NIEUWS Misschien heb je wel eens ge hoord van de z.g.n. raadselijzer- tjes, van ijzerdraad gebogen vor men, die onverbrekelijk met elkaar verbonden schijnen, maar die met enkele kunstgrepen uit elkaar kun nen worden genomen. Welnu, wist je dat je die ook zelf kunt maken? Daarvoor heb je nodig: een tan getje, zoals hierboven staat afge beeld, en een stuk vertind ijzer- draad. Al naar gelang je handen sterk zijn, neem je dun of wat dikker draad. En nu opgelet! Bekijk eerst eens goed figuur 1 d. Zó moeten de vormen, die we met behulp van het tangetje gaan buigen, aan elkaar verbonden zijn. Eerst ma ken we het hart, waarbij je wel goed naar de aangegeven maten moet kijken. Daarna komen figuur 1b en 1c aan de beurt, maar denk er om dat je ze tegelijkertijd aan elkaar en aan het hart ver bindt. Kijk maar goed naar figuur 1 d. Ze worden dus om elkaar heen in de goede vorm gebogen. Ziezo, de eerste puzzle is klaar I En nu maar proberen of je het hart, zonder wringen of verbuigen, van de schakels af kunt krijgen. Het is een geduldwerkje, maar als je goed nadenkt zal het lukken! Figuur 2 geeft het schema weer van een iets moeilijker puzzle. Ook hier weer eerst goed kijken naar figuur 2 e, en dan pas gaan bui gen, ook weer zodanig, dat tijdens het buigen de vormen aan elkaar verbonden worden. En dan maar proberen of je alweer zonder geweld te gebruiken het kruisje van de schakels af kunt krijgen! Als je de vorige puzzle hebt kun nen oplossen, zal deze niet zóveel moeilijkheden veroorzaken. Veel succes en veel geduld I I l uc/de ^yrr h 6 middellijn middelljjn Yz cm middellijn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 17