mui» (J5|) NIEUWS 4 Foto bovon: Herinneringsplaat Mijnenveger- programma 1052. Midden: Het driewerf ..Hoezee" voor H.M. de Koningin na de indienst stellingstops praal, door de Commandant. Links onder: Begroeting van de Erasmus door squadron Kustmijnenvegers 1952. Rechts onder: Het squadron vertrekt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 6