V r J heRhalinq Al klopt het hARt met minöeR vluqqe slAqen ÖAn toen öeR jARen öRuk noq niet Bestonö, ik kAn -qelukkiq- noq met welBehAqen eens stARen nAAR het jeuqöiq ooq, öe felle monö. wel komt öAn iets vAn weemoeö in mijn öenken WAnt Al wAt WAS, IS stRAks vooRqoeö VOORBIJ. Al qeeft het leven mij noq veleRlei qeschenken öe einöstReep toch, komt onAfwenöBAAR nAöeRBij. mAAR tot öe lAAtste mijneR levensöAqen hoop ik öe jeuqö te Blijven zien Als= qoeöi en hieRom véél eRVAn -veRqevenö- te veRöRAqen eens BRAnööe ook in mij éénzelföe felle qloeö. (fla) nieuws 24 door de Schiedamse Gemeenschap wedstrij den georganiseerd in het nieuwe buitenbad „Groenoord" "te Kethel. Aanvang 14.30 uur. Ook hieraan neemt onze vereniging deel, zo dat wij ook hiervoor supporters uitnodigen om onze leden aan te moedigen. Het Kinder-afzwemfeest. De datum voor dit afzwemfeest is vastgesteld op zaterdagavond, 12 oktober a.s. Ook ditmaal zal er weer een groot aantal kinderen het diploma voor de K.N.Z.B. gaan behalen. Ver moedelijk zal dan het 500s'te diploma uitge reikt kunnen worden. Aan dit feit zullen wij dan op het afzwemfeest een feestelijk tintje geven. Het hoge aantal geslaagden is in enkele jaren tijds bereikt, sinds wij speciale cluburen voor kinderen ingelast hebben en last but not least dank zij het enthousiaste werken van de trai ners en hulptrainers (sters). Geen moeite is hen teveel om de kinderen het elementaire zwemmen bij te brengen en u ziet aan het aantal geslaagden, dat hun volhouden rijkelijk beloond wordt. Afdeling Waterpolo. Onze waterpoloploeg start dit jaar met een nagenoeg geheel verjongd zevental. Drie van onze beste krachten zijn niet beschikbaar in verband met de militaire dienst. In de nieuwe opstelling zijn reeds enige wed- De kopie voor het julinummer dient vóór 10 juli in het bezit van de Redactiecommissie te zijn. strijden gespeeld. De resultaten waren wel geen overwinningen, doch wel is er hoop voor de toekomst. In de zomercompetitie zijn wij ingedeeld in de 2e klasse afdeling Rotterdam. De thuiswed strijden zullen op de woensdagavonden wor den gespeeld in het buitenbad „Groenoord". Op woensdag, 12 juni j.l. werd de eerste com petitiewedstrijd gespeeld tegen V.Z.C. 3. Onze jongens verloren met 2-0. Het was een aar dige wedstrijd, waarbij tot de rust een 0-0 stand gehandhaafd kon worden. Na de rust werd tot tweemaal toe een speler van ons uit het water gestuurd; de numerieke meer derheid, welke V.Z.C. hierdoor kreeg, werd goed benut en leverde twee goals op. Gespeeld werd volgens de nieuwe spelregels, wat na de wedstrijd tot een discussie leidde. De spelers wordt aangeraden de nieuwe spel regels goed te bestuderen, want de scheids rechters zijn onverbiddelijk. Woensdag 10 en 17 juli worden de overige thuiswedstrijden gespeeld, aanvang 20.00 uur, tegen resp. R.W.V. 2 en R.E.T. j. v. d. m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 26