<Si> NIEUWS Officiële proeftocht. Deze werd op woensdag, 12 juni, gehouden en had een buitengewoon vlot verloop, 's Ochtends, ongeveer kw art over negen, ver trok het nieuwe schip met de vele gasten van de Lloydkade. Begeleid door de sleepboot Wiltons" ging het zeewaarts, waarbij een flinke wind en een toenemende bewolking hele, voor het merendeel een-persoons hutten, welke zich midscheeps en in de kampanje bevinden. Ten behoeve van de bemanning zijn voor de verschillende diensten een achttal ruimten ingericht als eetkamer of rooksalon. Alle verblijven van passagiers en bemanning zijn aangesloten op de airconditioninginstal latie. De motorinstallatie bestaat uit een 9-cilin- der enkelwerkende tweetakt dieselmotor met oplading, fabrikaat Sulzer, met een maximaal vermogen van 11700 EPIC bij 119 omwente lingen per minuut. Het schip 'kan daarmee in volbeladen toestand een snelheid van 18 mijl per uur bereiken. De normale dienstsnelheid zal echter bij 10575 EPK 17H knoop bedragen. Het schip is verder uitgerust met een groot aantal instrumenten en apparaten, zonder welke een modern schip nu eenmaal niet kan varen. We noemen daarvan de radar, de radio-richtingzoeker, de elektrische snelheids meter en de automatische dieptemeter. Ook de automatische stuurinrichting, welke uitge rust is met een gyro-kompas en een roergan ger feitelijk overbodig maakt, is een wonder van vernuft. Het schip is tenslotte uitgerust met drie red dingboten voor 50 personen en één motorboot voor 47 personen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 5