A*j> NIEUWS 2 Ronhoude, het schip op zijn beurt weer over aan Z.E. de Minister van Marine Ir. C. Staf, waarna de Amerikaanse vlag gestreken werd. Hierna gaf de Bevelhebber der Zeestrijd krachten, Vice admiraal H. H. L. Pröpper op verzoek van de Minister aan de aangewezen commandant van de „Woerden" opdracht het schip indienst te stellen. Deze laatste plechtigheid werd op de gebruikelijke wijze beëindigd met een driewerf Hoezee op H. M. de Koningin, gevolgd door het Nederlandse volkslied. Toen tenslotte de burgemeester en wethou ders van Woerden als eerste gasten op het schip, nu Hr. Ms. „Woerden" waren ontvan gen, gingen, na een inspectie van het schip door de hoogst aanwezige autoriteiten, de genodigden aan boord van de „Erasmus" en de „Regentesseplaat" op welke schepen een ongedwongen ontvangst volgde. Op een der foto's zien we, na de toespraak van Ir. J. E. Woltjer, aan het slot waarvan door de Directie van Wilton-Fijenoord aan Z.E. de Minister van Marine en aan Z.E. de Am bassadeur van de Verenigde Staten een inge lijste herinneringsplaat werd aangeboden, de minister deze fraai gekleurde plaat aandach tig bekijken. Foto boven: Inspectie gewapende wacht door Bevelhebber der Zeestrijd krachten. Midden: De Amerikaanse vlag wordt gestreken. Onder: De burgemeester van Woerden als eerste gast aan boord.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 4