r A atoom „ontwikkeling" ik kijk jou Aan, mijn kinö en zucht, men zeqt: het is met te Bepalen! qeleeRöen nemen pRoeven met öe lucht, en spReken hun ORakeltalen. ik kijk jou aan en vRaaq mij af: zal jij stRaks wenen om öe kleine, öie ons veRstanö öe kwalen qaf, waaRaan hij lanqzaam moet veRkwijnen? 5 NIEUWS afdeling genuttigd. Het tussendek van Ruim IV was daartoe in een gezellig zelfbedienings restaurant omgetoverd. De stalen ruimwanden waren met zeildoek, vlaggen, bloemen en struiken aan het oog onttrokken. In bet mid den van het ruim, op de luiken, waren de tafels met diverse koude spijzen opgesteld, welke de hoge graad van vakmanschap van de Lloyd-koks verrieden. Dit bijzondere restau rant werd bovendien nog op werkelijk roman tische wijze door middel van vele gekleurde lampjes verlicht. Daar bovendien de zee zo kalm was en slechts een enkele keer het schip deed slingeren, kreeg men de indruk in een intieme vaste- land-eetgelegenheid te zijn, in plaats van in een ruim van een vrachtschip. Temidden van de grote drukte sprong onze werffotograaf onbevreesd in volle gevechts uitrusting rond en legde iedere hap op de gevoelige plaat vast. Precies half vier werd de Nieuwe Waterweg weer bereikt en vijf kwartier later werden de fluitstoten van de zes vóór de werf in kiel- linie liggende W.F.-sleepboten beantwoord. Om half zes lag de „Musilloyd" gemeerd en verlieten de gasten het schip. Ongetwijfeld hebben zij de indruk gekregen, dat de Ne derlandse koopvaardijvloot een „goed en hecht doortimmerd" schip rijker geworden is. A. Priester.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1957 | | pagina 7