IIV MEMORIAM 15 vj|) NIEUWS Diploma A. Huysman, Theo Voort, Herman v. d. Nagel, Henk v. d. Vliet, Piet v. Berg, Koos Martena, Willi Wichers, Cees Dorst, Piet Bodegom, Piet Schee, Henk v. d. Bakker, Kees Broeder, Frits den Gijsen, Albert Vuijk, Krijn Roon, Andries v. Geeratz, Mathieu Rietveld, Adrie Moret, Cor Velde, Johan v. d. Pley, Thomas Koorneef, Cor Breur, Aren Kempen, Rinus v. Stehouder, Kees Zelfde, Darnmy v. 't Twja, Geoffry Verburgh, Louw Schippers, Joop Landheer, Bernhard Bakker, Piet Diploma B. Vellekoop, Rinus Hooglander, Ko Voort, Herman v. d. Gelder, Machiel v. Gaag, Jan v. d. Brinker, Gerard Jagt, Piet Harbers, Willy Harg, Jan v. d. Voogt, Leo de Schimmer, Ah Dekker, Cor Merwe, Pleun v. d. Bakker, Piet Mars, Cor Zwart, Ricus Dijk, Dick v. Maagdenberg, Jaap Prez, Gerard de Vuyk, Krijn Verwaal, Bertus Rietveld, Adrie Zelfde, Dammv v. 't Zowel voor A als voor B werden twee deelne mers afgewezen, die een volgende keer weer een „aanval" kunnen doen. Zet hem op jon gens De meeste jongens werden in zeer korte tijd opgeleid en het resultaat is dan ook, zowel voor de jongens als voor onze sportinstruc- teurs, zeker bevredigend. MODEL VAN EEN DOOR KERNENERGIE VOORTBEWOGEN 30.000-TONS TANKER in aanbouw bij het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart. In het buitenland en gelukkig thans ook in Nederland, maakt de toepassing van kern energie voor de voortstuwing van koopvaardij schepen voortdurend een punt van diepgaan de studie uit. Reeds zijn verscheidene van dergelijke atoomvoortstuwingsinstallaties op papier gezet, waarvan wel een der meest baanbrekende de met helium als warmte- overbrengend medium werkende scheeps machine is ontworpen door K. Maddocks. B.Sc. Techn. Door het Instituut voor Scheepvaart en Lucht vaart wordt thans een vier meter lang, gedeel- 1-6-1957 J. A. ROOS - 16-jarig dienst verband als controleur. 26-5-1957 J. H. DE WIT - (oud-werk nemer) 30-jarig dienstver band als smid. Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden. telijk „opengewerkt" model van een 30.000- tons tanker gebouwd, voorzien van een bewe gend model van zulk een door Maddocks ont worpen machine-installatie. De reactor met bijbehorende hoofdmachines is door de In stituutswerkplaats geheel en al vervaardigd uit doorzichtige kunststoffen, zoals perspex, teneinde gelegenheid te bieden het arbeids proces in de machine te volgen. Deze atoom-tanker zal op de op Schiphol te houden Atoomtentoonstelling worden opge steld, terwijl het in het voornemen ligt haar ook in 1958 op de wereldtentoonstelling te Brussel te exposeren. De door Maddocks ontworpen voortstuwings installatie bestaa't uit een atoomreactor, welke tussen de als beveiliging tegen uitstraling fun gerende achterste olietanks is geplaatst en een gasturbine die aangedreven wordt door in de reactor verhit heliumgas. Deze gasturbine drijft een generator, welke de aan de schroefas gekoppelde electromotoren van energie voor ziet. Helium is weliswaar een vrij duur gas, doch daar het vrijwel totaal immuun voor radio-activiteit is, biedt het gebruik ervan in een atoom-voortstuwingsinstallatie grote voor delen boven andere warmteoverbrengende media. Deze eigenschap maakt het immers mogelijk de warmtewisselaars, welke conven tionele installaties uit veiligheidsoogpunt als tussentrap niet kunnen ontberen, hier weg te laten. Het helium gaat derhalve rechtstreeks van de reactor, waar het op temperatuur is ge bracht, naar de turbine om daar de in de reac tor ontvangen warmte in energie om te zetten. Het wordt vervolgens via een stel recupera tors en een schoonmaak-installatie door com pressors weer door de reactor heen geperst om zijn kringloop voort te zetten. Dank zij de reeds genoemde eigenschap om niet radio actief te worden, levert het gebruik van he lium bij lekkages e.d. uiteraard ook minder

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 17