AFDELING SOCIALE ZAKEN Meinummer 1957 Officiële mededelingen Afdeling Sociale Zakenomslag pag. 2 en binnenwerkpag. 6 Na de voltooiing van het Kust- mijnenvegerprogramma pag. 1 A. P. J. Donkers tpag. 5 Uit de Ondernemingsraad pag. 5 „Goed-Zo"pag. 5 Willy Wilton-Fondspag. 5 Onze Zeemanskantine pag. 6 Verkeersonveiligheid Staats vijand No. 1 pag. 7 Veiligheid Victor zei:pag. 8 Waarom goede arbeidsbescher ming? P°g. Dankbetuigingenpag. 9 In Memoriampag. 9 Personaliapag. 9 Vakantiebesteding - thuis! pag. 9 Koninklijke waardering pag. 10 Dank u welmeneer van Dampag. 11 De Kinderboot Professor Zwaluwdraf pag. 13 Hoe de Haan aan zijn rode kam komt pag. 14 Wij buigen een puzzle! pag. 15 De geschiedenis van een olifant metpag. 16 Vereniging W.F. Hartelijk dank!pag. 17 Afdeling Harmoniepag. 17 Afdeling Hengelsport pag. 17 Afdeling Mannenkoor pag. 19 Afdeling Schaken pag. 19 Afdeling Zwemmenpag. 20 Jubilarissen van de maand, omslag pag. 3 Spreekuur: Maandag t/m vrijdag van 12.05 - 12.30 uur. Zater dag na 11.50 uur. Informatie betreffende tarief kan worden ingewon nen uitsluitend op maandag en dinsdag van 12.05 - 12.30 uur, bovendien op zaterdag na 11.50 uur. Loonreclame Vrijdag en zaterdag na werktijd. Zij die tot de nachtploeg behoren of gebruik maken van de spe ciale tram-, boot- of busdienst: maandag van 12.05 - 12.30 uur. Loonbetaling. Algemene voorschriften: Voor hen die te werk zijn: Uitsluitend op vrijdag. Men stelle zich om 17.05 uur bij de betaalkassen op nummer op, dit bespoedigt de betaling. Voor lien die niet te werk zijn: Uitsluitend op vrij dag van 15.00 tot 17.00 uur aan de hoofdingang van de werf. Loonbetaling. Verdere bijzonderheden: Volmacht: Wanneer voor iemand, die niet te werk is, loon enz. in ontvangst moet worden genomen, dient men een behoorlijk ingevulde en ondertekende volmacht in te leveren gelijktijdig met het loonzakje van de vorige betaling. Deze maatregel geldt voor iedereen; zelfs voor naaste familieleden kan hiervan niet worden af geweken. Gedrukte volmachtformulieren zijn verkrijgbaar bij de Tijdcontröle, maar het gebruik hiervan is niet verplicht, men kan ook zelf een volmacht schrijven. De volmacht moet voorzien zijn van de handteke ning van de machtgever en van de gemachtigde. Degene, die loon voor een ander in ontvangst neemt, is voor dit loon verantwoordelijk. Loonbetaling Zieken en Ongevallenwet patiënten. A. Uitsluitend op vrijdag van 15.00-17.00 uur, tenzij - zoals hieronder vermeld - op andere wijze geregeld. B. In Schiedam geschiedt de betaling in het be- taalhuisje aan de Vlaardingerdijk. C. Zij, die zich op vrijdagmorgen ter controle moeten melden bij de fabrieksarts te Schiedam, zullen in de regel hun loon in ontvangst kun nen nemen na deze controle. Zij dienen zich - vóór zij zich bij de betaalmeester vervoegen - eerst te melden bij de Ziekenkas. (Vervolg op pag. 6) Vertrouwd beeld

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 2