rotting overgegaan, dan is de plant verloren. Soms ziet men wel eens in de ochtenduren aan de bladranden druppels hangen, bijvoor beeld bij Vlijtig Liesje. Deze druppels worden door de grote voclitaanvoer naar buiten ge perst aangezien de verdamping niet snel ge noeg werkt. De groei van deze planten is meestal zeer goed. Wanneer u dit Wilton-Fijenoord Nieuws in handen krijgt is de zaalhandbalcompetitie van de afdeling Rotterdam al ten einde: maar nu wij dit opmaken hebben wij nog drie wed strijddagen voor ons liggen. Op 6 januari is deze competitie begonnen en onze afdeling heeft met alle teams inge schreven. Het le herenteam komt uit in de hoogste klasse en staat na 4 wedstrijden fier aan de kop met 8 punten; een overwinning werd be haald op Vires et Celeritas met 15-8, van D.W.S. werd met 11-10 gewonnen en tegen Actief werden al twee overwinningen geboekt, nl. 8-7 en 9-8. Dames 1, dat in de le klasse uitkomt, ver overde een 6-2 overwinning op A.D.O., speel de tegen R.O.D.A. gelijk (2-2), zo ook tegen Vires et Celeritas (4-4). De eerste wedstrijd tegen Vires et Celeritas verloor het met 4-2. Dames 2, uitkomende in de 4e klasse, won van Snelwiek 2 met 4-3, doch verloor de twee-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 23