NIEUWS 2 ,./A- doop u Statendam en wens u behouden vaart' „Statendam" werd de Prinses verwelkomd door de kapitein, de heer C. Haagmans, en werden de directie-leden van Wilton-Fijenoord en commissarissen van de H.A.L. en Wilton- Fijenoord aan H.K.H. voorgesteld. De stan daard der Prinses werd gehesen en het schip vertrok. Allereerst werden aan H.K.H. de verschillen de zalen van het schip getoond en werd thee geserveerd. Bij die gelegenheid maakten de ministers en het corps diplomatique hun op wachting en vond voorstelling van een aan tal gasten plaats. Tussen 7 en 8 uur werd een aperitief gebruikt en onderhield de Prinses zich met de aanwezigen. Te 8 uur verzamelde men zich in de eetzaal. Alvorens de maaltijd aanving werd door H.K.H. de doop van het schip verricht. Niet zoals gewoonlijk door het breken van een fles gevuld met champagne tegen de scheeps huid, doch, in verband met het jaargetijde en de reeds heersende duisternis, in de eetzaal, waar H.K.H., daartoe uitgenodigd door onze directeur, de heer C. J. A. van Daalen, de champagne deed vloeien over de daar opge stelde scheepsklok, terwijl zij de woorden uitsprak: „Ik doop u Statendam en wens u behouden vaart". De heer Van Daalen dank te de Prinses en bood H.K.H. een souvenir aan, zomede de zilveren bijl, waarmede het koord van de gongklepel werd doorgehakt, zo dat deze voor de gongslag, die de doop beze gelde, werd vrijgegeven. De heer De Monchy richtte eveneens enige erkentelijke woorden tot de Prinses en bood H.K.H. ter herinnering de bokaal aan, waaruit de champagne voor de doop was gegoten. Tegen het einde van het diner vond de over dracht van het schip plaats. De heer Van Daalen wendde zich daartoe namens Wilton- Fijenoord tot de heer De Monchy, die de Holland-Amerika Lijn vertegenwoordigde. De heer Van Daalen uitte zijn vreugde erover, dat hij die dag het schip aan zijn reders kon aanbieden. Wel was de tijdige voltooiing van dit schip geen lichte taak geweest, gezien de korte tijd, die ter beschikking stond, de grote bedrijfsdrukte op de werf en de daaraan niet geheel beantwoordende personeelsbezetting, waarvan verdere aanvulling wenselijk is. De heer Van Daalen was dankbaar gestemd ten aanzien van allen, die het succes van die dag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 4