JUBILARISSEN VAN DE MAAND hieraan een prijs verbonden. Wij raden de ouders en de kinderen aan, nu reeds een idee voor de gecostumeerde wedstrijd te verzinnen. Het programma voor deze avond wordt ver der aangevuld met showzwemmen, figuur- drijven en met een komisch nummer. Afdeling Waterpolo. Met ingang van 1 mei jl. zijn enige wijzigin gen van het spelreglement voor waterp oiowed strijden van kracht geworden. De voornaamste wijzigingen staan hieronder afgedrukt. Een totale publicatie hiervan zou te veel ruimte in beslag nemen. De overige wijzigingen zijn echter van minder belang. Spelregel 11. a. Bij het begin van het spel, na de rust en eveneens bij eventuele verlenging (en) stel len de spelers zich op de resp. doellijnen op. zodanig, dat zij ongeveer een meter uit elkaar liggen en op tenminste dezelfde afstand van de doelpalen (slechts twee spelers mogen zich tussen de doelpalen bevinden). De spelers wachten op het fluitsignaal van de scheids rechter nadat deze zich overtuigd heeft dat de ploegen gereed zijn. Het sein voor vertrek wordt door één enkel fluitsignaal gegeven en de scheidsrechter moet onmiddellijk daarna de bal in het midden van het speelveld wer pen of de bal daar vrijmaken. b. Na een doelpunt moeten de spelers zich opstellen, onverschillig op welke plaats, op hun resp. speelhelften achter de middellijn en zal een speler van de ploeg, die dit doel punt niet heeft gemaakt, het spel herbegin nen vanuit het midden van het speelveld, achter de middellijn. Direkt na het fluitsignaal van de scheidsrechter moet de bal in het spel gebracht worden door de speler, liggende in het midden van het speelveld, door de bal te plaatsen naar een andere speler van zijn ploeg, die zich achter de middellijn moet bevinden als hij de bal ontvangt. Het buitenhad „Groenoord" Nogmaals maken wij onze leden erop attent, dat wij in het nieuwe buitenbad Groenoord te Kethel, een clubuur zullen krijgen, aan vang 19.30 uur. Elk lid heeft op dit club uur, op vertoon van lidmaatschapskaart, gratis toegang. Het is voor de wedstrijdleden, waterpoloërs, showzwemsters en figuurdrijfsters een extra gelegenheid om te oefenen. De overige leden kunnen voor hun genoegen zwemmen en eventueel op een mooie zomer avond zonnebaden op de gazons rond het bad. Wet voor weer het ook is, kom er in ieder geval heen. Het bad ligt aan de Schiedamse- weg naar Kethel, direct over de Blauwe Brug van de Poldervaart. Het is te bereiken met bus 40 naar Kethel of vanuit Vlaardingen via de nieuwe sportvelden van S.V.V. en Hermes, of via de Kethelweg. J. v. d. M. De kopie voor het juninummer dient vóór 10 juni in het bezit van de Redactiecommissie te zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 23