3 NIEUWS ..Dank u wel. ik vind het erg mooi" mogelijk hadden gemaakt, directie en andere heren der H.A.L., Lloyds, diverse autoritei ten, onderaannemers en hun personeel en onze eigen mensen, die met enthousiasme dit grote werk hadden tot stand gebracht. De heer De Monchy aanvaardde de „Staten dam" en betuigde zijn tevredenheid over het mooie schip. Hij prees o.a. de aangename ver houding tussen rederij en werf en wees er op, wat er zo al aan te pas kwam om een schip als dit in de vaart te brengen, vanaf het mo ment, dat de bouw overwogen wordt tot het moment van voltooiing. Nauwe samenwerking is daartoe onontbeerlijk. Ook de heer De Monchy gaf uiting aan zijn dankbaarheid te genover alle betrokkenen. Nog sprak op geestige wijze minister Luns, die werf en rederij namens de Regering geluk wenste. De heer Luns merkte op, dat hij aan vankelijk had geaarzeld, bij afwezigheid we gens familie-omstandigheden van zijn collega van Verkeer en Waterstaat, hier te spreken, tot hij zich herinnerde zelf in zoverre bij zee en zeevaart betrokken te zijn, dat hij nog al tijd de status van reservematroos-seiner van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 5