KONINKLIJKE WAARDERING ®§j) NIEUWS 10 De heer A. Bas, die als ijzerwerker in de afde ling Reparatie werkzaam is, vierde op 27 april jl. zijn 40-jarig dienstverband bij onze onder neming. Met zijn echtgenote op het hoofdkantoor ont vangen, werd aan de jubileum-viering bijzon dere luister bijgezet, omdat het Hare Majesteit de Koningin - bij Haar Besluit van 28 maart 1957 no. 9 - behaagd had aan de jubilaris de ere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen. De model-versierselen biervan werden de heer Bas, namens de burgemeester der gemeente Vlaardingen, uitgereikt door de heer ir. B. Wilton, die mede namens zijn collega's, een draag-medaille schonk. Gefeliciteerd in zijn vakantie meer wijn dan liij in zijn ge hele voorafgaande leven heeft gedaan. „Breng uw vakantie door in eigen land" roe pen andere advertenties en zij bezingen de vele geneugten, die de vakantieganger kan vinden op de Veluwe, het heerlijke heuvel land van Zuid-Limburg en de wijde verten van de Hollandse en Friese meren. Dat kost wat minder, maar toch altijd meer dan me nigeen kan betalen. Het verlossende woord is sparen, maar velen van ons moeten sparen voor andere dingen dan het extra geld, dat een vakantie in het buitenland of in het binnenland buiten onze woonplaats vraagt. Wij leggen allemaal wel wat geld terzijde voor onze vakantie: maar wat doen wij wanneer het vakantiespaarpotje een te klein saldo aanwijst om met het gezin in binnen- of buitenland gezamenlijk de va kantiedagen te gaan doorbrengen? Moet dan die dagelijkse sleur in huis gewoon doorgaan met dat verschil dat vader 's ochtends niet naar zijn werk gaat, maar dat wel van moe der de vrouw verwacht wordt dat zij naast haar drukke werkzaamheden bovendien de tijd vindt om 's ochtends uitgebreid met va der koffie te gaan zitten drinken en er 's mid dags een paar uur uitbreekt om met vader en de kinderen doelloos in de stad te gaan rond dwalen? Dat is voor vader tot op zekere hoogte wel vakantie: hij smaakt de oprechte vreugde wat langer in bed te kunnen blijven liggen, terwijl de rest van de wereld werkt - en dat is eerlijk wel een vakantieplezier. Maar aan de andere kant blijft ook hij wel in het geheel van het huiselijke raderwerk; en voor moeder betekent vaders vakantie (die boven dien in de vakantie van de kinderen valt!) een extra belasting en precies het tegendeel van „iets anders doen". Voor hen, die in eigen huis en in eigen stad of omgeving hun vakantie moeten vinden, geldt het wachtwoord, dat voor iedere andere vakantieganger geldtoverleg en voorberei ding! Iedere vakantiebesteding, of men er nu veel of weinig geld voor over heeft, moet met zorg worden voorbereid - en dat geldt eigenlijk nog meer wanneer men voor die vakantie maar weinig geld ter beschikking heeft. Dan moeten alle mogelijkheden, die in het gezin en in de naaste omgeving ter beschikking staan, volledig worden uitgebuit. Iets anders doen dan men pleegt te doen: dat is immers het grondbeginsel van iedere va kantie. Vooral voor de kinderen (en mis schien ook voor de huisvrouw?) speelt daarbij het element van verrassing. Keer daarom - en als het even kan steeds op een nieuwe manier - de gebruikelijke gang van zaken in het gezin eens om. Om met het eenvoudigste te begin nen: het is moeders taak dag in dag uit de 3 maaltijden voor het gezin te bereiden. Dat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 12